گلچین آهنگ گیلکی بیژن لرد

05 اردیبهشت 1403 4061 بازدید بدون نظر

گلچین آهنگ گیلکی بیژن لرد

گلچین آهنگ گیلکی بیژن لرد را در این مطلب قرار داده ایم :

گیلکی بیژن لرد - گلچین آهنگ گیلکی بیژن لرد

آهنگ کلالی از بیژن لرد :  DOWNLOAD

متن آهنگ :

تو چند هیمه اوچینی
گیری تی کشه دچینی
به می ور ماندی چینی
کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کی تی حیرانم کلالی
تو چقدر هیزم جمع میکنی , میگیری در بغل خودت بر روی هم مرتب میکنی
کلالی جانم من حیران تو هستم
بیا هیمه بنه می ور
دس بنه می دیلکه سر
بمالم تی کتا دوختر
کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تی ناما نانم کلالی
بیا کنارم بشین و دستت رو بزار رو قلبم و بذار شونه هاتو نوازش کنم
کلالی جانم من اسم تورو نمی دونم
تی دنه جاغله مانسان
خواندم السان و والسان
خودا می یارا برسان
کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کی تی حیرانم کلالی
مثله بچه ها برات آواز خوندم خدایا یارمو به من برسون
کلالی جانم من حیران تو هستم
کر بیا بدیم دس دس
تو می گاب لشانا برس
تی هیمه گیرم چانه پس
کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تی ناما نانم کلالی
دختر بیا دست به دست دهیم تو به گوساله های من برس هیزمت را من کول میگیرم
کلالی جانم من اسم تورو نمی دونم
تو همچین اهویا مانی
تی دونبال مرا دووانی
تاجه پا مرا اگانی
کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کی تی حیرانم کلالی
تو درست مثل آهو هستی دنبال خودت مرا می دوانی جفا می کنی مرا می اندازی
کلالی جانم من حیران تو هستم
می جانه تو کاس کولی
تو هتو ایی دسته گولی
سبا مانی سورخه جولی
کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تی ناما نانم کلالی
تو مثل جان من هستی شبیه دسته ای از گلهای زیبا هستی
کلالی جانم من اسم تورو نمی دونم

آهنگ لیلی از بیژن لرد :  DOWNLOAD

متن آهنگ :

تی غم و غصه بامو می غم رو
مگر ان هم غم می جانه کم بو
تو می درده دانی درمانه هم تو
می جانه دیلبر از همه بختر
ایبچه بیه می ور
عاشق بوبوم لیلی لیلی شیدا بوبوم خیلی
عاشق بوبوم لیلی لیلی شیدا بوبوم خیلی

کوچی کوره می پا تی ورجا گیره
تی مار مره پایه تی نام اویره
کوشم هر کس تره از من فیگیره
می جانه دیلبر از همه بختر
ایبچه بیه می ور
عاشق بوبوم لیلی لیلی شیدا بوبوم خیلی
عاشق بوبوم لیلی لیلی شیدا بوبوم خیلی

چره بیرون نایم تره بیدینم
تی دونبال هر جایم تره بیدینم
تی خانه من پایم تره بیدینم
آی لیلی جان لیلی لیلی شیدا بوبوم خیلی
آی لیلی جان لیلی لیلی شیدا بوبوم خیلی

 

آهنگ گیلکی بیژن لرد و حامد فقیهی به نام نوسال :  DOWNLOAD

متن آهنگ :

واکن دره مهمان بامو (در را باز کن مهمان آمده)
نوروز نوسال خوان بامو
(نوروز و نوسال خوان آمده)
واکن دره مهمان بامو
(در را باز کن مهمان آمده)
نوروز نوسال خوان بامو
(نوروز و نوسال خوان آمده)
بامو که ده بخوانه یار
(آمده که برایمان بخواند)
نوروز نوسال آمده
(نوروز نوسال آمده)
بلبل نغمه ساز آمده
(بلبل نغمه خوان آمده)
خدا بده ناز و نعمت
(خدا بده ناز و نعمت)
بمونی همش سلامت
(بمانی همش سلامت)

همه سال این روزان برسی ایشاله
با دلخوشی و تندرستی ایشاله
آرزو دارم این تازه سال لاکوی جان
بکنی می امره عروسی ایشاله

راه دکی بشیم سیزده بدر منو تو
(راه بیافتیم بریم سیزده بدر منو تو)
صفا بکنیم سبزانه سر منو تو

ویریز تی دمپایی وازن
(پاشو و کفش و کلاه کن)
بیا می امره گب بزن
(بیا با من صحبت از بهار کن)
بیهم گول طلا تره
(هدیه ای از جنس طلا خریدم)
ویگیر تی سینه سر بزن
(بگیر و بر پیراهن سنجاق کن)
تو می نامزدی این ده برو بیا نداره
(تو در بهار یار من شدی و برو برگرد نداره)
بی تو می خدا دانه بهار صفا نداره
(خدا میداند که بی تو بهار برایم صفا ندارد)
تو می نامزدی این ده برو بیا نداره
(تو در بهار یار من شدی و برو برگرد نداره)
بی تو می خدا دانه بهار صفا نداره
(خدا میداند که بی تو بهار برایم صفا ندارد)

آهنگ میرزا کوچک خان از بیژن لرد و سعید میرصفوتی :  DOWNLOAD

متن آهنگ :

چقدر جنگله خوسی ملت واسی خسته نبوسی می جان جانان تره گما میرزا کوچک خانا

خدا دانه که من نتم خوفتن از ترس دشمن می دیل آویزانای تره گما میرزا کوچک خانا

چره زودتر نیی تندتر نیی تنها بنایی گیلان ویرانا تره گما میرزا کوچک خانا
چقدر جنگله خوسی ملت واسی خسته نبوسی می جان جانان تره گما میرزا کوچک خانا

خدا دانه که من نتم خوفتن از ترس دشمن می دیل آویزانای تره گما میرزا کوچک خانا
چره زودتر نیی تندتر نیی تنها بنایی گیلان ویرانا تره گما میرزا کوچک خانا
امه رشت جقالان هستیم تی فرمان کنیم امی جانه تی قربانا تره گما میرزا کوچک خانا

تره گما میرزا کوچک خانا تره گما میرزا کوچک خانا

 آهنگ گیلکی بیژن لرد به نام دراز تومانه جان :  DOWNLOAD

متن آهنگ :

لاجون گود باغ چایی چی مزه داره مزه داره هر کی خو دلخواه گود ببره ده پیره نبونه پیره نبونه
توی لاهیجان باغ چایی چه دلنشینه هرکسی به مقصودش برسد هیچ وقت پیر نمیشه
بهار بشیم کوه عضب لاکو می چشمونه سو عضب لاکو
بهار بریم کوه دختر عضب روشنایی چشمان من دخترعضب
تو مهربانی عضب لاکو می درده دونی عضب لاکو
تو مهربانی دختر عضب درد منو می دونی دختر عضب
تی وسی مو دامون بوشوم تی وسی مو دامون بوشوم رشت بوشوم لاجون بوشو سیاهکل و دیلمان بوشوم دیلمان اسپلی یک شب آیم تی پلی دیلمان اسپلی یک شب آیم تی پلی
به خاطر تو من به بالای کوه رفتم رشت رفتم لاهیجان رفتم سیاهکل رفتم دیلمان رفتم
دیلمان اسپیلی بلاخره میام کنار تو
گوسند گالش ور گوسند گالش ور خوتنم نشانه چره نشانه اون شولان گود سوبوجه اون شولان گود سوبوجه گیتنم نشانه چره نشانه دراز تونانه جان
هیچ چوپان عاشقی در فکر گوسفند و دامش نخواهد بود حتی توانایی برچیدن حیوانات موذی از روی لباس چوپانی را هم ندارد
بهار بشیم کوه عضب لاکو می چشمونه سو عضب لاکو
بهار بریم کوه دختر عضب روشنایی چشمان من دخترعضب
تو مهربانی عضب لاکو می درده دونی عضب لاکو
تو مهربانی دختر عضب درد منو می دونی دختر عضب
تی وسی مو دامون بوشوم تی وسی مو دامون بوشوم رشت بوشوم لاجون بوشو سیاهکل و دیلمان بوشوم دیلمان اسپلی یک شب آیم تی پلی دیلمان اسپلی یک شب آیم تی پلی
به خاطر تو من به بالای کوه رفتم رشت رفتم لاهیجان رفتم سیاهکل رفتم دیلمان رفتم
دیلمان اسپیلی بلاخره میام کنار تو
هر تا دختر وچه هر تا دختر وچه بردنم نشانه چره نشانه هر کسی هرکسی گرم و سرده حرف کانه خوردنم نشانه چره نشانه
با هر دختری نمیشه وصلت کرد حرف خوب و بد هرکسی رو نمیشه خورد
بهار بشیم کوه عضب لاکو می چشمونه سو عضب لاکو
بهار بریم کوه دختر عضب روشنایی چشمان من دخترعضب
تو مهربانی عضب لاکو می درده دونی عضب لاکو
تو مهربانی دختر عضب درد منو می دونی دختر عضب
تی وسی مو دامون بوشوم تی وسی مو دامون بوشوم رشت بوشوم لاجون بوشو سیاهکل و دیلمان بوشوم دیلمان اسپلی یک شب آیم تی پلی دیلمان اسپلی یک شب آیم تی پلی
به خاطر تو من به بالای کوه رفتم رشت رفتم لاهیجان رفتم سیاهکل رفتم دیلمان رفتم
دیلمان اسپیلی بلاخره میام کنار تو

 

آهنگ کونوس کله از بیژن لرد :  DOWNLOAD

متن آهنگ :

ای روز بوشوم کونوس کله
کونوس بیچم ای پرپره
ایدانه می دهان دکته
می دهانه آب دکته
الهی تی ماری بیمیره!
می دیله قراری بیگیره
امو طارم سرمئه
چه مشک عنبر مه برارِ خوب، داری مه
هچین برون ناری مه
اگر بیرون باری مه
دا ته عروس گیری مه
جینگلک و جینگله
جینگلک و جینگله
بوشوم دوعاکون خانه تا تره دوعا بوکونه
دوعای سرتا پا بیدم اوشان ره بلا بیدم
سگ بیگیته می، پرپره
می برار نیشته دوکونی سرخ و سفید جوونی
آهو آهوزار مونی می گوله زار مونی
صد گل مخمل فرنگ

 

یک روز، به باغِ ازگیل رفتم
یک دامن ازگیل چیدم
یک دانه به دهانم انداختم
آب از دهانم سرازیر شد!
الهی مادرت بمیرد!
دلِ من؛ آرام و قرار بگیرد
ما اهلِ طارمسر هستیم
از مشک و عنبر هستیم برادرِ خوب داریم
بیهوده بیرون نمی آوریم
اگر بیرون بیاوریم ده تا عروس می گیریم!
به خانه ی دعاکن رفتم تا برایت دعا بنویسد
دعای سر تا پا دیدم برای اجنه؛ بلا رقم زدم
سگ، پاچه من را گرفت به پوزه ی سگ؛ لگد زدم
برادرم در دکان است جوانِ سرخ و سفید
شبیه به آهو و آهوان است به گلزار می ماند
صد گلِ مخملِ فرنگ

آهنگ گیلکی هم بازی از بیژن لرد :  DOWNLOAD

متن آهنگ :

بیدِم ترَهَ هول هول ، سلام بوگفتم
(وقتی ترو غافل گیرانه دیدم ، هول شدم و با دستپاچگی سلام گفتم)

تَشر بزِه تی چوم ، بجان بیگیفتم
(چشمان تو بمن تشر زدن چشمانت را بجان خریدم)

توبی می همبازی ، تَرَه کی یاده
( تو که همبازی من بودی یادت هست)

دانم کی لجبازی ، نوکون ایفاده
(میدونم که لجباز هستی خودت رو برای من نگیر و افاده نکن)

تَرَهَ خواستیم ، از او زمان کی همبازی بیم
(من از همان زمان خواستار و دوسدار تو بودم)

تورهَ بوستیم ،ترِهِ زبان درازی کودیم
(دیوانه وار برایت زبان درازی و خودمو برات لوس میکردم)

بلامیسّر ، بگو می واستی دُوردُور زنی
( حالا دردت بجانم بگو که بخاطر دیدن من امدی)

گیله کوتَر ، می عشقه واستی پر پر زنی
( و کبوتروار برای عشق من بال و پر میزنی )

ناز بوکونی ، تَرِه من قوربان شَم ،
(هرچقدر برای من ناز کنی بیشتر نزد من عزیز تر میشوی)

قار بوکونی ، تَرَه مینّت کشم
(قهر هم بکنی منّتت را بیشتر خواهم کشید)

دوشمن اگر ، دَوَدَه می رایهَ
( دشمنان و رقیبان من اگر راه رسیدن بتو را برویم ببندن)

تی دیلهَ مئِن ، واکونم می جایَه
(من جایگاهم را در دل تو بیشتر باز خواهم کرد )

باموم تی دونبال سَر دوچرخه اَمرَا
(با دوچرخه امدم برای دیدنت )

بدیل نیگیفتم کور ، تی کردَه کارَهَ
(رفتارو کم محلیت را بدل نگرفتم )

قسم بوخوردیم به هم کس کس جانه
( ما برای وفا داری هم قسم شدیم)

امی میان تا ابد قاری نمانه
(هیچوقت بین ما قهر و جدایی وجود نداشته باشد)

 

آهنگ گیلکی وارش از بیژن لرد :  DOWNLOAD

متن آهنگ :

در بزم تی خانه
در بزم در کیه خانه
می امید جانه
چون برا ایسام تی رافه
واره وارش دانه دانه
بیا می جانه یار
کوچه به کوچه
خانه به خانه
در به دره بوم تی واسی
گی بوشو بوشو
من تره نخوام
دره با لوچان دبستی
ناز نوکون کوری
ناز کون کره ی واکون ا دره مگه تو مره نخواستی
وله وله کر می یاره اونکی می روزگاره
کوله کوله هی دشکنه خو خنده صدایه
چوم به درم تنایی مونتظرم کی بایی
واکونی دره گول بزنم تی مو طلایه
آخه چره لج بیگیفتی تی اخمه کج بیگیفتی
من کی تره غش کونمه بلا بیگیفته
بیه تنگه می دیل تنگه تی خنده بیه پر نزنه آ را پرنده
گوله ناز کی چینی صارا میانی تره ناز کونیدی تو گوله مانی
کوچه به کوچه خانه به خانه در بدرا بوم تی واستی
گی بوشو بوشو من تره نخوام مره به لوچان دوستی
می کوجی دیله ی تره لج گیره تی کاسه چومانه خواستی
نازکون کره واکون ا دره مگه تو مره نخواستی

آهنگ بوگو بوگو از بیژن لرد :  DOWNLOAD

متن آهنگ :
تره بوگفتم تی آمره پایم
(به تو که گفتم با تو همراه هستم)
هر جا بیشی تو تی آمره آیم
(هر جا بری با تو میام)
بیا بیدین تو تو می روزگارا
(بیا ببین حال روزگارم رو)
غم جا بمردم یار بیا بگیر می بالا
(از غم تو مردم ای یار بیا بگیر دستم رو)
بوگو بوگو بوگو بوگو بگو آها
بوگو بوگو بوگو بوگو بگو بوگو تی رازه
بوگو بوگو بوگو بوگو بگو آها
بوگو بوگو بوگو بوگو بوگو هینم تی نازه
وای تی واسی بمردم
(ای وای از دست تو مردم)
وای بس تی غم بوخوردم
(وای بس که غم تو رو خوردم)
تره بوگفتم تی آمره پایم
(به تو که گفتم با تو همراه هستم)
هر جا بیشی تو تی آمره آیم
(هر جا بری با تو میام)
بیا بیدین تو تو می روزگارا
(بیا ببین حال روزگارم رو)
غم جا بمردم یار بیا بگیر می بالا
(از غم تو مردم ای یار بیا بگیر دستم رو)
هسا کی هسا کی میرم تره نوگو چرخ
(حالا که حالا که میمیرم برات نگو چرا)
هسا کی هسا کی میرما تی چون ره تی قلب ره
(حالا که حالا که میمیرم برای قلب و چشم تو)


بر چسب ها :
نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.