دانلود آهنگ های جهانبخش کرد

  26 ژانویه 2021 4612 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های جهانبخش کرد

  کرد - دانلود آهنگ های جهانبخش کرد

  در این پست از کاکتوس موزیک گلچینی از آهنگ های مازندرانی جهانبخش کرد را به همراه متن آهنگ ها قرار داده ایم . امیدواریم لذت ببرید .

  آهنگ مازندرانی جهانبخش کرد به نام پیک ساقی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  پیک ره دشن ساقی می حال خرابه ندارمه چاره
  اگر می پیک پر نووئه پاک ندارمه چاره
  بومه عاشق، مثال مجنون هستمه داغون، پیک ره پر هاکن دل بییره آروم

  نما شونه سر هذانه خبر که بورده دلبر
  غروب آفتاب خسته ویشارمه هی زمه پرپر
  بومه عاشق، مثال مجنون هستمه داغون، پیک ره پر هاکن، ای جان ساقی، دل بییره آروم

  آهنگ مازندرانی جهانبخش کرد به نام دل زار : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  کهوتیل بزنن یاری محله سر شی دلی زاری دا
  تی درد دوری ره نکمه باور شی دلی زاری دا
  همه گننه جهون عاشقی نخون شی دلی زاری دا
  انی زار نزنا دل ره نکن خون شی دلی زاری دا
  شی دلی زاری دا، دلی قراری دا، شی قشنگ یاری دا، شی قشنگ یاری دا

  تره یاده مره پیغوم هدایی شی دلی زاری دا
  بوتی اسا وسه سخته جدایی شی دلی زاری دا
  عاشق دل ره تو برمه بیاردی شی دلی زاری دا
  سیایت هاکردی بهونه بیاردی شی دلی زاری دا

  شی دلی زاری دا، دلی قراری دا، شی قشنگ یاری دا، شی قشنگ یاری دا ♪♭♭
  ساقی تو پر هاکن جام شراب ره شی دلی زاری دا
  مگه تو نئونی می حال خرابه شی دلی زاری دا
  پیک ره دشن ساقی آروم و کم کم شی دلی زاری دا
  سلامتی شومه عشق شی همدم شی دلی زاری دا

  آهنگ مازندرانی سرخ ونوشه از جهانبخش کرد  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بهار بیمو بهاری کویی قربون
  چرده بزو چل و چویی قربون
  هلی دار وشکو اسپه هاکرده
  الی ما زلف ره دنه تویی قربون
  بهاری نوچ بزو سرخ ونووشه کهری دا می دلی گوشه
  چاربیدار بیمو با کوهی کوچ و بار شی اسب و قاتر هاکرده قطار
  پشین کهر یابو ره بوه سوار زنده بوه میسه یاد پارپیرار

  های دوست امان امان امان های نازنین، گالشی زحمت و بلایی قربون
  چپونی ساز و لله وایی قربون
  زرین پاپلی و گیلایی قربون
  تلار سری گر ماست پلایی قربون
  بهاره، بهاره نوچ بزو سرخ ونونشه کهر کویی قربون می دلی گوشه

  آهنگ مازندرانی جهانبخش کرد به نام جان مردی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تو می دلی قراری جان مردی
  تو می دلی قراری سالار مردی
  می صبر و انتظاری سالار مردی
  محله ای افتخاری جان مردی
  پیر پلنگ نوم داری جان مردی
  همه ای جلو داری جان مردی
  تو می دلی قراری جان مردی
  محله ای افتخاری جان مردی

  می صبر و انتظاری جان مردی
  پیر پلنگ نومداری جان مردی
  تیم لله تیمجار لله، قشنگ زنا می ور دره
  او وومه شومه کیله، ماهی وومه خرمه تره
  یتا ره من گمه یتا ره لله تیم لله
  تی مار هدا تره غریبه محله تیم لله
  غریب محله ره وطن ندومه تیم لله
  غریب ریکا ره همدم ندومه تیم لله

  آهنگ مازندرانی جهانبخش کرد به نام دختر خاله : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اشون خو بدیمه من و تو تنها دختر خاله تنی بمیرم
  ♪ تموم جاده ره پا بزومی پا دختر خاله تنی بمیرم
  ♪ هر جای شهر ره دکاشتی خاطره دختر خاله تنی بمیرم
  ♪ ای خازره می دل بزو جوونه دختر خاله تنی بمیرم
  دختر خاله تنی بمیرم دختر خاله تنی بمیرم

  من و تی عاشقی از بچگی وه دختر خاله تنی بمیرم
  من و تی جدایی در ۲۰ سالی وه، دختر خاله تنی بمیرم
  حالا که من و تو جدا بومی، دختر خاله تنی بمیرم
  لذت عاشقی در جدایی وه دختر خاله تنی بمیرم
  دختر خاله تنی بمیر سر راه تره بییرم

  آهنگ مازندرانی ای یار از جهانبخش کرد  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ای یار نادون یار بیمه سرگردون یار از نادونی دلبر می دل دره خون یار
  فردا ببینم اول تابستون ره یار، تی راه ره دونم کمری میون
  انی بیم بورم خورشیدی درون یار
  ای یار نادون یار بیمه سرگردون یار از نادونی دلبر می دل دره خون یار
  تی سر ره بخاره تی زندگی یار، لکه دار هاکردی شنی جوانی ره یار
  ای یار نادون یار بیمه سرگردون یار از نادونی دلبر می دل دره خون یار

  ساری ای سوردار میجا غریبه
  مره می دختر عمو چه غمگینه یار
  رسن خواستگار عمو ندینه یار
  می عمو چه غریبا ره زن دنه یار

  آهنگ مازندرانی جهانبخش کرد به نام راحله : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  الهی، الهی، ندانم کجایی
  مگه من اطلس خاره ها نبودم راحله
  مگر من دختر بابا نبودم راحله
  مرا دادن به آن یار پیرمردی راحله
  مگه من لایق ریکا نبودم راحله
  راحله جان راحله شیرین زبونی راحله
  امروز عاشق ونی فردا پشیمون راحله
  چش سرمه دیمه لاله بزویی راحله
  چش سیو کر شی ور حاله بزویی راحله
  از خون می دل پیاله بزویی راحله
  کم وقه قه از می ناله بزویی راحله

  راحله جان راحله شیرین زبونی راحله، امروز عاشق وونی فردا پشیمون راحله
  من و تی عاشقی از بچگی وه راحله
  من و تی جدایی در بیست سالی وه راحله
  حالا که من و تو جدا بومی راحله
  لذت عاشقی هم جدایی وه راحله
  راحله جان راحله شیرین زبونی راحله
  امروز عاشق وونی فردا پشیمون راحله
  راحله جان راحله آرام جانه راحله؛ راحله جان راحله روحی روانه راحله
  ماه آسمونا، ببر بیابونا، ته منی یار ندی
  گوم هاکردمه شی یار ره، تو منی یار ره ندی

  آهنگ مازندرانی جهانبخش کرد به نام بانو بانو جان : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  نمیدانم کجا رو کردی دلبر جان، بانو بانو جان
  مره پابند یک مو کردی دلبر جان؛ بانو بانو جان ای
  مره بلندی خانه نشینم یار بانو بانو جان ای
  بانو بانو جان ای
  راست بلندی ره دکارم کنجی یار؛ بانو بانو جان ای
  دلبر دپوش پیرهن نارنجی یار؛ بانو بانو جان ای
  بورین یار ره بووین از من نرنجی؛ بانو بانو جان ای
  بانو بانو جان ای، بانو بانو جان ای
  شور ماهی شور ماهی، شور ماهی شورماهی، شور ماهیی شوره یار، اتا یاربیتمه وی ماهی نوره یار

  پنمازی صحرا می ونگ و ونگه یار
  در شونی چاربیدار صدای زنگه یار
  کدوم چاربیدار قرار بییرم یار
  دم و دم خبر از شی یار بییرم یار
  نمیدانم کجا رو کردی دلبر
  مرا پابند یک مو کردی دلبر
  ننه دریا او دره، می دل آرزو دره
  مره مهلت نیه خانه نشینم
  تلسم و رحم و جادو کردی دلبر، امان ناز و کرشمه، کیجا بره بوریم چشمه
  امی محله شمه محله دیاره
  امه ریکا شمه کیجایی یاره
  امان دریا او دره، کیجا تی چشم خو دره
  شما بورین بووین بالا کیجا ره

  آهنگ شلوار پلنگی از جهانبخش کرد : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مرسی شلوار پلنگی، بره دروم بخار، بیره میدون بخوار
  نشون هاده ورزشکاری، پلنگ نهرودباری
  ببر مازرونی، می دل و می جوونی
  نشون هاده بی باکی، شی یاری هلاکی، صحرایی سالاری
  بره دروم بخار، بره میدون بخوار
  نشون هده شاهی، آُمونی ماهی، ماه بی همتایی
  بره دروم بخار، بره میدون بخار
  بره دروم بخار، بره میدون بخار

  نشون هاده وررزشکاری، پلنگ نهرودباری
  ببر مازرونی، می دل و می جوونی
  عجب شبیه امروز
  نشون بده بیبکای، شی یاری هلاکی
  صحرایی سالاری، صحرایی سالاری
  بره دروم بخار، بره میدون بخار
  نشون هاده شاهی، آسمونی ماهی، ماه بی همتایی، سالار دنیایی
  بره دروم بخار، بره میدون بخار
  مرسی، من نوری ریکامه، من نوری ریکامه، بوین چی زیبامه

  آهنگ مازندرانی جهانبخش کرد به نام تیم للِ‍ه : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تیم لـله تیمجار لـله، قشنگ زنا میجار قهره
  او وومه شومه کیله، ماهی وومه خرمه تره
  تیم لـله، تیمجار لـله، قشنگ زنا میجا قهره
  او وومه شومه کیله، ماهی وومه خرمه تره
  اتا ره من گمه اتا ره لـله، تیم لـله
  تی مار تره هدا غریب محله تیم لـله
  غریب محله ره وطن ندومه تیم لـله
  قشنگ ریکا ره همدم ندومه تیم لـله
  تیم لـله، تیمجار لـله، قشنگ زنا میجا قهره
  او وومه شومه کیله، ماهی وومه خرمه تره
  جانم پهلوونا، دستا بالا، جانم حامد، دستا بالاا

  غریبه یار، غریب یاری نوونه تیم لـله
  غریب یاری وفاداری نوونه تیم لـله
  غریبه هاکونین من و دلالت تیم لـله
  غریبه قهر کنه شونه شی ولایت تیم لـله
  تیم لـله، تیمجار لـله، قشنگ زنا میجا قهره
  او وومه شومه کیله، ماهی وومه خرمه تره

  آهنگ مازندرانی ییلاقی دلخواه از جهانبخش کرد : DOWNLOAD

  تنظیم و مسترینگ : منصور اسحاقی
  نوازنده : عباس صادقی

  متن آهنگ :

  حال تو ولا
  لال تو ولا
  مازرون دکته جنجال ت ولا
  آسمونی ماه ستی خال تو ولا
  یار همیشه می دل تنیشه
  گته دار وومه منی سایه هنیشه
  تی عاشقی دلی دله دارنه ریشه
  یاری بخونم، یاری بمونم
  شی دلبر، شی آهوی لاری بخونم

  آهنگ مازندرانی خدانگهدار از جهانبخش کرد : DOWNLOAD

  تنظیم و مسترینگ : منصور اسحاقی
  نوازنده : عباس صادقی

  متن آهنگ :

  تشی سر تش نلار ای بی وفا یار، می دلبر یاغی بویه
  می دل ره غش نیار یار، می دلبر یاغی بویه
  دشت روز و شو دوی منی کنار، می دلبر یاغی بویه
  اسا گنی شومه خدانگهدار، می دلبر یاغی بویه
  می دلبر یاغی بویه هم پیک ساقی بویه
  وی دنیه وی خاطرات می هم اتاقی بویه
  می قسم بخرده دلبر تو ویی، می دلبر یاغی بویه
  می یار اول و آخر تو ویی، می دلبر یاغی بویه
  خیانت هاکردی و خط بخواردی، می دلبر یاغی بویه
  می دلی جا تو دست رد بخواردی، می دلبر یاغی بویه
  می دلبر یاغی بویه هم پیک ساقی بویه
  وی دنیه وی خاطرات می هم اتاقی بویه
  منه به نامردی بروتی نادون، می دلبر یاغی بویه
  می زبون لال، تک ره بوئیتی نادون، می دلبر یاغی بویه
  ناتریک بزویی غم بزه دل ره، می دلبر یاغی بویه
  مست تومه گنی می دلبر خله، می دلبر یاغی بویه
  می دلبر یاغی بویه، هم پیک ساقی بویه
  وی دنیه وی خاطرات، می اتاقی بویه

  آهنگ عاشق زری بیمه از جهانبخش کرد : DOWNLOAD

  ملودی : سامان محمدی و عباس صادقی
  تنظیم : منصور اسحاقی
  متن آهنگ :
  هوا ره لارا کردی وای بر من
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  منه شی یار کردی وای بر من
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  منه شی یار هاکردی کجه شونی
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  تره شی یار هاکرد در شومه
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  شی شهر فراری بیمه شی شهر فراری بیمه

  دلبر تی حاله روزه دارمه خبر
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  بشنسمه بیتی تو یار دیگر
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  تی کل هف در سن می نازه گردن
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  از یاد دبوشه یار تا روز مردن
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  شی شهر فراری بیمه شی شهر فراری بیمه
  خدا چندی تره جوون هاکرده
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  ته قشنگه کله میزون هاکرده
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  تی قشنگه کلو هیچ ناره ایراد
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  هر وقت تره بیمه خرد بونه اعصاب
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  خدا بال منی بیمه عاشقی زری بیمه
  شی شهر فراری بیمه شی شهر فراری بیمه


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.