دانلود آهنگ های رضا کرد

  16 آگوست 2020 3568 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های رضا کرد

  های رضا کرد - دانلود آهنگ های رضا کرد

  در این پست گلچینی از آهنگ های مازندرانی رضا کرد را به همراه متن آهنگ ها قرار داده ایم :

  آهنگ سطح یک رضا کرد : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  الان روزگار همه پهلوون

  هر کی بیمو بوه یل یل میدون
  حلا ندیه حیاط زندون

  ادعا دارننه قهت و چمرون
  غرش بکشه شیری دا

  پنج تیر بدون تیری دا

  اسا که همه لات بینه و از لاتی بیمه سیری دا

  آدم فروش هسته نیشته تی دیار

  ورگی دندون دارنه و لباس چپون
  شالی جیگر دارنه و شیرش سامون

  تیزی دست نیته کف خیابون

  غرش بکشه شیری دا

  پنج تیر بدون تیری دا
  چنتا زلف بازو اتا اینستا

  همه بونه قوم فلانجا
  خود ره شیر ویننه و همه ره شوکا

  حلا تن به تن نکردننه دعوا

  آهنگ مازندرانی نعره پلنگ از رضا کرد : DOWNLOAD

  آهنگ و ملودی : شهرام فلاح

  ترانه سرا : نیما مهدوی

  متن آهنگ :

  ستاره ی مازندرون تو بی رفق نماد هرچی پهلون تو بی رفق

  ونه هر گزه قربون بوردی رفق تا پای دار بوری رفق

  منه از نعره پلنگ نارمه ترس از تیر و تفنگ هستمه آماده ی جنگ

  پشت سلول رها هاکن زندون دره باز هاکن

  ای زندون بون هیا هاکن زندون دره باز هاکن

  ای دوست امان امان های جان های یارای

  رستم زال غصه ها تو بی رفق فرمانده جنگ و دعوا ته بی رفق

  بازنده های نامردی ها ته بی رفق همیشه سر زبون ها ته بی رفق

  بکش نعره تا پیر نوی دست دشمن تو سیر نوی

  منه از نعره پلنگ نارمه ترس از تیر و تفنگ هستمه آماده ی جنگ

  پشت سلول رها هاکن زندون دره باز هاکن

  ای زندون بون هیا هاکن زندون دره باز هاکن

  آهنگ مازندرانی رضا کرد به نام دلخواه : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  عشق من دلخواه من بی وفا برو، بی وفا
  سیر و ستاره برو دوباره برو می دل خواه بی وفا
  می گل یاسی عشق و احساسی برو دلخواه بی وفا
  با همه سردی، با من خشبختی برو دلخواه بی وفا
  می قلب خون، عشق جون جونی برو می دلخواه بی وفا
  ساحل و دریا، عشق بی همتا برو می دلخواه بی وفا

  ساز بی رنگی، می خسته تنی برو دلخواه بی وفا
  قسمت همینه، عشق بی کینه برو دلخواه بی وفا
  می دل داینه درد روزگار سرد برو می دلخواه بی وفا
  نکن تو برمه، می دل غمگینه برو می دلخواه بی وفا
  می دل و دنیا می قشنگ دلخواه برو دلخواه بی وفا
  ستاره و ماه، عشق بی وقا برو می دلخواه بی وفا

  آهنگ مازندرانی رضا کرد به نام فـراریـمـه فـراریـمـه: DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  می گـنـاه چیـه کـه

  دل و جیگـر دارمـه
  هـمـش جـنـگ و دعـوا

  ره دور شی سـر دارمـه
  کـل شـر و شـور ره

  شـی دور ور دارمـه

  ثـور تـیـر بـرنو

  مـن هـم خـطـر دارمـه
  فـراریـمـه، فـراریـمـه، فـراری

  تـا کـی شـب زنـده داری
  فـراریـمـه، فـراریـمـه، فـراری

  امـان دسـت آگـاهـی

  آهنگ مازندرانی نیسان سوار از رضاکرد : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  سلام من به هر چی سایپا سوار، یار
  سلام من به جنگلی قاتل دار، یار
  داشتن سایپا هنر خواینه، یار
  جاده هراز سایپایی قرار، یار
  یار یار بوم یار، دلدار بوم من یار، شب و روز من بنالم غمخوار بنالم یار
  من همه نیسون دارونی میرمه یار
  رانندگی زمستونی میرمه یار
  دست یخ بکرد روی فرمونی میرمه

  ناخد چشی پر از خونی ره میرمه یار
  لنگرکاه پاسگاه بهیجونی میرمه یار
  کتن بالای یخ بندونی میرمه یار
  شیر وچون مازندرونی میرمه یار
  یار یار بوم من یار..دلدار بوم من یار.. شب و روز بنالم غمخوار بوم من یار
  نیسون برو تره بنزین بزنم یار، خوایمه تره بار سنگین بزنم؛ یار
  نیسون برو تره فرمون بزنم یار، جاده هراز من شبیه خون بزنم یار

  آهنگ مازندرانی رضاکرد به نام جای خالی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  سال جدید بیمو تی جا خالیه مره بوین می دل چی حالیه
  خراب هسته الان می حال و احوال جان یار چه انی کمه می اقبال
  بدون تو خنه بی سک و سوئه خدا دونه می دل بی تو کهوئه
  بره دلخواه بشکنی بوه می حال خسته بیمه دست فکر و خیال
  اخ جان یار الان مجنون بی لیلی ره مومه بدون تو این زندگی ره کورمه
  تو غریبه ولایت دری من تیسه بمیرم تی برمه زاری و غم و غصه ره نوینم

  تی پشت سر می نفرین و آه دره وقتی غریبه تنی همراه دره
  چشی اسری هسته می قلبی گواه بیچاره دل منی هسته بی گناه
  می ور تی عذر خاطره ها دره هنوزم می دل تنی جا دره
  تره یاد نکردمه من جان دلخواه عهد و پیمون دوستمه تنی جا، جان یار
  تو غریبه ولایت دری من تیسه بمیرم تی برمه زاری و تی غم و غصه ره نوینم

  های لیلی، جان لیلی، ها لیللی، لیلی قسمت نوه تنی دست ره بییرم
  قسمت نوه تنی دست ره بییرم نوه تنی جا زندگی هاکنم
  اسا چی خرمه حسرت تره یار چنی راحت بشتی بوردی می کنار
  تره چتی اتی ور بویرم دل خواینه که من اون لحظه بمیرم
  دست به دست هم یار خیابون کنار چه انی بد چم بوه روزگار
  آخ جان یار الان مجنون بی لیلی ره مومه بدون تو این زندگی ره کورمه
  تو غریبه ولایت دری من تیسه بمیرم تی برمه زاری و تی غم و غصه ره نوینم

  هاای، جانااا، یاراا، وقتی ویمه تی یادگاری ها ره به جونیم قسم مره گیرنه برمه
  منی سر تو چنی بلا بیاردی بی معرفت مره تنها هاکردی
  الان دیگر راه بر گشتی نارمه می عشق اول و آخر تو هستی
  اگه بیمو دوباره تره خوایمه می عشق اول و اخر تو هستی
  هنوز تیسه میرمه یار قدیمی
  آخ جان یار الان مجنون بی لیلی ره مومه بدون تو این زندگی ره کورمه
  تو غریبه ولایت دری من تیسه بمیرم تی برمه زاری و تی غم و غصه ره نوینم

  آهنگ کبوتر رضا کرد : DOWNLOAD

  ترانه سرا : عباس بردون

  متن آهنگ :

  من سر دار زومی دور جان دلبر
  پر گیتمی این دار و اون داری سر
  تو پر بییتی بوردی می جان دلبر
  صیاد من ره بییته هادائه پر
  می کبوتر چی ناز وه، آماده پرواز وه
  می همدم و می راز وه، تو تنهایی می ساز وه
  می کبوتر قفس دیه و غصه خرده
  از شی دلبر ناله کرده
  ناله زو ته شی جان خدا ره
  در قفس باز بووشه وی دوباره

  در قفس باز بهیه، باز دوباره
  می کبوتر میل به پرواز بهیه
  آینه دله وقتی شخد وینسته، فکر کرده جفت ونی ور دوئه
  می کبوتر چه ناز وه، می همدم و می ناز وه، تو تنهایی می ساز وه
  تا که یک روز در قفس باز بهیه
  وی آماده پر و پرواز بهیه، رو به آسمون وی چی داد هاکرده
  شی پرواز هاکردن ره وی یاد هاکرده

  آهنگ مازندرانی رضا کرد به نام برو می دلخواه : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تره بخدا بی تو من نتومه دووشه من تنی کنار
  می عشق ره بروتی، تو نکن انکار
  می عشق ره آسون هدایی هدر، تو نکن پرپر
  اما مره نوونه باور تو هستی خطر
  برو می دلخواه نووش بی وفا بومه تنها
  چنی غم و یار چنی جدایی، تا کی می غصه

  تو شه دونی یار، منی دل به تو وسه
  من بخاطر تو میرمه، می دل بشکسته
  برو می دلخواه، نووش بی وفا، بهیمه تنها
  اخسته بهیمه دست تو دلدار، تو شه دست بردار
  دیوانه بهیه منی کار، تو نکن اسرار
  دیوانه وار تره دوست داشتمه تو نکن انکار
  می قلب ره بشکنی بوردی تو آخر چنی زومه زار
  برو می دلخواه نووش بی وفا، بهیمه تنها

  آهنگ آشنا رضاکرد : DOWNLOAD

  ترانه سرا: عباس بردون

  متن آهنگ :

  روزی که بیمه آشنا، ندونستمه که وونی جدا

  دلبر تی جا دارمه صدا، گوش دمه ونگ کمه خدا
  غروب غمگین جان یار، می دل بویه بی قرار

  تا که وویه فکر و خیال، آخر نمو می جان یار
  دلبر تو می کتر ناز، روی آسمون کنی پرواز

  من زمین کمه التماس برو منی دست ره هماس
  مثل کبوتر تو قفس، هر دم شونه منی قفس

   

  نزن دلبر می دل ره پس، عاشق دل می همه کس

  قلب شکسته بی قرار، عشق مونه و یار انتظار
  غریبی بویه تنی کار، جدایی بسته جان یار

  ستاره وقتی سو بزو، نمک می زخمی رو بزو
  نامردی ره رو بزو، بی وفا مرد ره رو بزو
  جدایی بمرده می دل
  نگهبان غم بهیه، حسرت و آرزوی تو، محتاج کفن بهیه

  دلبر تو می کتر ناز، روی آسمون کنی پرواز
  من زمین کمه التماس برو منی دست ره هماس

  آهنگ نامه رضا کرد  : DOWNLOAD

  ترانه سرا : نیما مهدوی

  متن آهنگ :

  قلم می دست، چشم پر برمه، نویمه نامه
  وقتی خسته دل، دارنه بهونه، نویسمه من نامه
  بمیرم دلبر، بهیه خسته، نویسمه من نامه
  بییته همدم، وره دل دوسته نویسمه نامه
  نویسمه نامه، یار گمه تره خوایمه

  قلم منی دست نامه بیمو پس برو تره خوایمه

  می دستی قلم، نویسنه غم، نویسنه نامه
  شی دلی غصه نوونی وی کم، نویسمه نامه
  هر بیت نامه وی عاشقانه نویسنه نامه
  بی شک و تردید به فکر فردا، دلبر تره خوایمه
  نویسمه نامه، یار گمه تره خوایمه، قلم تنی دست، نامه بیمو پس، برو تره خوایمه
  بیته مره غم ندارمه همدم نویسمه نامه، که هر عاشقی آخر هسته غم، نویسمه نامه
  هوا بیه شو، بورده چشی سو، رضا کرد نویسمه نامه
  الان با حسرت درمه بی تو، نویسمه نامه
  نویسمه نامه، یار گمه تره خوایمه
  قلم تنی دست، نامه نیمو پس، برو تره خوایمه

  آهنگ مازندرانی رضاکرد به نام خراب بووشه روزگار : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  خسته بیمه از تو و تی کار و بار، جان یار، عاشقی خراب بووشه روزگار
  ته دون و تی قال و بال، عاشقی خراب بووشه روزگار
  دلبر تو جدایی ره کردی تکرار، عاشقی خراب بووشه روزگار
  از دست این عاشقی بیمه بیمار، جان مار، عاشقی خراب بووشه روزگار
  شو تا صبح من ویمه تیسه بیدار، عاشقی، جان یار خراب بووشه روزگار
  عاشقی من خونستمه من زومه زار، عاشقی،، جان یار خراب بووشه روزگار
  با این همه گمه دلبر بیخیال، جان یار، عاشقی، جان یار، خراب بووشه روزگار

  دلبرا این روزگار بی قرار،، عاشقی، جان یار خراب بووشه روزگار
  روزگاری که عشق ندارنه کار، عاشقی، خراب بووشه روزگار
  همیشه تی احساس ره کرده انکار،، عاشقی، جان یار خراب بووشه روزگار
  عشق و عاشقی ره وی دونه مثال، جان یار خراب بووشه روزگار
  می دل ره بشکنی، یار بشتی کنار،، عاشقی، جان یار خراب بووشه روزگار
  پس از این فکر نکمه یار، عاشقی خراب بووشه روزگار
  غم و غصه ره کمه شی دلی کار، عاشقی خراب بووشه روزگار
  جان آسمون تو میسه ببار، عاشقی خراب بووشه روزگار

  آهنگ مازندرانی رضا کرد به نام میرمه دلبر : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  میرمه دلبرف میرمه تیسه، میرمه دلبر، برو می ور

  میرمه دلبر، میرمه جانا، تو بووش منی همسفر
  می جان دل، می باغی گل، می همزبون، منی همدم

  می دلب غم، منی شبنم، می جان دل، منی همدم
  ستاره سو سو بزو، وی مره درو بزو

  غریبه ره رو بزو، می عشق ره چی لو بزو
  مست آهو؛ می چشی سو، دل و دنیا، می آرزو

  میرمه تیسه، غریبه دل، منم هستمه عاشق تو
  چتی دووم، بدون تو، می روز نوونه دلبر شو

  من تی عاشق، من تنی مجنون، شو بیه ستاره برو
  ستاره سو سو بزو، وی مره درو بزو

  غریبه ره رو بزو، می عشق ره چی لو بزو
  هلا دلبر، می دل ره تو نزن تو خنجر

  می وجود و می همنفس، می عشق و یار می همه کس

  میرمه، اگه بوری، دلبر شونه منی نفس
  دونی میرمه؛ اگه بوری، دلبر شونه منی نفس

  ستاره سو سو بزو، وی مره درو بزو
  غریبه ره رو بزو، می عشق ره چی لو بزو

  می آسمون، می ستاره، تو هستی منی سایه بون
  خدا دونه، تی عاشق مه، تو هستی منی همزبون

  می مهربون، می آشیون، می دلی سه نم نم بخون
  تو می لیلی، من تنی مجنون، نلار می دل دووشه خون

  ستاره سو سو بزو، وی مره درو بزو
  غریبه ره رو بزو، می عشق ره چی لو بزو

  آهنگ مازندرانی عقده با صدای رضاکرد : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  شه عقده ره خالی هاکن، برو منه بکوش،
  می عشق ره ها دلبر، به غریبه تو ارزون نروش
  کارد ره بلار می گلی ای سر، ها دلبر، لو نینه می نفس
  اما مره اینجوری، دم نده یار تو تاریک قفس
  برو می دلبر، می بومی کوتر، تو برو می ور، بیمه در به در
  من تی فدا وومه یا تو، اینجوری من ره نزن تو پس
  بلار می دست دووشه می دستی نا، تا مره نیره تب

  نیش و کنایه نزن ها دلبر، کس و ناکسی پیش
  تی حرفها و تنی کنایه بدتر از زهر عقرب نیست
  برو می دلبر، می بومی کوتر، تو برو می ور، بیمه در به در
  من تی فدا وومه یا تو، اینجوری من ره نزن تو پس
  بلار می دست دووشه تی دستی لا، تا مره نیره تب
  نیش و کنایه نزن ها دلبر، کس و ناکسی پیش
  تی حرفها و تنی کنایه بدتر از زهر عقرب نیست
  برو می دلبر، می بومی کوتر، تو برو می ور، بیمه در به در

  آهنگ مازندرانی رضا کرد به نام عبرت : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اناری پاروئه می دلی گوشه ای خدا

  می دل کهو بوه مثل ونوشه ای خدا
  مره یاد هاکردی صحرا سر اشتی ای خدا

  می دلی گوشه ره بزویی تاشه ای خدا
  جونی تی ور یکباره هسته ای خدا

  تی پیری پشت سر کلواره هسته ای خدا

  اگه شی جوونی قدر ره ندونی
  امشو نماشو شوئه ای خدا

  عمر بورده مثل برف او ای خدا
  برارون و خواخرون عبرت بییرین ای خدا

  هر چی که بباره نوونه نو ای خدا

  آهنگ شناسنامه لاتی رضا کرد  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  پر بزومه بوردمه تنها ها برار

  آخر بهیه می دنیا ها برار
  خیلی داشتمه هواخاه ها برار

  از پشت بزونن نامردا ها برار
  بخردمه زخم نشون به اون نشونه، بالان دنیا، یالان زمونه

  من ویمه عقاب جنگی ها برار

  همه بدینه می ننگی ها برار
  سر وکیل بند رجایی ها برار

  ایران کردمه آقایی ها برار
  بخردمه زخم نشون به اون نشونه

  بالان دنیا یالان دنیا، زمونه
  تیزی تی یار تی پشتیبانه دیوار ها برار

  هر منطقه کلی داشتی طرفدار ها برار
  مردم وچه ضعیف نکردی آزار ها برار

  خدایی پیش خار در بیمو تی آمار ها برار

  آهنگ مازندرانی رضاکرد به نام رفیق : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  کی گته این دنیا وی مهربونه، آ رفیق آ رفیق

  خراب کنه آدمی آسمون ره، آ رفیق آ رفیق
  سالی کنه آدمی آسمون ره، آ رفیق آ رفیق

  زندونی کنه دل هر جوون ره، آ رفیق آ رفیق
  آ رفیق منی دل بهار ماهی تنگ هیته

  زمستون شویی برف و سرمایی تنگ هیته
  کهو شو بویه، غصه مره بکوشته

  این دنیا هیچکی فکر هم دنیه، آ رفیق آ رفیق
  غصه خوار و همدم دنیه، آ رفیق آ رفیق

  بوردی ، آ رفیق آ رفیق سه و هفت رد بیه، خنده کننه، آ رفیق آ رفیق
  آ رفیق منی دل بهار ماهی تنگ هیته

  زمستون شویی برف و سرمایی تنگ هیته
  تی مهر و محبت کور بهیه ، آ رفیق آ رفیق

  بدون که دیگر وی دور بیه، آ رفیق آ رفیق
  حرف و سخن درو بهیه، آ رفیق آ رفیق

  هیچ کس فکر تی آبرو دنیه
  آ رفیق منی دل بهار ماهی تنگ هیته

  زمستون شویی برف و سرمایی تنگ هیته

  آهنگ مازندرانی رضا کرد به نام لیلی و مجنون : DOWNLOAD

  ترانه سرا  : عباس بردون

  متن آهنگ :

  لیلی و مجنون تویی، عاشق دلخون منمه

  عاشق تنها تویی، آواره هیرون منمه
  برو دلبر، می دل ره تو غم نکن

  می اسیری و درد ره بیشتر نکن
  ماه و ستاره تویی، غروب غمگین منمه

  گل بهاره تویی، عاشق سنگین منمه
  برو دلبر می دل ره تو غم نکن، می اسیری و درد ره بیشتر نکن

  هوای بهار تویی، دل بیقرار منمه
  ابر آسمون تویی اسیر و شیدا منمه

  برو دلبر می دل ره تو غم نکن

  می اسیری و غم ره بیشتر نکن
  مست آواز خون توییف خسته و داغون منمه

  عشق عاشقون تویی، غم غریبون منمه
  برو دلبر می دل ره تو غم نکن

  می اسیری و درد ره بیشتر نکن
  عشق هر آواز توییف صدای بی ساز منمه

  کوتری ناز ناز توییف تنهایی پرواز منمه
  برو دلبر، می دل ره تو غم نکن

  می اسیری و درد ره تو بیشتر نکن

  آهنگ مازندرانی رضا کرد به نام اول شهر : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  جاده هراز تا تهرون ره تی سه ومبه کیجا

  گذر گذر ایرون ره تی سه ومبه کیجا
  چالوس جاده کندوون ره تی سه ومبه کیجا

  تی خاطر مازندرون ره تی سه ومبه کیجا
  زنگ زمبه دوست و رفیق همه چریک زلزله دار

  بین شهر ره دونن من و یار هاکنیم فرار
  برو دلبر، برو دلبر فرار هاکنیم

  غریب شهر با هم قرار هاکنیم

  کل ایرون شهرها را تی سه ومبه کیجا

  اول شهر رتا چهار رها ره تی سه ومبه کیجا
  از رامسر تا گلوگاه ره تی سه ومبه کیجا
  برو دلبر برو دلبر با هم فرار هاکنیم

  برو دلبر غریب شهر قرار هاکنیم
  آمل ۱۷ شهریور ره تی سه ومبه کیجا

  اینججه تا هزار سنگر ره تی سه ومبه کیجا
  کمربندی زیر گذر ره تی سه ومبه کیجا

  تی دشمنی محله سر ره تی سه ومبه کیجا

  آهنگ مازندرانی نارو از رضا کرد  : DOWNLOAD

  متن شعر: محمدطبری

  آهنگساز و تنظیم کننده : شهرام فلاح

  متن آهنگ :

  ای دوست امان امان ای دوست امان امان

  ته کلک بسیار داشتی و من هم که ساده
  تو خلوت دله یار داشتی و من هم که ساده
  تی نقشه ره من ساده ندونستمه
  تو اصلا با من کار ناشتی و من هم چی ساده
  شومه از این حوالی شومه تاب شکست ره نارمه
  از بست هر شو مست هاکردمه تاب نشست ره نارمه
  از بست هر شو مست هاکردمه حال نشست ره نارمه

  من حال عاشق ره داشتمه و تو حال دیگر
  اسا که ترذه بشناسیمه خون بیه جیگر
  تی نارو مره خل هاکرده ای یار نادون
  هر روز دارمه دعوا کفمه و هر روز دردسر
  شومه از این حوالی شومه تاب شکست ره نارمه
  از بس هر شو مست هاکردمه حال نشست ره نارمه

  آهنگ فراری از رضا کرد : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  می گناه چیه که دل و جیگر دارمه
  همش جنگ و دعـوا ره دور شی سر دارمه
  کل شر و شور ره شی دور ور دارمـه
  ثور تیر برنو من هم خطـر دارمـه
  فراریمه، فراریمه، فراری، تا کی شب زنده داری
  فـراریمه، فراریمه، فراری، امان دست آگاهی

  کنی درگاه بورم من خد سرون نووشه
  کره چنگ هییرم سر چشم حسود نووشه
  نخوایمه می اسم و رسم بود و نبود بووش
  کل می جوونی تش هیره و هیرون بووشه
  فراریمه، فراریمه، فراری، تا کی شب زنده داری
  فـراریمه، فراریمه، فراری، امان دست آگاهی
  بومه فراری، می چشم می گوش بووشه
  کنی جا بر بخوارم آدم فروش نووشه
  جوونی ره پای بند و ابد ندمه
  اگه زندونی در تلاری لوش بووشه
  فراریمه، فراریمه، فراری، تا کی شب زنده داری
  فـراریمه، فراریمه، فراری، امان دست آگاهی

   

  آهنگ مازندرانی اگه خاکمه از رضا کرد : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اگه خاکمه، اگه سنگمه، تیسه دلتنگمه
  با شی دل، با این فاصله، همش تو جنگمه
  اگه عشق به تو وومه، تره دل ومه
  تا قیامت به عشق تو، دلبری جا خومه
  با شی غم، چشمی اسری من تیسه وارمه

  اگه مره تنها بلی بی تو من میرمه
  ای خدا بی نفس و من بیمه سرگردون
  به امید منی دلخواه مره برگردون
  اگه خاکمه، اگه سنگمه، تیسه دلتنگمه
  با شی دل، با این فاصله، همش تو جنگمه
  گل ره پرپر نکن ای یار تو گل ره پرپر
  مره باور هاکن ای یار، تو من ره باور
  من تی عشق و جان دلبر، تو منی هم سفر
  شه می عشق ره از دل هاکن تو باور

  آهنگ تخت پادشاهی از رضا کرد : DOWNLOAD

  میکس و مستر : پوریا گلردی 

  آهنگ و ملودی : سجاد احمدی 

  ترانه سرا : محمد طبری

   


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.