دانلود آهنگ های میلاد قربانی

  12 فوریه 2020 1012 بازدید يک نظر

  دانلود آهنگ های میلاد قربانی

  قربانی - دانلود آهنگ های میلاد قربانی

  میلاد قربانی خواننده مازندرانی و متولد ۲۲ آذر ۱۳۶۹ در ساری است .

  میلاد علاوه بر خوانندگی شعر هم می گوید و شعر بسیاری از  آهنگهای خود را نیز خودش گفته است و برخی شعرهای او توسط خواننده های دیگر نیز اجرا شده است .

  او در رشته راهنمايي و مشاوره دانشگاه هرمزگان تحصیل کرده است .

  در زیر گلچین آهنگهای مازندرانی میلاد قربانی را قرار داده ایم :

   

  آهنگ مازندرانی میلاد قربانی به نام شلوار پلنگی  : DOWNLOAD

  تنظیم آهنگ.. علی رضایی

  متن آهنگ :

  تمی یاری ؛ سَردمداری

  مردِ نبردی… پهلوون مَردی…

  عشقِ جنگی!! شلوار پَلنگی…

  میدون داری ، ته می بَنگ بنگی!

  اهل داداشون ؛ می هواخواشون

  همش دست به چو ؛ می پش مثلِ کوه

  مردم داری… تو سالاری…

  هر که جگر دریار ، می هواداری!!

  دادا بریم کوه ؛ فقَط من و تو

  هموچو دادا را پِلک نزن ؛ چش نکنین خو

  عشق منی یار ؛ می دلی قرار

  صحرایی بمونه نِیسون سوار!

  شاه مازرون اومد ، تی قربون

  چندی سالاره ؛ هَمه پهلوون

  مازرونیمه… من غَیرتیمه…

  یک تنه یار من ، تی سوریرمه!!

  میدونِ جنگه ، بیار تُفنگه

  دُشمنی دعوا جان بار تفنگه

  بره وسط بره وسط میلاد قربانی ؛ سر کنه سداره

  جانِ برار ، من تی نفسی قُربون…!!

  آهنگ مازندرانی میلاد قربانی به نام گیسو کمند : DOWNLOAD

  تنظیم آهنگ.. علی رضایی

  متن آهنگ :

  غروب که وونه ایمه تی محله سر، امه قرار ووشه شمی کوچه سر
  بوینم تره من ای جان دلبر، گلی بزنم و ته دوی می ور
  دلبر گیسو کمنده، کمی هم قد بلنئده، کل مازرون ره هم هاکرده قبضه
  دلبرا ای دلبرا؛ دلبر می تاج سرا، برو بوریم به محضراا.. تره شه یار بییرم، شنی دلدار بییرم
  این جه تا تهرون ره دو به دو شومه
  اگه خسته بیمه سینه سو شومه
  تی وسه شاهی ای شر و شور وومه
  شلوار پلنگی و دست به چو وومن
  شنی رقیبونی ور؛ پلنگ وحشی وومه
  بهار چرده بزو دار؛ مثال ککی وومه
  دلبر امه عاشقی با کلاسه کل مجازی امه رو حساسه
  من و تی عشق بیه دلبر جهانی، ولا تی دشمننون بینه روانی
  یار همش گنه همش میلاد هیچوقت نوه جدایی
  همش دوه می ور تو می گل بهاری
  دلبرا ای دلبرا؛ دلبر می تاج سرا، برو بوریم به محضراا.. تره شه یار بییرم، شنی دلدار بییرم

  آهنگ مازندرانی هارشین کی در اینه جان دیو و دلبر در اینه : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هارشین کی در اینه جان دیو و دلبر در اینه
  قول مرحله آخر در اینه
  بمیرم ته تغاری پیر و ماری لوس دتر در اینه
  هارشین کی در اینه کیجا ییلاقی در اینه
  سر چپی شلوار پلنگی در اینه
  بمیرم ته تغاری پیر و ماری لوس دتر در اینه
  هارشین کی در اینه کیجا ییلاقی در اینه
  سر چپی شلوار پلنگی در اینه
  بمیرم ته تغاری پیر و ماری لوس دتر در اینه
  لس هاده لس هاده لس هاده
  لس هاده از عاشقی بخونم
  عشق دلبر قدیمی بخونم
  عشق می کشه خو شی بمیرم
  لس هاده لس هاده، لس هاده
  جانم شادماد، لالی صحبت
  به به به ای جونم افشین
  یل توی میدون شونه با نام و نشون شونه
  عشق پهلوون شونه
  امپراطور مثل پهلوون شونه
  دسته دسته ها برار دارمی پهلوون
  سر زمین مازرون نگین ایرونه
  بیا بیا

  بالا بالا کوه بوردمه بخاطر تو بوردمه جاده هراز چشمه بچا او بوردمه تره ندیمه
  زنگ زمه جواب ندنی
  جواب واسه ثواب ندنی
  قدم زمه تی محله سر سلام ره به آفتاب ندنی
  تره ندیمه یار تره ندیمه
  ها پنجه دست هیرم لـله وا ره
  چشمه ره او بیار هادم شوکا ره
  می دلبر ره بویین بهار ماه ره
  می چلچلا میشکایی زار و وار ره
  سیو رنگی می بورده می چشی اسری بورده
  خب این آخری عشق جمع
  دادا بوئم کی ای دا بمیرم بمیرم
  شادوماد مردی ای دا بمیرم بمیرم
  آرمین محمودی ای دا بمیرم بمیرم
  حسین کوچکی ای دا بمیرم بمیرم
  چلچلا پر بزن بور منطقه سر بزن
  سالار مردی ره بییر امشو منی ور بزن

  آهنگ مازندرانی غم دختر از میلاد قربانی  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  یک سال برودی و تی غم نشونه
  ته دنی سره ماتم خونه هه
  تی اتاق خالی تی بو نشونه
  دتر بی تو می چشی سو شونه
  تی عاروسی ره من ندیمه کیجا
  خدا گله دارمه خیلای من تی جا
  بیرون هی کی ره ویمه تره مونه
  تی یاد و خاطره می یاد ایارنه
  ندونی چی زار خاک دکردمه تی سر
  ایمه تی قبری پیش می عمر وونه سر

  الهی شمی تن نوونه نخوار، الهی نوینی غم جوون جان مار
  لباس سیاه ره ی تن دکنی مار، جوون بمرده دل نارنه قرار
  خاخر تی عروسی چه ساز دنیه
  چه قرآن خوننه آواز دنیه
  خرما دره نغل و نبات دنیه
  چنی زود بوردی تو دتر فاطمه می زندگی بی تو کنه خاتمه
  صوایی بیه بزویی تو پرپر
  امه چشمون تی وسه بهیه تر
  ۲۲ سال نیه، تی عمر بیه توم
  تی سرنوشت دتر چنی بیه شوم
  می دل کهو وه مثل ای آسمون
  می می سفید و می جیگر وی کرده خون
  ندونی چی زار خاک دکردمه تی سر
  ایمه تی قبری پیش می عمر وونه سر
  پر بزوده کوتر نکنه می یاد
  می شویی ناختی دتر بورده باد
  هیچکس دنیه برسه می فریاد
  ته پر بزویی در بیموئه منی داد
  ندونی چی زار خاک دکردمه تی سر
  ایمه تی قبری پیش می عمر وونه سر
  کاری از استریو ساند رکورد

  آهنگ مازندرانی آهو مونا از میلادقربانی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آماده ای؟ شی دلبری قربون آهومونائه
  نیوشایی قربون آهومونائه
  موهاش مشکی و دلبر قدش کوتاهه
  امشو اما دارمی جشن خصوصی
  تی لب خنده هسته می دل خشی، یار تی چشی دابرو بوریم دتر از این آبادی یار تی چشی دا
  دم گاز زومه من یار تی چشی دا
  ته فقط می وسه هاکن دلبری، یار تی چشی دا
  تیسه شورش هاکنم کل شهر، تک و تنها من هاکنم سفر
  تنهایی هستمه تیسه لشکر
  لال.. لالی صحبته
  شمه شهری چودار میجا ایاغه یار تی چشی دا
  وی شه دونه دارمه علاقه بار تی جشی دا

  آهنگ مازندرانی جدایی از میلاد قربانی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ای روزگار، نامرد یار
  چه روزایی داشتمی من و منی یار
  شهر درون چرخ گیتمی توی بازار
  قائمشهر قدم زومی جاده دریا
  خونستمه، تی دل ویه منی قرار
  بمیرم عاشقونه
  شی قلب بی زبونی
  شی درد بی امونه
  به جدایی محکومه
  می دل کم کم هوای یار هاکرده
  عاشق دل مره گرفتار هاکرده
  رفیق میسه پیغوم پسغوم کنه
  شی منطقه چودار خبر هاکرده
  بمیرم عاشقونه
  شی قلب بی زبون ره
  شی قلب بی امونه
  به جدایی محکومه

  دلبر تی عشقی سر امشو درگیریه
  اره حرف از پنجتیر و شستیر یوزیه
  رغیب بخواد نطق بکشه به ولا
  گلیله ره ونی قلبی وسط زمه
  بمیرم عاشقونه
  شی قلب بی زبون ره
  شی قلب بی امونه
  به جدایی محکومه
  زندانی حبس به جان خریمه دلبر
  فقط خوایمه ته دووشی منی ور
  کل شهر و آدمهاش درنه می پش
  یه دنیا ره کمه دلبر ته سرشت
  بمیرم عاشقونه
  شی قلب بی زبون ره
  شی قلب بی امونه
  به جدایی محکومه

  آهنگ مازندرانی پلنگ ایرون از میلادقربانی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  یل یل میدون، پلنگ ایرون
  یل چشم دارون
  یل یل میدون، پلنگ ایرون
  یل یل میدون، یل چشمدارون
  کوهی گلی خنه، می دل سر اوشته
  یل یل میدون، پلنگ بد نوم
  ریکا سلده ای تی لقبی قربون
  یل یل میدونه، برار پهلوونه
  هر کچه دعوا بوه پلنگ ایرونه

  یل یل میدون، یل مازرون
  کل ایرونی قربون ها دادا ها دادا
  پارسی سامونی قربون ها دا ها دادا
  گل لاله لاله وو ها دادا ها دادا
  سلده محله شونی ها دادا ها دادا
  آرشام پهلوونی قربون ها دادا ها دادا
  گل لاله لاله بو ها دادا ها دادا
  پوریا تی نازی قربون ها دادا ها دادا

   

  آهنگ مازندرانی حال خرابه از میلاد قربانی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ساقی امشو مشت هاکن پیک شراب ره
  اون که دره یاری ور می رفیق فابه
  هی بی وفا یار با دل غمدار من هاکردی چیکار
  بعد مستی تو میسه تش گیرنی سیگار
  غریبه فشار نده می کوتری بال، اشکنه تی بال
  لعنت به این دنیای پست لعنت به نامردیدر حق خوبی های من فقط بد هاکردی
  های لیلی، جان لیلی، می چلچلای خش خون
  امشو بوی می مهمون
  تی کل چو خنه ای سه، کلی هاکردی ایوون
  من خومه آروم، آروم تو پر بزن می ایوون
  چلچلا دیگه وسه می جوونی بوه توم
  چلچلا کجه شونی، بی من دیوانه وونه
  درد و دل دارمه تی جا، حلا هیچی ندونی

   

  امیدواریم از این آهنگ ها خوشتان بیاید . چنانچه آهنگ مدنظر شما در این صفحه نبود در بخش نظرات همین پست اعلام کنید تا رسیدگی شود .


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه
  دیدگاه ها
  یک پاسخ برای “دانلود آهنگ های میلاد قربانی”
  1. عالییی ته صدای قوربون

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.