دانلود آهنگ های آستاره بختیاری | کاکتوس موزیک

  دانلود آهنگ های آستاره بختیاری

  11 بهمن 1400 11608 بازدید 18 نظر

  دانلود آهنگ های آستاره بختیاری

  بختیاری - دانلود آهنگ های آستاره بختیاری

  در این پست از کاکتوس موزیک دانلود گلچینی از آهنگ های لری بختیاری  آستاره بختیاری را قرار داده ایم .

  آهنگ بختیاری تی ترس از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

  ملودی و کلام: فرهنگ بختیاری

  شاعر: ربیع فرهمند برجویی

  موسیقی و تنظیم: محمد محمدی

  ضبط میکس و مسترینگ: محمد موسوی

  متن آهنگ :

  دلم پر اور و تیفونه ز نو غم دارُم

  برس زیتر به داد دل تونه کم داروم
  نهادن وا نومت وا مو بد آبوهی بد

  که ایخوی دل نبندی زم رد آبوهی رد
  لچک مینامه سر کردوم بکن چوقا ور

  که وا یک همدرنگ وابویم ز مالا ریم در
  ندونم بخت لیش مو ولا چیخا زم

  بوسته کار منه کارس که تش نا وا بم
  چه دنگایی که وا روز دلم نووردی

  چه کردوم وا تو ای دنیا که چینو کردی

  دس بیار دستم بگه، ای یار عزیزم که ناتوونم

  دست تو چی مرهمه ای یار عزیزم ری زخم جونم

  تو که جون کندنامه دیدیه، زخمم خور داری

  نه ایخوی دل بوندی و نه دست ورداری

  والا عاشقی زور وم گره، ای دایه وارس وه حالم، بلال ای جونم
  پا وردار، دی بترک، بیو ری وه مالم بلال ای

  خدا دونه خوتم دونی چقد ایخامت

  چقد تی ره نشستم و چقد ایپامت
  دعا کِردوم خدا مِهرُم وَنا مِن جونت

  بیو زیتر که ایخام سر بنوم ری شونت
  مو جور کوگ پابندی هنی تی ترس فر داروم

  مونه وا دست خوت فر ده به آسمونت

   

  آهنگ بختیاری خین بس از آستاره بختیاری و فرشاد موری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  سوارون انی ایان، ریش و سفید و کدخدا
  ویدنه مال گلُم برنس تا خین بها
  … زیبا دنگل مو، گل خین بس برن
  مردم ای طاقت ندارُم ار بمیرُم بهتره

  مندمه تهنا و بیکس بردنم جا خین و خین بس
  کس به هیجارُم نیاهه بارالله ها دی به امدادم برس

  پانه پس بردین و دهس پیش نهادین
  سیچه آخرسیچه مردم ای بنا لیش نهادین

  مردم ای دینُم به ناتون، آه سردُم ایگراتون
  مردمون مردی ندارین مر چه کردیمه وَ باتون

  تا نفس دارُم هنی نوم گلُم ری زونمه

  مردم ای دینُم به ناتون، آه سردُم ایگراتون
  مردمون مردی ندارین مر چه کردیمه وَ باتون
  مر دهدرگل دل ندارن، مر حق او گل ندارن
  سیچه وا رن جا تله خین وا جووناتون چه کردین

   

  آهنگ لری امداد از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

  شعر و ملودی: ربیع فرهمند

  موسیقی و تنظیم: مجتبی صادقی، کامبیز جهانبخش

  دهل و کرنا: رضا خاکزاد

  نی: محمد حین بهرامی

  متن آهنگ :

  برس زیتر وه امدادُم، که مندیرُم

  ز بس که تی به ره مندُم، زمونه کرده دی پیرُم
  مو چی اور دم بادُم، که بختُم هی پخار ایبو

  مو چی سوفال تش زیده، دلُم دایُم هفار ایبو
  نیاهه کس به امدادُم، نیا کس  وا هیاری

  منه ای ایل بی چوقا نیا بختُم به یاری
  نه افتو هه منه روزُم، نه مه دارُم منه شو

  چه وابی شیهه اسب آخی چه وابی غیرت برنو

  نه دستُم سی تفنگه ایره، نه تیرُم سی نشونه

  چه ایخوی دی از بختم زمونه، آی زمونه
  چقد سخته، چقد تهله، کنار بال ره بوهی

  من ای شوگار …

  مرده هنی مندیر مه بووی
  چقد سخته، چقد تهله، آخی …

  شو و رو حرف بد دیدن ز مردم طعنه اشنیدن
  زمونه …..دیه خیری ندیدُم

   ز ای دنیا ز ای مردُم دیه پا پس کشیدُم

  آهنگ بختیاری لالایی از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

  آهنگساز و تنظیم کننده و نوازنده نی:
  دکتر فرهنگ تیرگیر
  نوازنده سه تار: مازیار قاسمی
  نوازنده دهل: مسلم پورحسینی
  صدا بردار و میکس و مسترینگ:
  سجاد محمودی

  متن آهنگ :

  مه و آستاره نَ سی تهته دوریت
  بیارم افتوه تنگ زین کنم سیت

  دیار و دشتِ بلُم سی سووریت
  لالا لالا لا للا لالا رود جونیم

  بمیره دات رود عزیزُم تو بمونی
  للای لای لای لای گلم لایی لای ستینم

  بمیرم تا گلم داغت نبیتُم

  لالای لایی لای للای لای
  وای لالایی نیکنم خوابت نمیاد

  آی بزرگت کردم و یادت نمیاد
  آی برنج قل میزنه با شیر میشون،لای للایی

  وای دلم جوش میزنه سی قوم وخویشون لای للای لای

  لالا لالا لا للا لالا رود جونیم

  بمیره دات رود عزیزُم تو بمونی
  لالا لالا لا للا لالا …

  گرگ پیر وای تو چی ایخوای ز ای بچه
  لالا لالا لا للا لالای گرگ تالی

  کرُمه نخوری تا منه مالی
  للای لای لای لای گلم لایی لای ستینم

  بمیرم تا گلم داغت نبیتُم

  آهنگ بختیاری برف و خین از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  کُه دنانه برف گِرهد رَه برداری نداره
  مر ابو که ئی غمه از سینه دراره

  طیاره وِ زیر برف درو گئومه درارم
  چن شو ز حال گئوم خَور ندارم

  خاطرم جا نیگره سی رودِ کچیرم
  برف نشهسه سر تیاس بهلین بمیرم

  هر طرف سِیل ایکنم تا غم دیاره
  هرس و خین از تی همه شر شر اباره

  طیاره یواش برو واتُر نوابوی
  پسوا مردم بگن قولس چه وابی!

  طیاره یواش برو یار مو وباته
  ار بخوی گوش نگری دینم به ناته

  آهنگ شاد لری باده باده از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ار بیو مِن کمرُم پِین تیر روسی باده
  تا نبوسُم لویلت نیگُم ملوسی باده

  باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
  گنج دس نهاده باده، شالا مبارک باده

  تیه کال بزن یه بال بِل بگُدردم باده
  یه شری به نام ننی کِل مال مردم باده

  باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
  گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

  اشنیدُم تو گرهدت، زیدُم منه ریم باده
  اِز خدا کردُم طلب دردت بیا سیم باده

  باده باده باده، گنج دس نهاده باده
  وای گل کهخدا زاده، شالا مبارک باده

  نکنی کلو گری شو مه بیایی باده
  خوته به کشتن بدی مِن روسیوهی باده

  باده باده باده، گنج دس نهاده باده
  وای گل کهخدا زاده، شالا مبارک باده

  چی گژدین  چِل گره کنج کنج مییات باده
  ار بِلی مو ایخونُم سی ..؟..؟ تیات باده

  باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
  گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

  امشوه چارده شوِه دل کُر وه درده باده
  درد کُر درمون کُر تی جووه زرده باده

  باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
  گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

  امشوه چارده شوه …. باده
  مو که یارُم ایچو نی سی کی بخونم باده

  باده باده باده، گل کهخدا زاده
  گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

  ار بیو مِن کمرُم پِین تیر روسی باده
  تا نبوسُم لویلت نیگُم ملوسی باده

  باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
  گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

  آهنگ لری بی عشق تو از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

  تنظیم: پویا محسنی
  آهنگساز: سیامک
  شاعر: پژمان بختیاری

  متن آهنگ :

  ای به قربون تو، بی عشق تو جون سیچنمه
  ار کف پاته نبوسُم مو دُهون سیچنمه

  مو نمهنُم، تو بمهنی که مو خارم تو گلی
  جون تویی ار تو نبوی وام، دیه جون سیچنمه

  ای به قربون تو، بی عشق تو جون سیچنمه

  ار نگم درد تو مِن نام که امید مونی
  سیچه کر کر بکنُم وا که زوون سیچنمه

  ار تو شُل شُل نکنی وا کد و بالا منه مال
  بهلمی کُه بگرُم، مال و بُهون سیچنمه

  ای به قربون تو، بی عشق تو جون سیچنمه

  مسجد ایرُم که دعا وُر تو و جون تو کنُم
  ار نه سجاده و تسبیح و قرون سیچنمه

  تیر مِرزنگ تونه خردُم و رهدُم به ….
  ای کُر زال بگوین تیر و کمون سیچنمه

  آهنگ لری نوزین سوار از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

  موسیقی و تنظیم : مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
  شاعر : ربیع فرهمند
  آهنگ کلام : اردشیر بهرامی
  تهیه کننده : سروش بختیارنیا
  عکس : استودیو یاس
  طراح کاور : مسلم عبدالهی
  نوازندگان :
  تار : کامبیز جهانبخش
  کمانچه : امیر محمدرضایی
  نی : محمدحسین بهرامی
  بالابان : رضا خاکزاد
  سه تار : لیلا باغستانی
  بم تار : بهارصادقی
  تنبک و دف : محسن بکرانی
  دایره ، دهل و تامبورین : رویا باغستانی
  ضبط ، میکس و مستر : استودیو چکاوک زنده رود

  متن آهنگ :

  وەرە کە دڵ گرتوویە بیانووی نۆزینسواری
  بەو کڵاشت هەڵکێشە بڕۆینە گردەواری

  ناڵم کرد ماینی بەسراو زینی نوقرەیش لە پشتی
  بخوڕە لە ئەو نۆزینە بە وێرغە لەنێو دەشتی

  نازانم بۆ لەبەر چی دڵم ئارام ناگرێ
  نازانم کە بۆ دڵم قەرار و فام ناگرێ

  بیکە لە بەر دەبیت و کوڵەچۆخەی جوانت
  چەک و فیشکلۆخەکەت حەمایل کە لە شانت

  دەترسم من داڕزێم بەبێ تۆ نەمبێ دەوام
  دەبێ تۆ پاڵپشتم بی بەڵکوو هەڵسم سەرەنجام

  وەرە کە دڵ گرتوویە بیانووی نۆزینسواری
  بەو کڵاشت هەڵکێشە بڕۆینە گردەواری

  ناڵم کرد ماینی بەسراو زینی نوقرەیش لە پشتی
  بخوڕە لە ئەو نۆزینە بە وێرغە لەنێو دەشتی

  لەبیرتە کە بە هەدیە گوڵم پێدای لەلای چەم
  ئەتۆش بەردت لا ئەبرد بە دەس لەسەر ڕێگەکەم؟

  بە هێمای چاو لەبیرتە دەتگوت کە تۆم خۆش ئەوێ؟
  من گوڵم دەدا بە تۆ، تۆش گوڵت دەدام لەوێ؟

  سوێندم بە خوا بەبێ تۆ بزە و کەنین ناتوانم
  وەرە دیسان بیبەستم لەگەڵ تۆدا پەیمانم

  هیلاک و مانووم ئیتر، پەشێوە حاڵی زارم
  بەبێ تۆ من ناتوانم، جەستەم ناکێشێ بارم

  لە دەستی بەختی چەوتە ئەمن وا بووم بە مەجنوون
  کەی بێتە هانام ئاخۆ مەزنانی خاوەنگەردوون؟

  نازانـم پێکـەنم مـن ئاوا بە بەختـی ڕەشـم
  یان سەر نێمە سەرشانم تێر بگریەم بۆ بەشم؟

  نازانی لە دەس دەوران چەن ئازارچێژە دڵم
  وێنەی سکڵی نێو ئاگر سوور و داییم لە کوڵم

  چەندە بە یادت ئەمن زینی بکەم ئەسپی ئاڵ
  چەندە لە خەو ڕاپەڕم ببینم خەونە و خەیاڵ

   

  آهنگ قهر و ناز از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

  بازخوانی آهنگ مسعود بختیاری
  تنظیم مجدد: حمید رضا عباسی
  متن آهنگ :
  تا كه مو تونه ديدم، جون ز زوني بريدم
  مُردم و حرف عشقه، ز لوت نه اشنيدم

  مو خريدار قهرت، مو هوادار نازت
  شو به خو نيره تيام، تا نه اشنم آوازت

  خوت ايدوني او تيا كال تو
  به كنج لو او گل خال تو

  مونه هشته وا غمت تهنا
  دُدَر بيو تا بونديم پيمون

  كه تا شايد دل هردوتامون
  نبينه غم ديه به دنيا

   

  آهنگ سو تیام از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

  همخوان : بهار صادقی

  موسیقی و تنظیم : مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش

  شعر : فریده چراغی

  ملودی کلام : اردشیر بهرامی

  ضبط ، میکس و مسترینگ : چکاوک زنده رود

  نوازندگان :

  کامبیز جهانبخش : تار و سه تار

  امیر محمدرضایی : کمانچه

  محمد حسین بهرامی :نی

  بهار صادقی : بم تار

  لیلا باغستانی : سه تار

  محسن بکرانی : تنبک

  رویا باغستانی : دف و دایره

  رضا خاکزاد : دهل

  به زودی …


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه
  دیدگاه ها
  18 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های آستاره بختیاری”
  1. درود ….ترانه هایی بسیار دلنشین با صدای گرم خانم بختیاری
   موفق باشید

  2. سلام صدایی بهشتی و واقعا گیرا انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید

  3. بسیار زیبا و دلنشین و پپرمحتوا بود ترانه های سرکارخانم بختیاری.خداوند به ایشان توفیق و سلامتی دهد.

  4. ایجونوم به ای صدا،بختیاری سربلند،بختیاری زنده باشی همیشه

  5. با سلام ، بی نهایت لذت بردم واقعا با صدای آسمانی این بانوی عزیز لر تبارم. براش آرزوی سلامتی و عمری طولانی را از خداوند منان خواستارم..

  6. واقعا حیف این خواننده ها ک بخاطره بی سوادی و بی عرضه گیه صداوسیما و مسئولین ک هیچ از هنر نمیفهمن باید کم شناخته بشن. اینجور خواننده ها ی آسمانی باید هنره مملکت عزیزمون رو بدست بگیرن..زنده باشی

  7. درود بر بانوی هنرمند و خوش صدای بختیاری

  8. با سلام بسیار بسیار عالی….مخصوصا ترانه موزیک سواری ….منو واقعا دگرگون کرد…..از صدا که نگو …سالهای سال بود که صدایی منو تحت تاثیر قرار نداده بود ……صدای خواننده همیشه دم گرم و سرخوش ….

  9. سلام
   آرامش صدا تونو دوست دارم
   و آدم احساس بودن می کنه
   از طرف پسر عموت بروجرد

  10. بسیار عالی و دلنشین خصوصا نوزین سوار

  11. صدای رسا وبسیار دلنشین …انشاالله موفق باشید

  12. صدای بسیار عالی

  13. سلام
   من عاشق صدای این بانوی هنرمند و باوقار بختیاری هستم،با اینکه نمیفهمم چه می خوانند.
   حاضرم کنسرت جنیفر لوپز نرم اما ایشون رو از نزدیک زیارت کنم.
   یاشا بو گُزِل و میهربان و هنرمند آرواد❤
   برادر قشقایی شما_شیراز❤

  14. باعث افتخارمونی ،همیشه سلامت و سرحال ببینیمتون

  15. واقعا دست مریزا انشاالله همیشه سربلند باشی از صدا و بی پیرایشی و سادگی ات لذت بردم / افرین افرین

  16. سلام و درود بر بانوی بزرگوار آستاره بختیاری برای آهنگهای بسیار جالب و شنیدنی
   100ها بار گوش بدهی باز هم به دل میشینه

  17. درود فروان بربانوبختیاری چقد صدای ارام ودلنشینی دارد این بانوی گرامی من باصدای ایشان ارامشی دیگربهم دست میدهد انشاا که همیشه سرزنده وسلامت باشن

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.