دانلود آهنگ های آستاره بختیاری

14 فروردین 1402 18195 بازدید 37 نظر

دانلود آهنگ های آستاره بختیاری

بختیاری - دانلود آهنگ های آستاره بختیاری

در این پست از کاکتوس موزیک دانلود گلچینی از آهنگ های لری بختیاری  آستاره بختیاری را قرار داده ایم .

آهنگ بختیاری تی ترس از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

ملودی و کلام: فرهنگ بختیاری

شاعر: ربیع فرهمند برجویی

موسیقی و تنظیم: محمد محمدی

ضبط میکس و مسترینگ: محمد موسوی

متن آهنگ :

دلم پر اور و تیفونه ز نو غم دارُم

برس زیتر به داد دل تونه کم داروم
نهادن وا نومت وا مو بد آبوهی بد

که ایخوی دل نبندی زم رد آبوهی رد
لچک مینامه سر کردوم بکن چوقا ور

که وا یک همدرنگ وابویم ز مالا ریم در
ندونم بخت لیش مو ولا چیخا زم

بوسته کار منه کارس که تش نا وا بم
چه دنگایی که وا روز دلم نووردی

چه کردوم وا تو ای دنیا که چینو کردی

دس بیار دستم بگه، ای یار عزیزم که ناتوونم

دست تو چی مرهمه ای یار عزیزم ری زخم جونم

تو که جون کندنامه دیدیه، زخمم خور داری

نه ایخوی دل بوندی و نه دست ورداری

والا عاشقی زور وم گره، ای دایه وارس وه حالم، بلال ای جونم
پا وردار، دی بترک، بیو ری وه مالم بلال ای

خدا دونه خوتم دونی چقد ایخامت

چقد تی ره نشستم و چقد ایپامت
دعا کِردوم خدا مِهرُم وَنا مِن جونت

بیو زیتر که ایخام سر بنوم ری شونت
مو جور کوگ پابندی هنی تی ترس فر داروم

مونه وا دست خوت فر ده به آسمونت

 

آهنگ بختیاری خین بس از آستاره بختیاری و فرشاد موری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

سوارون انی ایان، ریش و سفید و کدخدا
ویدنه مال گلُم برنس تا خین بها
… زیبا دنگل مو، گل خین بس برن
مردم ای طاقت ندارُم ار بمیرُم بهتره

مندمه تهنا و بیکس بردنم جا خین و خین بس
کس به هیجارُم نیاهه بارالله ها دی به امدادم برس

پانه پس بردین و دهس پیش نهادین
سیچه آخرسیچه مردم ای بنا لیش نهادین

مردم ای دینُم به ناتون، آه سردُم ایگراتون
مردمون مردی ندارین مر چه کردیمه وَ باتون

تا نفس دارُم هنی نوم گلُم ری زونمه

مردم ای دینُم به ناتون، آه سردُم ایگراتون
مردمون مردی ندارین مر چه کردیمه وَ باتون
مر دهدرگل دل ندارن، مر حق او گل ندارن
سیچه وا رن جا تله خین وا جووناتون چه کردین

 

آهنگ لری امداد از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

شعر و ملودی: ربیع فرهمند

موسیقی و تنظیم: مجتبی صادقی، کامبیز جهانبخش

دهل و کرنا: رضا خاکزاد

نی: محمد حین بهرامی

متن آهنگ :

برس زیتر وه امدادُم، که مندیرُم

ز بس که تی به ره مندُم، زمونه کرده دی پیرُم
مو چی اور دم بادُم، که بختُم هی پخار ایبو

مو چی سوفال تش زیده، دلُم دایُم هفار ایبو
نیاهه کس به امدادُم، نیا کس  وا هیاری

منه ای ایل بی چوقا نیا بختُم به یاری
نه افتو هه منه روزُم، نه مه دارُم منه شو

چه وابی شیهه اسب آخی چه وابی غیرت برنو

نه دستُم سی تفنگه ایره، نه تیرُم سی نشونه

چه ایخوی دی از بختم زمونه، آی زمونه
چقد سخته، چقد تهله، کنار بال ره بوهی

من ای شوگار …

مرده هنی مندیر مه بووی
چقد سخته، چقد تهله، آخی …

شو و رو حرف بد دیدن ز مردم طعنه اشنیدن
زمونه …..دیه خیری ندیدُم

 ز ای دنیا ز ای مردُم دیه پا پس کشیدُم

آهنگ بختیاری لالایی از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

آهنگساز و تنظیم کننده و نوازنده نی:
دکتر فرهنگ تیرگیر
نوازنده سه تار: مازیار قاسمی
نوازنده دهل: مسلم پورحسینی
صدا بردار و میکس و مسترینگ:
سجاد محمودی

متن آهنگ :

مه و آستاره نَ سی تهته دوریت
بیارم افتوه تنگ زین کنم سیت

دیار و دشتِ بلُم سی سووریت
لالا لالا لا للا لالا رود جونیم

بمیره دات رود عزیزُم تو بمونی
للای لای لای لای گلم لایی لای ستینم

بمیرم تا گلم داغت نبیتُم

لالای لایی لای للای لای
وای لالایی نیکنم خوابت نمیاد

آی بزرگت کردم و یادت نمیاد
آی برنج قل میزنه با شیر میشون،لای للایی

وای دلم جوش میزنه سی قوم وخویشون لای للای لای

لالا لالا لا للا لالا رود جونیم

بمیره دات رود عزیزُم تو بمونی
لالا لالا لا للا لالا …

گرگ پیر وای تو چی ایخوای ز ای بچه
لالا لالا لا للا لالای گرگ تالی

کرُمه نخوری تا منه مالی
للای لای لای لای گلم لایی لای ستینم

بمیرم تا گلم داغت نبیتُم

آهنگ بختیاری برف و خین از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ُه دنانه برف گِرهد رَه بُرداری نداره
مر ابو که ئی غمه از سینه دراره

طیاره وِ زیر برف درو گئومه درارم
چن شو ز حال گئوم خَور ندارم

خاطرم جا نیگره سی رودِ کچیرم
برف نشهسه سر تیاس بهلین بمیرم

هر طرف سِیل ایونم تا غم دیاره
هرس و خین از تی همه شُر شُر اباره

طیاره یواش برو واتُر نوابی
پسوا مردم بگن قولس چه وابی!

طیاره یواش برو یار مو وباته
ار بخوی گوش نگری دینم به ناته

ترجمه فارسی :

کوه دنا را برف گرفته است و چاره ای به جایی ندارد
مگر میشود که این غم را از سینه دربیاورد

هواپیما از زیر برف بیرون بیا تا برادرم را دربیاورم
چند شب است از حال برادرم خبر ندارم

برای طفلم بی طاقتم و آرام و قرار ندارم
روی چشمهایش برف نشسته است بگذارید بمیرم

هر طرف را نگاه میکنم غم پیدا است
اشک و خون از چشم ها شُرشُر میبارد

هواپیما آرام برو که سقوط نکنی
پسفردا مردم نگویند قولش چه شد(قول سالم رساندن مسافران به مقصد)

هواپیما آرام برو که یار من مسافر توست
اگر بخواهی به حرفم گوش ندهی آه من به گردن توست

آهنگ شاد لری باده باده از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ار بیو مِن کمرُم پِین تیر روسی باده
تا نبوسُم لویلت نیگُم ملوسی باده

باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده باده، شالا مبارک باده

تیه کال بزن یه بال بِل بگُدردم باده
یه شری به نام ننی کِل مال مردم باده

باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

اشنیدُم تو گرهدت، زیدُم منه ریم باده
اِز خدا کردُم طلب دردت بیا سیم باده

باده باده باده، گنج دس نهاده باده
وای گل کهخدا زاده، شالا مبارک باده

نکنی کلو گری شو مه بیایی باده
خوته به کشتن بدی مِن روسیوهی باده

باده باده باده، گنج دس نهاده باده
وای گل کهخدا زاده، شالا مبارک باده

چی گژدین  چِل گره کنج کنج مییات باده
ار بِلی مو ایخونُم سی ..؟..؟ تیات باده

باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

امشوه چارده شوِه دل کُر وه درده باده
درد کُر درمون کُر تی جووه زرده باده

باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

امشوه چارده شوه …. باده
مو که یارُم ایچو نی سی کی بخونم باده

باده باده باده، گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

ار بیو مِن کمرُم پِین تیر روسی باده
تا نبوسُم لویلت نیگُم ملوسی باده

باده باده باده، وای گل کهخدا زاده
گنج دس نهاده وُ شالا مبارک باده

آهنگ لری بی عشق تو از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

تنظیم: پویا محسنی
آهنگساز: سیامک
شاعر: پژمان بختیاری

متن آهنگ :

ای به قربون تو، بی عشق تو جون سیچنمه
ار کف پاته نبوسُم مو دُهون سیچنمه

مو نمهنُم، تو بمهنی که مو خارم تو گلی
جون تویی ار تو نبوی وام، دیه جون سیچنمه

ای به قربون تو، بی عشق تو جون سیچنمه

ار نگم درد تو مِن نام که امید مونی
سیچه کر کر بکنُم وا که زوون سیچنمه

ار تو شُل شُل نکنی وا کد و بالا منه مال
بهلمی کُه بگرُم، مال و بُهون سیچنمه

ای به قربون تو، بی عشق تو جون سیچنمه

مسجد ایرُم که دعا وُر تو و جون تو کنُم
ار نه سجاده و تسبیح و قرون سیچنمه

تیر مِرزنگ تونه خردُم و رهدُم به ….
ای کُر زال بگوین تیر و کمون سیچنمه

آهنگ لری نوزین سوار از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

موسیقی و تنظیم : مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش
شاعر : ربیع فرهمند
آهنگ کلام : اردشیر بهرامی
تهیه کننده : سروش بختیارنیا
عکس : استودیو یاس
طراح کاور : مسلم عبدالهی
نوازندگان :
تار : کامبیز جهانبخش
کمانچه : امیر محمدرضایی
نی : محمدحسین بهرامی
بالابان : رضا خاکزاد
سه تار : لیلا باغستانی
بم تار : بهارصادقی
تنبک و دف : محسن بکرانی
دایره ، دهل و تامبورین : رویا باغستانی
ضبط ، میکس و مستر : استودیو چکاوک زنده رود

متن آهنگ :

وەرە کە دڵ گرتوویە بیانووی نۆزینسواری
بەو کڵاشت هەڵکێشە بڕۆینە گردەواری

ناڵم کرد ماینی بەسراو زینی نوقرەیش لە پشتی
بخوڕە لە ئەو نۆزینە بە وێرغە لەنێو دەشتی

نازانم بۆ لەبەر چی دڵم ئارام ناگرێ
نازانم کە بۆ دڵم قەرار و فام ناگرێ

بیکە لە بەر دەبیت و کوڵەچۆخەی جوانت
چەک و فیشکلۆخەکەت حەمایل کە لە شانت

دەترسم من داڕزێم بەبێ تۆ نەمبێ دەوام
دەبێ تۆ پاڵپشتم بی بەڵکوو هەڵسم سەرەنجام

وەرە کە دڵ گرتوویە بیانووی نۆزینسواری
بەو کڵاشت هەڵکێشە بڕۆینە گردەواری

ناڵم کرد ماینی بەسراو زینی نوقرەیش لە پشتی
بخوڕە لە ئەو نۆزینە بە وێرغە لەنێو دەشتی

لەبیرتە کە بە هەدیە گوڵم پێدای لەلای چەم
ئەتۆش بەردت لا ئەبرد بە دەس لەسەر ڕێگەکەم؟

بە هێمای چاو لەبیرتە دەتگوت کە تۆم خۆش ئەوێ؟
من گوڵم دەدا بە تۆ، تۆش گوڵت دەدام لەوێ؟

سوێندم بە خوا بەبێ تۆ بزە و کەنین ناتوانم
وەرە دیسان بیبەستم لەگەڵ تۆدا پەیمانم

هیلاک و مانووم ئیتر، پەشێوە حاڵی زارم
بەبێ تۆ من ناتوانم، جەستەم ناکێشێ بارم

لە دەستی بەختی چەوتە ئەمن وا بووم بە مەجنوون
کەی بێتە هانام ئاخۆ مەزنانی خاوەنگەردوون؟

نازانـم پێکـەنم مـن ئاوا بە بەختـی ڕەشـم
یان سەر نێمە سەرشانم تێر بگریەم بۆ بەشم؟

نازانی لە دەس دەوران چەن ئازارچێژە دڵم
وێنەی سکڵی نێو ئاگر سوور و داییم لە کوڵم

چەندە بە یادت ئەمن زینی بکەم ئەسپی ئاڵ
چەندە لە خەو ڕاپەڕم ببینم خەونە و خەیاڵ

 

آهنگ قهر و ناز از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

بازخوانی آهنگ مسعود بختیاری
تنظیم مجدد: حمید رضا عباسی
متن آهنگ :
تا كه مو تونه ديدم، جون ز زوني بريدم
مُردم و حرف عشقه، ز لوت نه اشنيدم

مو خريدار قهرت، مو هوادار نازت
شو به خو نيره تيام، تا نه اشنم آوازت

خوت ايدوني او تيا كال تو
به كنج لو او گل خال تو

مونه هشته وا غمت تهنا
دُدَر بيو تا بونديم پيمون

كه تا شايد دل هردوتامون
نبينه غم ديه به دنيا

 

آهنگ سو تیام از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

همخوان : بهار صادقی

موسیقی و تنظیم : مجتبی صادقی و کامبیز جهانبخش

شعر : فریده چراغی

ملودی کلام : اردشیر بهرامی

ضبط ، میکس و مسترینگ : چکاوک زنده رود

نوازندگان :

کامبیز جهانبخش : تار و سه تار

امیر محمدرضایی : کمانچه

محمد حسین بهرامی :نی

بهار صادقی : بم تار

لیلا باغستانی : سه تار

محسن بکرانی : تنبک

رویا باغستانی : دف و دایره

رضا خاکزاد : دهل

متن آهنگ و ترجمه فارسی :

وسته چو من مالمون ایگون ایاهی
در محله ی ما خبر بازآمدنت پیچیده( شایعه شده)

سی تو هی شو شنبدی زیدُم نیاهی
برای آمدنت فال گرفتم ولی تو نمی آیی( شَو شَمبدی =فال شنبه شب که با اشعار فایز به این صورت بوده که دختران جوان پشت در اتاق فالگوش می ماندند و فال خود را از ابیاتی که خوانده میشد می گرفتند

ای خدا خو کرده خت خین رگامی
‏ای نظر کرده ی خدا ، تو خون رگ های منی

هم وجاق حونُمی هم سوتیامی
هم گرما بخش خانه ام هستی هم نور چشمان منی

هوشومه جارو کونوم شردنگ ابندم
(برای آمدنت)حیاط خانه ام را آب و جارو و آذین بندی می کنم

زلفومه چینوم به یک چی حوشه گندم
گیسوانم را همچون خوشه گندم به همدیگر می بافم

وا حنا رَشت ایکنم دستامه امشو
امشب دستانم را با حنا رنگین می کنم

سیزن و منجق کنم مینامه امشو
مِی نا= روسری حریر بلند زنان بختیاری
امشب مِی نای خود را با منجوق و ملیله می آرایم

زیر لو سی خوت اخونوم دی بلاله
زیر لب شعر دی بلال ( از اوازهای عاشقانه و اصیل بختیاری ) رو برای تو زمزمه میکنم

مو زخوم داروم شلیل کدشلاله
موُزِخوم= خوشا به احوال خودم که یار رعنا و بلند بالایی دارم

ار به مات دلم داس عشقت بری بیت برزیری سیت اخونوم
اگر به مات ( مات =مقدار محصول آماده ی درو برای یک نوبت)…. دلم داس عشقت رو بکشی، برایت شعر برزگری(برزیگری= از آوازهای اصیل بختیاری میخوانم

سهدی کردوم بیو تا که وا خوت بری تتمه ای دل سر گرونوم
پیغام فرستادم( سَحدی= پیغام فوری ) تا بیایی و باقیمانده ی این دل نگرانم را با خودت ببری
گویلم ار بو برن برنو ایارن
برادرانم اگر راز عشق مرا بفهمند برنو میارن (به قصد کشت من )

تیر کاری بم ونن اسمم نییارن
با یک تیر مرا می کشند و نامم را به فراموشی می سپارند

دی بچگن برنون منه کفتوم که میروم
تیر برنو را بچکان توی کتفم،( پشت قلبم) که بمیرم

هاشقی لیوه گری وا رن ز ویروم
تا عاشقی کردن و دیوانه بازی را از خاطر ببرم

 

آهنگ مفتلا از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

شاعر :ربیع فرهمند
آهنگساز : اردشیر بهرامی
تنظیم و میکس و مسترینگ : سهراب لشگری
کمانچه : حسن سالم
گیتار : عظیم روحانی
گرافیک : سجاد ایوبی
عکاس : سجاد احمدی
ضبط وکال : سعید رضایی ( استدیو قلب شهر )

متن آهنگ به همراه ترجمه فارسی :

جور بلیطِ ری بدوفِ دل

دل مانند درخت بلوطی ست که روی لبه پرتگاه آبشار قرار گرفته

دایُم زِ باد و اَو به هوفِ دل
هر لحظه از وزش باد و یورش آب دلم پراز ترس و نگرانی هست

 

از بس که اَو پا ریشومه شُشته

از بس که آب ، خاک ریشه های مرا شسته و برده

ترسوم بیا بادی بروفه دل
می ترسم که بادی بیایدُ و مرا بیندازد

از چار دِرِ جونُم تَش ایباره
از چهار سوی چانم آتش می بارد

دایم تش و دیلَق به جونُم وست
هر لحظه آتش و دود به چان من افتادند

مهنه ز شوگارِ دلوم بردِن
ماه را از شبهای دلم برده اند

افتو ز مِنجا آسمونُم وَست
و آفتاب از بالای آسمانم به پایین افتاد
(آفتاب از آسمانم رفت )

شو و رو هرچه دَونُم یه دموُن آسیده نیبوم
شب و روز و مدام هر چه می دوم حتی یک لحظه با آسودگی نمی رسم

کَنوم جون تا بوینیم آخرس هم دیده نیبوم
هرچه جان‌می کنم و تلاش می کنم تا بلکه تو مرا ببینی ، ولی آخر کار هم دیده نمی شوم ّ

نهنگوم بیو که تشنیته کُنُم بو ستینوم
نزدیکم بیا تا زیر گلوی ترا ببویم

مو شالِ نوته وًردارُم که تسکینِ دلُم بو ای ستینوم

من شال نوی تو رو یادگار برمی دارم بلکه تسکین دلم باشد ای ستون زندگیم

نم چمه هی ز مردُم گروسُم
خودم هم نمی دانم چی به سرم اومده که هی از مردم فرار می کنم

جورِ دینشتِ ری تَش اسوسُم
مثل اسفند رو اتیش می سوزم و بالا و پایین می پرم

مبتلای تیاتُم و نیدِت
به چشمهای تو مبتلا شده ام ، اما تو کنارم نیستی

تشنه بنگِ صداتُم و نیدِت
تشنه شنیدن صدای توام اما تو کنارم نیستی

دلومه جورُ گندم زیر بردَر اَنجنیدِن
دلم را مثل گندم زیر آسیاب خانگی ، تکه تکه و له شده کرده اند

تیامه تا گُشیدُم بختومه وا غم بریدِن
همین گه چشمهایم را به دنیا باز کردم، همزمان بخت مرا با غم بریدند

مو کردوم گیلِ ای مینامه نرزت ستینوم
من گوشه ای از مینای رنگی ام را نذر تو کردم ای تکیه گاه زندگیم

ندارم تی خدا دی آرمونی غیرزا تی تو نشینوم
دیگر پیش خدا هیچ ارزویی ندارم بجز اینکه کنار تو بنشینم

 

 

آهنگ سهده بال از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :
مو چی کوگم، تو بهار، خوندنم با تو خشه
تو که نیدی ای دلم چاله ی پر ز تشه

چی بهشته تی تو، سا و بِشته تی تو
افتوه کور ایکنه، بِر خشته تی تو

تا بیوی جون به جِرُم، تیه لم هی به رهه
هُمتو دارم چینو که شوی مندیر مهه

ایخومت همچینو که برزیر سایه ایخو
چینو که تشنه اوه ماهی دریانه ایخو

خوت بهاری نفست، نفس باد شمال
همدرنگی تو خووه سی ای کوگ سهده بال

آهنگ فارسی عشق از آستاره بختیاری : DOWNLOAD

ترانه سرا : معصومه رضایی زاده
ملودی : مهدی انصاری پور
تنظیم ، میکس و مستر : رضا وحدانی
متن آهنگ :
گرفتار عشقم گناه من اینه که عشقم به جز غم یه دیوونگی نیست
فقط فکر اینم اگه تو نباشی شاید زنده باشم ولی زندگی نیست
توو احساس عشقم شاید کم گذاشتم شاید جمله بندیم یه تغییر میخواد
نگو از جدایی که این کار من نیست گذشتن از عشقت دل شیر میخواد
عشق دل عاشقا رو میکنه گلچین میاد پاورچین توی دل میشینه
عشق از این در میاد از اون در میره خیلی زود میره کار عشق همینه
عشق دل عاشقا رو میکنه گلچین میاد پاورچین توی دل میشینه
عشق از این در میاد از اون در میره خیلی زود میره کار عشق همینه

اگه میشد از عشق به آسونی رد شد یا احساسو از یاد به این سادگی برد
نه فرهاد سر عاشقی کوه میکند نه هیچ موقع مجنون پای عشق میموند
عشق دل عاشقا رو میکنه گلچین میاد پاورچین توی دل میشینه
عشق از این در میاد از اون در میره خیلی زود میره کار عشق همینه
عشق دل عاشقا رو میکنه گلچین میاد پاورچین توی دل میشینه
عشق از این در میاد از اون در میره خیلی زود میره کار عشق همینه


بر چسب ها :
نوشته های مشابه
دیدگاه ها
37 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های آستاره بختیاری”
 1. درود ….ترانه هایی بسیار دلنشین با صدای گرم خانم بختیاری
  موفق باشید

 2. سلام صدایی بهشتی و واقعا گیرا انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید

 3. بسیار زیبا و دلنشین و پپرمحتوا بود ترانه های سرکارخانم بختیاری.خداوند به ایشان توفیق و سلامتی دهد.

 4. ایجونوم به ای صدا،بختیاری سربلند،بختیاری زنده باشی همیشه

 5. با سلام ، بی نهایت لذت بردم واقعا با صدای آسمانی این بانوی عزیز لر تبارم. براش آرزوی سلامتی و عمری طولانی را از خداوند منان خواستارم..

 6. واقعا حیف این خواننده ها ک بخاطره بی سوادی و بی عرضه گیه صداوسیما و مسئولین ک هیچ از هنر نمیفهمن باید کم شناخته بشن. اینجور خواننده ها ی آسمانی باید هنره مملکت عزیزمون رو بدست بگیرن..زنده باشی

 7. درود بر بانوی هنرمند و خوش صدای بختیاری

 8. با سلام بسیار بسیار عالی….مخصوصا ترانه موزیک سواری ….منو واقعا دگرگون کرد…..از صدا که نگو …سالهای سال بود که صدایی منو تحت تاثیر قرار نداده بود ……صدای خواننده همیشه دم گرم و سرخوش ….

 9. سلام
  آرامش صدا تونو دوست دارم
  و آدم احساس بودن می کنه
  از طرف پسر عموت بروجرد

 10. بسیار عالی و دلنشین خصوصا نوزین سوار

 11. صدای رسا وبسیار دلنشین …انشاالله موفق باشید

 12. صدای بسیار عالی

 13. سلام
  من عاشق صدای این بانوی هنرمند و باوقار بختیاری هستم،با اینکه نمیفهمم چه می خوانند.
  حاضرم کنسرت جنیفر لوپز نرم اما ایشون رو از نزدیک زیارت کنم.
  یاشا بو گُزِل و میهربان و هنرمند آرواد❤
  برادر قشقایی شما_شیراز❤

 14. باعث افتخارمونی ،همیشه سلامت و سرحال ببینیمتون

 15. واقعا دست مریزا انشاالله همیشه سربلند باشی از صدا و بی پیرایشی و سادگی ات لذت بردم / افرین افرین

 16. سلام و درود بر بانوی بزرگوار آستاره بختیاری برای آهنگهای بسیار جالب و شنیدنی
  100ها بار گوش بدهی باز هم به دل میشینه

 17. درود فروان بربانوبختیاری چقد صدای ارام ودلنشینی دارد این بانوی گرامی من باصدای ایشان ارامشی دیگربهم دست میدهد انشاا که همیشه سرزنده وسلامت باشن

 18. سلام
  سالار صالحی هستم
  مدیر برنامه بانو آستاره بختیاری
  آیا امکانش هست با ادمین سایت ارتباط داشته باشم؟؟

 19. سلام بر بانوی بختیاری من عرب هستم و مدت 35ساله که با برادران بختیاری زندگی میکنم و ترانه های بختیاری رو خیلی دوست دارم گوش میدم و حفظ هم کردم ولی صدای شما یه چیز دیگه س و مو رو به تن آدم سیخ میکنه مخصوصا ترانه نوزین سوار
  امیدوارم همیشه موفق و سربلند باشید برادر شما از گتوند

 20. مادر پیر من عاشق صدای آستاره ست…با اینکه آلزایمر داره…ایشالا همیشه سلامت باشه…حال دلش خوب..صدایش گرم…جای بانوی روشندل آستاره منه قلب همه ما بختیاری یله

 21. آخه چرا هرچه آهنگ بختیاریه همش از غم و بیچارگی میگه
  آهنگ های بختیا ی باید بره به سمت آهنگهای انرژیک دلاوری و مفهومی

 22. ژرفای نفوذ و تاثیر کزاری صدای این دختر بختیاری تا ماورای کیهان و ۱۳ میلیارد سال نوری میره
  چرا کشوندینش به خواندن آهنگهای غم و آه و ناله
  بگذارید عشق و دلاوری و آهنگهای مفهومی رو عرضه کنه

 23. دردت بجون

 24. به امید روزی که از رسانه ملی پخش بشه

 25. سلام بر بانوی زیبا رو و زیبا خوی بختیاری. سبک آهنگ مفتلا بسیار زیبا و دلنشین هست. انشاالله مجددا آهنگ هایی با این سبک بخونید.

 26. سلام.برشمامهربانوی شیرین زبان وخوش صدا وخوش طینت وخوش سیرت وخوش صورت .آفرین شیرزن اهورائی نسب.جنابتان .افتخارآفرینی شما جای سپاس وقدردانی وسیع وجهانی دارد..ازپروردگار بزرک.راحتی جسم وروح وصدا.وسربلندی به بلندای چرخ فلک .آرزو دارم
  پیروز.وبی اندوه وشادمان وعمری طویل خواهانم.آفرین مهربانوی زیبای ایل

 27. باعرض سلام وخسته نباشی خدمت شما.بانوبختیاری.واقعابنازم به این صدا و که هرچی بگم کم گفتم عالی بود ممنون از شما که این چنین.اشعاربختیاری روباتمام وجوداینچنین زیبا می‌خونی دست نوازندگان ومابقی همکاران گرامی و عزیز دردنکنه

 28. بسیار زیبا ودلنشین
  پاینده وپیروز باشین

 29. درود برشما بانو روشن دل بسیار با احساس

 30. سلام ودرود بر بانوی لر زبان ایران عزیزمان انشالله که همیشه موفق وپایدار باشند

 31. بنده خودم بلوچ هستم ولی آهنگهای خانم استارا راگوش می‌کنم خیلی عاشقانه اس.برایم.مرسی.

 32. چه بگویم که در شان و شایستگی این صدای بسیار زیبا و دل انگیز باشد؟
  من یک آذری هستم. اما واقعیت این است که وقتی زبان از سخن گفتن درمانده می شود موسیقی لب به سخن وا می کند اینجا دیگر اسمها را باید کنار گذاشت و از ترک و فارس و لر و کرد و عرب و ……… نباید حرفی زد.
  من در یک جمله می گویم: خانم استاره بختیاری مرز قومیت ها را باصدای بسیار دل انگیز و حزین خود در هم شکست و به همه ملت بزرگ ایران متعلق بوده و موجب فخر و مباهات تمامی اقوام ایرانی است.
  زنده باشی شیر دختر خوش نوای لر نشان ایرانی.

 33. واقعا عالی عالی
  آرامش بخش صدای این بانوی بختیاری

 34. درود و رحمت خدا به شما و عزیزانی که بی تعصب برای فرهنگ و ادب ایم مملکت صادقانه و بدون چشم داشتی از کسی اینگونه شعرها و معانی و آهنگها رو سخاوتمندانه و رایگان نشر می‌دهید بینهایت سپاسگذاریم منت داستان هستیم

 35. بی‌نظیره این خانم الاهی تنتون سالم و دلتون همیشه شاد باشه آستاره خانم

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.