دانلود آهنگ های ابی شفیعی

  08 مهر 1402 23113 بازدید 3 نظر

  دانلود آهنگ های ابی شفیعی

  شفیعی - دانلود آهنگ های ابی شفیعی

  ابی شفیعی متولد سال 1376 در کوهدشت است . او خوانندگی را به طور رسمی از سال 1396 آغاز کرده است  . همچنین نوازنده پیانو و کیبورد نیز هست .

  در این پست گلچینی از آهنگ های لری ابی شفیعی را همراه متن آهنگ ها قرار دادیم :

  آهنگ لری سیه بخت از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  گیتار، تنظیم ، میکس و مسترینگ : رضا طولابی

  ویولن : علی محکی زاده

  متن آهنگ :

  میها رُوِم وه جایی کِه یه نفر
  غیره خُدا دَسِش وِم بُر نَکَه
  اِگَر خُدا هم بیا وام حَرف دیه
  میترسِم روعَ یه شو وام سَر نَکَ
  دِلِمهِ اِشکنانو هیچ نَگوتِم
  پشتِ سِرِم چه حرفیا که نگوتن
  گوتم یه روز میا یه هم میگذِرَه
  مِه گُذَشتِم خُدا دِشو نَگذِرَه

  خدا مِگَر نِمِینی ای دُنیانه
  ای هِمِه بَدبَختیه بَنَیانِه
  تا که مِه گیر هفتو هَشتِم بمونم
  کجا روُم حَقِم دِه کی بَسونِم
  دِلِم پُرَه دِه دَسه کارو بارِت
  دِه نِمیتونم بَرَقصِم وا سازِت
  بِدو میکِم وه هیچ جا نمیرَسِم
  سایه خُومه هم میینم میتَرسِم

  بیا مِنُو تو وا دُنیا فَرق بَکیم
  خُومو هُم رِنگ ای جماعَت نَکیم
  بیا مِنه دِه عالم رُسوا نَکو
  اِگَر گَنِم اِگَر خو وام تا بکو
  ناونِم بَخته مِنَه یا هه چنینَه
  هر کُجا پا مینیِم سیاه زِمینه
  دُنیانه گَشتِم هَر کَسی مییِم
  دِه خُوم بی عارو نَنگ تِر کَس نِییِم

  آهنگ لری شاه و گدا از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  تنظیم و پیانو؛شهاب عباسی

  کمانچه؛مهران ترکزبان

  ویولن استرینگز؛روزبه قربانی

  تار؛وحید اسدیان

  تنبک؛حسین مرادی

  سرنا؛فرهاد حسین زاده

  رکورد،میکس و مسترینگ؛استودیو مدرن

  متن آهنگ :

  شُو تا صِحَر چَش وِه رَه وِه پا چراغ می مَنِم
  بینِم بیا یا نیا،تا صو بیار می مَنِم
  سَر وِم شیوسَه بی تو هَمَش وِه خوم میخَنِم
  بیا وِرگَرد دِه بَس کو یا مِه یا حَرفِ مَردِم
  چی شاه بیا در بَزِه در بَزِه در بَزِه
  وِه ای گدا سَر بَزِه سر بَزِه سر بَزِه

  حِیفِم میا وقتی مِینِم دور دورِه ناکَسونهَ
  چَش انتظار وفا نَمون دِه ای دُوروُ زِمونهَ
  که هَرکهَ وا مِه می شینهَ تیرش دِه تیر کَمُونهَ
  تا کِه دِلِم بی هُوم سَفَر دی جادَیا بَموُنهَ
  مسافِره جادَیا بی هُوم سفر هِه مِنِم
  میرِمُ تَنیا میرِم ناونِم وِه کُوم لا میرِم

  دَر وِه دَرو آوارَتِم دِه دُنیا دِل بُریمهَ
  هَرچی کهِ وِه سَرِم میا هِمَش دِه سادِه ایمهَ
  دَسِم وِه هَر گُلی مُورِم گُلزارِش پُر دِه غارهَ
  خَطا کِردِمُ خُوم دُونِم هیچ کَسی دوسِم نارهَ

  آهنگ لری ترسم روژی بمرم از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ترسِم روژی بِمِرِم مردِنِم بی دَنگ بو
  کَفَنِم کوتاهو قوریشِم تَنگ بو
  هویچ کوم رَفیقِل نانَ سَر قورِم
  بِری خَریوهَ جمع بان وَه دورِم
  هَر کوچ کوچِت بی کوچِت بی وَه راس
  دوما ای کوچَ آخرِ دُنیاس
  هَر بار بارِت بی آخِر داتَر بار
  ار کو میَت گرِت* اُورِه بی قرار

  بیلا بِمِرِم هَر وِه دَردَ وَه، سَر بِنِم وَه بان سَنگِه سَردَوَه
  بیلا هَر بوشِن جوانیم سِزیا، مِه نافِم وَه خَمُو وَه خُصَهَ بِریا
  تابوتِم هیز دَن نَکَرِن شوینِم، فِلَک سِزونی دُنیاو دینِم
  بیلا وِژِم بام تابوتِم بورِم، رفیقِل سی پوش جَمع بان وَه دُورِم
  اَوَه که مَگِست نوینیم وَه چَم،ایسگَه شون داسی اَه ژیرِ جَسَم
  اَوه که دَسی اَژ مه وِل کردی،آخری لَشِم اَه تَرما بِردی

  ئر در مالَکَت دالهَ گیژانَ *نِمَم سوئریِ *کَ یا لا بِرانَ*
  شِمشیر روژ جَین بین، برا روژ تَین بین
  دالکَه نیش تِیهَ وَه سَر مَزارِت، رولَه شیرَکَم تینهَ جا خاوِت
  هِه داد هِه داد آخِر دُنیامهَ، دُما تو شیرِم بی کَس بِریامهَ

  *میَت گِرت؛برقرار شدن و ماندن
  * تَرما یا تَرم؛همان تابوت میباشد به گویش قدیمی
  * دالهَ گیژان؛در هم پیچیدن کرکس ها اما در اینجا به گرد هم جمع آمدن جماعت در حوالی خانه میباشد…
  * سوئر یا سوئریِ؛عروسی
  * لا بِرانَ؛شیون زن ها

  آهنگ لری آخر خط از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  تنظیم،میکس و مسترینگ : رضا طــولابی

  سنتور، ویولن: علــیرضا کاظــمی

  متن آهنگ :

  دلِم چی هیمَه دارَه میسوزَه_یکی نی وِه پا تَشِم بَسوزَه
  یه لا رَتِه دَس توِنِم دَر وِه دَر_مِنِمو بی خواوی وا چَشِ تَر
  مِه دِه روزی بییِم خَشی نِییِم_خَنو شادین مِدُوم دِه خواو مِییِم
  بَختِم دِه شُوهِ تاریک سی تِرَه_تا کِه بَرَنجِم بَمیرِم بیتِرَه

  غمِم یَکی دو تا نی بیشِمارَه_قیافَمِه سِل بَکُو وِم دیارَه
  مَگَر تو بَخَنی مِه هَم بَخَنِم_مِه وا خَنَه،مِه وا شادی دُشمِنِم
  مِه مَجنونِم تَنیا بی لِیلی مَنِم_مِه فَرهادِم بیسِتین دِه پا وَنِم
  دَسِم داغ کِردِمَه عاشِقی نَکِم_سی هَر بی ارزِشی خُومِه خار نَکِم

  دورِم پُرُو هیچ کَسی غَم خوارِم نی_تُونِه داشتِم رَتی هیچ دیارِت نی
  گِمُو میکِردِم کِه تو هُم دَردی_خِوَر ناشتِم تُو خُوت هَم یه دَردی
  چَن می سَرِم بی وَفایی کَشییم_سی کَس گَنی ناشتِمو خویی بییِم
  مِنُو تو وِه آخر خط رَسیمُو_میرِم هَرچَن جِگایی سَختَه سیمو

  آهنگ لری چاره نویس از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  تنظیم و گیتار : رضا طولابی

  کمانچه : سبحان امرائی

  متن آهنگ :

  قسَم وِه او خُدایی که چارَه سازِ دَردِم نِوی
  دِلِم سوخت وِه بَنی بَن بی؛مه لیوش بیم وا مِه گَن بی

  دس مه هیچ نِمَک ناره؛طاله شَرِم خویی نارَه:
  چارَه نِویس بوفتَه گیرِم:یا میمیره یا میمیرِم
  هِنا میکِم وه هنارَس خدا بشنو دادم بَرَس:خدا مِه ده کی کمتِرِم غُصَه بیه وِه هُوم دَمِم

  دلِم سی او روزِگارو خیلی خیلی بی قراره
  هر سال کِه دِه عُمرِم میره ولا بَدتِر دِه پارسالَه

  یکی سُوختو؛یَکی ساخته؛یَکی وِه رفاقَت باخته
  خویی کِردِمَه وه هَرکی:فروختِمَه وِه نا کَسی

  آهنگ لری عشق دو قرونی از ابی شفیعی : DOWNLOAD


  ترانه ؛ آواز و آهنگساز :ابی شفیعی

  تنظیم؛میکس و مسترینگ : پیمان مهری
  کلارینت ترک : سهند اسدی
  گیتار : حماد گلچهر
  همکاری و ویرایش شعر : فاطمه یوسفوند

   

  متن آهنگ :

  چنی خو دِه یاد بُردیهَ رفاقت چَن سالَمو

  نَه وِه او روزیا اول نه وِی دیری آخرِمو

  عِشق مِنو تو چی قِصه یه کورو یه آسِمونهَ

  آسِمو هرچی قشنگ با کور چَش نارَه که بینهَ

  خستام‌ ده ای عشقیا ای عشقیا دو قرونی

  یَکی بیتِر پیا بَکَن میرَنو تَنیا میمونی

  ده شهر خُوم بی تو چَنی تَنیا وُ بی کَس مَنِمهَ

  عِشقت دارَهَ پیرِم میکهَ دِه آز دِه جُونِم نَمَنهَ

  تِموم روز های وَر چَشِم دِه یادهِ مِه نمیری تو

  شُویا تا روز خاو مِیینِم زِنِی سیم نِشتیهَ تو

  دِه عشق تو لیوه بیمهَ تِموم شَهر وِم میخَنَن

  مِه باختِمِش وِه سادگیم مهم نی بِه کُل بَفَمَن

  تَنیا تونی تَنیا تونی دِه خَلوتُ و‌ تَنیاییِم

  تَنیا تو‌ میهاستی مِنهِ وا ای هِمهِ رُسواییِم

  بیا وِرگَرد کم ناز بَکو ناز کِردِه هم حدی دارَهَ

  وقتی رَتِم میفهمی که کَسی چی مِه دوسِت نارَه

  مِگَر مِه سی تو‌ کَم نیام دِه مِرامُ دِه معرفَت

  کِه تو چِنو گَن تا میکی وا ایما اِ بی معرفت

  ها وِه یادِت او روزیا کِه رد مِییم دِه کیچَتو

  وِه عِشقِ خُوم مئ نِشِسی تَنیا وِه دَرِ هُونَتُو

  چَن وَقتهَ کِه نِمینِمِت مِنی یه چی گُم کِردِمهَ

  چِنو نَکو وِ عاشقی کِه حَرف حِساو نمیفَهمه

  آهنگ ترسم روژی بمرم (بی کسی) از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ترسم روژی بِمِرِم مردِنِم بی دَنگ بو
  کَفَنِم کوتاهو قوریشِم تَنگ بو
  هویچ کوم رَفیقِل نانَ سَر قورِم
  بِری خَریوهَ جمع بان وَه دورِم
  هَر کوچ کوچِت بی کوچِت بی وَه راس
  دوما ای کوچَ آخرِ دُنیاس
  هَر بار بارِت بی آخِر داتَر بار
  ار کو میَت گرِت اُورِه بی قرار
  ار کو میَت گرِت اُورِه بی قرار

  بیلا بِمِرِم هَر وِه دَردَ وَه، سَر بِنِم وَه بان سَنگِه سَردَوَه
  بیلا هَر بوشِن جوانیم سِزیا، مِه نافِم وَه خَمُو وَه خُصَهَ بِریا
  تابوتِم هیز دَن نَکَرِن شوینِم، فِلَک سِزونی دُنیاو دینِم
  بیلا وِژِم بام تابوتِم بورِم، رفیقِل سی پوش جَمع بان وَه دُورِم
  اَوَه که مَگِست نوینیم وَه چَم،ایسگَه شون داسی اَه ژیرِ جَسَم
  اَوه که دَسی اَژ مه وِل کردی،آخری لَشِم اَه تَرما بِردی
  آخری لَشِم اَه تَرما بِردی

  ئر در مالَکَت دالهَ گیژانَ نِمَم سوئریِ کَ یا لا بِرانَ
  شِمشیر روژ جَین بین، برا روژ تَین بین
  دالکَه نیش تِیهَ وَه سَر مَزارِت، رولَه شیرَکَم تینهَ جا خاوِت
  هِه داد هِه داد آخِر دُنیامهَ، دُما تو شیرِم بی کَس بِریامهَ
  دُما تو شیرِم بی کَس بِریامهَ

  آهنگ کهنه رفیق از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  شاعر و آهنگساز : ابی شفیعی

  تنظیم ، میکس و مسترینگ : پیمان مهری

  باغلاما : امیر یحی زاد

  متن آهنگ :

  وه هر جایی کِه تو پا بَنی مِه زیتِر دِه تو پا نیامَهَ

  وِه هَر دَری که تو بَزِنی مِه دِه پُشتِ او دَر ایسامَه

  مِه عاشقِ او بارُونِم دِه مین جادَهَ وا تو با

  بُوییم،بَخَنیمو روییم معلوم نی وِه کجا با

  وقتئ که رَه میکی زِمی دِه زیرِ پات میلَرزَه

  هزار نَفَر وِه خاطِرِت یه لا روئَن میَ اَرزَه

  دس نیامَه دِه مین دَسیات.گوش میِیم وِه تِمُومِ حرفیات

  بَمو تا هِه بَشینِم وِه سات.نوکَرِتِم هیسِم خاک پات

  مه خُوم دُونِم تا جُو دارِم پا وِه پا تو پیر موئِم

  کسی نیسِم بعدِه دو روز روئِم دِه تو سیر بوئِم

  وقتی که تو هیسی تِمومِ دنیا ها دِه مُشتِم

  رفیقُونِم هِمَه رَتِنو تو مَنی وِه پُشتِم

  مه دِه پُشتِ میلهِ چَشِت زِندونی کِردَه بییِم

  تا تونِه مِییم دِه یادِم میرَت کِه خُوم کییم

  مِه وِه جُرمِ خَنِه تُونَه کِه دَس بَنو پا بَنِم

  او کَس کِه تعریفِش میکی خوَه وَلی مِه گَنِم

  مِه تا وَقتی تُونهِ دارِم دونِم هیچ غَمی نارِم

  کهنَه رِفیقِ روزگار سَر بَکَش وِه دیارِم

  آهنگ خرابه از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  شاعر و آهنگساز؛ابی شفیعی

  تنظیم؛میکس و مستر:مهدی آزاد

  کمانچه؛مهران ترکزبان

  تار؛علی شجون نژاد

  همکاری شعر؛احسان رضایی

  متن آهنگ :

  نهَتی تا لباسِ نوُ اِه وَر کَم
  مردِم ایِ شهرَهَ کُل اِه پَر خَوَر کَم
  نَهَتی مِه تَمارزو اِه دِل مَنِم
  دیرِم یه لا مَچِم وَه مویی بَنِم
  چَنی مِه هَر وَه تَنیایی بِنیشِم
  ارا وِژمو بی کَسیم آخ بِکیشِم
  چَنی کَموتِرَل وِسی پرا دَم
  دوما تو مِه ای مالَ آگِرا دَم

  تو کِه چین زندگانی کُئل عَذاوَه
  مِنِت وِل کِرد اِه ائ کَلکَه خِراوَه
  تو کِه چین مِه هَر آو بار دَس بِشورِم
  وَه گَپِ آیل دو سالُونی مَتورِم
  آوِه رِشیا مِنِم دِه جَمع نِموُئم
  چُوئ شُوگار زِمسُونِم روژا نِموُئم
  اِه نوم کُلِ وِلات عاورو مِنِت بِرد
  مِه دِه وَه پیا نوم پیال نِموُئم

  منِت اَج دارِ دُنیا کِردیهَ سا
  وِژِت اِه کُوم داواری شاردیهَ سا
  اَخِنکهَ چَمَریت بیمو نِهَتی
  کِه رَنگِ چَمِت اِه ویرم چیَهَ سا
  آوِه رِشیا مِنِم دِه جَمع نِموُئم
  چُوئ شُوگار زِمسُونِم روژا نِموُئم
  اِه نُوم کُلِ وِلات عاورو مِنِت بِرد
  مِه دِه وَه پیا نُوم پیال نِموُئم

   

  توضیحات تکمیلی؛
  اِه پَر؛از دَم،همگی
  تَمارزو؛حسرت به دِل
  کَموتِرَل وِسی؛کبوتر های گرسنه
  آگرا دَم؛آتش بزنم
  کَلکَه خِراوَه؛خانه خرابه
  آیل؛بچه
  مَتورِم؛قهر میکنم
  اَج دار دُنیا؛از گیتی عالم
  شاردیهَ سا؛پنهان شده
  اَخِنکَه چَمَریت؛زیادی چشم انتظار ماندن
  چیَهَ سا؛(پاک‌ شده،بازگشته)که در اینجا به معنای فراموش شدن است

   

  آهنگ شاخه گل از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  شعر و آهنگسازی : ابی شفیعی
  تنظیم : پیمان مهری
  میکس و مسترینگ : رضا طولابی
  گیتار : امیر یحیی زاد

  متن آهنگ :

  ده وقتی که تو رَتیهَ عطرت ها وِه ری لِباسِم
  دَرو دیواره اِئ هُونهَ میزِنَن تیرِه خِلاصِم
  گَردو خاک نَشِسهَ وِه ری عَکسیا یادگاریمو
  نِشِسهَ وِه ری خاطرات روزیا آشناییمو
  مِه دِلگَرمِه تو،تو سَرگَرمِه یکی تِری خُوم دونِم
  مِه رُسوای تُو،تو رُسوایِ یَکی تِری خُوم دُونِم
  شویا دَس کی ها زیرِه سَرِت خاوِت مورَه
  هُوفتئ یِنت وا عِشق جدید بی مِه چِطورَه

  ایوارَه کِه مُوهَ میرِم میشینِم دِه مینِ کافَیا
  میشینِم وِه جا هِمیشهَ مِنِمو شاخهَ گُلی تَنیا
  هَرچی کِهِ سیگار میکَشِم نَخ وِه نَخ آرومِم نمیکهَ
  میها فِراموشِت بَکِم خاطِراتِت وِلِم نِمیکَه
  مِه دِلگَرمِه تو،تو سَرگَرمِه یکی تِری خُوم دونِم
  مِه رُسوای تُو،تو رُسوایِ یَکی تِری خُوم دُونِم

  ده خیالِ خُوم دِه تونِه بد جِنسو بد ذاته نامرد چی میساختِم
  تو هر روز وا مِنِه سادَه بازی کِردی مِه هِه میباختِم
  چَن سالَ دارِم وا ای روزیا لَعنتی مَس میکِمو مَس
  چی لیوَه تا سوُ وا خُومو دَرو دیوار بَحث میکِمو بَحث
  چِه شُویا کِه وِه خاطِرِه تُونِه نامرد زاری نَکِردِم
  مِه دوس داشتِنِه تونِه وا هِوَس بازی قاطی نَکِردِم
  مِه دوس داشتِنِه تونِه وا هِوَس بازی قاطی نَکِردِم
  میری یه روز وِر میگَردی پَشیمونی هیچ سودی نارَه
  دِلِه مِه جا سی تونُو اَمثالِه تونِه بی ارزش نارَه

   

  توضیحات تکمیلی:

  وِه ری؛بر روی
  هُونهَ؛خانه
  هوفتئ یِنِت وا؛خوابیدنت با
  ایوارَه کِه مُوهَ؛غروب‌ ها که میاد
  مینِ کافَیا؛داخل کافه ها
  چی لیوَه؛مث دیونه
  تا سو؛تا دم صبح
  چِه شُویا؛چه شب ها
  وِر میگَردی؛بر میگردی

   

  آهنگ بانو از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  آهنگساز:ابی شفیعی
  تنظیم،میکس و مسترینگ:رضا طولابی
  گیتار:حماد گلچهر
  متن آهنگ :
  دالِکهَ تُن خدا مَر مِه چَه کِردِم
  کاشکای اِ بار تُونَهَ مچیام مَمِردِم
  تا وَختی مِنِت وَ رنج کَلین کِرد
  هزارو یِگل دَس اَ دنیات گِرت
  تا جوانیم پِی کِرد وَه پا هَوَس
  تُونِم فراموش کِردو چینهِ دَس
  یَسهَ عاخوَتِمان دَر وَ دَری یهَ
  وِژم داسهَ تان ای لیوَهَ گَریهَ
  دالِکهَ تُن خدا مَر مِه چَه کِردِم
  کاشکای اِ بار تُونَهَ مچیام مَمِردِم
  تا وَختی مِنِت وَ رنج کَلین کِرد
  هزارو یِگل دَس اَ دنیات گِرت
  تا جوانیم پِی کِرد وَه پا هَوَس
  تُونِم فراموش کِردو چینهِ دَس
  یَسهَ عاخوَتِمان دَر وَ دَری یهَ
  وِژم داسهَ تان ای لیوَهَ گَریهَ
  وِژم داسهَ تان ای لیوَهَ گَریهَ

  مه اِه روژی بیم خَم نوسیا اِه طالَم
  اِه گوارَه فِلَک سِزونی چارَم
  مِه اِه روژی بیم خِیرمِه هوچ کَسی نِئ
  خِیره نامَردی،مردی مهِ کَسی نِئ
  خدا اِ مِه فَقیر تِر گیر نِماری
  دیواری اِ مِه کُل تِر گیر نِماری
  ارا هَر کَسو ناکَس خوَه اما
  ارا مِه تَنیا اِه هوج جا نِماری

  خدا هَر هوچ وَ مِه وَفا نَکِردی
  مِه وَ بَنَهَ وژ هر حِساو نَکِردی
  هرکی بیهَ رِفیقِم هَر دو روژ بی
  چیو دِه هر ویرِهِ دُما نکِردی
  هرکی بیهَ رِفیقِم هَر دو روژ بی
  چیو دِه هر ویرِهِ دُما نکِردی
  خدا اِ مِه فَقیر تِر گیر نِماری
  دیواری اِ مِه کُل تِر گیر نِماری
  ارا هَر کَسو ناکَس خوَه اما
  ارا مِه تَنیا اِه هوج جا نِماری

  آهنگ طلسم قلب از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  یادِت میا وِم میگوتی تَنیا رفیق و یارِتِم
  همهَ دُنیا بوعَن نَکو مه هُمدَمُ و غمخوارِتِم
  تو خُوت دُونی طلسمهِ قلبم وا دَسِ تو واز موهَ
  بعدهِ رَتنهِ تو کی میا وا دلم هُمراز بوهَ
  بعدهِ رَتنهِ تو کی میا وا دلم هُمراز بوهَ
  یه روزو روزگاری دِلِمهِ دَم وه یاری
  یارِم فِراموشم کِرد نَمَن قُولو قِراری
  هَوار هَوار دِه دسهِ عشقیا ای زِمونهَ
  یَکی هفت خط روزگارُ یَکی تَنیا میمونهَ
  یَکی هفت خط روزگارُ یَکی تَنیا میمونهَ

  مِه التِماسِت میکِردِم بَمونی دَرکِم بَکی
  نه بی خِوَر تَنیا بِیلیمُو رُویی  تَرکِم بَکی
  نه بی خِوَر تَنیا بِیلیمُو رُویی  تَرکِم بَکی
  اَگَر دُونِسهَ بام کِی بی دِه دَسِش رَت خَطا کِرد
  چِنو کِه رَت وِه زیرِ پات ایمان دِه یَک جُدا کِرد
  کاری میکِم تا قیامَت مِنه یادِش بَمُونهَ
  هرجا کِه سایَمهِ بینهَ وِه ری پایاش نَمونهَ
  کاری میکِم تا قیامَت مِنه یادِش بَمُونهَ
  هرجا کِه سایَمهِ بینهَ وِه ری پایاش نَمونهَ
  یه روزو روزگاری دِلِمهِ دَم وه یاری
  یارِم فِراموشم کِرد نَمَن قُولو قِراری
  هَوار هَوار دِه دسهِ عشقیا ای زِمونهَ
  یَکی هفت خط روزگارُ یَکی تَنیا میمونهَ
  یَکی هفت خط روزگارُ یَکی تَنیا میمونهَ

  آهنگ دلتنگی از ابی شفیعی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  اِه دِله کُجا میها بُوری مِنِه مَگَر دِه جایی هِشتی یهَ
  دِه مینهِ ای مَردِموُ یه تیکَهَ عابِری سی مِهِ تو نِشتی یهَ
  دِه مینهِ ای مَردِموُ یه تیکَهَ عابِری سی مِهِ تو نِشتی یهَ
  چَنی دوس دارِم روزِگار یِه شُو وِرگَردَه وا دِما
  وِرگَردِم وِه بَچه ایم بی کِشُو بی سَر و صدا
  وِرگَردِم وِه بَچه ایم بی کِشُو بی سَر و صدا
  وِرگَردِم وِه او روزیا کِه وا تُو بازی میکِردِم
  دَس مینیام دِه مین دَسِت میاتهِ نازی میکِردِم
  دَس مینیام دِه مین دَسِت میاتهِ نازی میکِردِم

   

   

   

  دِه وقتی کِه رَتی یهَ نِشِسِه نارَه هُونَمو
  دُورَهَ گَرد دِه نِمیا جار بَزِنهَ دِه کیچَمو
  دِه وَقتی کِه رَتی یهَ دَنگِ سازِم دِر نِمیا
  پَنجِرهَ کِه واز میکِم هَمَش بو دِلتَنگی میا
  مهِ بی تُو یهِ تیکه دِلخُوشی دِه ای هُونهَ نارِم
  چی کَبوتَر کهِ لُونَش خِراو با شیوِسهَ شارِم
  چی کَبوتَر کهِ لُونَش خِراو با شیوِسهَ شارِم

   

   

   

   

  دِه وقتی کِه رَتی یهَ نِشِسِه نارَه هُونَمو
  دُورَهَ گَرد دِه نِمیا جار بَزِنهَ دِه کیچَمو
  دِه وَقتی کِه رَتی یهَ دَنگِ سازِم دِر نِمیا
  پَنجِرهَ کِه واز میکِم هَمَش بو دِلتَنگی میا
  مِه دِلتَنگِ اُو شُویام تا صُو آسارَیانِه میشِماردیموُ
  وا یَک بازی میکِردیم هُونَه گِلی میساختیمُو

  روبیکا کاکتوس موزیک  تیشرت استقلال
  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه
  دیدگاه ها
  3 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های ابی شفیعی”
  1. سلام ، در لرستان خواننده های لر و لک کم هست و زبان لکی که بسیار زیبا و با مفهوم و تاریخی در بین جوانان امروز صحبت نمیشه …
   من واقعا خوشحالم که آقای شفیعی که بسیار جوان هستن اینقدر اهنگ های قشنگی خوندن و امیدوارم بیشتر پیشرفت کنن و ممنون از سایت خوب که برای حفظ این زبان ها در تلاش هست
   پیروز باشید …

  2. واقعا زیبا می‌خونه ازنا لرستان

  3. قشنگ میخونه آهنگ آخری وطلسم قلب حرف دلای این زمونه خدایی قشنگه صدات دردت بخوره سر هاپ هاپ ورپ

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.