دانلود آهنگ های احسان شیدا

  11 دی 1402 56242 بازدید 4 نظر

  دانلود آهنگ های احسان شیدا

  های احسان شیدا - دانلود آهنگ های احسان شیدا

  احسان آنشینی ملقب به احسان شیدا خواننده  و نوازنده جوان زاهدانی است .

  در این پست گلچینی از آهنگ های بلوچی او را قرار داده ایم :

  آهنگ سزا از احسان شیدا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  منا سزا ته کورته گو بیخیالیا
  خبر نداره یار شه غمان نیا
  دیرن هنون آپ گوزته شه سرانیا
  نلوطین بیوفا تی پشیمانیا

  جوانیا نپس سوته دلا نیا
  گو دیگرا روه نزانه رها نیا
  خنجر جته دلا نی گو بیوفاهیا
  کجا شوته صنم نزوره تو غمان نیا

  هردم هردم دلربا
  نا تهی خیالن
  من گنوکون تی غما
  تو کجا خوشحاله
  ‌‌‌
  عاشقی خوبنت وله
  من گوشین خدا جان
  دوسته دوریا غما
  په هیچکسا میاره

  نزانه چه گوزته شه دلا نیا
  نزانه آتش داته جانا نیا
  چونین درد داته گو بیوفاهیا
  نداره ته زیبا حوالا نیا

  هنون پشیمانون غمن دلا نیا
  چونین شپ گوزتنت کو تنهائیا
  چونین حاله هاورتگه سرا نیا
  ‌که نی دل منته په نی جوانیا

  خنجر جته دلا نی گو بیوفاهیا
  گو دیگرا روه چه زانه رها نیا
  شمن ته دوره وروه گوتی جانیا
  من انتظارون تی حنده سرا نیا

  آهنگ جوانیاز احسان شیدا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  غم گراننت منی دل کبابنت
  هر چی گندین وفاهه جوابنت
  دل منی کی گنوکنت خدایا
  ها خوشن غم نا نیلنت په وابه

  اه جوانی منی گو غماهنت
  عاشقیه غم نی دلاهنت
  غم نی بازنت منی دل تباهنت

  شه هما روچه دلبر ته هاته
  بازین غمه دلا نیا داته
  من تهی شیداهون بیا خماری
  نا وفای کولا ته داته

  اول و اخر منی توه یار
  نی گناه چهنت ته بوتگه زار
  تی وره یار ندیستون جهانا
  ته نزانه دوستیو دلدار

  آهنگ بلوچی جدایی از احسان شیدا : DOWNLOAD

  آهنگساز : امین صمیمی
  میکس و مستر : فرهاد غفوری

  متن آهنگ :

  توه زیبا منی
  ترا دوست دارین
  خدا زانت تنها من
  ترا دوست دارین
  مدی یار جان حیر
  ته شه جتایی
  ترا گیشتر شه دنیا
  دوست دارین
  ته نا تنها و میل ته هم جوانی
  که روچه من ریین تنها ته مانی
  ریین شه دلا دیگه نیایین
  هرجا که ته مبه هادانی جانت

   

  آهنگ بلوچی ای عشق از احسان شیدا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  من تی شیداته نی لیلا
  تو گو من نکورته وفا
  دلاوتی ترا داتون
  ته نیاته پنی سیلا
  ندارین من هیچ گناهه
  تی محبت نی دلاهنت
  من ادا کپگتون نالان
  وله ترا نهنت سماهه
  هرچی یبه ته دنیاهه منی
  صنم ته زندگیه براهه منی
  زندگیا اگر هیچ راهه مبیت
  اولین و آخرین راهه منی
  تراچه پروایه دله غمان نزانه
  ای عشق
  نزاتنون ته آخر اگو من نمانه
  ای عشق
  من نزاتنون په دیگره انتظاره
  ای عشق

  آهنگ بلوچی تی چمانه گنوکون از احسان شیدا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تی چمانه گنوکون من
  ته جتا بوتکه شَمن
  تی یادا نا سوچی مردم
  چینکه ساله تی انتظارون
  تی دیداره خمارون
  شتی درد و غمان بیمارون
  بخت و نی کسمت همشن
  شتی دستا دل منی ریشت
  عاشکیه عاقبت مشن

   

  آهنگ بلوچی دوری از احسان شیدا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  شه خدا لوطین ترا
  پته کربان کورتون سرا
  نی غمو دردان ندیست
  کسه به دنیائه سرا
  نی دلا تیره جته
  شتی غمان دیوانگون
  شتی غمان دیوانگون
  نشتگون بیاوی صنم
  تی دوری نا آواره کورت
  تی دوری نا آواره کورت
  تی دوری نا آواره کورت

   

  آهنگ خورشید من کجایی از احسان شیدا : DOWNLOAD

  بازخوانی آهنگ ساربان

  متن آهنگ :

  دور از رخت سرای درد است خانه ی من
  خورشید من کجایی سرد است خانه ی من
  دیدم تو را ز شادی از آسمان گذشتم
  جانان من چو گشتی دیگر ز جان گذشتم
  آخر خودت گواهی: من از جهان گذشتم
  بی تو کنون سرای درد است خانه ی من
  خورشیدی من کجایی
  سرد است خانه ی من

  من دردمند عشقم درمان من تویی، تو
  من پای بند صدقم، پیمان من تویی، تو
  امید من تویی، تو، ایمان من تویی، تو
  دور از رخت سرای سرد است خانه ی من
  خورشید من کجایی
  سرد است خانه من

  غیر از تو من به دنیا یار دیگر ندارم
  جز از خیال عشقت فکر به سر ندارم
  سر می دهم ولیکن دست از تو بر ندارم
  دور از رخت سرای سرد است خانه ی من
  خورشیدی من کجایی
  سرد است خانه من

   

  آهنگ متل تموم عالم از احسان شیدا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مثل تمومِ عالم حال منم خرابه
  مثل تمومِ بختا؛ بخت منم تو خوابه
  سنگ صبورم اینجا
  طاقتِ غم نداره!
  طاقت این که پیشش گریه کنم نداره!
  حالی واسم نمونده، دنیا برام سرابه
  داد میزنم که ساقی

  می خونه بی شرابه!
  یادی نکردی از من…
  رسمِ رفاقت این نیست
  اشکی برام نریختی
  عشق و صداقت این نیست
  دشمن راهِ دورم! درد دلم زیاده…
  جاده به جز جدایی؛ هیچی به من نداده

   

  آهنگ بلوچی چادراته سیل کن از احسان شیدا : DOWNLOAD

   

  آهنگ بلوچی یاخدایا از احسان شیدا : DOWNLOAD

  آهنگ بلوچی جدید از احسان شیدا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اچه بوته نا نزانین
  منی دلی حال خرابنت
  گوتی عشقا بی وفا
  هر چی غمه نی سراهنت
  تهی عشقا دلا دارین
  منی یادا ته نوه
  مکن گو من ته بدی دوست
  دلیتا یکین توه
  شمی حالا خبر نوه
  منی سرا چه گوزیت
  نگندین ترا منی زیبا
  شه دلا اهه گوزیت
  تهی دوری دلا سکنت
  تهی دورینت عذاب
  تهی عشقا دلا دارین
  تهی دوستینت سراب
  » تهی عشقی من اسیرون
  منا زیبا یل مده
  گوتی غمانه زنجیرون
  وتی دستانه ته ده
  هنگتا لوطین ترا یار
  تهی نامنت نی زبان
  اگه بروه ته منی دوست
  روچه نبنت نی شپان
  ۲بیوفایی ته مکن
  خوبیه جواب اه نهنت
  عاشقیه راهه سکین
  وله محالم نهنت
  هنون نی دل تنها بوته
  نی غما کسه نهنت
  ته بیا و گر منی دستا
  راهه اخر اه نهنت
  منا سیل کن منی زیبا
  به تیا من نتوانین
  یک امیده ته منا ده
  تهی دلیتا مانین
  یبه ته عمره وفا کورتون
  ندیستون شته جواب
  شتی جتاهیه غما
  سر منی بوته خراب

  آهنگ ای خدا از احسان شیدا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  یار منا اشته تنها
  توه نی دله درمان
  تی غمانه من زندان
  کجاهه دله ارمان
  بیوفاهین یار
  یادان تی کپین
  دوستیه تی حبرا
  غم کاهنت نی دلا
  من کنین فریاد

  ای خدا درد دادنت عاشقا
  ای خدا پروشتنت صافین دلا
  ای خدا دست برزنت تی درا
  ای خدا رحم کن ته بنی دلا

  بیوفا پروشته دلا نیا
  من گنوکون تهی او دلربا
  اه شپان درد بازنت نی دلا
  چینکه وقتنت حوالا ندارین تیا

  نی زندگی تباهنت
  غم دلا وتی دارین
  عکسانه تهی چارین
  شه دوریا تی نالین
  داته نا ارمان
  شپو روچه گوزنت
  منی گو غمانا
  دلگیرون شه دنیا
  و شه اه زمانا

  آهنگ صنم از احسان شیدا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  شه غمان تیا منی دلبر سوچین من دم به دم
  شپ ته صبحا گو خیالا اه تهی چمان صنم
  تهی چمان صنم

  کپتگون یادا تهی و کپته نی دستا قلم
  گو دله حونان نویسین
  تودلادوسته صنم
  اولین دیدار تهی یار
  برته هوشا نی صنم
  انتظارون بلکه بیاوه
  دوست نی چما تی قدم

  هر شپان ریچنت منی عرص سوت منا تی عاشقی
  غم تهی گراننت دلا نی
  دروگ و ظالم تی کسم
  هر دم هردم تی خیال
  کاهنت و نالین من دلا
  زندگیا یار خوشیه روچ
  نی بوتنت ختم

  آهنگ دوش و از مسجد از احسان شیدا : DOWNLOAD

  آهنگ عاشقان غم از احسان شیدا : DOWNLOAD

  آهنگ چم خمارین یار از احسان شیدا : DOWNLOAD

  نوازنده طبله : سلطان یوسفی

   

  آهنگ دلدار از احسان شیدا : DOWNLOAD

  آهنگ ای شعله ی حزین از احسان شیدا : DOWNLOAD

  نوازنده طبله : مطیع الله جان

  ریمیکس گل سیب دو زبانه افغانی- بلوچی از احسان شیدا : DOWNLOAD

  آهنگساز،شعر : احسان شیدا
  میکس و مسترینگ : علی حق پناه

  آهنگ اگر آن از احسان شیدا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  اگر آن چشم شیرافگن شرابی است
  دل ما هم به یاد او کبابی است

  گلی را در میان آب دیدم
  که تا روز جزا، اشکم گلابی است

  چرا ای دیده، دیدی سوی او تیز؟
  جزایت تا ابد بیدارخوابی است

  آهنگ یار از احسان شیدا : DOWNLOAD

  میکس و مسترینگ : علی حق پناه

  متن آهنگ :
  یار گو من چینکه جفاهه کنت
  یار دردان نی دوا نکنت
  غم هنون هاته دلا
  غم اه قلبا نی رها نکنت

  یار شوته فریاد کنین
  منی قلباهنت تی غم
  عرص منی ریچنت هنون
  تی خیالا دم به دم
  غم دله هنچین عذاب
  داته منا کم و کم
  اخرین بارنت شپی چارین عکسا
  تی صنم

  چمان نی ته دوره شه دلا
  نروه تی شیداهون من
  اه شهرا کسه نگندین من
  ته مبیه تنهاون من

  یار ‌تورا چه جنگ با من است
  قلبم شکسته ای چه راحت است
  تنهایم تورا صدا زنم
  غمهایت چو سایه با من است

  قلب من دور از تو یار
  خانه ای ویرانه است
  بگذرم من از جنون
  چشم تو بهانه است
  امشب از حد بگذرد
  ‌‌‌‌‌غم دل بیچاره ام
  من بخندم از غمت
  عاشق دیوانه ات

  گیرم رفته ای بگو چرا
  امشب در سرم خیالت است
  شبها به یاد تو سحر شود
  تنها گناهم دل دادن است

  آهنگ تو سنگین دل از احسان شیدا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  مرا چون قطره ی اشکی ز چشم انداختی٬رفتی!

  تو هم ای نازنين قدر مرا نشناختی٬رفتی!

  بچندين آرزو چون سايه در پای تو افتادم!

  ولی دامن فشاندی قد بناز افراختی٬رفتی!

  مرا عشق تو فارغ کرده بود از ديگران اما!

  تو سنگين دل ز من با ديگران پرداختی٬رفتی!

  تمنای نگاهی داشت دل از چشم مست تو!

  تغافل کردی و کار دلم را ساختی٬رفتی!

  ندادی آشنايی چون گذشتی از کنار من!

  تو ای بيگانه خو گوئی مرا نشناختی٬ رفتی!

  ز چشمم رفت بی او روشنايی وزپيش ای اشک!

  تو هم زين خانه تاريک بيرون تاختی٬رفتی!

  اگر آرام ننشينی به خاکت افکنم ای دل!

  همان گيرم که در پائی سر و جان باختی٬رفتی!

  آهنگ فارسی و بلوچی لیلی از احسان شیدا : DOWNLOAD

  آهنگ بلوچی بیوفا یار از احسان شیدا : DOWNLOAD

  گیتار : آریا

  آهنگ بلوچی پا به پا از احسان شیدا : DOWNLOAD

  آهنگ بلوچی یار بیوفاهن از احسان شیدا : DOWNLOAD

  آهنگ بلوچی تی چمانه دیدار از احسان شیدا : DOWNLOAD

  روبیکا کاکتوس موزیک  تیشرت استقلال
  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه
  دیدگاه ها
  4 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های احسان شیدا”
  1. سلام واکی زندگ بیه داش بله تمام آهنگانا بل سایته تها

  2. ارزش داره واکی
   تمام آهنگان احسان بل سایته تها من ترا منین

  3. عالیه واقعا اگ میشه همه آهنگاشون رو بذارین دمتون گرم

  4. آهنگ

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.