دانلود آهنگ های بهنام کمالوند

  13 آگوست 2020 5411 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های بهنام کمالوند

  کمالوند - دانلود آهنگ های بهنام کمالوند

  در این پست دانلود گلچینی از آهنگ های لری و لکی بهنام کمالوند را به همراه متن آهنگ ها در کاکتوس موزیک قرار داده ایم . امیدواریم از این آهنگ ها لذت ببرید .

  آهنگ لری بهنام کمالوند به نام حبس ابد : DOWNLOAD

  آهنگ ساز : علی نادعلی

  متن آهنگ :

  تونیم دی وتم مه قله عشق فتح کم چی مجنون اسمم ا تاریخ ثبت کن

  وقتی تو رو دیدم خیال کردم میتونم قله ی عشق رو فتج کنم و مثل مجنون اسمم رو تو تاریخ ثبت کنند

  دردی گرتمه ا عشق بی زارم ار دارش بوینم ا ریشی قطع کم

  ولی دردی گرفتم که از عشق بی زار شدم اگر درخت عشق رو ببینم از ریشه قطعش میکنم

  حبس ابدم زندونی عشقم چی دار چمیامه ده وقته بکشم

  حبس ابد خوردم در زندان عشقم مثل درخت پیر درحال نابودی ام

  دریا عشقه تو قویل و بی کامه مه مله نوییم ا گوین کتمه

  ای دریا عشق تو عمیق و بی ساحل بود و من شنا بلد نبودم دارم میمیرم

  بوری ایرارم مر نمشناسیم بلا گرتینه ا ویرت چمه

  من و نجات بده چی شده که دیگه من رو فراموش کردی

  قاضی مه بیسه ا چیم و برمه صحنه کروکی خط چیم سرمه

  چشم و ابروی تو قاضی من شده اند و خط چشم تو صحنه ی کروکی ام است

  دسو دا یک ای دو نازاره مِنون آشت حبس بوشن مجرمه

  چشم و ابروی تو برای من پاپوش ساختند و من رو به حبس ابد محکوم کردند

  آهنگ لری بهنام کمالوند مازیار رهبر به نام زمسون  : DOWNLOAD

  آهنگ ساز : بهنام کمالوند و مازیار رهبر

  متن آهنگ :

  ده بس اومامو رتم والا سی بیه طالم لیوه بیمه اهالی شهر خور دارن ده حالم

  ده بس چش انتظارم چشیام کور بیه ظالم دونستی که بجز تو مه ده کسی نه نارم

  تو رتی و نمنی غمین و غم ده بارم قرار بی که بمونی بویی همدم و یارم

  تو خوت قسم می هردی وه جون مازیارم

  ♪♪♪ ♪♪♪

  یه رسم روزگاره عاشق کشیه کارش بعد مه هر کی ها وات گرگی وه حالش

  مه نونسم که ای طور می ها تو ترکم بکی مه نونسم که راحت دلت مه ای وه هرکی

  وفا کردم وه عشقت جفا کردی و رتی گرمی رفتار مه جواو ده ای وا سردی

  چند ساله داغ دغمت ها ری دل غمینم سر ای کیچه جامه مگر تونه بینم

  ♪♪♪ ♪♪♪

  چند ساله زمسونم لرز ها ده مین سخونم آو اوماعه ده لیزم

  بی زار بیمه ده جونم بی زار بیمه ده جونم لرز ها ده مین سخونم

  می ها که ترکت بکم درو سیچی نتونم

  چند سال آزگارم دل سی تو بی قرارم هه چش وه ره میشینم ده شوسو تا ایواره

  ده شوسو تا ایواره هه چش وه ره میشینم سر ای کیچه جامه مگر تونه بینم

  ♪♪♪ ♪♪♪

  چشیات نیکوتین داشت نموه ترکش کرد خیانت کردی وم نموه درکش کرد

  گلم تش گریتو درمو ناره دردم وه والا پیرم کرد دی شهر ته مردم

  فقط ده یادم رت ده وقتی تو رتی همدم تنیایی بی و بی کسی و سختی

  تو که خور ناری ده حال زار دلم کیچه و کیچه ده شهر آواره و ولم

  ♪♪♪ ♪♪♪

  سردرد سیگار قرص بیمار کنج حونه جامه تا خود صو بیار

  بارون بارون حال دلم خراو هرشو هرشو هرشو هه فک میکم وه تو

  کی نشس زیر پات که تو وامه سردی چطور دلت اوما ول کردی و رتی

  تو که دونستی مه طاقت نمیارم ای پیک سلامتیت عشق خراو کارم

  ♪♪♪ ♪♪♪

  ده داغ تو غمینم غمین و غم ده بارم مه هه یه سر چی لیوه موه بیه وه کارم

  موه بیه وه کارم زمسونه بیدارم چنی ده ای دل خین مه آلاله بکارم

  دلم خینه ده دست ده دس چش مست ده دس چش مست ده ولم کو ولم کو

  تونه جونه کل کست

  آهنگ لری بهنام کمالوند به نام هرناز : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هِرَه نازُ هِره ناز دِتَه هِرَه نازَه مای
  اِ نوم کُل دِتیل عالم خوشمِه فِرَه نازَه مای
  خوشمِه فِرَه نازَه مای
  نه زیبا نه بیتا نه شیما نه گیتا
  نه سیما نه سیتا نه پری نه پارمیدا
  خوشمِه فِرَه نازَه مای
  هِرَه نازُ هِره ناز دِتَه هِرَه نازَه مای
  اِ نوم کُل دِتیل عالم خوشمِه فِرَه نازَه مای
  خوشمِه فِرَه نازَه مای
  نه ازگوَه نه ریواس نه اَنبه نه آناناس
  نه شُل نه پاغازان
  خوشمِه وَلکَه وازَه مای
  هِرَه نازُ هِره ناز دِتَه هِرَه نازَه مای
  اِ نوم کُل دِتیل عالم خوشمِه فِرَه نازَه مای
  خوشمِه فِرَه نازَه مای
  نه کوسه نه نهنگ نه گوشت آهو نه پلنگ
  نه کُگ نه غاز قُلَنگ
  خوشمِه نون پیازَه مای
  هِرَه نازُ هِره ناز دِتَه هِرَه نازَه مای
  اِ نوم کُل دِتیل عالم خوشمِه فِرَه نازَه مای
  خوشمِه فِرَه نازَه مای

  آهنگ لری وه دنگ ساز : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  وه دنگ ساز کزه تال
  وه دنگ ساز کزه تال
  وه دنگ ساز کزه تال
  وه دستمالکه شمشال
  ا چم سی خنج خال
  بو بچیمن اری مال
  ا چم سی خنج خال
  بو بچیمن اری مال
  ا سازنه پف که ساز
  ا سازنه پف که ساز
  اری من بیچاره
  ا سازنه پف که ساز
  اری من بیچاره
  دل طاقت نمگری ا شوسو تا ایواره
  وه دنگ ساز کزه تال
  وه دنگ ساز کزه تال
  وه دنگ ساز کزه تال
  وه دستمالکه شمشال
  ا چم سی خنج خال
  بو بچیمن اری مال
  اری ا شانس هوتیم
  خانم بختت زوینه
  اری ا شانس هوتیم
  خانم بختت زوینه
  اری ترسم بمرم والا او چم نوینم
  اری ترسم بمرم والا او چم نوینم
  وه دنگ ساز کزه تال
  وه دنگ ساز کزه تال
  وه دنگ ساز کزه تال
  وه دستمالکه شمشال
  ا چم سی خنج خال
  بو بچیمن اری مال

  خانم کراست چیتو
  گیونم هزار گل داره
  خانم کراست چیتو
  گیونم هزار گل داره
  خانم پونصدد کشتی
  گیونم هزار بیماره
  گیونم هزار بیماره
  خانم خانم خانمی
  سوزه یکه گیونمی
  خانم خانم خانمی
  روح و قلبو گیونمی
  خانم کراست چیتو
  گیونم خط خط و میل میل
  خانم کراست چیتو
  گیونم خط خط و میل میل
  خانم نیر آیاد ترک کیم
  گیونم بچیم وه دسفیل
  گیونم بچیم وه دسفیل
  خانم خانم خانمی
  سوزه یکه گیونمی
  خانم خانم خانمی
  روح و قلبو گیونمی

  آهنگ بهنام کمالوند به نام ساقی  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ساقی برشن که حال دل خراوه

  مه بیمسه خنه زار کلنگ لو آیلل ساوه

  ساقی کل کسم هر ایمروژ مسم

  پیاله پرکه بنه ور دسم

  دسمه دامونت ساقی پر کتی

  درمو دردکم حلاجه متی

  ساقی کل کسم هر ایمروژ مسم

  پر پیاله بکه بنه ور دسم

  ساقی فک نکه بیمه کله پا

  چیمل مسی آشتمه هوا

  ساقی کل کسم هر ایمروژ مسم

  پر پیاله بکه بنه ور دسم

  شوسو تا شویل شویل تا که سو

  هر رکونه مم هام ور تو

  ساقی کل کسم هر ایمروژ مسم

  پر پیاله بکه بنه ور دسم

  آهنگ یاوم هه یاوم : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  یاوم هه یاوم یاوم هه یاوم

  اسه یاوم هت نگرتی خاوم

  بی خواویم اری دته هوم سا بی

  قد بالا رنگین هر گو دت شاه بی

  یاوم هه یاوم یاوم هه یاوم

  اسه یاوم هت نگرتی خاوم

  آهنگ طنز بهنام کمالوند به نام دِت خال وَ سَرِ زِنج  : DOWNLOAD

  کیبورد : میلاد سرابی
  کیبورد و پرکاشن : حسین قنبری
  سرنا : یاسین مولایی
   مجری : ایمان آتش
  شعر : جواد علیزاده‌

   

  آهنگ شیرین سوزه عشایری از بهنام کمالوند : DOWNLOAD

   

  آهنگ آی لیلی از بهنام کمالوند : DOWNLOAD

   

   


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.