آهنگهای بیدل برزویی

27 اردیبهشت 1403 61793 بازدید بدون نظر

آهنگهای بیدل برزویی

در این پست گلچینی از آهنگهای بیدل برزویی را قرار داده ایم و امیدواریم لذت ببرید .

برزویی - آهنگهای بیدل برزویی

آهنگ دل لرزی از بیدل برزویی : DOWNLOAD

تنظیم :حسن تقی زاده
شعر : سعید ساعدی
متن آهنگ :
وه دامانک گلدار و چین
په کەونکه سورو حریر
چاو له چاوه ته بوم جاره
وه صد دله بومه هیسیر
دل لرزینا ته
گله ور آوه
وه تینی رونه
له شونه تاوه
من گو بمرم ساته
ولاته همیزا ته
از عاشقه ولاته
جان دکمه خلاته
دل لرزینا ته
گله ور آوه
وه تینی رونه
له شونه تاوه

ژه من ردوی بینا ته ژه من دل بر
دله من دینو حیرانو ژه بیر نکر
وه دو ته هاتم بیژم گوو از ته دخازم
تا ته دیم رژیان هستر ژه شوق پر
من گو بمرم ساته
ولاته همیزا ته
از عاشقه ولاته
جان دکمه خلاته
دل لرزینا ته
گله ور آوه
وه تینی رونه
له شونه تاوه

من گو بمرم ساته
ولاته همیزا ته
از عاشقه ولاته
جان دکمه خلاته
دل لرزینا ته
گله ور آوه
وه تینی رونه
له شونه تاوه

آهنگ باردکم از بیدل برزویی : DOWNLOAD

تنظیم : حسن تقی زاده
ترانه سرا : سعید ساعدی لوجان

آهنگ بی وفایی از بیدل برزویی : DOWNLOAD

نوازنده : مهدی حیدرزاده
شعر : حسین فروهر

متن آهنگ : 

با بمرم نوینم یاره خه په کسگ هن
امرم بوینمه دست ویی له دستگ هن
رو لمن دوه شو رویگ یاره نوینم
هر شوه رودنم از هستر ارژینم

از تژه ژانم هوال حال من پر خراوه
یاره من بیوفاوو دله من تژه عاره
من ساویرا گم دانانی ژه جانو دله خه دانی
اخر چه نصیب منو دلتنگی بیوفایی

کس تونه برین دل ژناو دله من بشوو
واخ چره جوانیه من خاده جان له هچه چوو
ایشو از دلتنگ بومه سا ویی شوه بارانی
شوه گه ته دست خه لناو دسته من دانی

چاوه من وه هسترن کانی کانی ابارن
خاده جان از چر هوگم بی یار وو بی دلالم
از مینا زوستانگ چاخون و رشو سارم
ژه دلدا اشوتم ناته تندورگ عارم

آهنگ فکر و خیال از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

چاو رش و رفش منی لناو باغ دله منی
لناو باغگ تژه گل تو وتنه گله منی
از وترا ارام دگرم دسته له دست منه
از عاشق و دین تمه بی ته از امرمه
(چش سیاه زیبای منی داخل باغ دل منی
داخل باغی پر از گل تنها تو گل منی
من باهات اروم میشم دستت توی دستامه من عاشق دیوانتم بی تو میمیرم)

په فکرو خیال ته یار سرهلتینم از ترم
دیار وه دیار وه دوو ته له کوله دونیه اگرم
عشق ته له دله من ژناو دله من تو ناری
وره یاره من وگره ایشق بگه شوه تاری
(با فکرو خیال تو ای یار سر برمیدارم و میرم شهر بشهر بدنبالت همه دنیا رو میگردم عشقت توی دلم از توی دلم نمیری بیا عشقم برگرد روشن کن سب تاریک رو)

دو چاوته وا دلی من هوایی گر سور گلامن
نفس تو گیانه منی قدم دانی سر دلا من
وره چاو له رویا تمه بزان ساته امرمه
دین تمه اویندارم وره ناوه ته اگرم

هرکس نزانه تو زانی ئوینداره رفش تمه
چاوه منی دلالا من از دینو نخاش تمه
سر داینه سر ژونیه من چاو رشا من دلالا من
چقه ورفش و دلبری گوه وه نقش خال من

 

آهنگ روزگار از بیدل برزویی : DOWNLOAD

تنظیم : کاظم عزیزی

متن آهنگ :

روزگار روزگار چق نامردی

برینُ و دردی پِر بی وفایی روزگار

روزگار گپ کَ تُ پَمَ بِدَ حق من

عمرجُدامَ دل من تنتورک آرَ خَده جان درده بی درمان

بَسَ خده جان تا کینگا از بَرَف کِم از لناو دل خ

بِرینُ غُصان درد بی درمان

 

آهنگ دوست دارم  از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

نگاه سردت دستمو یخ کرد

گفتی جدایی بی برو برگرد

عاشقم کردی با بد و خوب من یه عمری سرکرد

دوست دارم من برات میمیرم حالا که میری چیزی نمیگم

دوستم نداری چه خنده داره اینا همش رسم روزگاره

کاشکی یه راهی برام میزاشتی امید عشقو تو دلم میکاشتی

پاکه از این حرفا باهم نداشتیم میشه ببخشی تو عزیزم آشتی

 

 

دوست دارم من برات میمیرم حالا که میری چیزی نمیگم

دوستم نداری چه خنده داره اینا همش رسم روزگاره

برات میمیرم چه بغضی داری تو هم اسیر این روزگاری

تو کم اوردی راهی نداره تقدیر ما بوده گریه و زاری

دوست دارم من برات میمیرم حالا که میری چیزی نمیگم

دوستم نداری چه خنده داره اینا همش رسم روزگاره

 

آهنگ قسم از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

قسم و ناوته یار ورنگه چاوته ساچاوته را دینم

دل ژه گراوته یار

زمستان دل ژی قته بهاریه

روی هشگ بته رشه وتاریه

ور لَلَ یارِ تمزه بهاره من

زمستانُ پاییز چاولرِمه یاره من

 

آهنگ چاوش و رفش منی از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

چاو رش و رفش منی لناو باغ دله منی

لناو باغگ تژه گل تو وتنه گله منی

از وترا ارام دگرم دسته له دست منه

از عاشق و دین تمه بی ته از امرمه

په فکرو خیال ته یار سرهلتینم از ترم

دیار وه دیار وه دوو ته له کوله دونیه اگرم

عشق ته له دله من ژناو دله من تو ناری

وره یاره من وگره ایشق بگه شوه تاری

دو چاوته وا دلی من هوایی گر سور گلامن

نفس تو گیانه منی قدم دانی سر دلا من

وره چاو له رویا تمه بزان ساته امرمه

دین تمه اویندارم وره ناوه ته اگرم

هرکس نزانه تو زانی ئوینداره رفش تمه

چاوه منی دلالا من از دینو نخاش تمه

سر داینه سر ژونیه من چاو رشا من دلالا من

چقه ورفش و دلبری گوه وه نقش خال من

 

آهنگ دنه نار منی از بیدل برزویی : DOWNLOAD

تنظیم : مهدی حیدرزاده
شعر : حسین فروهر

متن آهنگ :

رو لمن تاوده(بسمت من برگرد) یاره از سا رفش(زیبایی ) ته دینم
دونیه کول بگرم ناته ته از ناوینم
هر چه رفش ل دونیه ل بژن(رخسار و شکل و شمایل )ته دوینم

تو دنه ناره منی گل بهار منی
چاو ته شراو سامن وره دلداره منی
ایشقی (روشنی خونه)مال من تو نوری سا چاو من
وخته گه تو اکنی (میخندی)مرحم دله منی

ناته برف سر چیان عشق ته گرم آوه(اب شدم مث برف)
تو هم هیوه شوه من هم له رویه من تاوه(خورشید)
دل ژ من بریه یار بژن ته یی زراوه
اگر یاره نوینم حال من پر خراوه

پر ناز دگی یاره من نازه ته از اکرم(میخرم)
تو عازیزی سامرا از ساترا امرم
کل رنگ نه دونیه له چاوه ته اوینم
وخته سامن اکنی له اسمین افرم

 

آهنگ بهار از بیدل برزویی : DOWNLOAD

تنظیم : کاظم عزیزی
ترانه سرا : حسین فروهر

تهیه کننده : مسعود قیامی

 

آهنگ غم ته از بیدل برزویی : DOWNLOAD

تنظیم: کاظم عزیزی

شعر: مهرداد طاهرنیا

آهنگ روح و روان از بیدل برزویی : DOWNLOAD

شعر و آهنگ : حسین فروهر

 

آهنگ تماش دگی از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

رند تماش دگی وه نازه
دل من ته اخازه
دو چاوه ته گیان
ئوینا ته ژیان
هیوا منی اسمین
فرهادم از تو شیرین
ته ئار گر گزوا من
وچندا من مشوتین

وچند ناز مگه ناز مگه ته از هلاندم
وچندا دل موه ته از شوتاندم
وه رفشی هوالی ناته کانیه ساری

تو رفش چیان ته اخازمه
از وه رفش ته یار اخ انازمه
رونه له با من ساته بمرم
وه بین ته یار نفس بگرم

 

آهنگ هوال از بیدل برزویی : DOWNLOAD

شاعر حسین فروهر

متن آهنگ :

ویان بزان از ساترا جان خه دیمه هوال
تا چنگ چیه بخازی وه دوو ته تمه هوال
ته از وتنه ناوتم لوان شوه نه تژه ژان
مرحم برین من سا درد و ژان من درمان

تو ساقی شراب من باش وه ترا حال من
شونه ته اه دله منه پر عازیزی هوال من
وترا مستم از هوال بکن نوینم درد ته
ژه دنیه مترس هوال از همه ساترا جان دیمه
مترس هوال از همه دایم له پشت تمه

دنیه بخاز سوا ته اگمه مزگین هوال ژانه نوینی
دل وه ژانویی سواترا دوم دین سوا مرا بمینی
بکن سامن چمانه دل په ژانی هوال غمه نوینی
ساته دینم اگر ویا بزانی هوال غمه نوینی
ویان بزان از ساترا جان خه دیمه هوال
تا چنگ چیه بخازی وه دوو ته تمه هوال
ته از وتنه ناوتم لوان شوه نه تژه ژان
مرحم برین من سا درد و ژان من درمان

تو ساقی شراب من باش وه ترا حال من
شونه ته اه دله منه پر عازیزی هوال من
وترا مستم از هوال بکن نوینم درد ته
ژه دنیه مترس هوال از همه ساترا جان دیمه
مترس هوال از همه دایم له پشت تمه

دنیه بخاز سوا ته اگمه مزگین هوال ژانه نوینی
دل وه ژانویی سواترا دوم دین سوا مرا بمینی
بکن سامن چمانه دل په ژانی هوال غمه نوینی
ساته دینم اگر ویا بزانی هوال غمه نوینی

بمرم ساترا حال ته زاره ساترا کن پوه لیوه من قاره
بویژه وه مرا گپ دله خه نوینم امرم چاوه شل ته
ایشو سامرا ساقی بوه تا گه ژبیر گم درده خه
وقه بریژ شراو وه رفش گنی ام دونیه خه دو نیا دو رونه غم مخه بکن جانه ته بگرم
هستر مریژ له قارشیه من دور سره ته بگرم

 

آهنگ گلامن 2 از بیدل برزویی : DOWNLOAD

شاعر حسین فروهر

متن آهنگ :

چاوان ژه من ویشیری یاره
خورگ ژمن ناگری یاره
ته ساچه دل دا یگ هن یاره
په یگ هن افری یاره
کدا چو پس قول قرار یاره
ته وتنه از اویتم یاره لناوه چله گه دردو سار

گل گلامن عزیزا دله من
کنه لیوه ته یی ورفش
تو بکن سا دلا من
جان خه از دیم ساته
تو وره سور گلامن
قربان چاوه ته بوم از
وره رونه تو لبا من

دل سا کنه ترا دینه یاره
رفش سا دل مزگینه یاره
تو هری از نامینمه ای وای
دل عاشق ملرزینه یاره
دلتنگ ته بوم وه جاره یاره
رولمن تو وه تاو که وه جاره
وره دلتنگا ته بومه ای یار
دل ژه چوینه ته اناله ای یاره

 

آهنگ ژه دست ته از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

خمل و رفشگ له خاده دا ته
تا از بوم یار قروانه ته
عشق ته ای یار جان شواته

(این زیبایی رو خدا بهت داده که من عاشقت بشم قربونت برم عشق تو که جونمو میسوزونه

ارمان ژه دست ته ای نازنین
دنیا انگشتر تویی نگین
تو هیوه لناو چهارده اسمین
دله من ئاره تو بگه روین

(ارمان (آه یاعشقی) از دست تو ای نازنین از دست تو ای نازنین دنیا انگشتر توی نگین
دل من تار تو روشن کن یا یا اینکه شاید اینجوری که دل من آتیشه تو خاموشش کن

تاینه چاوه من یار له ته کت
شمعک لناو قلب من وی کت
ژه شوق ان که خوو له من نکت

(تاچشم من به تو افتاد تا چشم بهت افتاد شمعی درون قلبم باشد از شوق دیدن تو خواب به چشمم نیومد

 

آهنگ هریی از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

گلامن چو وگره زوو
جوانیه من لسر ته چوو
بی ته تاری شوو روو
عاشق دو چاوه تمه
له رده ته آوارامه
از وه بینه ته زنده مه

چره ته دل گریی هریی
هریی و تو ونگریی
از کتم ناو ئارک وه تین
تو بروه خوشیان تریی

له انتظار ته هوال
هر رویک سا من بوو سال
وگر بی ته تاریه مال
چاوه خه ژمن ویمشر
ژه جمال ته ناخوم تر
ژه حال من خور بگر

آهنگ ارمان از بیدل برزویی : DOWNLOAD

آهنگ و تنظیم :حسن تقی زاده
شعر : سعید ساعدی

متن آهنگ :

ژ بیر بوومۆ، کەتم ژ چاقێ تە
از یاد رفتم، افتادم از چشم تو

تو دوور بوویی، ناگی خژاوێ تە
تو دور شدی، نمی رسد صدای تو

لە م لە دل، ته بر هەسرەت
در من در دل، تو بردی حسرت

لە پالیێ من، بگرن ناڤێ تە
در کنار من، بگیرند اسم تو

ئەرمان ئەرمان ئە، دەردێ م گران ئە
ارمان و ارمان است، درد من سنگین است

دل وە ئیش وو ژان ئە، مینا تە گیان ئە
دل بر کار و درد است، مثل تو جان است

شوونێ خوە تینە بینێ، دەردێن سەر ڤی دلا
جای خود بیاد می آورد، دردهای روی این دل

ئەز ئاشق ئوومە ئشقێ تە، سەوا م ڕا بوو بەلا
من عاشق عشق تو شدم، از برای من را «اینرا» شد بلا

تو چ ڕند هاتی، چاڤێ من
تو چه خوب آمدی، چشمانم

من نزانیا تو دەردی
من نمی دانستم، تو دردی

تەنێ دەمینم هەرە
تنها می مانم برو

هەڤال تو پڕ نامەردی
دوست تو خیلی نامرد هستی

ئەرمان ئەرمان ئە، دەرێ م گران ئە
ارمان و ارمان است، درد من سنگین است

ئەرمان ئەرمان ئە، دەردێ م گران ئە
ارمان و ارمان است، درد من سنگین است

دل وە ئیش وو ژان ئە، مینا تە گیان ئە.
دل بر کار و درد است، مثل تو جان است.

آهنگ بار دگم از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :
حق منه هر چه دلتنگ شه وان
حق منه کتن هستر ژه چاوان
تاوان من دا اشکست دلو جان
لسر چوو بسه منه
حق منه وه حسرتا دنیه هرم
حق منه نگوم بفرم بی پرم
تاوان من دا تاوان چه هینه اَدِم
بسه منه

ژه ویی ولاتا بار دگم
اُوسته له دنیه خار دگم
هر چه من تینه بیره ته
کولیان وه جاره ئار دگم

اگر گو من قدم دانی لناو وان شوه نه تاری
اگر از مام لناو دردان دردگران دردکاری هره ژه خیرا ته ردووم تو رویی لسرمن باری

آهنگ سرباز 2 از بیدل برزویی : DOWNLOAD

تنظیم : حمید گلشنی
نوازنده : متین خرمی
شعر : حسین فروهر

متن آهنگ :

سربازم دور ژه یارو دلاله مه
ژه عشق دلبره خه انالمه
رویگ ته دست یاره بگرمه
پر ورخم له آسمین بفرمه

شوو تا صوه بی خه وویی
سربازم دور ژه یاره
از رویان اهیژم مرم له انتظاره
قرار له دل ناکوه یاره بوینم جاره
از عاشقو دین وی مه کشکا بوینم یاره

دلاله وه مرا گوت گره هری سربازیه
من گوت تشتگ نه نه سا ته دلال و کیویه

جان ژی بخازی دیمه سا جاره تو بکنی
بگر دست من هوال بروه خوشیان هنی

آهنگ تیمه بمرمه از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :
تیمه بمرمه چره تو چویی(میخام بمیرم از وقتی رفتی)
تیمه بمرمه ژه من جدا بویی(میخام بمیرم ازم جدایی)
تیمه بمرمه وقه غصه خاریه(میخام بمیرم خیلی غصه خوردم)
ژه اسمین دا وسرمه درد اباریه(از ایمون هم درد برام میباره)

داگر دونیا داگر بلوه از داکوم(نهگدار دنیا بزار پیاده شم)
تا له حاله خا وتا کوم (بحال خودم باشم)
الا بفکر خاده حاله من بویین(خدابا حالو احوالمو ببین)
اییی دنیه ناخازمو مرگه من بگین(دنیا رو نمیخام مرگمو برسون)

ای تا پوره من گور نوه صوه نه (تا موهام سفید نشه صبح نمیشه )
تا وا چاوه من تر نوه صوه نه(تا چشام پر اشک نشه صبح نمیاد )
اگر عاره دله من سر هلینه (اگه اتش دلم شعله بگیره )
برف سر چیان هل دوشینه(برف رو کوها رو هم ذوب میکنه )

آهنگ عاشق بویی از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

عاشق بویی دین دویی
عاشق بویی کویر دویی
کوله تشت ته یار گه
عو ئوین و دلدار گه

دلداره من جانه من
تو قبله و ایمان من
ساترا دیم جانه خه
تو دردی و درمانه من

چاوه ته دل دگه ئاره
دل ساترا بیقراره
دست من بگر یاره من
فکره ته ژناو دل ناره

رفشه ته گرمه دینه
عو کنه ته پر شیرینه
از بگرم دور سره ته
جاره حاله دل بوینه

 

آهنگ دلتنگ 2 از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :
لناو خونان هر شو وه دوو ته اگرم
لناو خیالان دست ته اگرم
اخر دلتنگیِ ته من ژه په ایخنه
کسگ تونه دلتنگیان ژه دل هلینه

وره دلتنگ ته بوم
وره از بی هدوروم
چما دل گوری یاره
چما از ژه ته دوروم
ژه بیکسی خاده جان
اشوتم امرم
خاده جان
تا کینگا درد
تا کینگا وه هسترم

شو تا صوه هواله دلتنگیانم
ساچه وقه هنه رشم خاده نزانم
ژه من دوره دلبره من نه نه حق من
الا گنه من چیه بیژه بزانم

بینه گله دلبره من نفسه ته یه
دل اخازه پر بکشینه قفس ته یه
لسر ژونیه ته سامن بهاره یاره
وره برا نمینم له انتظاره

آهنگ باران درد از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :
لەنت ل شەڤە وە بیرا تە سەر بۆن
برژن چاڤە وە بایس ته تەر بۆن
وەنگرن شەڤە سا تە سەریش بۆن
ژە دەس دلتنگی تە تا مێرنێ چۆم
ببار باران تۆ دەردان ژە دل بشوو
وای گە ئەخاستم ئەز ئاویتم چوو
ببار باران گێ دەردان گرمە دورە
ێشقێ ته شەڤتاندم ئەز گرمە تۆرە
ێشقێ ته شەڤتاندم ئەز گرمە تۆرە

 

 

 

فقە بیی چەرە ژە دل تە رابوو
ته دگوت بی تە ئەمرم هاگا بوو
ته دگوت بی تە ئەمرم هاگا بوو
نزانم گە ساچه ته هاگا اویتم
حیران مامە گو ته وه چێ فریتم
حیران مامە گو ته وه چێ فریتم
ببار باران تۆ دەردان ژە دل بشوو
وای گە ئەخاستم ئەز ئاویتم چوو
ببار باران گێ دەردان گرمە دورە
ێشقێ ته شەڤتاندم ئەز گرمە تۆرە
ێشقێ ته شەڤتاندم ئەز گرمە تۆرە

 

 

 

ژە دوو تە دەردێ خه وە کێ را بێژم
تا کینگا ساتەرا هێستر بێرێژم
هەرچەند زانم گە تۆ وە یه خایی
مال خەراو ل سەر گەپ خە نمایی
ببار باران تۆ دەردان ژە دل بشوو
وای گە ئەخاستم ئەز ئاویتم چوو
ببار باران گێ دەردان گرمە دورە
ێشقێ ته شەڤتاندم ئەز گرمە تۆرە
ێشقێ ته شەڤتاندم ئەز گرمە تۆرە

آهنگ بی ایمان از بیدل برزویی : DOWNLOAD

متن آهنگ :
نشان قلبم که باورت کرد
رفتی تو هربار باز گفت برگرد
تاریک و سرده بخت سیاهم
عاشقی جرمه مگه من بی گناهم
عاشقی جرمه مگه من بی گناهم
آواره چشمات شدم ای بی ایمان
من محو اون نگات شدم ای بی ایمان
دنیامو من دادم به پات بازم رفتی
بعد تو بد تنها شدم ای بی مرام
آواره چشمات شدم ای بی ایمان
من محو اون نگات شدم ای بی ایمان
دنیامو من دادم به پات بازم رفتی
بعد تو بد تنها شدم ای بی مرام

 

 

 

 

دلتنگتم من هر لحظه هر دم
غمت منو کشت آروم و کم کم
ای نامسلمون دلو شکستی
عاشق نبودی دوستم نداشتی
عاشق نبودی دوستم نداشتی
آواره چشمات شدم ای بی ایمان
من محو اون نگات شدم ای بی ایمان
دنیامو من دادم به پات بازم رفتی
بعد تو بد تنها شدم ای بی مرام
آواره چشمات شدم ای بی ایمان
من محو اون نگات شدم ای بی ایمان
دنیامو من دادم به پات بازم رفتی
بعد تو بد تنها شدم ای بی مرام

آهنگ تو که دزانی از بیدل برزویی : DOWNLOAD

کیبورد : متین خرمی
تنظیم : اصغر محمدی

آهنگ مست چاوه تمه از بیدل برزویی : DOWNLOAD

کیبورد : متین خرمی
شعر : حسین فروهر

آهنگ چقه درده از بیدل برزویی : DOWNLOAD

کیبورد : متین خرمی
شعر : حسین فروهر
تنظیم : پوریا سیستار

آهنگ عرق و سیگار از بیدل برزویی : DOWNLOAD

نوازنده : متین خرمی
رکورد : پوریا سیستار
شعر : حسین فروهر
متن آهنگ :
دلبر ژیانه من له سر چاوه ته چویه

کاره دل من ژنیان ژه عاشقی رد بویه

نزانم که دینومه یا که بومه هوایی

وقس دله بیچاره ژه ته دی بی وفایی

هر شو عرق دخومه از وه عشق ته یاره

شاید له ناو خیالان بوینمه ته جاره

جوانیه من چویه له سر دو چاوه ته یار

مگر دل بکه آرام دمک عرق و سیگار

آهنگ کوه ماری از بیدل برزویی : DOWNLOAD

تنظیم اصغر محمدی
نوازنده متین خرمی
شعر حسین فروهر

آهنگ لعنت از بیدل برزویی : DOWNLOAD

نوازنده متین خرمی
شعر حسین فروهر

آهنگ غمگینم از بیدل برزویی : DOWNLOAD

نوازنده : متین خرمی
شعر :مهرداد طاهرنیا

آهنگ ناز داره از بیدل برزویی : DOWNLOAD

نوازنده : متین خرمی
شعر :مهرداد طاهرنیا

متن آهنگ :

ایوار بویه اَوری بویه اسمان
تاری بویه ژ چیگان تونه نیشان
ساچه ته ترکا من گر بیوفا
وره وگر دل تژه بو ژه غمان

دلبره نازداره ساترا چاو له ره مه
تا هردر بخاذی بایس عشق ته تمه

په ته دونیا وه رفش وو رونای یه
تو تنویی  رو  لمن رد ناوی یه
ژه روی چویی دونیا له من بو قفس
وه خه زانی که بی ته قد نا وی یه

ژه دوریه ته کتمه خه ونو خیالان
کس نگیشته  داده دله وه ارمان
ناته اوره بهاره داباره مه
له وی دلا گول و ژان بونه خرمان

دلبره نازداره ساترا چاو له ره مه
تا هر در بخاذی  بایس عشق ته تمه

آهنگ چشامو میبندم از بیدل برزویی : DOWNLOAD

نوازنده : متین خرمی و محمد حسین زاده
تنظیم : پوریا سیستار
شعر : فرزین فرزادی

متن آهنگ :
چشامو میبندم و یادم میارم تورو عشق فابم
اگه روزی صد هزار بارم بمیرم کمه واست بازم
ادعای عاشقی داشتی میدونم تو دوسم نداشتی
کاشکی ته قلبت نامردت یذره منو دوسم داشتی
نم نم وارش و اشکای پنهون
باز منو یاد یاد چشات اعصاب داغون

آهنگ گوتم به ویی از بیدل برزویی : DOWNLOAD

نوازنده : متین خرمی
رکورد : میلاد امامی و فرزین فرزادی

آهنگ دلبری از بیدل برزویی : DOWNLOAD

تنظیم : پوریا سیستار
شعر : حسین فروهر

آهنگ خیانت از بیدل برزویی : DOWNLOAD

ضبط : پوریا سیستار
شعر مصیب شامیر
نوازنده : متین خرمی
دکلمه فرزین فرزادی

آهنگ فلک از بیدل برزویی : DOWNLOAD

ضبط : پوریا سیستار
نوازنده : متین خرمی

آهنگ صبر ایوب از بیدل برزویی : DOWNLOAD

نوازنده :حسام حسامی
شعر : مصطفی روحانی

آهنگ گل باغی از بیدل برزویی : DOWNLOAD

نوازنده : حسام حسامی
شعر : حسین شریف
رکورد : مرتضی پارسا


بر چسب ها :
نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.