دانلود آهنگ های داریوش نظری

  23 اسفند 1401 14415 بازدید 5 نظر

  دانلود آهنگ های داریوش نظری

  نظری - دانلود آهنگ های داریوش نظری

  داریوش نظری متولد خرم آباد و خواهرزاده رضا سقایی اسطوره موسیقی لرستان است .

  پارمیدا نظری دخترش در آهنگ ها و کنسرت ها او را همراهی می کند و در نوازندگی و هم خوانی حضور دارد .

  در این پست گلچینی از آهنگ های لری داریوش نظری را قرار داده ایم :

  آهنگ لری رفیق از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هنی غصه وا مه رفیقه فیق مه هونم وه سا تش بریقه رفیق

  مه وا غم چه تنیا خراو خراو مه ده هوزه وشتم ده لون لفا

  چنو دی دل سوخته مه دی میا ای روزیا ده چشیامه بو خی میا

  ده کس هر وفا دیمه ده گردنم مه او کاریه پشته پا هردنم

   

  عجل کشته بیمو دیارش نوی مری قرسو غم ده کارش نویی

  وه روزم چنی غصه سر شیونه مه هم تا صیا گرگ و میشی منه

  همش دی دلم آوری بردنه چی غارت برو جاله خی بردنه

  خوشه بخته مه جوری ور خاو زیه که نونه ده کوم لایی افتاو زیه

   

  گری کوره بختم ده سر بسته بی چمر سی عروسم کمر بسته بی

  منی چش وه ره چو خدا بی هول چمر تا چمر بی صدا بی ده هول

  ده سا آسمون بی آساره خوم چی دیواری ریختم وه پاساره خوم

  دلم گیره شیطونه لعن کردمه خدایا دیه گیر گن کردمه

   

  وه زلف سیات وه جوم شراو تو وامه خراوی مه بی تو خراو

  هنی ها وه غم دس درازی بکم گری واشو آساره بازی بکم

  زمسون حفار استخون منه پلامار برفش ده شونه منه

  زمین سیا آسمون ره نزیک علیسونه بو وا صدا تش بریق

   

  کجا رت همه رفیق او دس برارو هان کجا سوار بازی

  دوسه سون اری نیل بمیرم عزیزم

  زمین سیا آسمون ره نزیک علیسونه بو وا صدا تش بریق

  اگر پایه ت آوازه ده لیزمه زیم چشیا اسر خیزمه

   

  همش برد سیلی که آیا وه جا یه مشکل که ویرونه هسا وه پا

  منم وا خیالی که بی کش نیه خیالی که گرداو ده گردش نرت

  منی ده خیاله مه بوسی شره دمش گرمه هرشو عروسی شره

  مه ده غم نوشتم که کارم گرت فقط ده فرارم قرارم گرت

   

  آهنگ لری دوس نازارم از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  د وقتی دوس نازارم سفر کرد…منه زار پریشونه پکر کرد

  کر دووات و دورش یار دیرین..منه بی هم زونه در و در کرد

  آهنگ لری بلبل خاموش از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بلبلی که واصداش میکرد کوائم
  سرکرده ده زیر بال حونه خروئم
  تیر کُم کافر بی نشس ده بالت
  لرسو سیا پوشی سی آه ونالت

  پیربیمو تنیا منم دلسوزی نارم
  عه فلک اسر بوار وی حاله زارم

  پیرمرادی حکیم دردی
  هه خود دوای ای رنگ زرذی
  تمارزو تونم برس وه دادم
  یاعلی مرخود بیی مرادم
  یاعلی هنایی دردمه دوایی
  بال چش بلن کو به وه مه شفایی

  حکیمم خوتی کم به عزاوئم
  حلاجه دردی نکو جووم
  وه رنگه زردم حناسه سردن
  تو رحمی بکو برس وه دادم
  یاعلی هنایی دردمه دوایی
  باله چش بلند کو به وه مه شفایی

  مه آهو زخمی تو میر شکاری
  بکو خلاصم ار دوسم داری
  هم خود حکیمی هم خود عالمی
  خود احوال دوسه ای حالمی
  یاعلی هنایی دردمه دوایی
  باله چش بلن کو به وه شفایی

  هرکه می نازه وکسو کارش
  هرکه افتخار میکه وه یارش
  مه که بی کسم مه که بیمارم
  دی داره دنیا هه تونه دارم
  یاعلی هنایی دردمه دوایی
  باله چش بلن کو به وه شفایی

   

  آهنگ لری کاسمسا از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  کاشکی دائم بهار بووه..همیشه مال و بار بووه

  کاشکی دائم پاییز بووه….کِنو دسش د هیزه بووه

  چز چز دیدنه کواو…. میمو کَس عزیز بووه

  نه نو داریم نه پوشنی..هم گاو بز کوشنی

  نونه کره سی زیر قلو…زرده پلو نهار بووه

  هم نو داریم هم پوشنی..هم گاو بز سی کوشنی

  کاشکی زیتری شو ببوه…شاید گنم درو بووه

  نون قرصاو جو بووه

  سل بکو امسال همساتم… دل و تما کاسمساتم

  کاشکی دائم بهار بووه..همیشه مال و بار بووه

  آهنگ لری مرگ تفنگ از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تفنگ بلتا دلیا نزیک ویک با…همه یکی بوون نه تک و تک با

  برارو دشمنی د کشتمونه….تفنگ تشنه و خینه هم همونه

  تفنگ لعنت و تو وا او تیر که ونی…تفنگ کشتی غزال رنگ و رنگی

  تفنگ دنیا اگر داغت بینه…قشنگیت ز همنه دارو زمینه

  برارو دشمنی د کشتِ مونه….تفنگ تشنه و خینه هم مونه

  میا روزی بشر هم بی تفنگ با…همه دنیا چنی بدبین و جنگ با

  گل سرخ برارینه بکاریم….و جا زشتی رفیقینی بیاریم

  برارو دشمنی د کشتِ مونه….تفنگ تشنه و خینه هم مونه

  بسازیم ای وطن ا آو خاکه…رفیق روز روشه سینه چاکه

  چه خووه روزگار بی تفنگی…میما د مین شر آهو قشنگی

  برکت ری زمی بی مثل بارو..دلا پاک و زلال وی روزگارو

  آهنگ لری دیر بیا از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  در جال خوت خاو خیالت بیا….سرمه نکش وا چش کالت بیا

  دیر بیا دیر بیا مه طاقتم زیاده….عادتمه گز بوورم و جاده

  پرسم بنی سی من سی جور مه…خاک کف پاته بکه قور مه

  لیوه پرستینه بکو و دینم…کاری بکو و خاک سی بشینم

  دیر بیا دیر بیا مه طاقتم زیاده….عادتمه گز بوورم و جاده

  مذهب مه گیس پریشونته….دینه مه بِرم نا مسلمونته

  لیل مه لیلای لر بی وفا…زلف تاو هرده و دورم بیا

  دیر بیا دیر بیا مه طاقتم زیاده….عادتمه گز بوورم و جاده

  خینه دلی هردمه دی روزگار…چنگ کرنامه و دل روزگار

  سوخته ایسه کی هوادارمه…شووه سیا سوخته عزادارمه

  دیر بیا دیر بیا مه طاقتم زیاده….عادتمه گز بوورم و جاده

  خینه دلی هردمه دی روزگار…چنگ کرنامه و دل روزگار

  سوخته ایسه کی هوادارمه…شووه سیا سوخته عزادارمه

  شاخ مه د زور شخی اشکسه…پر زمه وا نفس برسه

  سیری دلم نون نمک هردتم…وا گم و گرداله زمی هردتم

  دیر بیا دیر بیا

  آهنگ لری چشم انتظار از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  شله کشیه عشقت د جونم…چی ماه داومای د آسمونم

  بی تو خزونم وا تو بهارم…سی دیینه تو چش انتظارم

  سی دیینه یار چش انتظارم

  بی گرمی عشقت تژگاه دل سرده…رنگ رخسارم چی پاییز سرده

  وا کو گرخه کورنه تو د کارم….مه چی درخت مو تو برگ بارم

  آهنگ لری گیس سیاه از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  من و تو دو همسفر عاشق سیاه دور…سر ریا پر خطر چی پرنده سخته پر

  مه و تو تو و مه نمیرسی…مردمه د بی کسی

  چش و ره جاده دراز وا غمم بیر بساز…وا چشات کم کو تو ناز ای همه راز و نیاز

  مه و تو تو و مه نمیرسی…مردمه د بی کسی

  چه خووه زلف تونه شونه بکم…لا و لا کیس سیات لونه بکم

  بشینم د کیچه باغ عاشقی..خاطرات کننه تازه بکم

  چی مووه چی مووه

  د بسه د وشت بارو تر بیه….د بسه همیشه چش و در بیه

  نمنه رمش د ای پایا پتی…د بسه همیشه آخر شر بیه

  آخر شر بیم آخر شر بیم

  آهنگ لری بیمار عشق از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  نه شو دارم نه روز دارم….اسیر او چش خمارم

  نه شو دارم نه روز دارم….اسیر او زلف یارم

  مه بیمار عشق یارم…چه دردیه بیه دچارم

  دلم تنگ غم د باره…که یارکم دم بیزاره

  مه بیمار عشق یارم…چه دردیه بیه دچارم

  چنی کشیمه انتظار..هرجا گل کاشتم بین و خاک

  سل کو و رنگ رخسارم…تو تش ونی د آوارم

  دلم تنگ غم د باره…که یارکم دم بیزاره

  مه بیمار عشق یارم…چه دردیه بیه دچارم

  آهنگ لری یار من از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  گوتی دِما تو مه نمیرم یاری….یار گرتنت مِن ون و خاری

  اکه خدا نکه عزیزم تو بمیری…میترسم آواره بووم بفتم اسری

  هه تو یارمی هه تو یارمی….هه تو یارکه نو شکارمی

  میترسم آهم بیره دامنت…خدا نکرده تموم با جونت

  بی وفا یارمه بد و ای حال مه…سی یکه مالمه بیه پامال تو

  گریوسمه خنسی تو….لالکسم مه لورکِسی تو

  آهنگ لری درد بی کسی از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ار بکشنم و دار…یا و غم بکن اسیرم

  ار و گوردم کو کمر…بکنم که میره ویرم

  جو میم زمت میشکم…تا یه روز و تو برسم

  عمرمه میکم نثارت…تو عزیزی همه کَسم

  ار بهای خاک زمینه…وا دو دسام جم میکم

  ذره ذره آو گلاله …وا کلیکام کم میکم

  جو میم زمت میشکم…تا یه روز و تو برسم

  عمرمه میکم نثارت…تو عزیزی همه کَسم

  ار و تش چشامه کور کنن بسوزنن..ار وه تا سیزه لویامه باوزن

  جو میم زمت میشکم…تا یه روز و تو برسم

  عمرمه میکم نثارت…تو عزیزی همه کَسم

  آهنگ لری کافرم از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  گلاره شوقت د سر برده قرارم…تو بیا تا روشه با ای شووه تارم

  تیل تل باغ عشق ه مه تونی تو…وا خیالت میگذره شویامه تا سو

  چشکم منه و در ه و تماته…خوم پریشونتم دل چیته جاته

  گوش دل منه و ره زنگ صداته…خوم پریشون تونم دل چجیته جاته

  رتیو بی تو ستین دل نمنه…وا خیالت هم نشینه مه نمنه

  کافرم ار دل و غیر تو بونم…بشینم وا کسی وا کسی بخنم

  تو بهاری بی تو گل نی د بوسو…رنگ پاییز داره بی تو گلسو

  آهنگ لری مستانه از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مین سرم منی دهل بازیه….مه رتنم کشکله شیرازیه

  وختی مه او رخ ماته دییم…اشدمه گوتم کافر بییم

  مین سرم منی دهل بازیه….مرتنم کشکله شیرازیه

  عروسکم سی خمه شو بازیم…مسخرتم و خنتم راضیم

  د سینکه دل نمنه حالیه…یه دره بی حمال بی والیه

  مین سرم منی دهل بازیه….مرتنم کشکله شیرازیه

  نشتیه برمات که دس زن دیک…ز شار اسپی کونه ون دیک

  کس و سر شکش نی تا اوما…روز هنی هم نشسی ماه اوما

  گال منه ون د ولات هیشتو رت…بی سر زو بی دس و لات هیشو رت

  غصه نیایه د کمو وا دلم…وقته کموداری بووه قاتلم

  مسی چشاشه و چه حالت کشی…برمشه تا مرز خجالت کشی

  تو میری د در غصه بی کش میا…د سینم که قیره قلا دش میا

  شو شمکی ساز علی سونه بی….ار اسرم ریخت مو هر مونه بی

  طرفدارتم مین صد لات و پات…رفیق که آشارکش ها و پات

  مه حرفی زم و پاشم بیم….دل ار میگوت بمیر پیاشم بییم

  آهنگ لری فرهاد تیشه زن از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بلا ا راز دنیام خور بو…آهی بکشیم که پر اثر بو

  مه آخر آگر دیمه شوگار…هنی بهاره خوش بو وحالت

  بهار امسال د کو گل نووی..گلی چی وژت ا گلزار نووی

  کسی سراغ منه ژار نووی…دلم بی درده سزاوار نووی

  بیمار بو ارا چم بیمارت…هنی بهاره خوش بو بهارت

  هر سالی که ما نوبهاره ماو..دار گل مکه پر باره ماو

  خیالت ار دل هر تکرار ماو…دل چی تاف آو بیقرار ماو

  بس که د ور خواو شعر مخوانم…و گر خیالت کو دمنم

  دس دای بهشت نه هول جهنم…بیمه حکایت آدم گنم

  وقتی بهشتم بکم نسارت….هنی بهاره خوش بو وحالت

  آهنگ لری تش بلیز از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  سایقه شوئی دِ حونه زَم وِ در…..رِکُ رَکِم بی دِ پا تا فرخِ سر

  لیوئی دیم پا تشی کور و کِلیز……هی می گُت تش بُو بلیز تش بُو بلیز

  بُو بلیز حاوات بیام تا تِ خدا…..حا بُحونِم مورِئی وانِ خدا

  جاشِ دونِم ها کجا نی میزِنه…..کَس چی مه نونه خدا که میزِنه

  نِصمه شُو وختی که مِه سردِم مُوه…..وَختِ جَرّ و تاوِّ قی دردِم مُوه

  وختی مِه سرتا وه پام دی میزنه……آسِمو سیم ساز چپی میزنه

  من غم کنه رفیق ای روزگاریم…مِن شادی دشمن بووه براریم

  وختی تا صو یی مِجُو بارو میا…..وِ مینه تَژگا نُوَه دارو میا

  مَر خدا ئی شُونِه زیتِر کِل بَکه…..زِل وِرَز اَفتاو دِرا مِل مِل بَکه

  وختی درویشی میمیره بی صدا…..پُرسِ پوئه ش گرمِ گرمَ تِ خدا

  هر که گوش بیره خدا نی میزنه…..دِل زِوین رِنگِ و و میزنه

  شُو دِرازَ ای تش کور و کِلیز…..بُو بلیز و بو بلیز و بو بلیز

  یِه دَفَ سِلی دِ سرتا پامِ کِرد…..تُن وِریسا دَس تَمَنا وامِ کِرد

  گُت فِدای قد و بالات بام مِری…..دیر جونِت تو دِمِه لیوَه تِری

  مَر چی مِه آوارِ و بی مَسکِنی…..نَنگِ دوس و خَنِه زارِ دُشمِنی

  رُو مِنِ ول کو و حال زارِ خُوم…..تا دِرارِم سر دِ کار و بارِ خوم

  وِش گُتِم ای عاشق پاکِ خدا…..باثِباتی رونَقِ خاکِ خدا

  تو دِ ظاهر لیوِئی جونِ دلِم….مِنِ بیچاره دِ ظاهِر عاقِلِم

  آهنگ لری بوره پیا از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هُمه اربابین ایما بوره پیا…همه شادابین ایما کاکا سیا

  دی دی چتونه مک ارا ارا گلی گیا

  کراس ورم شر در…دس پا ترکی زوو بر

  جور مکشیم گورگور..اروا ورنه مرمر

  هُمه ارواه ایما بوره پیا…همه شادا ایما کاکا سیا

  دی دی چتونه مک ارا ارا گلی گیا

  د بسه ای رنگ ایمه…بیسه گنج دگرو

  د بسه ای رنگ ایمه…بیسه شادی دگرو

  ذلت هر ارا ایمه بی… عزت هر ارا دگرو

  دی دی چتونه مک ارا ارا گلی گیا

  قمه و قصد آزارم نکیشید…ارا بی جرمی ار دارم نکشید

  گرونه بار دین خین ناحق…مه ترسم صد شتر بارم نکیشید

  چنی بوشم فقیر نامرادم..چنی بوشم و دیدار تو شادم

  سوار سرنوشتم زیتری بو…که هر نا آدمی بییسه عادت

  د بسه ای رنگ ایمه…بیسه گنج دگرو

  د بسه ای رنگ ایمه…بیسه شادی دگرو

  ذلت هر ارا ایمه بی… عزت هر ارا دگرو

  دی دی چتونه مک ارا ارا گلی گیا

  آهنگ لری دردنامه از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  شفق بی شوو زنگ پررنگ خـس

  مه بیم و خدا بی و غم بی و کس

  هنی هـــــم نوشتـم د درد دلم

  د هر شو عروسی که ها د کلم

  و پشت مه پیری چنو تا ونه

  جوونی د کلپیچکم جا منه

  مه گمه مری نه صدا سخونم میا

  صدا گرگ هاری د جونم میا

  تل سوخته ی بی کش پر پرم

  ولاتی تش ها پشت خاکسترم

  میایه هم وروزی که جو میزنم

  د مین همه بی وفایا منم

  غم اش ور میگرده هر جا رووه

  که میله اسریام یلا رووه

  نمیهام خدانه نه بعد تو کس

  د بوری برو با و تول و توس

  خراوم همه اش بار ری گوردیام

  له له ی ل غمم خاوو آو بردیام

  د نالم فقط نیفه جونی منه

  نزیکه بریزم تکونی منه

  د زیر یه دنیا غم و داغ و درد

  مه کو بیم و دنیا تکونی نحرد

  مه هـــــر بیتمه درمیارم د برد

  کسی بیمه که نون بازوشه حرد

  کسی که نمک گیر ناکس نوی

  خوش افتاو بی و زیر سا کس نوی

  مه بیمه رفیق قری گرگ پیر

  قری تش بریق نوهلمونه گیر

  که تش زن و چشیام و چی دی رتن

  منن وا دو تا لش که بی خی رتن

  تو رو بی خیال منه و بی کسیم

  یه روزی یه جایی و یک میرسیم

  تو میلی و میری مه مسم و پات

  نمیره کسی جات تونه مر نهات

  و سیلت موون عمر مه سر میا

  د چشیا تو هر چی بوون بر میا

  آهنگ به یاد استاد از داریوش نظری : DOWNLOAD

  شعر : زنده نام ساجدی
  تنظیم : شهاب عباسی
  کمانچه : مهران ترکزبان
  تار : سورنا نظری
  تمبک : میلاد اصلانفر
  کرال : پارمیدا نظری

  آهنگ دالکه از داریوش نظری : DOWNLOAD

  تنظبم و پیانو و مستر : امیر آشنا
  شاعر: داوود سالاری
  آهنگساز: داریوش نظری
  کمانچه :رکسانا نظری
  ویولن: روزبه قربانی
  تار و بم تار :سورنا نظری
  سنتور :ابوذر حسنوند
  تنبک : بابک صادقی
  دف: حامد کریمی
  دهل :امیر عبدی پور
  همخوان و آوا: پارمیدا نظری

  متن آهنگ :

  سیرم ده دنیا وختی که نیست دالکه
  جونم وه سیقه تالی ده گیست دالکه
  تزه پایاته وه جو میخرم دالکه
  جا تو زمی نی عه تاجه سرم دالکه
  بستی چشیاته باور نمیکم
  دنیانه بی تو واسر نمیکم
  دالکه عشقم دالکه جونم
  امیده خومو کل کسونم

  وه که جورمه کشی وه کردش دالکه
  برق چشیاشه گریوه برده دالکه
  ده گرگ و میشه خاو بیاری دالکه
  نور امیدم وا مه دیاری دالکه
  تشی آو مینه وه جاله جونم
  پا مینه ازگل مینه سخونم
  دالکه عشقم دالکه جونم
  امیده خومو کل کسونم

  موفتم وه ویره پلمه پچه ای
  مینه گواره تکونم مه ای
  مینه هرپله خاو و بیاری
  هر جا چش مونم وامه دیاری
  دالکه دالکه دالکه
  دالکه عشقم دالکه جونم
  دردت وه مینه بن بن سخونم

  اوجاق گرمه کل کسونم
  نیر گلاره هفت آسمونم
  غصه بی کسی میکه اسیرم
  دالکه بی تو وقته بمیرم
  دالکه دالکه دالکه
  دالکه عشقم دالکه جونم
  دردت وه مینه بن بن سخونم

  دردم گرونه چنی مینالم
  بی تو گریوس کافر وه حالم
  سرم وه نذر عشق زلالت
  خوشالم گتی شیرم حلالت
  هرشو خدانه شفا میارم
  خاوته میینم نکه بیارم

  آهنگ شرافت از داریوش نظری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  زمونی عیده مه عیده که دونیا امن و آروم با
  گل عشق و گل شادی د دامون دیارم با
  و چش مینم بیا روزی خوشینه بر بکم مردم
  د ریشه دل بیا آهی که جا من د دل سردم
  چنو کار زنی بیره که بیکاری و چش نینم
  جونی بی کس و کاره د چنگ آو و تش نینم
  به غیر غم سر مردم بواره دلخوشی چل چل
  د ریشه دل بیا خصه سر پا نیره بخت هل
  و هر بونه و هر نومی بگردیمو و پا شادی
  همه هم دل بونیمو سرود عشقو آزادی
  نه تقاص و گرزونو نه دلگیری نه مرونی
  نه پیچه خین بد بختی و طالع بی دم و زونی
  ده هر هونه دری وا بو و ری هرکس که ویلونه
  د بد بختی نه ناله کس که بی لیز و زمسونه
  کسی نفروشه وجدانش و قیمت و پیل سی
  زمونی که شرافت با زنعی جا حق و نا حق نی


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه
  دیدگاه ها
  5 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های داریوش نظری”
  1. ناز نفست سلطان آواز کهن دیار لرستان واقعا موسیقی بجز لری معنی خاصی نداره تنها صدا و آهنگی که به دل میشینه لریه

  2. خدا زیادت کنہ استاد نظرے🙏

  3. ناز نفست ، بسیار زیبا 👏👏👏

  4. با عرض تشکر از زحمات جناب نظری عزیز ، آهنگ دالکه بسیار عالی و قشنگ و دلنشین باز هم تشکر از شما هنرمند عزیز

  5. ناز نفست سلطان زده و پایدار لرستان و لرتبار، زنده باد تاریخ ایران

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.