دانلود آهنگ های فرامرز دعایی

19 آبان 1402 39190 بازدید 10 نظر

دانلود آهنگ های فرامرز دعایی

دعایی - دانلود آهنگ های فرامرز دعایی

فرامرز دعایی خواننده، ترانه‌سرا ، آهنگساز و نوازنده گیلک متولد سال 1331 در لشت نشا از توابع رشت است .

وی از نوجوانی نواختن ساز ویلن را نزد پدرش نورالدین دعایی آموخت .

وی فعالیت رسمی هنری‌اش را در سال ۱۳۴۵ آغاز کرد .

در این پست آهنگ های گیلکی فرامرز دعایی را به همراه متن آهنگ ها قرار داده ایم :

 

آهنگ گیلکی لوچان زنی از فرامرز دعایی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

چقد کُر مره لوچان زنی

لاچانه امره می دیلا کنی

بوخودا تو می دیل درمانی

تی خاطر خوایمه تو خب دانی

عاشقم عاشقی که گونا نیه

می مرا ظلم و ستم روا نیه

عاشقم عاشقی که گونا نیه

می مرا ظلم و ستم روا نیه

مره بزن مره بوکوش حق داری

چی شا کودن کی تو مره دوس ناری

مره بزن مره بوکوش حق داری

چی شا کودن کی تو مره دوس ناری

ایمرو شیمه کوچه را دوارستم تا تره بیدینم

شیب بزمه کُر بایی بیرون تا تی دیم پره بیدینم

ایدفا تی مار بامو می سر تی واستی داد بزه

کی تره می دختره ندم هاتو فریا بزه

کُر تی پر و مار بوگو تی پیله برارا بوگو

کُر تی پر و تی مار بوگو تی پیله برارا بوگو

عاشقم عاشقی که گونا نیه

می مرا ظلم و ستم روا نیه

عاشقم عاشقی که گونا نیه

می مرا ظلم و ستم روا نیه

مره بزن مره بوکوش حق داری

چی شا کودن کی تو مره دوس ناری

مره بزن مره بوکوش حق داری

چی شا کودن کی تو مره دوس ناری

 

چقد کُر مره لوچان زنی

لاچانه امره می دیلا کنی

بوخودا تو می دیل درمانی

تی خاطر خوایمه تو خب دانی

عاشقم عاشقی که گونا نیه

می مرا ظلم و ستم روا نیه

عاشقم عاشقی که گونا نیه

می مرا ظلم و ستم روا نیه

مره بزن مره بوکوش حق داری

چی شا کودن کی تو مره دوس ناری

مره بزن مره بوکوش حق داری

چی شا کودن کی تو مره دوس ناری

آهنگ گیلکی فرامرز دعایی به نام خاموش : DOWNLOAD

متن آهنگ :

من هونی ایسم که بوم

ساده دیل سختی بیده

کی زمان می دیمه

خیلی زود خط بکشه

می دهن دو سته یه

می لبان خاموشه

می دیلام هه تو به

ا هیچی پوچی خوشه

گل نیمه جان شوره زارم

کیسه اون گوش بده

ایپچه می حرفانا می حرفانا

غم بوخورده د می جانا

رمق دینه می دستانا

گوله نیمه جان شوره زارمه

گوله نیمه جان شوره زارمه

هوس ابا نارم هوس اب نارم

دوس دارم پرپرابم دوس دارم پرپرابم

 

حسرت خواب دارم

خواب دارم خواب دارم

حسرت خواب دارم

خواب دارم خواب دارم

ای خودا ای خودا هچینه

من مرا خورداندرمه

نانم چی گوفتاندرمه

هچینه من مرا خورداندرمه

نانم چی گوفتاندرمه

بهتره کی می دهن کی

می دهن دوستابه

تا ایتا عالم حرف

موفت امرا خستابه

ایپچه می حرفانا می حرفانا

غم بوخورده د می جانا

گوله نیمه جان شوره زارمه

گوله نیمه جان شوره زارمه

هوس ابا نارم هوس اب نارم

دوس دارم پرپرابم دوس دارم پرپرابم

حسرت خواب دارم خواب دارم خواب دارم

حسرت خواب دارم خواب دارم خواب دارم

غم بوخورده د می جانا رمق دینه می دستانا

آهنگ گیلکی لاکوجان با صدای فرامرزدعایی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

مره پیغام بامو کی قاری تو یار می مرا

لاکوجان بین اما قاری نوبو تا هسا

کی بوگوفته تره کُر کی

بیگیفتم بی خبر من ایتا یار دیگر

همه تی دوشمنیدی خوایدی

کی مرا یار تاویدی از تی نظر

مره پیغام بامو کی

قاری تو یار می مرا

لاکوجان بین اما

قاری نوبو تا هسا

چیره از من دیلگیری چیره

از من دیلگیری من گونایی نارمه

بوخودا من تی عشقه تی عشقه

یار به می دیل دارمه

دل من غصه داره

وا نمیشه وا نمیشه

 

دل من غصه داره وا نمیشه وا نمیشه

دمی آسوده ز غم ها نمی شه

دمی آسوده ز غم ها نمی شه

یه غمی رو مه من می خونم از تو چشات

نمیاد خنده چرا نوگل من به لبات

کی بهت گفت که من عاشق

دختری یم میخوامش از دل و جون

همشون دشمنتن بخدا من

میخوامت به کنارم تو بمون

یه غمی رو مه من می خونم از تو چشات

نمیاد خنده چرا نوگل من به لبات

آهنگ گیلکی امروز آفتاب ننمه از کو طرف بیرون بمو : DOWNLOAD

متن آهنگ :

امروز آفتاب ننمه از کو طرف بیرون بامو

که گومه کودی تی رایه

بو خدا حیرانمه که پس از دو سال

الان بیدمه تی روی مایه

به به به چی عجب یاد فقیران بو کودی

به به به بامویی می لب خندان بو کودی

چوم تی وستی گریان بو دیل تی وستی نالان بو

غم همش می میهمان بو یار تیشین سیر از جان بو

بوشوی تو جی می ور ندیی مره خبر

کور من تی دوری وستی دیوانه بوستم

به به به چی عجب یاد فقیران بو کودی

به به به بامویی می لب خندان بو کودی

 

بشوبی کجی نی ور ندابی مره خبر

امان امان امید من هاااااااااااا

بشوبی کجی نی ور ندابی مره خبر

کور من تی دوری واسی دیوانه بستم

تی عشق جه تو دنیا افسانه بوستم

به به به چی عجب یاد فقیران بو کودی

به به به بامویی می لب خندان بو کودی

امروز آفتاب ننمه از کو طرف بیرون بامو

که گومه کودی تی رایه

بو خدا حیرانمه که پس از دو سال

الان بیدمه تی روی مایه

به به به چی عجب یاد فقیران بو کودی

به به به بامویی می لب خندان بو کودی

به به به چه عجب یاد فقرا کردی

به به به اومدی لب من رو خندان کردی

آهنگ گیلکی فرامرز دعایی به نام فاصله  : DOWNLOAD

متن آهنگ :

بین می ایسم و تی

ایسم ای دونیا دیوار فاصله

نوگو هرگز کی اما بهم

ریسیم حرف باطله

تو از دریا من از مرداب

منم تشنه تویی سیراب

من شیمه ذهن میان

ایتا غریب مسافرم

وخت می حرف و تی حرف تو کوه من از خاکام پست ترم

تو از دریا من از مرداب

منم تشنه تویی سیراب

من ای نفر خسته یم آنقده

خسته کی مرا خستگی واره

هیچکی نارم کی

بایه ایپچه مرا کومک

ایتا دس صدا ناره صدا ناره

صدا ناره می تسکا دیل خودا داره

تو از دریا من از مرداب

منم تشنه تویی سیراب

 

بین می ایسم و تی

ایسم ای دونیا دیوار فاصله

نوگو هرگز کی اما بهم

ریسیم حرف باطله

تو از دریا من از مرداب

منم تشنه تویی سیراب

من شیمه ذهن میان

ایتا غریب مسافرم

وخت می حرف و تی حرف تو کوه من از خاکام پست ترم

تو از دریا من از مرداب

منم تشنه تویی سیراب

من ای نفر خسته یم آنقده

خسته کی مرا خستگی واره

هیچکی نارم کی

بایه ایپچه مرا کومک

ایتا دس صدا ناره صدا ناره

صدا ناره می تسکا دیل خودا داره

تو از دریا من از مرداب

منم تشنه تویی سیراب

آهنگ گیلکی دیله‌ به‌ دیل کویه‌ : DOWNLOAD

متن آهنگ :

دیله‌ به‌ دیل کویه‌ رایه‌

وفا نیافته روسوایه‌

‌هچین‌ تره‌ فدا نوکون‌

فدای‌ بی‌ وفا نوکون‌

دیله‌ به‌ دیل کویه‌ رایه‌

وفا نیافته روسوایه‌

وفا به‌ باد بده‌ مره‌

زمانه‌ یاد بده‌ مره‌

که‌ هر کی‌ بی‌نوا تره‌

محبت‌ آشنا تره‌

دیله‌ به‌ دیل کویه‌ رایه‌

وفا نیافته روسوایه‌

 

کی ره بگم که می عمر حرام بوست ا دنیا میان

بوگفتمه بسوختمه بساختمه تره گما آااااااا

تره بیا تره بشو به انتظار کس نوبو

تره بیا تره بشو به انتظار کس نوبو

دیله‌ به‌ دیل کویه‌ رایه‌

وفا نیافته روسوایه‌

هچین‌ تره‌ فدا نوکون‌

فدای‌ بی‌ وفا نوکون‌

دیله‌ به‌ دیل کویه‌ رایه‌

وفا نیافته روسوایه‌

آهنگ گیلکی فرامرز دعایی به نام گولی جان  : DOWNLOAD

متن آهنگ :

گولی جان گولی جان راه ایپچه سوستر بوشو

تی اخما واکون یار بیه جه می ور نوشو

گولی جان گولی جان نیگا بوکون تی رایه

یواشتر نوخوره ایوار تمش تی پایه

گولی جان گولی جان نیگا بوکون تی

رایه یواشتر نوخوره ایوار تمش تی پایه

من ده عاشق نبم توبه توبه توبه

از تو یاد بیگیفتم کی بی وفایی خوبه

وای از تی لجبازی وای از تی لجبازی

ایوار ده بهار بامو بهار بامو

بولبول خوانه گولانه رو باز

واز کونه ا شاخه سر او شاخه

سر آواز خوانه گولانه با ناز

چی به می امرا با وفا بی بی

آزار ندی می دیلا یار

تو دانی کی من تی مبتلایمه

مره بوکودی تی گرفتار

من د عاشق نبم توبه توبه توبه

از تو یاد بیگیفتم کی بی وفایی خوبه

وای از تی لجبازی

وای از تی لجبازی

 

ا روزان همه جا گول واره شاخه سر

چی چی نی پر زنه ناز کونه سبزانه سر

چی چی نی پر زنه

ناز کونه سبزانه سر

من د عاشق نبم توبه توبه توبه

از تو یاد بیگیفتم کی بی وفایی خوبه

وای از تی لجبازی

وای از تی لجبازی

گولی جان گولی جان راه ایپچه سوستر بوشو

تی اخما واکون یار بیه جه می ور نوشو

گولی جان گولی جان نیگا بوکون تی رایه

یواشتر نوخوره ایوار تمش تی پایه

گولی جان گولی جان نیگا بوکون تی رایه

یواشتر نوخوره ایوار تمش تی پایه

من ده عاشق نبم توبه توبه توبه

از تو یاد بیگیفتم کی بی وفایی خوبه

وای از تی لجبازی

وای از تی لجبازی

آهنگ گیلکی فصل بهار از فرامرزدعایی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

فصل بهاره لاکوی موقع کاره لاکوی

د می مرا قهر نوکون می حال زهر نوکون
رودخانه پر سبز سر ایبچه بیا کور می ور

وقتشه که تو الان د بیگیری هم زبان
دور نبو از می کنار

تو می مرا لج نوکون ابرو مره کج نوکون
سحرا پره از گول از لاله و سونبول

خنده گولان سر آواز خوانه بول بول
سحرا پره از گول از لاله و سونبول

خنده گولان سر آواز خوانه بول بول
گیلان امی شین چقدر قشنگ و زیبای کور

بهار فصلان گیلان بهشت دونیای کور
بیا بیشیم بال به بال منو تو یار

بگیم امی حرفانه بگیم به هم بیخبر

 

فصل بهاره لاکوی موقع کاره لاکوی

د می مرا قهر نوکون می حال زهر نوکون
رودخانه پر سبز سر ایبچه بیا کور می ور

وقتشه که تو الان د بیگیری هم زبان

دور نبو از می کنار

تو می مرا لج نوکون ابرو مره کج نوکون
سحرا پره از گول از لاله و سونبول

خنده گولان سر آواز خوانه بول بول
سحرا پره از گول از لاله و سونبول

خنده گولان سر آواز خوانه بول بول
گیلان امی شین چقدر قشنگ و زیبای کور

بهار فصلان گیلان بهشت دونیای کور
بیا بیشیم بال به بال منو تو یار

بگیم امی حرفانه بگیم به هم بیخبر

آهنگ گیلکی بهانه از فرامرز دعایی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

شب کی شمه بخوانه زنای گیره بهانه

زنه می امرا چانه اون دوشمن می جانه

شب کی شمه بخوانه زنای گیره بهانه

زنه می امرا چانه اون دوشمن می جانه

پیرهن هینم گوشواره خوایه

گوشوار هینم دستمال خوایه

ایتا خوایه اویتا خوایه نانم کی من کویتا خوایه

هرچی گم ترا بوخودا ایپچه می امرا را بیا

جنگ و دعوایا بابا توماماکون کوتا بیا

مره را زرخ نیگا کونه مره زرخ نیگا کونه

کره می همسایانا گریه مرا برخ کشه

کی اوشان زندگی تخته تخته تخته

زندگی اجور مرا سخته سخته سخته

 

پیرهن هینم گوشوار خوایه

گوشوار هینم دستمال خوایه

ایتا خوایه اویتا خوایه نانم کی من کویتا خوایه

هیچکس تقصیر ناره تقصیر فقط می مار داره

ای پیچه از او طرف گونا می زن برار داره

هیچکس تقصیر ناره تقصیر فقط می مار داره

ای پیچه از او طرف گونا می زن برار داره

کی مره آجور گرفتارا کودید روز روشنا مره تارا کودید

شب کی شمه بخوانه، زنای گیره بهانه

زنه می امرا چانه، اون دوشمنِ می

آهنگ گیلکی مهربان بوبو  : DOWNLOAD

متن آهنگ :

یپچه می را کُر تو مهربان بوبو

وستا کون جیفای می همزبان بوبو

مگر می دیل خودا ناره سینه میانی جا ناره

ای پارچه آتشه می دیل جی شعله سرکشه می دیل

تی امرا از کو غم بگم ایتا دوتا نیه می غم

جی سر تا پا غمم هچین می خنده خنده یه نیدین

خودا خودا گمه لاکوی کی تو نیبی جه من جودا

نکونه یار ایوار بیبی بیگانه امرا آشنا

 

تی امرا از کو غم بگم ایتا دوتا نیه می غم

جی سر تا پا غمم هچین می خنده خنده یه نیدین

خوداوندا چره توره می ا دیل

چره از عاقلی دوره می ا دیل

خودا خودا گمه لاکوی کی تو نیبی جه من جودا

نکونه یار ایوار بیبی بیگانه امرا آشنا

تی امرا از کو غم بگم ایتا دوتا نیه می غم

جی سر تا پا غمم هچین می خنده خنده یه نیدین

آهنگ گیلکی گول مریم از فرامرز دعایی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

مره یاده او روزان تا کی تره نیگا کودیم

هولا بوستیم بوخودا کُره مره پاکگوما کودیم

د الان غم نارمه تی مره آشنایمه

تی مانستان کُره جان عاشق با وفایمه

بیمیرم تی نام ره گول مریم تی قشنگه نام ره گول مریم

بیمیرم تی نام ره گول مریمتی قشنگه نام ره گول مریم

اخه چقد صفا چقد وفا من کی تی شرمنده یمه

خودا دانه کی تی ایتا خنده مره زندیمه

خودا دانه کی تی ایتا خنده مره زندیمه

بیمیرم تی نام ره گول مریم تی قشنگه نام ره گول مریم

بیمیرم تی نام ره گول مریم تی قشنگه نام ره گول مریم

اگر برگردی تومام دونیایه اگر برگردی تومام دونیایه

تی مانستان بوخودا با وفا پیدا نیبه خوش ادا پیدا نیبه خوش ادا پیدا نیبه

یار تو چه با وفایی خوشگل خوش ادائی

یار تو چه با وفایی خوشگل خوش ادائی

بیمیرم تی نام ره گول مریم تی قشنگه نام ره گول مریم

اگر برگردی تومام دونیایه اگر برگردی تومام دونیایه

تی مانستان بوخودا با وفا پیدا نیبه خوش ادا پیدا نیبه خوش ادا پیدا نیبه

یار تو چه با وفایی خوشگل خوش ادائی

یار تو چه با وفایی خوشگل خوش ادائی

بیمیرم تی نام ره گول مریم تی قشنگه نام ره گول مریم

آهنگ گیلکی زاکی جان از فرامرز دعایی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

اگر دينى كى شؤندرم ، مى دست و پا دوَسته یه

جودا جه تو ده بؤندرم، مى دونه چشمان خسته یه

جه دست بدأم جوانيه ، مى عمر و زندگانيه

هأچين هأچين گومأ كودم ، مى نؤم ومی نشؤنيه

مى نؤم ومی نشؤنيه

جه دست بدأم جوانيه ، مى عمر و زندگانيه

هأچين هأچين گومأ كودم ، مى نؤم ومی نشؤنيه

مى نؤم ومی نشؤنيه

بيا بگرد مي دنبالأ زاكی جان ، بيا بيگير تو مي بالأ زاكی جان

بكفته‌يم ، دكفته‌يم‌ ، می زندگی فنا بوبؤ ، بوبؤمه

خون جگر نأنى مى همه چی فنا بوبؤ

بازم گمه وگردمه بازم آیم یه روز تی ور
می دل پر از ترانه به اگر بایم اون روز تی ور

بيا بگرد مي دنبالأ زاكی جان، بيا بيگير تو مي بالأ زاكی جان

 

آهنگ عالیه جان از فرامرز دعایی : DOWNLOAD

زنه تی چوم امشب مره ایشاره عالیه جان

آسمانه دینم ناره ستاره عالیه جان

هوا وارش داره ترسم بواره عالیه جان

تی پیرهن گول داره دیل بیقراره عالیه جان

عالیه بنفشه مو

اوسدی تی دسماله بوشو تره می چوم سو

 

آهنگ طوفانیه دریا از فرامرز دعایی : DOWNLOAD

توفانیه دریا ، می یار نوبؤ پیدا
تنها ایسامأ دریا کنار می یار رافا
می دیل زنه پرپر ، کی بایه می دیلبر
بارش واره شؤر شؤر ، نأمؤ باز می جأن لیلا
دریا ده نزن جوش ، آرام بوبو خاموش ، می دیل ایسه ناخوش
از دور دؤوه می یار ، می یار وفادار ، با پیرهن گولدار
چقدر ناز داری تو اؤی لاکؤی ، به دیل آواز داری تو اؤی لاکؤی
ایلاهی من بیمیرم تو بمأنی ، بمانی تو کی می دیل و می جانی

آهنگ چمخاله از فرامرز دعایی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

یاد او روزان بوشوم چمخاله دریا

هرچی چوم بچرخنیم نیبی تو پیدا

تو می لیلی من تی مجنون خواستیمی کس کسه

تو زیی ماچی می دیما من تی کوجی دسا

د أ چمخاله مره پارسال چمخاله نیه

د او چمخاله پارسال و پیلارسال نیه

بوشویی از می کنار پر بزه ای ای کوج کور

همه جا تاسیانه هیجا تی دونباله نیه

تو می لیلی من تی مجنون خواستیمی کس کسأ

تو زئی ماچی می دیما من تی کوجی دسا

آهنگ گذشته از فرامرز دعایی : DOWNLOAD

آهنگ بانو بانو از فرامرز دعایی و محمد عذرخواه : DOWNLOAD

متن آهنگ :

به خون من

به خون من

واسه یی خب تی دسته
دست خود رو به خون من خوب آغشته کردی

بنازم نازنین تی نازه شسته

بنازم نازنین تی نازه شسته
ای نازنین، بنازم به ناز شست تو

من از اول دَنـَستیم

من از اول دَنـَستیم که هاچینه
من از اول می دونستم که دروغه

فادَم دیل بر تو بیگانه پرسته

فادَم دیل بر تو بیگانه پرسته
دلم رو بتو که بیگانه پرست بودی،دادم

در و دیوار خانه جا

در و دیوار خانه جا
همه جای خونه رو

بینیویشتم تی اسمه ای بانو
اسم تو رو نوشتم بانو

می وجا با یاد بیگیری

می وجا با یاد بگیری
از من باید یاد بگیری

عاشقی راه و رسمه ای بانو
راه و رسم عاشقی رو ای بانو

بانو بانو نـَوَبوستـَن می دوشمن
بانو بانو دشمن من نباش

بانو بانو می کوجی دیله نشکن
بانو بانو دل کوچکم رو نشکن

ان دیله دیل خیال نوکون کشتنیه
این دله،خیال نکن که باید آن را کشت

بدار اونه قدره کی دوست داشتنیه
قدر این دل دوست داشتنی رو بدون

چره خایی مره تو بی با بوکونی
چرا می خواهی باعث تنهایی من شوی

می دامنه جه غصه دریا بوکونی
چرا می خواهی از غصه اندازه یه دریا اشک بریزم

وقتی می جان تی غصه جه به لب بامو
وقتی جون من از غصه تو به لب رسید

بزین می مردنه تماشا بوکونی
بعد بشین و مردن منو تماشا بکن

بانو بانو نـَوَبوستـَن می دوشمن
بانو بانو دشمن من نباش

بانو بانو می کوجی دیله نشکن
بانو بانو دل کوچکم رو نشکن

خنده نوکون می گریه ره

خنده نوکون می گریه ره
برای گریه من خنده نکن

گریه که یار خنده ناره

گریه که یار خنده ناره
گریه یار که خنده نداره

ایروز دینی کی روزگار ترم به گریه اَوره

ایروز دینی کی روزگار ترم به گریه اَوره
یک روز خواهی دید دست روزگار تو رو هم گریه میاره

بانو بانو نـَوَبوستـَن می دوشمن
بانو بانو دشمن من نباش

بانو بانو می کوجی دیله نشکن
بانو بانو دل کوچکم رو نشکن

ان دیله دیل خیال نوکون کشتنیه
این دله،خیال نکن که باید آن را کشت

بدار اونه قدره کی دوست داشتنیه
قدر این دل دوست داشتنی رو بدون

آهنگ فریده ( سربازی) از فرامرز دعایی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

خوایم بشم به سربازی نکن یار بیقراری

هتوکی من و گردستم آیم تی خواستگاری

ایته امروز تی مهمانم فریده

ای واسی من پریشانم فریده

الا ای نور چشمانم فریده

دانی که من تی حیرانم فریده

نخور غم به دنیا که من یارم تی امره

فریده فریده وفادارم تی امره

می دیل آخر تیشینه تی دیل آخر میشینه

آهنگ لیلا از فرامرز دعایی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

لیلا بیا تی غم مره دیوانه کوده

لیلا مره مجنون چکوده

ای عاشقان ای عاشقان می آرزو پاماله بو

واهیله بو می تسک دیل لیلا میشین جه دیت بوشو
آخر می دیل رسوا بوبو مجنون بی لیلا بوبو

هرکی مره وفا کونم جفا دینم در ا زمانه

می دونه چوم جه درد و غم خودا دنه دره نشانه

آخر می دیل رسوا بوبو کجنون بی لیلا بوبو


بر چسب ها :
نوشته های مشابه
دیدگاه ها
10 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های فرامرز دعایی”
 1. بسایر عالی
  انتهای متن آهنگ زاکی جان
  ( بازم گمه وگردمه بازم آیم یه روز تی ور
  می دل پر از ترانه به اگر بایم اون روز تی ور
  گل پسر گل پسر )
  بيا بگرد مي دنبالأ زاكی جان، بيا بيگير تو مي بالأ زاكی جان

 2. سلام ممنون از سایت بی نظیرتون.لطفا ترانه زیر رو همراه متنش تو سایت بزارید ممنون از لطفتون.
  هرچی بو بوگذشته هرچی ببوگذشته
  د نوه بردن تو می نامه

  • سلام . ممنون از لطف شما . امیدواریم آهنگی که از آرشیو پیدا و اضافه شد آهنگ مورد نظر شما بوده باشه .

 3. بی نهایت سپاسگزارم از توجهاتتون.اگه ممکنه متن آهنگ گذشته رو تو سایت بزارید.ممنونم از زحماتی که میکشید.خدا حافظتون باشه.

 4. سلام خسته نباشید
  اجرای قدیمی آهنگ بانوبانو هم اضافه کنید لطفاً به سایت
  ممنون

 5. یاد اور روزگار قدیم یاد جوانی تنهایی.. ..

 6. بادرود فراوان و تبریک سال نو و سپاس از زحمات جنابعالی. با توجه به پیگیریهای مکرر و عدم حصول نتیجه در یافتن متن کامل آهنگ گذشته, درصورت امکان متن این ترانه بسیار زیبا رو در سایت قرار بدید با تشکر فراوان.

 7. با سلام. لطفا متن ترانه گذشته رو در سایت قرار بدبد. با سپاس.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.