دانلود آهنگ های دانیال هوشیاری

  09 شهریور 1402 45613 بازدید يک نظر

  دانلود آهنگ های دانیال هوشیاری

  هوشیاری - دانلود آهنگ های دانیال هوشیاری

  دانیال هوشیاری خواننده جوان لر و متولد گچساران است .

  در این پست گلچین آهنگهای لری دانیال را قرار داده ایم :

  آهنگ طبیب دردلم  از دانیال هوشیاری  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  طبیب دردلم حالت چطوره

  به قربون تیی کالت چطوره

  طبیب دردلم حالت چطوره

  به قربون تیی کالت چطوره

  بگو بینم چطوره روزگارت

  بگو بینم چطوره روزگارت

  تموم وابی قرار بی قرارت

  تموم وابی قرار بی قرارت

  بگو بینم و دیریم در چه حالی

  مثل قبلات همین سوزه بلالی

  بگو بینم و دیریم در چه حالی

  مثل قبلات همین سوزه بلالی

  بگو بینم دوای دردت کی یابی

  بگو بینم دوای دردت کی یابی

  پناه روزال سردت کی یابی

  آهنگ لری دانیال هوشیاری به نام دی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دی مو برم قربون لالا کردنت

  دی مال وزیر و مال و بالا کردنت

  دی و متیل و برد و گردو یامه

  دی ایزدی سیم کلگ و سیرکو یامه

  دي بگو تا کی بنالم

  دی بکن شیرت حلالم

  دی مو ویادم نیره گورو دسلت

  دی چو پلیشل مونده من پنجه ی شلت

  ای دی قسم وو شیر پاکی و مو دی

  دی پامه نینوم من بهشت ار تو نیی

  دی بگو تا کی بنالم

  دی بکن شیرت حلالم

  دی یتو منه گپو کردی وی دسلت

  دی بی فقیری بی چراغ خرسلت

  دی بگ تا کی بنالم

  دی بکن شیرت حلالم

  دی دس و تتم ایگرتی تا سحر

  دی سیم دعا کردی

  تو خوت بی چشم تر

  دی بگ تا کی بنالم

  دی بکن شیرت حلالم

  آهنگ لری دانیال هوشیاری به نام جومه نارنجی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اگر چه کرده غم تو دلم داغون

  اگر چه کردیه دلم پریشون

  به خاطر گپلی که وت نگتوم

  پشیمونم پشیمونم پشیمون

  پشیمونم پشیمونم پشیمون

  وی دلم پی دلته جومه نارنجی

  دلم پی دلته جومه نارنجی

  کوجو منزلته جومه نارنجی

  کوجو منزلته جومه نارنجی

  دلم خش بی که وابیدم و همسات

  نشهسم مثل کوگی جفت اوشات

  سر لو خشک مو اویی نرهتی

  پشیمونم که افتایم و دیندات

  پشیمونم که افتایم و دیندات

  وی دلم پی دلته جومه نارنجی

  دلم پی دلته جومه نارنجی

  کوجو منزلته جومه نارنجی

  کوجو منزلته جومه نارنجی

  ولم کردی گریوهسم ودینت

  دل خین وره بهسم ودینت

  نور گشتی کنی پشت سرت سیل

  چقد و پی پتی جهسم ودینت

  چقد و پی پتی جهسم ودینت

  وی دلم پی دلته جومه نارنجی

  دلم پی دلته جومه نارنجی

  کوجو منزلته جومه نارنجی

  کوجو منزلته جومه نارنجی

  آهنگ لری دانیال هوشیاری به نام جا نگرته : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هي جانگرته بی تنم که دلمه بردی /هي جا نگرته بی تنم که دلمه بردی

  هم خوت که د دهست زر قدته و سر وردی / هم خوت که د دهست زر قدته و سر وردی

  تش برق تیه ت غضو خدایه، قد شلالم / تش برق تیه ت غضو خدایه، قد شلالم

  هنی تی دیت و بوتی وی زییل ویبی عیالم / هنی تی دیت و بوتی وی زییل ویبی عیالم

  کافر وری بیو که دلم دلته بونه ک / کافر وری بیو که دلم دلته بونه ک

  او خدی بالی سری / او خدی بالی سری تنه سی مو نشونه کِ

  خندی سر کت لوت دل برده هم او ایکنه / خندی سر کت لوت دل برده هم او ایکنه

  یه کل شلالی سیم بزن، صدی کلت خوم ایکنه / یه کل شلالی سیم بزن، صدی کِلت خوم ایکنه

  ای یار عزیزوم، دور مالت ایکنم پیت / ای یار عزیزوم، دور مالت ایکنم پیت

  نشون وه او نشون گل تو نه مردم ار نیام سیت نشون وه او نشون گل تو، نه مردم ار نیام سیت

  ته راضی مِه راضی، نکن بی دل مو بازی / ته راضی مِه راضی، نکن بی دل مو بازی

  همیچی جور جوره فقط بیا یه سازی / فقط بیا یه سازی

  کافر وری بیو که دلم دلته بونه ک / کافر وری بیو که دلم دلته بونه کِرد

  او خدای بالی سری / او خدی بالی سری تنه سی مو نشونه کِرد

  خندی سر کت لوت دل برده هم او ایکنه / خندی سر کت لوت دل برده هم او ایکنه

  یه کل شلالی سیم بزن، صدی کلت خوم ایکنه / یه کل شلالی سیم بزن، صدی کلت خوم ایکنه

  آهنگ لری نارفیق : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ای رفیق نارفیق ای نارفیق

  چقه گپته سیم زدن وابیدم خسته ی زمان

  چقه گپته سیم زدن وابیدم خسته ی زمان

  پشت سرم حرف ایزنی په دمه ریم لااقل نخند

  تنوع طلبی بونه سیت عادت

  تنوع طلبی بونه سیت عادت

  بیشتر از اینم نیه که باشتت لیاقت

  بیشتر از اینم نیه که باشتت لیاقت

  ای رفیقه نارفیق ای نارفیق

  ای رفیقه نارفیق ای نارفیق

  اي رفيقه نا رفيق ای نارفيق

  ای رفیقه نارفیق ای نارفیق

  آهنگ لری کُر لُر با صدای دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  میخک و میلو بزن، چارقده سر کن بیو
  دسماللَ وَرگه، گوکَلَ بشکن بیو

  ساز و دهل ایزنه، بو تش چاله ایا
  دعوتی لرله، ناله ی برنو ایا

  کر لُر بِی اسب ایا برنوشم سر کولشه
  دعوتی لُزل و بی برنو اصلا نخَشه

  کر لُر با غیرته، باوی تا بیراحمدش
  بختیاریل ککامو، گرمسیر تا سرحدش

  دس وه گلالت مزن، سیزن زر بُت بزن
  چارقده وه سر کن، یه کِل شلالی بزن

  دعوته من مالمون، ساز و نقاره ش خشه
  دسمالل وه دهسه و کتر سه سر تشه

  میخکَ نا کردیه، زلفله تار کردیه
  همه گپ تنه ایگُن، چه من ولات کردیه

  آهنگ لری دانیال هوشیاری به نام کَلافِر : DOWNLOAD

  شعر: هومیر | ویولن: مسعود موسوی | تنظیم: علی سهرابی

  متن آهنگ :

  گپل هایی هایی، راس یا درو خرده وه گوشُم
  مو نه سی هایی هایی گپ مردمم، سی آبروشُم
  نشهسن های هایی زر پِی گلُم هایی هایی دلشه وم بریدن
  یه عده ی هایی هایی بین خوم و گل هایی هایی کلا فر ایدن
  یار خوم آخی ساوایه و آخی گوش گِر ککاشه
  ار ککاش آخی بینمون کنه، لیلیم چاره ش یه لاشه
  خوم و گل آخی دل خِی یکیم آخی قومل شلو کن
  دلبرُم آخی زل باوره  آخی ککاش درو کن
  یه عده ی هایی هایی کافر دلی هایی هایی سه کرده دلشه
  گپل هایی هایی آرک برک هایی هایی بو درده دلشه
  بروُم هایی هایی پسین تنگ، هایی هایی هونه دعا کن
  وش بگوم هایی هایی وی دل خراب هایی هایی شرم وو خدا کن

  آهنگ لری دانیال هوشیاری به نام فقیری : DOWNLOAD

  تنظیم : امیر حسین زاده

  متن آهنگ :

  قرارداد داره بام درد فقیری

  قراردادی که ثبته تا وه پیری
  خدا هونت بسوزه ای فقیری

  که تش بهسی وه هونم ای فقیری

  ایخم امشو مال خوم بوم تا بگوم وه دردلُم

  ایقدر ایگوم وه دردُم تا بواره خرسلُم
  فقیری تش وه من هونم نهادی

  فقیری دهس و نام سُس کن خدایی

  هزارون آرزو من سینه دارُم

  امیدی جز خدا تی کس ندارُم
  خدا درد فقیری چه گرونه

  وو که شو گسنه خوسی گپمه دونه
  فقیری مثل گرگی جهس وه دینُم

  دلم ایخا یه روز خش بوینُم

  آهنگ لری داسونی  : DOWNLOAD

  تنظیم، میکس و مسترینگ: علی سهرابی – ترانه و ملودی: دانیال هوشیاری – ویولن: مسعود موسوی – کرنا: شاهرخ بزم

  متن آهنگ :

  گپ داسون منه مازه ایخوسه مِی چماق
  بِی یه گپ یه زندگینه ایفرستن پی طلاق

  داسونی تا کی؟ دِ ری دِ پوسی تا کی؟
  مه خه هیچ وت نیگوم خوت بگه بینوم تا کی؟

  مِن ری سی یک جومه ایدرن
  وه پسی سر گپ ایارن ایبرن

  زخم گپل داسون وه تیر برنو بتره
  وِ که گپ سیت آوو، آخر گپته ایبره

  داسونی تا کی؟ دِ ری دِ پوسی تا کی؟
  مه خه هیچ وت نیگوم خوت بگه بینوم تا کی؟

  آهنگ لری کهره قربونی : DOWNLOAD

  ترانه و ملودی: دانیال هوشیاری – تنظیم میکس و مسترینگ: علی سهرابی – تار، ویولن: مسعود موسوی

  متن آهنگ :

  خوم صدقه ی دارتُم بنده ی رفتارتم

  کهره ی قربونی امسال و هر سالتم
  کهره دلمه ایکنُم قربونی او چشملت

  تا برسه دهسلم مِن قاب انگشتلت

  گل جر جونم نکن جون تو دِ جونم نکن

  گل کهخدا زادمی تش وه بهونم نکن
  دس وه دعا ایبرم سر تو قسم ایخرُم

  ار ساچمه ریزم کنن غیر تو نوم نیبرم

  دامت خدا قهر نکن زندیمه سیم زهر نکن

  مث باد سر برف میو ای دلمه هی سرد نکن
  گل جر جونم نکن جون تو دِ جونم نکن

  گل کهخدا زادمی تش وه بهونم نکن

   

  آهنگ تا کی جفا از دانیال هوشیاری  : DOWNLOAD

  ترانه سرا: دانیال هوشیاری

  تنظیم: پرویز جلیلی

  متن آهنگ :

  آخ سی زَمونه‌ی بی وَفا
  تا کی جَفا تا کی جَفا

  کینه وُ نِفرَت اوُمه مِن
  دِلَل وَ جی عشق و صَفا

  کینه وُ نِفرَت اوُمه مِن
  دِلَل وَ جی عشق و صَفا

  آخ ای خدا رُحمی بِکُن
  رَحمی وو دِلَل زَخمی بِکُن

  جُز خُت ندارِن مَرحمی
  باشون تو هَمدردی بِکُن،

  آخ ای خدا رُحمی بِکُن
  رَحمی وو دِلَل زَخمی بِکُن

  جُز خُت ندارِن مَرحمی
  باشون تو هَمدردی بِکُن

  مِهرَل وَ هَم سَرد وابیده
  دِلَل پُره دَرد وابیده

  خَنده سَرِ لوُ هیشکه نی
  رَنگ رییَل زرد وابیده

  خَنده سَرِ لوُ هیشکه نی
  رَنگ رییَل زرد وابیده

  آهنگ بی رحمل از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دِلم اِشکَهس وَلی ای لوُیَلُم ایخَندِس
  کسی حاله منه بی خَندَیَل نیفَهمِس
  همه ایگُن که ای کُر چِقد خوشحاله،
  نوُنِن ای کُر مِن تِناییش هَمَش ایناله
  چقد ای دِلم اشکَهس مو چی نَگوتُم
  چقد بِی دِندون ای لوُیلمه کُهتُم،
  سَرُم وابی سَفید وَ پَرتَنو ای دَردَل
  یه روزی ایرَوُم وَ شَهر ای (بی رَحمَل)
  مو هَرجی زندگیمه سیل کنُم تا دَردِ
  خدا کاری بکُن روزَل خَشُم وَرگَرده
  حَلاله حَرفَلی که پِی سرُم روُ دادِن،
  جواب خوبیَلمه بِی بَدی ایدادِن…
  چقد ای دِلم اشکَهس مو چی نَگوتُم
  چقد بِی دِندون ای لوُیلمه کُهتُم،
  سَرُم وابی سَفید وَ پَرتَنو ای دَردَل
  یه روزی ایرَوُم وَ شَهر ای (بی رَحمَل)

  آهنگ یه شری من پوزته ۲ از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  شاعر : هومیر
  تنظیم : علی سهرابی

  متن آهنگ :

  های های های گل شهر و دهس
  پیت ایخری می کوگ مهس
  نهلشتیه ره پیش و پس
  گل یه شری من پوزته

  رنگول و رنگول ایکنی
  بورگلته شاغول ایکنی
  زر لویی غمغول ایکنی
  گل یه شری من پوزته

  برنو بلنده دار گل
  تیر ایزنه کیفار گل
  ثقا پقا نیاره گل
  گل یه شری من پوزشه

  نزدیک ای گل وا مبیت
  تا مث دلم هول وا مبیت
  تا حونه جل جل وا مبیت
  گل یه شری من پوزشه

  کرد کشک زونیمه دوکل
  بِی خال لو بِی پیچ پل
  چن ساله کرده پوزه خل
  گل یه شری من پوزشه

  دلم ایخو وم شی نیکنه
  وش اَو دعا چی نیکنه
  کَس هالو منجی نیکنه
  گل یه شری من پوزشه

  آهنگ حلالت از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  تنظیم میکس و مستر: امیر حسین‌زاده
  ترانه و ملودی: دانیال هوشیاری

  متن آهنگ :

  بلالُم وِی جدایی
  سِی چه وم کردی خدایی،
  وَ بی رحمیت مو نِیدُم
  چه دُنیی بی وَفایی،
  مو موندُم خدا تِهنا و بیکَس
  دَ دِل نیدُم وَ هیکَس،
  دَ توبَه دل بووَندُم
  امان وِی طالع‌ی نَحس
  (مو نفرین نیکنُم وَت
  خدا پُشت و پناهت
  تَموم او خاطِراتَل
  یَه جا خَش بَر حلالِت)

  نمک خَردی نمکدون اِشکنایی
  وَ سَر عَهدی که بَهسیم پا نَهایی
  چطو دلت اومه ای دل‌سَنگ کافَر
  وَفا کردُم تو کِردی بی وَفایی،
  وَفا کِردُم تو کِردی بی وَفایی…

  (مو نفرین نیکنُم وَت
  خدا پُشت و پناهت
  تَموم او خاطِراتَل
  یَه جا خَش بَر حلالِت)

   

  آهنگ گرند از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  تنظیم ، میکس و مسترینگ : امیر حسین زاده
  سولو : معراج محمدی
  ترانه و ملودی: دانیال هوشیاری

   

  آهنگ یکی یدونم از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  ترانه و ملودی: دانیال هوشیاری
  تنظیم میکس و مستر: امیر‌حسین‌زاده
  سولو: علی آزموده

  متن آهنگ :

  رو چه عزیزی دلم دلگرمت ویبو
  رو چه عزیزی دلم دلگرمت ویبو

  ایقد مَلوسی که ماه هَم شَرمِش ویبو
  ایقد مَلوسی که ماه هَم شَرمِش ویبو

  گل گُلخونَمی روشَنیه حونَمی
  دل مُو تِی تنه تو خُت یکی‌یدونَمی

  گل گُلخونَمی روشَنیه حونَمی
  دل مُو تِی تنه تو خُت یکی‌یدونَمی

  پا بِنِه سَر دَهسُم نیلُم وَ گِل وابو
  پا بِنِه سَر دَهسُم نیلُم وَ گِل وابو

  تِیه‌ی حَسود کور قَضا دیر وَ تو‌ وابو
  تِیه‌ی حَسود کور قَضا دیر وَ تو وابو

  گل گُلخونَمی روشَنیه حونَمی
  دل مُو تِی تنه تو خُت یکی‌یدونَمی

  گل گُلخونَمی روشَنیه حونَمی
  دل مُو تِی تنه تو خُت یکی‌یدونَمی

   

  آهنگ گپ گپو از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  ترانه ملودی: دانیال هوشیاری
  تنظیم میکس و مستر: دایار بند
  سولو: علی آزموده
  عکس:شهاب محمدیان
  گرافیک: سجاد ایوبی

  متن آهنگ :

  گپَلِش دلاریه رَفتارَلِش ریالیه

  مِثِ گِردویی که مَلوسه ولی پیک و خالیه

  گپ گپو ایزَنه او مِجالی که حالِش خَشه

  اَر و گَپ بو دَه تِریلی گَپلشَه نیکشه

  آخ تا قیومَت سی آدم گپ گپو

  آخ تا قیومَت سی آدم گپ گپو

  آخ تا قیومَت سی آدم گپ گپو

  آخ تا قیومَت سی آدم گپ گپو

  یادُم واو بَردِ گَپو یادُم واو ضَرب‌المثل

  یادُم واو بَردِ گَپو یادُم واو ضَرب‌المثل

  بگو بینُم پَه چه وابی زَدَنه نشونَیَل

  بگو بینُم پَه چه وابی زَدَنه نشونَیَل

  ایگه واو کار نَکِردَش ایکنِه تعریف وِل

  بَس کو ای رَفتارَله دامِتَ خدا بِنِشَ‌گِل

  بَی کو ای رَفتارِله دامِتَ خدا بِنشَ‌گِل

  آخ تا قیومَت سی آدم گپ گپو

  آخ تا قیومَت سی آدم گپ گپو

  آخ تا قیومَت سی آدم گپ گپو

  آخ تا قیومَت سی آدم گپ گپو

   

  آهنگ ساده دل از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  ترانه و ملودی: دانیال هوشیاری
  تنظیم میکس و مستر: امیر حسین‌زاده
  ویولن: محمدرضا جوکار
  عکس و گرافیک: شهاب محمدیان

  آهنگ نعنا از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  ترانه و ملودی: دانیال هوشیاری

  ویولن: بهمن فردیان
  ضبط و میکس : استودیو سام بهبهان – محمد آقاجری

  آهنگ پشیمون از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  ترانه و ملودی: دانیال هوشیاری
  ترانه و ملودی : دانیال هوشیاری
  تنظیم و میکس و مستر : امیر حسین زاده

  متن آهنگ :

  زر بارون ایرم، وِ ای لَشِ بی جون ایرَم،
  وِ ای گُردَیِ پر خون ایرَم، کی ای روزَ وَم ایخواس؟

  یادته ایگوتوم دَردِت وَ من جونم،
  جونمه دو جون کردی کور و پشیمونم،

  ایرَم، خَهسه و داغون ایرَم،

  بی ای دلِ ساویله و نادون ایرَم،
  کی ای روزَ وَم ایخواس؟

  منِ روزل سختت مو پا و پات بیدُم،
  حرومم اگر تیت خَشی دیدُم،

  وَفا کردُم جوابم دِی وَ نامردی،
  مو دونُم وَ پِی خُت، یه روزی،

  پشیمون ایواگَردی،

  ایرَم، خَهسه و داغون ایرَم،
  بی ای دلِ ساویله و نادون ایرَم،

  کی ای روزَ وَم ایخواس؟

  ایرَم، خَهسه و داغون ایرَم،
  بی ای دلِ ساویله و نادون ایرَم،

  کی ای روزَ وَم ایخواس؟

  آهنگ گل با محبت از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  ترانه و ملودی: دانیال هوشیاری
  ترانه و ملودی: دانیال هوشیاری
  تنظیم میکس و مستر: علی سهرابی‌فر
  دیوان: میرزا مسعود موسوی
  ویولن: بهمن فردیان

  متن آهنگ :

  مِثِ شَونم اومدی پِلکُم وُ تیهَ‌م بُر وابی،
  خَرس شوقی وَ چار گوش تیه‌لُم دای واتر وابی،

  دَهسَ بُردُم ری خدا شُکرَش مو کِردُم،
  وُ که مِن دِلم بی آخر یارُم وابی،

  وُ که مِن دِلُم بی آخر یارُم وابی،
  وابیدی وَ ای دِلُم نَخونده دعوت،

  هرچه دارُم قربونت گل با محبت،
  هرچه دارُم قربونت گل با محبت،

  تیه‌لِت خدا دونه مُهره‌ی ماره،
  زُلفَلِت وَ رَنگ طله‌ی(طلا)هیژده‌ عیارِه،

  زِرِ سایه‌ی پَهلَلِت اومَم نِشَهسُم،
  خَش وَ حال ای دِلُم که تِنه داره،

  خَش وَ حال ای دِلُم که تِنه داره.
  وابیدی وَ ای دِلُم نَخونده دعوت،

  هرچه دارُم قربونت گل با محبت،
  هرچه دارُم قربونت گل با محبت،

  آهنگ لچک از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  شاعر : هومیر
  تنظیم : علی سهرابی

  متن آهنگ :

  بازم گل خم اومه سر چشمه دباره
  بازم نفس من بتم افتا و شماره
  بی پیلک سر دلکش و بی او لچک سوز
  او اسب و کنفتر دله برده و اشاره

  ار چشمه شرینه و خندی تنه یارم
  خنده کن و امسال و دلشوره دارم

  مثِ دولک سرخ من دهسش دله لرزوند
  چی او من مشکی من تنگی دله جومنا
  رهتم سر چشمه بگره ای دلم آروم
  ای وای بتر که دله مرزنگشه خونا

  انگار یو تقدیرمه مرزنگه بخونه
  هرسال دل تشنمه و بی چشمه بدونه

  گوروش و دلم موند خوش هم دونه یه عمره
  هرسال خشه هی ایزنه وو کیچه که نونه

  بازم گل خم اومه سر چشمه دباره
  بازم نفس من بتم افتا و شماره

  آهنگ زور زونیلم از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  ترانه سرا و ملودی : دانیال هوشیاری
  تنظیم، میکس و مسترینگ : علی سهرابی
  کرنا : میلاد بزم
  دیوان : میرزا مسعود موسوی
  عکس : شهاب محمدیان
  کاور : سجاد ایوبی

  متن آهنگ :

  بِیو نور تیَلُم بو، زور زونیَلُم بو
  مَرهَم ای دِلُم بو، وَ جی کَکایَلُم بو

  تیِه‌ی کالِت تَکِ حُکمه شِلالُم
  کَمَر شاهِ دِلَ بُرنی شلالُم،

  تیِه‌ی کالِت تَکِ حُکمه شِلالُم
  کَمَر شاهِ دِلَ بُرنی شلالُم،

  مو کوت وابیدمِه بِی حُکم سِیلِت
  سَرِ داغِت مو هَرشو مالَه مالُم

  مو کوت وابیدمِه بی حُکم سِیلِت
  سَرِ داغِت مو هَرشو مالَ مالُم

  بِیو نور تیَلُم بو، زور زونیَلُم بو
  بِیو نور تیَلُم بو، زور زونیَلُم بو

  مَرهَم ای دِلُم بو، وَ جی کَکایَلُم بو
  مَرهَم ای دِلُم بو، وَ جی کَکایَلُم بو

  نَظَر دارُم بیام هُمسایَت وابُم
  زِرِه گَرمیِ توُسون سایَت وابُم

  نَظَر دارُم بیام هُمسایَت وابُم
  زِرِه گَرمیِ توُسون سایَت وابُم

  بیام زونی وَ زونی تِیت بشینُم
  بِخَندی قُرص او ریتَه بووینُم

  بیام زونی وَ زونی تِیت بشینُم
  بِخَندی قُرص او ریتَه بووینُم

  بِیو نور تیَلُم بو، زور زونیَلُم بو
  بِیو نور تیَلُم بو، زور زونیَلُم بو

  مَرهَم ای دِلُم بو، وَ جی کَکایَلُم بو
  مَرهَم ای دِلُم بو، وَ جی کَکایَلُم بو

  آهنگ دلتنگ از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  ترانه و ملودی : دانیال هوشیاری
  تنظیم میکس و مستر : امیر حسین زاده
  ویلون : محمدرضا جوکار
  کاور و اکولایزر : سجاد ایوبی

  متن آهنگ :

  جِگَرُم سوهت و دیوِش رَه وَ مِن خاگ تیَم
  بَدَ خُت گُم وابیُم به او خدا نونُم کیَم

  خاطرتِت شوُ و روز مِن خاطرُم پیت ایکنه
  خَرسَله شوُ نِصفَ شوُ تا دَمَ صُبحُم سی تِنه

  سی یه شوُ بیوُ وَ خوُم زونی و زونی تیم بشین،
  دَس بنِه دور گَردَنُم ای حال و روزمَه بووین

  دِلُم دلتَنگته،دلم دِلتَنگته
  دِلم دلتنگته،دلم دلتَنگته

  آخ بمیرُم بمیرُم بمیرُم سی دِلُم
  سیچه رَهتی سیچه نومی یَهو کردی ولُم

  لحظه لحظه سیت دلتنگُم خدا وَ کو بِرَم
  سی یَه بارَم خَشکه واگردی قربونت برم

  ای دِلُم جوشتَه ایزنه سیت بیقرارُم کوچنی
  هم رفیقم هم عزیزم سَردیارُم کوچنی

  دلُم دلتَنگته،دلُم دلتَنگنه
  دلُم دلتَنگته، دلُم دلتَنگته

  آهنگ درمون از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  ترانه سرا و ملودی : دانیال هوشیاری
  تنظیم : علی سهرابی
  عکس : امین قربانی
  گیتار : عبدالله بهدارولی
  کاور : سجاد ایوبی

  متن آهنگ :

  زمِسون رَه بهار اومه تو نوُمی،
  مو زِندیم رَه جونیم رَه تو نومی،

  تو نوُمی تا بوُینی حال و روزُم
  مو تا کی باید وُ دیریت بسوزُم،

  (سَر تیَلُم جاته،قربون خُدی داته،
  ارَ بری وُ آسَمون، ای دِل وُ نهاته)

  سَر عَهدی که بَسیمون نِشَسُم
  به غیر از خُت و هیچکَس دِل نَبَهسُم

  بیو جونِ لَشه بی جونُم وابو
  تو خُت دَردی خِتَم دَرمونم وابو…

  (سَر تیَلُم جاته،قربون خُدی داته،
  ارَ بری وُ آسَمون، ای دِل وُ نهاته)

  آهنگ گناهکار از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  ترانه سرا و ملودی : دانیال هوشیاری
  تنظیم، میکس و مسترینگ : امیر حسین زاده
  عکس : محمد امینی
  کاور : سجاد ایوبی

  متن آهنگ :

  جَوُنُم جاهلُم بی رَهنمایَم،
  پَناه ای دلُم بو بی سَر پنایَم،

  “خدا بَندی گناهکارم بُوَخشُم،
  مو دونُم وَت بدهکارُم بُوَخشُم”

  تو گِل رِهتی وَ سَر کارَل خرابُم،
  نَکِردُم بُنگ اما دی جَوابُم،

  بَدی کِردُم وَ جاش دَسمه گِروتی،
  بَد ای بَندَتَ هیجا نَگوتی…

  “خدا بَندی گناهکارم بُوَخشُم،
  مو دونُم وَت بدهکارُم بُوَخشُم”

  خدا بار گناه زونی بِرُم که،
  هِناسی سَرد و بُغضی من بتُم که،

  “خدا بَندی گناهکارم بُوَخشُم،
  مو دونُم وَت بدهکارُم بُوَخشُم”

  آهنگ دی بلال از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  میکس و مستر : تری کرنر
  ویولن : آرمین اکبری

  آهنگ طلا از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  شعر و ملودی : دانیال هوشیاری
  میکس و مسترینگ : نوید غرقانی
  باغلاما : حمید رضا رزم خواه
  کرنا : شاهرخ بزم
  عکس : عارف کوهگرد
  کاور : سجاد ایوبی
  متن آهنگ :
  عقلُم وَ هوشُم رَه
  دِلُم کَلو وابی

  عقلُم وَ هوشُم رَه
  دِلُم کَلو وابی

  تِیه‌لشَه سَر همه بَهس
  گوش‌گِرِ گِلَکو وابی

  تِیه‌لشَه سَر همه بَهس
  گوش‌گِرِ گِلَکو وابی

  بُور و بِلَنده میَلِت مُهره‌ی مارِ تیَلِت
  حال و حالُم کن بِیو بِی صدِی خَندیَلِت

  بیو خَش اومی وَ دِلُم سَر تیه‌لُم پاقَدَمِت
  بیو خَش اومی وَ دِلُم سَر تیه‌لُم پاقَدَمِت

  خدا نَدا خدا نَدا ایسو که دا طِلاشه دا
  ایسو که دا طِلاشه دا

  طِلای پاک و بی مثال یدونه با وفاشه دا
  یه دونه با وفاشه دا

  سیچه وَ بام نیسازِن هالویَلِت تاتَه‌یَلِت
  هالویَلِت تاتَه‌یَلِت

  ایشینِن وُ زرِ پات عامِیَلِت خاله‌یَلِت
  عامِیَلِت خاله‌یَلِت

  حُکم فقط حُکم دِی و بُوته وُ او ککایَلِت
  حُکم فقط حُکم دِی و بُوته وُ او ککایَلِت

  عقلُم وَ هوشُم رَه
  دِلُم کَلو وابی

  عقلُم وَ هوشُم رَه
  دِلُم کَلو وابی

  تِیه‌لشَه سَر همه بَهس
  گوش‌گِرِ گِلَکو وابی

  تِیه‌لشَه سَر همه بَهس
  گوش‌گِرِ گِلَکو وابی

  بُور و بِلَنده میَلِت مُهره‌ی مارِ تیَلِت
  حال و حالُم کن بِیو بِی صدِی خَندیَلِت

  بیو خَش اومی وَ دِلُم سَر تیه‌لُم پاقَدَمِت
  بیو خَش اومی وَ دِلُم سَر تیه‌لُم پاقَدَمِت

  خدا نَدا خدا نَدا ایسو که دا طِلاشه دا
  ایسو که دا طِلاشه دا

  طِلای پاک و بی مثال یدونه با وفاشه دا
  یه دونه با وفاشه دا

  آهنگ دل نادون از دانیال هوشیاری : DOWNLOAD

  شعر و ملودی : دانیال هوشیاری
  میکس و مسترینگ : امیر حسین زاده
  گیتار : امید مولودی
  عکاس : شهاب محمدیان
  کاور : سجاد ایوبی
  متن آهنگ :
  غیره خُم دونُم
  چه اومه و سَرِ

  ای دل نادونُموَ هوشُم نیرَه
  تا سَرُم وابو سفید مثالِ دندونُم

  وُ آدَمُم نَبی سیچه نَفَهمِسُم
  مِی یه بچه‌ی ساوا
  وَ دینِش ایجِهسُم،

  کسی چه دونه غیرَ خُم دونُم
  کسی چه دونه غیرَ خُم دونُم

  وَ خُم اومَم دییُم قَی رَه وِلُم که
  مِی یه بَردی مِن کَله‌ی کوه واتِرُم که

  بِره بینُم کی مِثال مو ویبویه سیت
  چی مو مث پروانه ای دورت ایکنه پیت،

  آدَمُم نَبی سیچه نَفَهمِسُم
  مِی یه بچه‌ی ساوا
  وَ دینِش ایجِهسُم

  کسی چه دونه غیرَ خُم دونُم
  کسی چه دونه غیرَ خُم دونُم

  روبیکا کاکتوس موزیک  تیشرت استقلال
  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه
  دیدگاه ها
  1 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های دانیال هوشیاری”

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.