دانلود آهنگ های رامین مهری

  09 مهر 1402 51545 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های رامین مهری

  مهری - دانلود آهنگ های رامین مهری

  در این پست گلچینی از آهنگ های مازندرانی رامین مهری را همراه متن آهنگ ها قرار داده ایم :

  آهنگ مازندرانی دل من از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بعد ته حاله خراب ره با کی قسمت هاکنم

  تو که دنی کنه جا هنیشم صحبت هاکنم

  آخره شبا کنه جا دل هادم چت هاکنم

  کنه جا دعوا دکفم گوشی ره قطع هاکنم

  منو حرف و حدیث ها و مردمه شهر عرفا و

  منو این همه عکس ها و چتی امشو بونه سر

  آهای نامرده دلبر

  ته و شبهای غمگین و تتهایی پیک سنگین و

  اهنگ غمگینه رامین و امشو چتی بونه سر

  هی بی مرام دلبر مگه امشو وونه سر

  منو دفتر و خودکار و فندک و دسته سیگارو

  عکس ها شونه رو تکرارو برمه در بمو آخر

  امشو چتی بونه سر

  ته و عذاب وجدان و سفره عقد و قرآن و

  این آدمه نیمه جان و ته گردن بوشه دلبر

  دوه تا روز آخر

  عشق من چشم برمه دره مه دل کاسه خونه

  این روزها انه شونه همینجوری نمونه

  عشق من چشم برمه دره دل تاریکه زندونه

  این روزها انه شونه همینجوری نمونه

  منو خنده مصنوعی جمع ریکا کیجا قاطی

  بازم تو مغز من دری حلالت بوشه مه درد

  ای بی مرام نامرد

  ته و دوری اجباری در دسته چاره ای ناری

  ولی به من بدهکاری حلالت ووشه مه درد

  ای بی مرام نامرد

  عشق من چشم برمه دره دل تاریکه زندونه

  این روزها انه شونه همینجوری نمونه

  دل من چشم برمه دره مه دل کاسه خونه

  این روزها انه شونه همینجوری نمونه

  آهنگ مازندرانی آخرین فشگ از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  همون آدم جنگ و سفرمه، داد و بیداد
  آرومه ولی پر از خطرمه داد و بیداد
  مره دل نونون که رهگذرمه داد و بیداد
  ساقی نیمه ولی تی ساغرمه، داد و بیداد

  مست پلنگ لنگه، آخرین فشنگه

  تی عشقی سر تا پا، می جا جنگه
  نعره پلنگه  پر هاکن پفنگه
  تی عاشق هزر لحظه آماده جنگه
  ای داد و بیداد امان
  بوردمه از یاد امان
  دست عاشقی بی وفا کشمه فریاد امان
  ای داد و بیداد امان
  بوردمه از یاد امان
  دست عاشقی بی وفا کشمه فریاد امان

  آخر خط هسته، این جاده بن بسته
  چنی زود توم وونه می سیگاری بسته
  اینتا می قانونه
  عاشقی جنونه
  مثل هر عشقی دادن تاوونه
  ای داد و بیداد امان
  بوردمه از یاد امان
  دست رفاقت کشمه فریاد
  ساعت قراره، پسغوم هادین یار ره، با هم دکشیم نقشه فرار ره
  نارنی سر جنگ ره، نده کلی ونگ ره
  تی خاموش هاکردن با دو تا
  ای داد و بیداد امان
  بوردمه از یاد امان
  دست عاشقی بی وفا، کشمه فریاد امان

  آهنگ مازندرانی حال خرابه از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  حاال خرابه

  ساقی امشو مشت هاکن

  پیک شراب ره

  ها رفق بیار

  دلبری عکس قاب ره

  شی دلی بزه غمی دا ای جان ای

  پیک اول زمه عشق اونی که  سنگه ونی دل
  اونی که از عشق وی ♪ در وومه خل

  وسه انی غم نخر می عاشق دل  سنگه ونی دل
  پیک بعدی  زمه عشق ته که می احساس ره ندی
  جان پیک بعدی

  دلبرا زمه به عشق سادگی  لس نده ساقی

  لعنت به این دنیای پست لعنت به نامردی در حق خوبی های من فقط بد هاکردی
  جان چنی غم دارمه امشو جان بمیره دل  شه عاشق دلی دا بمیرم
  یاری نامردی ای دا  بمیرم  امشو ای مستی دا  بمیرم  بمیرم
  مستمه مست  ته دنی تی عوض پیک دره می دست
  ته جا ره نتونه پر هاکنه  هیچکس

  از دلی که بشکنی  اتا کمی بترس  قلب ره نزن پس

  پیک آخر  زمه تا دنیا چرخ هایره دور می سر

  به سلامتی اون لحظه آخر
  خداحافظی من و دلبر  که بورده می ور

  آهنگ کجه شونی از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آی کهو دل تی اسیره تی دا بمیرم آخ نزن حرف جدایی ره تی دا بمیرم

  کجه شونی کِجه تنهایی شونی بی من هرجایی شونی

  نشو تره بوینم کجه شونی کوچه تنگ و تاره تی عزیز بیقراره

  تنی انتظاره کجه شونی خوامه تره بوینم

  تی رو ره گل دچینم خوامه تیسه بمیرم

  کجه شونی می خنه وونه تاریک

  نشو دور برو نزدیک نشو تی غم بمیرم نزن ساز نوایی

  نزن حرف سنگین بی وفایی ره نزن حرف جدایی ره

  کهو دل تی اسیره کهو دل تی پاگیره

  کجه شونی این هوا چه زنه وارش من تی جا دارمه خواهش

  کجه شونی تره کمه سفارش

  شی پشت سره هارش بوین راه دره می چشم

  کجه شونی هوا هسه وارشی تو هستی می دلخشی

  نشو زاغ بام شی تش سره سرخ ذغال قربون

  تی دیم چال قربون تی حال احوال قربون

  نزن ساز نوایی نزن حرف سنگین بی وفایی ره

  نزن حرف جدایی ره کهو دل تی اسیره

  آهنگ مازندرانی منطقه آزاد از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  امان درد رفاقت مره بکوشته
  تی دریایی خیانت مره بکوشته
  چند ساله من شهری دله جنگ داخلی دارمه
  دنبال اسم دنیمه و عشق گت گتی نارمه
  من تک و تنها هستمه و رفیق جنگی نارمه
  شه تنهایی حرکت زمه و لایک مجازی نارمه
  منطقه ای گت بیمه که جنگ امه بازی بیه
  تفنگ و کارد کمری امه اسباب بازی ویه
  الان اتا کچیک وچه داعای لاتی دارنه
  مرد جنگ و دعوا نیه همه جا گت گتی دارنه
  اره برار، ته رفیق چندین ساله فکر تنی شکار دره
  این شهر اون شهر با شی دلخواه چند سال فراری دیمه
  می جفت لینگی حکم تیر ره شهری آگاهی دارنه
  دشمن پیغوم پسغوم کنه چنی خشحالی دارنه
  اتا حمله سوی شما همین چند روزی دارمه
  منطقه ای گت بیمه که جنگ امه بازی بیه
  تفنگ و کارد کممری امه اسباب بازیه بیه
  الان اتا کچیک وچه ادعای لاتی دارنه،

  مرد جنگ و دعوا نیه همه جا گت گتی دارنه

  امان درد رفاقت مره بکوشته
  این دریای خیانت مره بکوشته
  از وچگی تا یاد دارمه هیچکی ره باج ندامه
  سر به زیر بیمه هیچ وقت بی گدار من آب ندامه
  زمونه ناسازگاره رفیق بد بیشماره
  رفیق چندین ساله به فکر تی شکاره
  منطقه ای گت بیمه که جنگ امه بازی بیه، تفنگ و کارد کمری امه اسباب بازی بیه
  الان اتا کچیک وچه ادعای لاتی دارنه
  مرد جنگ و دعوا نیه همه جا گت گتی دارنه

  آهنگ مازندرانی سحر از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  سحر ای ماه آسمون من
  تو شیرین زبون من
  سحر ای اقاقی توی گلدون من
  گل نغمه خون من
  کیسه کیسه تی زیر پا ره من گل دکارم
  سبد سبد تیسه هر روز صبح لاله بیارم
  می نفس ره داره، عشق شی مار ه
  تاریک شو دتر سو زنه مثال اون ستاره
  امان جان، امان یار؛ تنی دیوانه بیمه جان دلخواه
  سحری ای ماه آسمون من! تو ای شیرین زبون من
  سحر ای اقاقی توی گلدون من
  گل نغمه خون من

  می اتا تیم دتر، هزارتا صدف دریایی هسته
  دلبر مثال آنشرلی ولی مو مشکی هسته
  خدا دونه یه لحظه از وی من نوومه خسته
  می یاری اسلش پسرونه هسته
  عاشق تک دست و آهنگ محلی هسته
  سحر ای گل نیلوفر من
  از همه بهتر من
  سحر ای طاووس خوش پر من
  قشنگ دتر من
  کیسه کسه تی زیر پا ره من گل دکارم
  سبد سبد تیسه هر روز صبح  لاله بیارم
  می اتا تیم دتر، هزارتا صدف دریایی هسته
  دلبر مثال آنشرلی ولی مو مشکی هسته

  آهنگ مازندرانی روزگار تلخ از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ای جان دلا، نامرد دلبرا
  شی دلی دا
  من از بوی سیگار فرار کردمه دتر تر یاده
  جمعی که عرق خردنه نشینه نهیمه پایه
  الان شب تا صبح عرق و سیگار منی خراکه
  دل دره وونه پاره  چه مره هاکردی آواره
  دل در وونه پاره
  چه مره کنی آواره
  یه روز و روزگاری برو بیایی داشتمه
  شی محله و منطقه شی سر ره بالا داشتمه
  پدرت بسوزه عشق چی هاکردی تو با من
  انگشت نما هاکردی اسا بیمه خنده زن

  تنظیم صدا پوریا گلردی
  خنده کمه قاچاقی، حال خرابه خدایی
  پیک ره مشت هاکن ساقی
  شی مرگ ره هستمه راضی!!
  یار نارنه می دل پهی
  خش هسته با دیگری
  می چند سالی عاشقی
  خراب بیه الکی
  یه روز و روزگاری برو بیایی داشتمه
  شی محله و منطقه شی سر ره بالا داشتمه
  پدرت بسوزه عشق
  چی هاکردی تو با من
  انگشت نما هاکردی
  من بهیمه خنده زن
  امان یار ای یار ای، امان جان ای جان ای جان ای
  الان که من نابودمه کجه دری بی وفا
  اون شوهایی که داغون بیمویی تو می ور
  سر اشتی می دلی سر
  حسرت شنستی دتر
  الان که من نابودمه کجه دری بی وفا
  هر شو اتا میس قرص ره خرمه من خو نشوما
  یه روز و روزگاری برو بیایی داشتمه
  شی محله و منطقه شی سر ره بالا داشتمه
  پدرت بسوزه عشق چی هاکردی تو با من
  انگشت نما هاکردی اسا بیمه خنده زن
  پدرت بسوزه عشق چی هاکردی تو با من
  انگشت نما هاکردی اسا بیمه خنده زن

  آهنگ مازندرانی حالی نارمه از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  حالی نارمه، دیگه حالی نارمه

  ته که بوردی من احوالی نارمه
  دل بییته، خدا دل بییته

  ته بوردی غم می دنیا ره بییته
  پکر بیمه، آدم بی رمقمه

  هر شو تب کمه و خیس عرقمه

  همه گننه که افسرده بیمه

  بنه بخرده اتا بی شرفمه
  وسته بی احترامی دیگه وسته

  شی عشقی جا توقع دارمه من بیشتر از اینا
  وسته اسا که درشونی تنفر نکن ایجاد

  می جوونی ره ای هدایی بر باد

  آهنگ مازندرانی نیم نگاه از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  خوایمه شر بووشم شر

  پرواز هاکنم پر چلچلا بوم کلی هاکنم تی ایوونی سر
  خوایمه بزنم شی رگ

  شی قلبی دا بخرده ترک

  بشکنی می دست که خیلی شوره ونی نمک
  بوین مره ونگ هاکنه
  یجوری دلتنگ هاکنه
  بوین در ره وا هاکنه
  مره نیم نگاه هاکنه
  خوایمه شاخ بوشم شاخ بوم گلیله ای داغ
  بیم تی ور از پنجره پشت بیم تی اتاق
  با من چیکار هاکردی بمویی قرار هاکردی
  وعده سر خرمن هدایی و شه فرار هاکردی
  بوین مره ونگ هاکنه یجوری دلتنگ هاکنه
  بوین در ره وا هاکنه مره نیم نگاه هاکنه

  آهنگ رفیق از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آ رفیق می بال و بازو
  آ رفیق می چشِ شو
  عا رفیق دنیای من ته، عا رفیق می آبرو
  رفیق وِنه جوری ووشه که شبِ تار زنگ بَزوئی بیه تی پَلی دَووشه
  رفیق وِنه وفا داره هرکی تی پِشت حرف بَزوئه تی پرچمِ بالا داره
  رفیق وِنه مردی ووشه حتی وقتی که قهرِنین بازم تی فدایی ووشه
  وِنه دِتایی چَم ووشین شریک درد و غم ووشین وِنی خِنه محرم ووشی
  جانِ رفیق می غِصه خوار
  می قدیمی دوشِ بِرار
  همیشه تی سر نازِمه تی جا دَرمه با افتخار

  جانِ رفیق می غِصه خوار
  می قدیمی دوشِ بِرار
  همیشه تی سر نازِمه تی جا دَرمه با افتخار
  تی جا مومه تا پایِ دار
  جهانیه تِنی ادب
  هلاکه تی تک تکِ گَب
  دِنیا کم در اِنه ، ابد یک روز تی لقب
  آدم وِنه مرد ووشه رفیق صفر تا صد ووشه
  وقتی که ته غِصه خِرنی غمخوار تی درد ووشه
  جانِ رفیق می غِصه خوار
  می قدیمی دوشِ بِرار
  همیشه تی سر نازِمه تی جا دَرمه با افتخار
  جانِ رفیق می غِصه خوار
  می قدیمی دوشِ بِرار
  همیشه تی سر نازِمه تی جا دَرمه با افتخار
  تی جا مومه تا پایِ دار

  آهنگ مازندرانی چراغ گردون از رامین مهری : DOWNLOAD

  نوازنده.. حسن جان برار، تنظیم رضا غلامی

  متن آهنگ :

  ای جان دلا، نامرد دلبرا
  من شی یار ره خوایمه و می یار هم میسه جان دنه
  حسودای امه محل هی گپ زننه پشت سر
  انگار که شه فرشتنه و از آسمون بیمونه در
  چیزی واسه باخت هدائن، خدا می عشق ره نیر
  مامورای امه شهر هی ایننه می دم در
  چراغ گردون و صدای آژیره تو کل شهر
  انگار هلا عاشق نینه و میجور نینه در به در
  من دیگه رد هدامه و بزومه به سیم آخر
  برمه نکن، عزیز من طاقت تی اشک ره ندارمه
  همه میجا لج هستنه ولی من خدا ره دارمه
  تی یاری جور قوی واشا و تو هم چیزی به شی رو نیار
  آخر نامرد روزگار وونه من و تی بیخیال
  مامورای امه شهر هی ایننه می دم در
  چراغ گردون و صدای آژیره تو کل شهر
  انگار هلا عاشق نینه و میجور نینه در به در
  من دیگه رد هدامه و بزومه به سیم آخر

  ای دل، رنگ تنهایی بدی
  ای دل، درد جدایی بدی
  من که حسرت یک لحظه دیدنت دره منی دل
  من که هر چی از عشق دومه مدیون تومه دتر
  نامردون نشتنه من یک روز خش ره با ته دارم
  هر چی عشق و خشیه خوایننه که آرزو دارم
  مامورای امه شهر هی ایننه می دم در
  چراغ گردون و صدای آژیره تو کل شهر
  انگار هلا عاشق نینه و میجور نینه در به در
  من دیگه رد هدامه و بزومه به سیم آخر

  آهنگ مازندرانی دلواپسی از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  امان درد عاشقی من بمردمه

  اسا وسه جدایی تیر بخردمه
  ترس از تهدید این آدمها نارمه

  کل مازندرون هوا خواه دارمه
  تی نقطه ضعف فقط تی عاشقیه

  می تن پر از زخم های زندگیه
  می دل خواینه بورم از شهر بووم دور

  من اگه بورم شهر وونه سوت و کور
  می یاری دل همش میسه زنه شور

  دتر تی خاطری من بیمه صبور
  دتر تی خاطری من بیمه صبور

  می جا لج هسته می شهری قاضی
  کلی پرونده دارمه من درگیری

  دتر آخر تیسه گیرمه اعدامی
  می دل خواینه بورم از شهر بووم دور

  من اگر بورم شهر وونه سوت و کور
  می یاری دل همش میسه زنه شور

  دتر تی خاطری من بیمه صبور
  تیسه بیمه فراری من بمیرم

  تی فامیلونی جا دشمنمه من
  چنی مست هاکنم کارد بزنم تن

  عزیز تیسه دونی من خرمه قسم
  هر جا که پا النی تی اسکورتمه

  می دل خواینه بورم از شهر بووم دور
  من اگه بورم شهر وونه سوت و کور

  می یاری دل همش میسه زنه شور
  دتر تی خاطری من بیمه صبور

  آهنگ مازندرانی گل باغ از رامین مهری : DOWNLOAD

  آهنگ مازندرانی 5 تا رفق از رامین مهری : DOWNLOAD

   

  آهنگ مازندرانی دانه دانه از رامین مهری : DOWNLOAD

  شعر و ترانه : رامین مهری
  آهنگساز : سامان محمدی
  میکس و مستر : منصور اسحاقی

  متن آهنگ :

  ناز تو نازنین صدای خفته داینه
  انگار تی چشم هزار حرف نا گفته داینه
  خیره بووش به چشم من قلب و نفس جان
  قلب ته یک مهره مار نهفته دایننه
  ای یار دانه دانه عشق منی دیوانه
  من ره روانی کنه تی چال روی گونه
  آتش گرمای لبت آتشفشانه
  سیاهی می ته جان و جهانه
  نرم و لطیف هستی مثال یک پر قو
  عشق من و تو همه جا ورد زبانه
  جاذبه آهنربا دلبر جذاب
  کمون ابروی تو یک تیر و کمانه
  ای یار دانه دانه عشق منی دیوانه
  مره روانی کنه تی چال روی گونه

   

  گیسو بلند چشمون و ابرو سیاه داینه
  می سر کل مردمی جا وی دعوا داینه
  چشمون مشکی مره کور هاکرده
  کل شی رفیقونی ور ادعا داینه
  ای یار دانه دانه عشق منی دیوانه
  مره روانی کنه تی چال روی گونه
  ای یار دانه دانه عشق منی دیوانه
  عشق منی دیوانه
  مره روانی کنه تی چال روی گونه

  آهنگ روسری از رامین مهری و مجید حسینی  : DOWNLOAD

  تنظیم رضا غلامی
  نوازنده حسن جان برار

   
  متن آهنگ :
  سر هاکن شه روسری رِ
  اون چادر گِل گِی ر

  آهنگ بی احساس از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  ای دل ای داد دره شونه
  بعد من عزیز کی بونه

  مه دست سرده
  جدایی بین منو ته درده

  خیلی سختی بکشیمی هرده
  ولا درده، درده

  من فکر تُ ته هواس پرته
  این بغضُ برمه حال یک مرده

  ولا درده ، ولا درده

  شاه دل منی بی غیرت
  هنوز عشق منی بی حرمت

  مه دل بشکنی بی احساس
  مره سر بشتی بوردی راحت

  سیوعه این جاده که دارنی شونی شوعه
  بیشارمه یا که همش خوعه

  دل با توعه تباهه
  این راه که دشونی گمراهه

  من بوردمه پر از چاله و چاهه اشتباهه

  شاه دل منی بی غیرت
  هنوز عشق منی بی حرمت

  مه دل بشکنی بی احساس
  مره سر بشتی بوردی راحت

  اسیرمه نفس بالا ننه درمه میرمه
  یه روزی شه انتقام گیرمه

  دل گیرمه شومه
  ساکت بی سر صدا شومه

  بدون هیچ چون چرا شومه ولا شومه

  شاه دل منی بی غیرت
  هنوز عشق منی بی حرمت

  مه دل بشکنی بی احساس
  مره سر بشتی بوردی راحت

  آهنگ پر حاشیه از رامین مهری و مهران رجبی : DOWNLOAD

  ترانه سرا : علیرضاحلاجیان
  نوازنده کیبورد : سجاد احمدی
  میکس و مسترینگ : رضا غلامی

  آهنگ مانیسا از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  کیجائون قصر طلا همه هستنه ناقلا
  همه هم زبون مامان هستنه عشق بابا
  کیجائون یه دندونه ماه شب چهارده هستنه
  عاشق پاستیل و ترشک جذاب هستنه
  آی امون از این دل شاهپری
  می نمک و فلفل شاهپری
  دتر حوا می عشق زمین مانیسا عشق مامان فقط همین

  یکی یدونه خاصی همه جوری میسه آسی
  دتر دلربای من شیرین زبون و نازی
  تو که عشق بابایی و تو که نفسی هوایی و تو که عشق منی دلبر دتر چشم سیاهیو
  آی امون از این دل شاه پری و می نمک و فلفل شاه پریو
  دتر حوا و فرشته زمین
  آنیسا عشق بابا فقط همین

  آهنگ فرمانده جنگیاز رامین مهری و عادل قربانی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  فرمانده جنگیمه ، مازنی پلنگیمه
  این جنونی که دارمه شی دلبرسه میرمه
  فرمانده جنگیمه ، مازنی پلنگیمه
  این جنونی که دارمه شی دلبرسه میرمه
  این جنونی که دارمه شی دلبرسه میرمه
  آماده جنجالی و جنگیم
  داینی ها بِرار خوی پلنگی
  بالا پایین محله ره وَمه
  دومه جانِ یار عشق نبردی

  فرمانده مه لشکره , پایان دِنه این شره
  بدخواه تِره ولله سوزنه ونه بَره
  تو خانی و سرداری آماده شکاری
  داینی همیشه هرجا ته مرام ایاری
  داینی همیشه هرجا ته مرام ایاری
  آماده جنجالی و جنگیم
  داینی ها بِرار خوی پلنگی
  بالا پایین محله ره وَمه
  دومه جانِ یار عشق نبردی
  این دل تِنه قراره
  این ریکا تی سربازه
  ساقی دَووشه می وَرمستی خیلی جوابه
  این دل تِنه قراره
  این ریکا تی چوداره
  ساقی دَووشه می وَر این مستی خَله خاره
  آماده جنجالی و جنگیم
  داینی ها بِرار خوی پلنگی
  بالا پایین محله ره وَمه
  دومه جانِ یار عشق نبردی

  آهنگ نشو شو کفنی از رامین مهری و مجید حسینی : DOWNLOAD

  آهنگ و ملودی: سجاد احمدی
  تنظیم کننده: پوریا گلردی

   

  آهنگ هم اتاق از رامین مهری : DOWNLOAD

  ترانه و ملودی: رامین مهری
  تنظیم کننده: احمد اتدواری
  متن آهنگ :
  دیگه حس و حال عاشقی ندارمه

  خسته بیمه حاله زندگی ندارمه

  نخامه بیشتر از این افسرده بوم

  بخدا تحمل جدایی نارمه

  همه بورین نخامه مره نصیحت هاکنین

  اته خواهش دارمه که مه دور ره خلوت هاکنین

  منو تنهایی رفیق فابمی ، آخی

  خیلی ساله باهم هم اتاقمی

  ته دل بهیه سنگ ، مسه نونه تنگ

  دلبر نهی بی وفا

  اگه بمردمه سیو نکن شه تن

  نرو مه قبر بالا

  ته دل بعیه سنگ ، مسه نبونه تنگ

  خبر نارمه من تجا

  اگه بمردمه سیو نکن شه تن

  نرو مه قبر بالا

  آهنگ گیسو کمند از رامین مهری : DOWNLOAD

  تنظیم : رضا غلامی
  آهنگ : حسن جان برار
  متن آهنگ :
  دلبر من لجبازه و ناز اندازه داینه
  اته کمه دروغ زنه دروغ هاش مزه دارنه
  دلبر من ناز داینه کمر باریک و شاه
  خنده شه لب داینه مثل تیکه ماه

  اتا خش از لب هاده، یک روز و یک شب هاده
  وقتی که بد خو بومه، برو من ره ونگ هاده

  مه دتری لجباز و یک دنده و لوسه
  وره نشو هاکردمه مه ماره عروسه
  مه دتری چشم مشکی و ناز و قد بلنده
  ونه می بلنده تا کمر گیسو کمنده

  اتا خش از لب هاده
  یک روز و یک شب هاده
  وقتی که بد خو بومه
  برو من ره ونگ هاده

  آهنگ مازندران از رامین مهری : DOWNLOAD

  تنظیم : مهیار خلیل زاده
  آهنگ : معین مشایخ
  متن آهنگ :
  عرض ادب من مازرونی مه، دارمه لقب مازندرونی مه
  بی رحممه مثال ببر من مازرونی مه
  اصلا نارمه دنده عقب مازندرونی مه
  مازندران همه ره لال هاکرده
  هرکی بموعه مازرون همونجه حال هاکرده
  مازندران همه ره لال هاکرده
  هرکی محلی گوش هدا همونجه حال هاکرده

  تبر مه دست من مازرونی مه
  تازه نفس من مازندرونی مه
  آماده هستمه نارمه ترس مازندرونی مه
  شه یارسه کشمه حبس مازندرونی مه
  مازندران همه ره لال هاکرده
  هرکی بموعه مازرون همونجه حال هاکرده
  مازندران همه ره لال هاکرده
  هرکی محلی گوش هدا همونجه حال هاکرده

  سینه سپر مازندرونی مه، مرد خطر ریکای جنگیمه
  هرکی بیه کمه گذر من ته فدایی مه
  شما همه من یک نفر شه یارسه میرمه
  پلنگ بار مازندرونی مه
  سلسله دار شه یارسه میرمه
  جیگر دارنی هاکن قرار هارش که من کیمه
  هرکی ره دوست دارنی بیار، من ته خطی مه
  مازندران همه ره لال هاکرده
  هرکی بموعه مازرون همونجه حال هاکرده
  مازندران همه ره لال هاکرده
  هرکی محلی گوش هدا همونجه حال هاکرده

  آهنگ طایفه دار از رامین مهری : DOWNLOAD

  نظیم : حسین حیدری
  متن آهنگ :
  با مرام چنه تی پرچم رفق بالا دره بالا دره
  با مرام تی گردن رو اسم الله دَره الله دَره
  با مرام غصه نخر تی هواخواه بچه محلا دره الله دره
  با تعصب با وقار جان بِرار
  منطقه افتخار جان بِرار
  می اتا دوش بِرار جانِ بِرار
  اَمی دست هِدانه کار جانِ بِرار
  تو رگ و ریشه داری طایفه داری رفق
  معرفت مردونگی داینی علی واری رفق
  طایفه داری رفق
  صدتا حرف ته پشت سر دره دشمن داری رفق
  دشمن داری رفق
  پر غروری اما از نامردی بیزاری رفق
  خیلی توداری رفق
  با تعصب با وقار جان برار
  منطقه افتخار جان برار
  می اتا دوش برار جانِ برار
  اَمی رست هِدانه کار جانِ برار

   

  آهنگ التماس عشق از رامین مهری : DOWNLOAD

  تنظیم :معین محمدی
  متن آهنگ :

  تنه خاطرات جا روز و شو ره سر هاکنم ،
  ته یادگاری گل میخک ره پرپرهاکنم
  تموم حرفای عاشقی ره از بر هاکنم ،
  التماس عشق تا لحظه آخر هاکنم
  نشو آواره بومه یار یار
  از زندگی خسته بومه یار یار
  هر دوست و دشمن نشونه ی
  انگشت اشاره بومه یار یار

   

   

  اون روزه آشنایی تماس تصویری دا
  منو ته قول و قرار نیمکت عاشقی دا
  منو ته میون جنگ آخر بیه آشتی دا
  هر گذر گذر شهر دایمه یادگاری دا
  نشو آواره بومه یار یار
  از زندگی خسته بومه یار یار
  هر دوست و دشمن نشونه ی
  انگشت اشاره بومه یار یار

   

   

  خامه برگشت هاکنم اما پلی نمونسه
  هی خامه زار بخونم دیگه گلی نمونسه
  راستی ته اتا خال می اینجه جا بمونسه
  بشکیره ته دل کیجا که مه قدر ره ندونسه
  نشو آواره بومه یار یار
  از زندگی خسته بومه یار یار
  هر دوست و دشمن نشونه ی
  انگشت اشاره بومه یار یار

  آهنگ عشق ممنوعه از رامین مهری : DOWNLOAD

  تنظیم :معین محمدی
  متن آهنگ :
  درد ره هر ور بخونی درد دلبر درد دلبر

  این بغض و برمه از عاشقی یک مرده دلبر

  گرگ ره هر ور بخونی گرگ دلبر گرگ دلبر

  هرجا خوانی بوری بور ولی زمین گرده دلبر

  دلیل خنده من گل ارکیده من

  ته عاشق دارنه میرنه عشق ممنوعه من

   

  آهنگ گل باغ از رامین مهری : DOWNLOAD

  آهنگ ضربان از رامین مهری و مجید حسینی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  دِباره این ریکا بلند وونه تی جانِ گیرنه
  اِنه تی سره سر تی قلبِ ضربانِ گیرنه
  دلبر اِسا که گِنی دَنیمه شی درده بوئِم کِره
  دلبر چی جوری جواب دِنی می بی چَمَر بِرمه ره
  دلبر کی جواب دِنه بغضای سنگین شبانه ره
  دلبر تِره واسطه بَئیرم بِشکنم تی سکه ره
  شوتی سوار وونی یار کِجه شونی
  دست به خلاف بَئی مِره کورنی ♫
  شی خِد ره گَت دونی مِره کوچیکتر
  تو فرمانده بَئی منم تی لشکر
  دلبر اِسا که گِنی دَنیمه شی درده بوئِم کِره
  دلبر چی جوری جواب دِنی می بی چَمَر بِرمه ره
  دلبر کی جواب دِنه بغضای سنگین شبانه ره
  دلبر تِره واسطه بَئیرم بِشکنم تی سکه ره
  دلبر عیبی ناینه تی کاروبار خَله قشنگه
  لاتی ره پر کِنی تی شول مثل پلنگ وَنگه
  نفس فاب منی منوتو یک تیم کامل
  منوتو بَیمی غول مرحله آخر قاتل
  دلبر اِسا که گِنی دَنیمه شی درده بوئِم کِره
  دلبر چی جوری جواب دِنی می بی چَمَر بِرمه ره
  دلبر کی جواب دِنه بغضای سنگین شبانه ره
  دلبر تِره واسطه بَئیرم بِشکنم تی سکه ره

  آهنگ رگ خواب از رامین مهری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  اهای خون تو رگ های منی من تیسه میرمه

  عشق منی همه کس و کار منی من تیسه میرمه

  دلیل خوبی حال منی تی دست گیرمه

  تو می همه کسی جان منی من تی اسیرمه

  رگ خواب مِره دونی می حرفِ چشِ جا خونی

  تویی آس دل من بهترین آدم دنیا

  تویی نبض تن و این دل

  تویی دریا منم ساحل

  تویی برنده اسکار زیبایی دنیا

  تویی هم بازی خل خلی من

  چِنی خاری

  همدم قهرهای الکی من

  چَنی خاری

  بهترین آدم تو دلی من تو می یاری

  می درد و دل گوش دِنی

  تا صبح میسه ویشاری

  رگ خواب مِره دونی

  می حرفِ چشِ جا خونی

  تویی آس دل من بهترین آدم دنیا

  تویی نبض تن و این دل

  تویی دریا منم ساحل

  تویی برنده اسکار زیبایی زیبا

  روبیکا کاکتوس موزیک
  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.