دانلود آهنگ های شاهرخ رویانی

21 تیر 1402 9097 بازدید بدون نظر

دانلود آهنگ های شاهرخ رویانی

رویانی - دانلود آهنگ های شاهرخ رویانی

در این پست از کاکتوس موزیک گلچینی از آهنگ های مازندرانی شاهرخ رویانی را به همراه متن آهنگ ها قرار داده ایم و امیدواریم لذت ببرید :

آهنگ مازندرانی شاهرخ رویانی به نام کهو دل : DOWNLOAD

متن آهنگ :

امه میون فاصله و حدود بورم..شمه خنه کی دوه که من شو اویمه
وقت بوردن می دل بهونه گیته؛ بوردنی که می دست نوه زوری وه
بهاری دار چرده بزو یار، قهر هاکرده می جان دلدار، کهو دل ره هاکنم چیکار
کهو دل ره هاکنم چیکار
جان خدا می حال و روز ره هارش
آسمونی بره زمین ره هارش
جان خدا تره کمه سفارش
امه میون بره هاکن تو سازش
بهاری دار چرده بزو یار
قهر هاکرده می جان دلدار
کهو دل ره هاکنم چیکار
بهاری دار چرده بزو دار کهو دل ره…

تره گتمه غصه نخار گت وونی، چی دنستمه من و تو هم بد وومی
تی یاد بورده قسمی که بخواردمی، هر کی امه میون بیمو رد وومی
بهاری دار چرده بزو بار، قهر هاکرده می جان دلدار، کهو دل ره هاکنم چیکار

آهنگ مازندرانی شاهرخ رویانی به نام تی خاطرات : DOWNLOAD

متن آهنگ :

تی خاطرات ره پاره کمه♪ شمه، شومه
© قسم خرمه اتا روز تیجا دل کمه شومه
نتومه تنی چشی سر اسری ره بویینم
تره که بدیمه کیجا!! شی چشم ره ومه شومه
© اسا که عاشقی جا !خیری ندیمه
قید این عشق و قید این عاشقی ره زمه شومه
© دییر در شومه، هر جا که تتی اسم بیه اونجه نمومه
من و تنی قول و قرار دییر تمومه
دیر دره شومه
© هر جا که تتی اسم بیه اونجه نمومه
من و تنی قول و قرار دییر تمومه

© نلار بورم، نلار! اگر بورم می کار تمومه
هر شو تنی فکر و خیالمه، من خو نشومه
© نلار اسری بشنم اتا مردمه
© تیسه ای شی چشی ور کچیک در وومه
© دیر دره شومه
هر جا که تتی اسم بیه اونجه نمومه
من و تنی قول و قرار دییر تمومه

آهنگ مازندرانی شاهرخ رویانی به نام کبوتر دبیرستانی من : DOWNLOAD

متن آهنگ :

شو باخسم؛ که صوایی پرسم
سر راه؛ تی مدرسه هرسم
تی دست ره؛ هماسم قدم بییرم
خدا کنه که من به تو، برسم
صبح که بوه قشنگ لباس دکردمه
وقتی ته ره ندیمه من بمردمه
دو هاکردمه که من به تو برسم
چند کش کیجا تسه بنه بخردمه
کبوتر دبیرستانی من، دلبر زیبای رویای من
شه پر و مار، یکی یک دونه ای؛

عاشق این ریکای دیوونه ای!!!
عاشق این ریکای دیوونه ای

کیجا ته سادگی، مه دل هنیشته
خدا دنه تی ور مثل بهشته
خدا امه تنهایی ره بدییه

من و تی عاشقی ره بنویشته

به جز تو هیچ کیجا ره دست ندمه
شی دلبر دست ناکس ندمه
تو عشقی که من ره هدیه هدایی
تره قول دمه؛ ته ره پس ندمه
کبوتر دبیرستانی من؛ دلبر زیبای رویانی من
شی پر و مار یکی یک دونه ای
عاشق این ریکای دیوونه ای
کبوتر دبیرستانی من؛ دلبر زیبای رویانی من
شی پر و مار یکی یک دونه ای
عاشق این ریکای دیوونه ای

آهنگ پروانه شاهرخ رویانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

پروانه بورده کوه مره نورده یار پروانه
شی خورده خرزا ره شی همراه بورده پروانه
من و می دلبر و یکبار بمیریم، یار پروانه
پروانه بورده کوه مره نورده یار پروانه
شی خورد خرزا ره شی همراه بورده یار پروانه

صوا صوا بزو نم نم وارش، تی بوردن بوردن، می هارش هارش، الا زاری زاری
کهو آسمون ره کمه سفارش، اله زاری زاری
ا.. ا.. بوئم خدا ره، الا زاری زاری
خداوند بکوشه تنی باباره، الا زاری زاری
هلی تتی بزو شی پر و بال ره الا جانی جانی
الهی بمیره باعث و بانی، ا.. جانی جانی
لکه دار هاکردی شی جوانی، ا.. جانی جانی

آهنگ تو بمیری شاهرخ رویانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

تو بمیری اسپه یار ساده میرنه
چشمی هماز و دلی همساده میرنه
شوکایی اواز و افاده میرنه
پلنگی غیرت و قائده میرنه
اتا چی بوئم، پیر بناله مار بناله، تا که بشکسته سری تار بناله
می دلی ناله کهنه بار بناله، بازم امیر پازوار بمیره

دل ره نسم هاکردی تره بمیرم
زبون ره کمانه هاکردی تره بمیرم
نجوا ره گم هاکردی ته بمیرم
زلف ره پر هاکردی ته بمیرم
خدا می دل درد دره، یه عالم صحبت دره♭ چیسه می قلبی دله دلبر نامرد دره
چیسه عاشقی ره می قسمت هاکردی♭ می زندگی ره پر حسرت هاکردی
می یار مره بشته بورده دیر نیمو♭ شعر و شاعری ره بی حکمت هاکردی

آهنگ مازندرانی شاهرخ رویانی به نام رعنا: DOWNLOAD

متن آهنگ :

سیو زلف ره می ور کا دنی شونی

آی رعنا جان! جان رعنا جان، جان رعنا جان
پاییز داری برگ ره سما دنی شونی

آی رعنا جان! جان رعنا جان، جان رعنا جان
تره گمه بمونم تا بیی ای؛ شی چشی جا اره نا دنی شونی

آی رعنا جان،،
رعنا می چشی سو می ستاره ای شو

شومه دخیل ومه می همراه برو, آی رعنا جان

می عشق ره جا هاده شی دلی گوشه

آی رعنا جان! جان رعنا جان، جان رعنا جان
مره خو هاکرده تی قرمز لوشه

آی رعنا جان! جان رعنا جان، جان رعنا جان
غیر من ریکایی ره دل دونی

منی احل بیه مره بکوشه، آی رعا جان
رعنا می چشی سو، می ستاره ای شو

شومه دخیل ومه می همراه برو؛ آی رعنا جان

آهنگ مازندرانی چلچلای سفری از شاهرخ رویانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

تی عشق می خون جاری بوه
تب مهر می دل خالی نوه
بوئین بوئین می دلبر ره، سیو چشمون تاج سره
چلچلای سفری، یاری گل و کلکلی
عشق ره هاکن منی معنی، می سری درد ره بورین
بلده و تا که رو دزن، میرخمن تا ورازن
دنیا ره می پا بزنن، فقط تویی منی پسند
چلچلای سفری، یاری ایوون و کرک کلی
عشق ره هاکن میسه معنی، می سری درد ره بورین

لبلا خانم، ناز دنی، نازش دنی، لیلا خانم
سیو چشمون احوال پرسش دنی، لیلا خانم کاشکی از بچگی من گت نویووم لیلا خانم
کاشکی که کور بویووم شی سفره دویووم لیلا خانم
لیلا خانم ناز دنی، نازش دنی لیلا خانم
سیو چشمون احوال پرسش دنی لیلا خانم
آسمونی دل ره بهیته می حال، لیلا خانم
همه گنننه ا می بزه لله وا، لیلا خانم
بشکسته لله وا نشونه صدا ، لیلا خانم
لیلا خانم، ناز دنه، نازش دنه، لیلا خانم
سیو چشمون احوال پرس دنه، لیلا خانم
من و می دلبرا یک بار بمیریم، آی پری هیکل، ناز نکن دلبر
یتا قبری دله، قرار بییریم، آی پری هیکل، ناز نکن دلبر

آهنگ مازندرانی شاهرخ رویانی به نام پری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

می فکر و خیالی دله، تو دری! دلبر می جان پری
ته سه مریض بیمه!! تو کجه دری، دلبر!، می جان پری
دلی داغونی دارمه! ته جا نشونی نارمه!
بییم یک دم ته پلی! دلبر، می جان پری

کیجا ته بوردن راست بویه آخر! دلبر، می جان پری
خداوندا منه نووونه باور!! دلبر می جان پری
دلی داغونی دارمه!!! ته جا نشونی نارمه
بییم یک دم ته پلی دلبر می جان پری

آهنگ مازندرانی شاهرخ رویانی به نام ها دادا دادایی دا : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ها دادا دادایی دا،ها دادا دادایی دا خواننده مردی ای دا
بهزاد صفایی ای دا، تی دستی گوشی ای دا
ها دادا دادایی دا، شادوماد ریکایی دا

ها دادا دادایی دا، قشنگ مردی ای دا، سالار مردی ای دا
ها دادا دادایی دا، ها دادا دادایی دا؛ سالار ریکای دا
ها دادا دادایی دا، جاده سربالایی دا، شی نوری ریکایی دا
ها دادا دادایی دا،ها دادا دادایی دا، شی عمو رضائی دا

آهنگ مازندرانی شاهرخ رویانی به نام مازندرونیمه دنیا خبر دار هرس : DOWNLOAD

متن آهنگ :

دلبر نرزه ماه اینه، می همدم، می همدم
جفت چلچلا اینه، می همدم، می همدم
یاد تی حرفها اینه، می همدم، می همدم
می دل صدا اینه، می همدم، می همدم
گل لاله لاله وو، می همدم، می همدم
می جا هاکردی تموم، می همدم، می همدم
زرا ملوله زرا، تریاکی لوله، زرا ره کار نارین، می چاشتی اوره زرا

شی سرگذشت عاشقی ره گمه
اون شو و روزی ناختی ره گمه
اون عکس های یادگاری ره گمه
از دلی درد و صادقی ره گمه
از اون عشق یک طرفی ره گمه، قول و قرار الکی ره گمه
همکلاسی همنشینی ره گمه
اره ایرونیمه دنیا خبردار هرس
مازندرونیمه دنیا خبردار هرس
شکارچی جان امون هاده، شکارچی جان امون هاده
گمه شی فقیری ای دا شکارچی جان امون هاده
من امشو عروسی ای دا شکارچی جان امون هاده
من شادوماد مردی ای دا شکارچی جان امون هاده

آهنگ مازندرانی دل بیچاره شاهرخ رویانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

سربالا هاکن هارش خداره
مبادا بشکنی عهد و وفاره
روزگار نلایمن ار بد بیارم
دل بشکستر ار درد بیارم

آهنگ مازندرانی ای یار از شاهرخ رویانی : DOWNLOAD

پیانو : مجتبی خوشبخت
شاعر : اشکان منصف

متن آهنگ :

آهنگ لیلی لیلی از شاهرخ رویانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

من تِنی دا وومه
هر چی بوتی نا نومه
عاشق و شیدا وومه
لیلی لیلی لیلی
تو منی پروانه ای
چراغ خانه ای
اخ یک و یکدانه ای
لیلی لیلی لیلی
آب و جارو هاکِردی
امشو دارنی مهمون
شلیته دَکِردی و فرش هاکِردی ایوون
شمع سو هاکِردی و تَش بَزوعی عوده
فازه تِره دارمه امشو دارمه تِنه موده
من تِنی دا وومه
هر چی بوتی نا نومه
عاشق و شیدا وومه
لیلی لیلی لیلی
تو منی پروانه ای
چراغ خانه ای
اخ یک و یکدانه ای
لیلی لیلی لیلی
تو ملکه و شاهزاده مازندران
تو همونی که به دریا دِنی حکم طوفان
موج موهای تِره نارنه موج دریا
آفتاب پنجه ره مونی نارنی المثنی
مغروری و زیبا
شهزاده رویا
رخ دارنی به مولا
لیلی لیلی لیلی
ماه تیکه تویی
تو می چشِ سویی
تیرماه سیزده شویی
لیلی لیلی لیلی

آهنگ معجزه از شاهرخ رویانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

بِره ای یار ای یار جانان من
بت پرستی یهودی یا مسلمان من
همه دنیای من
بِره ای یار یار ماه تابان من
حیف که دیر بیموئی تو سر راه من
همه رویای من
تو معجزه کِنی یار مگه افسونگری
شک دارمه که نکِنه تو مگه جادوگری
هرکی هرچی هستی تو شاه منی
ناز من تو ساز و آواز منی
نَشو ای یار جان امید فردای من
وومه مجنون به شرطی بَوی لیلای من
دین و دنیای من رفیق راه من
تو پلنگ وحشی پا بِشتی صحرای من
یعنی وومه یوسف و تو زلیخای من
یعنی تعبیر وونه دلبر وونی دلخواه من
تو معجزه کِنی یار مگه افسونگری
شک دارمه که نکِنه تو مگه جادوگری
هرکی هرچی هستی تو شاه منی
ناز من تو ساز و آواز منی


بر چسب ها :
نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.