دانلود شروه دشتی | آشنایی با شروه

  08 مهر 1401 7703 بازدید بدون نظر

  دانلود شروه دشتی | آشنایی با شروه

  شروه دشتی چیست ؟

  شَرْوِه گونه‌ ای خوانندگی از اشکال موسیقی لری به خصوص دو استان بوشهر و هرمزگان است که به آن شهری نیز می‌گویند.

  شروه به عنوان آواز دشتی و دشتستانی، نغمه‌ای غمگنانه در مایه دشتی است.

  برای این نغمه اشعار دوبیتی به کار می‌رود که غالباً از شاعران دوبیتی سرای جنوب می‌باشد.

  شروه در لغت با تلفظ‌های شرفنگ ، شرفه و… نوعی خوانندگی، صدای پا و بخصوص به معنی صدا و نغمه آهسته و بانگ است .

  خاستگاه شروه :

  خاستگاه شروه مناطق دشتی ، دشتستان و تنگستان در استان بوشهر و عموماً جنوب ایران است.

  در مناطق استان بوشهر به شروه، حاجیانی یا شنبه‌ ای نیز اطلاق می‌شود که به نظر می‌رسد از شیوه‌های شروه‌خوانی است و چون در این مناطق شروه بیشتر با دوبیتی‌های فایز دشتی خوانده می‌شود به آن فایزخوانی هم می‌گویند.

  در شروه‌خوانی مناطق استان بوشهر از دوبیتی‌های دوبیتی‌سرایان محلی چون: فایز دشتی، مفتون بردخونی، باکی، نادم و… یا باباطاهر نیز بهره می‌برند. در نقاط مختلف ایران شروه‌خوانی را دشتی یا آواز دشتی می‌شناسند.

  منطقه دشتی مرکز محور شروه به شمار می‌آید، شروه در یک جمله مهم‌ترین آهنگ و سوز و ساز جنوب است، این سروده از دل برخاسته بیشتر مواقع در مایه دشتی، شوشتری، ترک و نوا خوانده می‌شود. شروه به صورت منفرد و تک نفری با نوایی سوزناک اجرا می‌شود که البته باید آن را با مرثیه خوانی متفاوت دانست، زیرا این آوای جنوبی در قالب دوبیتی‌هایی است که بیشتر عاشقانه‌اند و بوی وصل و فراق و وصف معشوق می‌دهند و چه بسا محتوای این دو بیتی‌ها بسیار از غم دور است، اما شکل و شیوه قرائت و خواندن آن‌ها به صورت شروه خواه ناخواه با ریتمی غم‌آلوده همراه می‌شود.

  ثبت شروه :

  در جلسه سیاست‌گذاری شورای ثبت در ۲۳ و ۲۴ خردادماه ۱۳۹۰ شروه برای منطقه دشتی به  ثبت میراث فرهنگی رسید .

  در زیر گلچینی از شروه خوانی ها را قرار داده ایم :

  دشتی مصطفی حیدری - دانلود شروه دشتی | آشنایی با شروه

    دشتی شلوای قدیمی از مصطفی حیدری : DOWNLOAD

  متن :
  دو زلفون سیاهش مو نگیرم
  به زیر چتر شاهونت بمیرم
  کلام الله بیا ما را قسم ده
  دیگه مو از تو هیچ یادی نگیردم
  بیا دختر تو خان چمیگی
  چرا از عهد و پیمونت نمیگی
  ولم رفت و دلم پای خود برد

  شروه انتظار از علی احمدزاده : DOWNLOAD

  ضبط و تنظیم : محمد شهاب زاده

  مصیبت خوانی جوان از دست رفته از سهیلا خواجه : DOWNLOAD

  متن :
  ای دی رو چه زحمت ها که در پایت کشیدم
  اما دی مسعود میگم دی بزرگت کردم و مادر والا مو عیشت ندیدم
  دی والا دلم میخواست که دامادت نمایم
  مادر والا ببستم حجله و شادت نمایم
  بگو سی رود نا امیدم

  شروه سوزناک از سهیلا خواجه : DOWNLOAD

  متن :
  ای وی اگر یار مونه دیدین ب خلوت

  بهش گو ای بی وفا ای کم محبت

  ای وای های تو ک ترک مونه بیچاره کردی

  چرا روز اول کردی محبت

  ای وای چرا روز اول کردی محبت

  ای بی وفا

  اخی بگو یادت ای دوست

  بگو یادت ای دوست

  ای وای های های

  بیو تا مجلسی از نو بگیریم وای بگیریم

  عزیزم بازم ب دور هم بشینیم

  اخی زمونه بی وفا عمر کوتاه و عمر کوتاه

  های مبادا هرکدام جایی بمیریم

  ای وای بیو تا کش نشینیم و راست گوییم

  سخن های گذشتمون والا باز گوییم

  اخی سخنهای گذشته مو بسم نی

  والا تو جایی رفتی ک دسترسم نی

  ای وای تو جایی رفتی قصر بلندی

  سخن ها دارمو جای گفتنم نی

  اخی وای بسی شبها ایدو بی ما نشینید

  بسی شبا ایدو والا بی ما نشینی

  ملول ای دوست گشتی از نشستن

  ای پس از ما اینقدر تنها نشینی

  ای وای به مجلس اید دوستان باوفا کو

  ای عزیزان رفیقان والا شما کو

  ای وای همه رفتن مجلسون گشته خالی

  آی یقین دارم ک سر در گور کردن و رفتن

  دشتی سهیلا خواجه - دانلود شروه دشتی | آشنایی با شروه

  شروه خوشا روزی از سهیلا خواجه : DOWNLOAD

  متن :
  خوشا روزی که ما داشتیم روزگاری

  خوشا روزی که ما داشتیم قول و قراری

  ای وای خوشا روزی که ما را هوایی بی

  در دروازه و کارونسرایی بی

  دانلود شروه عباس مفتاح داغ جوان

  ای وای کجا شیرون کجا ماوای شیرون

  والا درل بسته و دروازه بیرون

  آخی بگو بیو تا مجلسی از نو بگیریم

  شروه دشتی از قبر جوانان از سهیلا خواجه : DOWNLOAD

  متن :
  ای دل سر قبر جوانون لاله روید

  ای دمی که مهوشان ایند ب گلگشت

  ای وای ستم بر من نکن وای خودش میدید ک تختش میبرد باد

  ای وای بگو چتن ای دل ک امشو نو کامی

  چتن ای دل که سرگردونی

  هی روزگار مثال مرغ با چی میزنی بال

  ای دل بهار آمد ب صحرا دل و دشت

  شتر از بار مینالداز پولاد اسماعیلی : DOWNLOAD

  متن :
  شتر از بار مینالد من از دل مو از دل

  شتر از بار مینالد من از دل مو از دل

  بنالیم هر دومون منزل به منزل های دل

  عزیزم شتر نالد که مو بارم گرونن

  مو هم نالم که دور افتادم از دل وی وی دل

  ای داد اخ دل

  شروه صوتی دلی خونین پسندند از پولاد اسماعیلی : DOWNLOAD

  متن :
  دلی خونین پسندد دلا خون شد ک خوبون این پسندند ای دوست

  کفر و دین بی مشتری نیست

  ای وای دل های داد

  خدایا داد از این دل داد از این دل

  که مو یک دم نگشتم شاد از این دل

  ای وای دل هی داد

  ای داد چرا از درد هجران من بنالم؟

  ای دوست که اون سرو امید من شده خم

  ای روزگار ای روزگار

  عزیزم خداوندا ز احوالم تو دانی ای روزگار

  خداوندا ز احوالم تو دانی که از غم پیر گشتم در جوانی

  عزیزم ای دوست وی دوست وای دوست

  ای دل رخی چون ناله ی شب رنگ داری وای دل

  عزیزم رخی چون ناله ی شب رنگ

  دهانی چون دل من تنگ داری

  عزیزم ب هر ک مهربان باشی

  مهربانی ننگ داری

  عزیزم بدون تو مرا دنیا صفا نیست

  دل من با تو دانا بی وفا نیست ای دوست

  عزیزم مزن بر زخم دل جدایی

  که این دل با جدایی آشنا نیست

  اسماعیلی شروه دشتی - دانلود شروه دشتی | آشنایی با شروه

  شروه دشتی تمام مهربانان از پولاد اسماعیلی : DOWNLOAD

  متن :
  محبت ای وای محبت اتشی بر جانم افروخت

  که تا صبح قیامت بایدم سوخت ای داد

  ای وای عجب پیراهنی بحرم بریدن

  که خیاط قیامت بایدش دوخت

  روزگار که باید هم بسوزم هم بسازم داد داد داد

  ای وای نه پا دارم که ایم به سویت ای دل

  آی نه پا دارم که مو ایم به سویت

  نه بال دارم که پروازم به کویت ای دوست

  ای وای رفیقون چاره ی فایز همین است بشینم تا قیامت ارزویت ای دوست

  ای وای به دل گفتم که ای برگشته کوکب برو منزل مکن چون شب

  روزگار همه در عیش و نوش و من غمینم

  همه دل شاد و من اندوهگینم ای دل

  روزگار من از روز اول نقاش قدرت کشید نقش اجل بر محجبینم

  روزگار که تا هرگز نخواهد برده خوابت

  شروه صوتی خوشا بزم رفیقان وفادار از پولاد اسماعیلی : DOWNLOAD

  متن :
  خوشا بزم رفیقان وفادار

  خوشا اون ساعت که بودی جان فایز

  در اغوش بتان و رخ سار

  ای بیو ای دوست

  وای دل بیو ای دوست تا با هم نشینیم

  وای در این گلشن گل وصلی بچینیم

  ای دل وای دل مثال بلبل گل در گلستان

  دمادم مهر همدیگر گزینیم وای دل

  روزگار نشسته مهر تو چون تیر بر دل

  ای دل نشسته مهر تو چون تیر بر دل

  ای دل به زلف تو دوباره گشت مایل

  ای دل پس از من دوستان گویید افسوس

  ای دل که اخر فایز شیرین سخن رفت

  ای داد داد ای دل

  وای در آخر بی وفایی کردن اخر ایشان

  روزگار در آخر بی وفایی کردن دل

  آی وای دلا ای دل دلا امشب غم بسیار داری

  وی یقین شوق وصال یار داری های های ای دل

  ای دل شبی از شدت شوق تو فایز وای نه بیماری مگر بیمار داری های دل

  آهنگ دشتی غمگین و سوزناک علی رزاقی : DOWNLOAD

  متن :
  آخی خداوندا جونیوم به سر رفت
  آی درخت شادکامی بی ثمر رفا
  آی درخت شادکامی بی ثمر رفا
  از آن ترسوم نبینوم روی ماهت
  آی اجل بر شیشه ی بختم زده سنگ
  آی اجل بر شیشه ی بختم زده سنگ

  سناسیری - دانلود شروه دشتی | آشنایی با شروه

  از شروه خوانی محسن سناسیری : DOWNLOAD

  متن :
  چنان محو تماشای تو گشتم که از هر دلربایی دل بریدم

  ای دوست ای دوست

  ای دل وای سفر مشکل فراق یار مشکل یار مشکل

  عزیزم سفر مشکل فراق یار مشکل

  به ناچارای نهم این بار بر دل

  سفر مشکل فراق یار مشکل


  بر چسب ها :

  این مطلب بدون برچسب می باشد.

  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.