دانلود آهنگ های مازندرانی علی رمضانپور

  21 نوامبر 2020 2498 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های مازندرانی علی رمضانپور

  رمضانپور - دانلود آهنگ های مازندرانی علی رمضانپور

  در این پست گلچینی از آهنگ های مازندرانی علی رمضانپور  را در کاکتوس موزیک قرار داده ایم و امیدواریم لذت ببرید :

   

  آهنگ شهر مرده ها از علی رمضانپور  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  کوچه به کوچه تی ردپا
  لحظه به لحظه تنی صدا
  مسه عذابه دقیقه ها
  لعنت به این شهر مرده ها
  مسه عذابه دقیقه ها
  لعنت به این شهر مرده ها
  کی باته
  عاشق نارنه خدا
  کی من و تره کرده جدا
  اگه بوم من شی درد و دل
  خیلی زیاد هسته غصه ها
  خیلی زیاد هسته غصه هادیگر نتونم حتی یه لحظه
  بی معرفت
  تی چشم براه
  قسمت همینه بوه جدایی
  می عاقبت ای بی وفا
  قسمت همینه بوه جدایی
  می عاقبت ای بی وفا

   

  آهنگ علی رمضانپور به نام زندانی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ای بی وفا، ای بی وفا
  دفتری رو نویسمه شی دلی غم
  شی دستی جا پاک کمه شی چشی نم
  یاد روزایی که ویمی هم قدم
  تی یک تار می بیه منی قسم
  زندگی مثال باده
  بی وفایی تنی زاته
  دل بمرده زنده یاد ره
  کی غم ره اینجور بساته
  جان دلبر، از ته بیتمه فاصله

  ولی این شهر ره کمه قلقله

  شی دلی دا

  بعد تو چی بیه منی سر گذشت
  هر شو شی پیک ره پیاله کمه مشت
  دیگه راهی ناینی تو واسه برگشت
  هر کاری کنی دل نکنه گذشت
  زندگی مثال باده
  بی وفایی تنی ذاته، دل بمرده زنده یاده، کی غم ره اینجور بساته
  جان دلبر؛ امه پشت سر هزار و یک جور حرف دره؛ آفتابی روز شونی کوه برف دره
  مه آسمون منی کوتر بمرده
  بمثل ماهی نور نم نم دمرده
  می زبون لال انگار دلبر بمرده
  به یاد تو می دل دریایی درده
  زندگی مثال باده، بی وفایی تنی ذاته
  دل بمرده زنده یاده، کی غم ره اینجور بساته

   

  آهنگ ساقی از علی رمضانپور  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ساقی پیک پیک اوله
  سلامتی می دلبره
  سلامتی می دلخواه
  بی وفا، همه بی وفا
  ساقی پیک پیک اوله
  هر چی بوم بازم کمه
  خوامبه مست و خراب
  دیگه می دل بوه کباب
  عرق توی چهار لیتری چی حالی دارنه ساقی
  اول مستی و بعد بالایی دارنه ساقی
  جان ساقی، اینم پیک دومه ولا
  ساقی پیک، پیک دوم؛ دیگه ندارمه دووم
  لبریز هاکن می پیک ره، خوامبه بووشه تموم
  ساقی دکن می پیک ره
  خوامه می دل بترکه

  لعنت به این .. روزگار
  یاری دل چنی سنگه
  رفیق تی وری مستی
  چی حالی دارنه ساقی
  سلامتی منو تو، که هر شو دارمی مستی
  رفیق تی ور مستی
  چی حالی دارنه مستی
  سلامتی من و تو که هر شو دارمی مستی
  ساقی پیک، پیک آخره
  می کچیک دل تک پره
  لعنت به این روزگار
  که بی وفاش می دلبره
  ساقی دیگه حالی نارمه
  با کسی من کاری نارمه
  ساقی می حال خرابه
  امشو می حال خرابه
  رفیق تی وری مستی چی حالی دارنه ساقی

   

  آهنگ روانی شهر از علی رمضانپور : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  چاره چیه؟ ته که نخواینی مره دتر

  هر چی بلائه ته یکی که بیاردی می سر
  تیسه بومه عشق روانی شهر

  هر کی بدیه گنه چی بیموئه تنی سر
  می دست که نیه هنوز این دل خواینه تره

  تی جای خالی می زندگی ره بزو گره
  قرار نهیه تنهایی بورم ای نجاده ره

  تی یادگاری هم هنوز هم چشی جلو دره
  حوصله نارمه تیک عصبی دارمه
  می چشم نینه هیچکس بی ته روانی بومه لج و لجبازی وسته دیگه بهیمه خسته
  حرف از عشق نزو دشمن برو می تن ره وصله

  من و تی جای خالی

  چنی تو بیخیالی
  تیسه بیمه بی قرار ته فکر عشق و حالی

  بوردی و تنها بشتی من و می خاطرات ره
  چاره چیه آخرش تیخ اطرات زیاده

  بی رحمی زمونه بیته مره نشونه
  دل ومه به هر کی آدم بی گمونه

  کاشکی که برنگردیم به اون روزای اول
  کاش طلسم جدایی تی دستی جا بوو باطل

  حوصله نارمه تیک عصبی دارمه
  می چشم نینه هیچکس بی ته روانی بومه لج و لجبازی وسته دیگه بهیمه خسته
  حرف از عشق نزو دشمن برو می تن ره وصله

  حوصله نارمه تیک عصبی دارمه
  می چشم نینه هیچکس بی ته روانی بومه لج و لجبازی وسته دیگه بهیمه خسته
  حرف از عشق نزو دشمن برو می تن ره وصله

   

  آهنگ یل دادا یلون دادا از علی رمضانپور : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دلبر تنی یاری فدایی وومه
  تو اگه شاهی من تی فدایی وومه
  ها دادا ها دادا، ها دادا خوایمه بورم من رفق سمت ساری
  راه ره ور هادم پلیس راه طرفی
  بوکسور مردی ای دا، تی نام و نشونی دا

  ای جانا، جاناا، یاراا، جاناا، ای یار
  یل دادا یلون دادا
  یل دادا یلون دادا، برار سر پهلوون دادا
  همه جا تی صحبته پلنگ مازرون دادا
  تی وجود امه محل مثل ستونه ها برار
  شیری جور نعره بکش دشمنی دل نییره قرار
  ها دادا تی پرچم دره بالا، ساری دله تی

   

  آهنگ دنیا ره دل نون از علی رمضانپور : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دنیا ره دل نون ته دستی دستی
  تی دست ره کار دنه این دل دوستی
  شی دل ره مست هاکن، دل مستی هاکن
  دنیا ره پیش بور با مستی مستی
  من هی بنالم و شما هادین گوش
  کوهی انا سنگینی کنه می دوش
  اتا می دوش اتی می دلی کنار
  غم ره دوش کشمه دیار به دیار
  حال و روز دلی غش بیه تو بوردی
  دل اتا وصله تش بیه تو بوردی
  گمون کمه می جان بورده تی همراه

  می تن بی جان نش بیه، ته بوردی
  من هی بنالم و شما هادین گوش
  کوهی انا سنگینی دره می دوش
  اتی می دوش اتی می دلی کنار
  غم ره دوش کشمه دیار به دیار
  بنال بلبل بنال، تا من بنالم
  ته درد گل بنال من درد یارم
  ته درد گل بنال، شش ماه وشش روز
  من درد یار بنالم هر شب و روز
  من هی بنالم و شما هادین گوش
  کوهی انا سنگینی کته می دوش
  اتی می دوش اتی می دلی کنار
  غم ره دوش کشمه، دیار به دیار

   

  آهنگ دلبر مجازی از علی رمضانپور : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

   هوا بووئه تاریک
  ماه بیمو جای خورشید
  تره می یاد ایارنه
  دلبر تو وی می امید
  تره هادانه فریب
  اینا مره یاد ایارنه
  هر روز من شیمه سرکار
  استامه اضافه کار
  در بیارم تیسه من نون حلال
  ندونستمه می دلبر، می اتاق هسته با ریکا تنها
  لعنت به این روزگار

  ای جاناا، امان امان هایی
  من و تی عهد و وقا دیگه بویه پامال
  منو تنی رفاقت بورده تو خواب و خیال
  یاده هر شو به هر بهونه ایمویی می ور
  اسا مهمونی هر شو، ندنه مجال
  دلبر، دلبر مجازی، مره هادایی بازی
  تره یاده لب ساحل، کردمی خاطره سازی
  دلبر، دلبر مجازی
  مره هادایی بازی، تره یاده لب ساحل، کردمی خاطره سازی
  ای یار دوو بشنویی منی حرفها
  خاطره نسازین هیچ جای دنیا

  این غصه خومه که تی چشم بوو وا
  دل نونین شی دلبر بی وفا
  دلبر، دلبر مجازی، مره هادایی بازی
  تره یاده لب ساحل کردمی خاطره سازی

   

  آهنگ آبانی مغرور از علی رمضانپور : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  من شی خسته گلی ای قربون
  منی تولدی روز، می کا بویه افسوس
  چی سالهایی که بی تو ویه تاریک شو وروز
  وقتی بیمومه دنیا منی بخت بیه سیاه
  شمع تولد مره خاموش هاکرده خدا
  یار بویه مغرور و هستمه خیلی حساس
  شی دلبری رو غیرتی هستمه خیلی وسواس
  مبارکه تولد، هر چند بیمه داغون
  این زندگی چی داشته، می وسه نداشته سود
  غصه می دل دره دلبر، اسا ونه چیکار هاکنم
  ونگ دمه من خدا ره
  نخوامه تی دنیا ره

  کاشکی از روز اول بشنستوو منی صدا ره
  اون روز که من بیمومه برمه ره سر هدامه
  انگاری دونستمه منی بخت خیلی تاره
  یار بویه مغرور، هستمه خیلی حساس
  شی دلبری رو غیرتی هستمه خیلی وسواس
  مبارکه تولد، هر چند بومه نابود
  این زندگی چی داشته می وسه نداشته سود
  جان شی سری دا شی دلی دا
  بخونم من زار و زار
  شمع بهیه بسوته
  می وسه جشن نییرین می دل هسته شب تار
  مبارکه تولد هر چند بومه نابود
  این زندگی چی داشته می وسه ناشته سود
  یار بویه مغرور و هستمه خیلی حساس
  شی دلبری رو غیرتی، هستمه خیلی وسواس
  یه آبانی مغرور و هستمه خیلی حساس

  آهنگ دلگیر از علی رمضانپور : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ته بوردن می روز ره سیو هاکرده دتر
  مثال شب تار، بی سو هاکرده دتر
  هر شو تا صوایی می کار غصه وه دتر
  مره این جدایی دلگیر هاکرده دتر
  ترانه سرا محبوبه رشیدی
  های امان امان، های های های
  آی امان امان هاای، های امان امان ای دوست
  سر زبون کوچه ها بومه دتر
  هر کجه شومه من رسوا بومه دتر
  ته وسه بغض بی صدا بومه دتر
  کس و ناکسی پیش رسوا بومه دتر
  شی دلی درد ره، شی ما یی قربون
  چنی هنیشه دل تی انتظاری قربون
  سیو چشمون ابرو، وفا نداشتی
  مره هاکردی بی قراری قربون

  ای جانااا، جانااا، غم دنیا مره دلگیر هاکرده دتر
  غم دلبر مره اسیر هاکرده دتر
  عاشقی هاکردمه مثال مجنون دتر
  عاشق بیچاره ندارنه سامون دتر
  بعد تو دنیا مره اسیر هاکرده دتر
  مره از عاشقی دلگیر هاکرده دتر
  مرد عاشق مثال چلچلائه دتر
  تقدیر این بیچاره هاکرده دتر
  شی دلی درد ره هی شما ری قربون
  چنی هنیشه دل تی انتظاری قربون
  سیو چشمون ابرو وفا نداشتی
  مره هاکردی بی قراری قربون
  شی دنیایی غمی دا، دل نارنه مرحمی دا
  های امان امان، های امان امان، های های های
  مستی کمه تره از یاد بورم دتر
  مستی چاره نیه نشونی از سر دتر
  اگه دونی چی بیمو بر سر من دتر
  تی سنگ دل می وسه وونه پرپر دتر
  شی دلی مست چشم خماری قربون
  کشنه دل تی انتظاری قربون
  سیو چشمون ابرو وفا نداشتی
  مره هاکردی بی قراری قربون

  آهنگ زندونی از علی رمضانپور : DOWNLOAD

  ترانه سرا : مصطفی بابلسری

  متن آهنگ :

  صدای آژیر و صدای بوقه دلبر

  مره بیتنه دلبر کلاانتر شمی شهر
  بتمه مره ول هاکن گناهی نارمه ولا

  صدا بزوئه سرهنگ وه هسته یاغی ریکا

  روز وونه شو و روز وونه روز آ برار بشکیه میله زندون

  زندونی دست برار بییمه گرفتار بشکیه میله زندون
  دلبر بیمو ملاقات پایین دره منی سر

  شرمنده تو هستمه شه دونی جان دلبر
  کنج زندون اسیری می دل تاریک و سرده

  اون که مرد جبسه دونه می دلی درد ره
  روز وونه شو و روز وونه روز آ برار بشکیه میله زندون

  زندونی دست برار بییمه گرفتار بشکیه میله زندون
  روز وونه شو و روز وونه روز آ برار بشکیه میله زندون

  زندونی دست برار بییمه گرفتار بشکیه میله زندون
  زندونی دست برار بیه گرفتار بشکیه میله زندون
  به جرم بی گناهی حبس ابد بهیمه

  پرونده دار سنگین من پیش قاضی بیمه
  همه گننه دلبر تو لات و شور و شری

  می اسم ره گت هاکردنه گنه همه ره سری
  روز وونه شو ووونه روز ها برار بشکیه میله زندون

  زندونی دست برار بیه گرفتار بشکیه میله زندون

   

  آهنگ قسم از علی رمضانپور : DOWNLOAD

  ترانه سرا : امیر احسان خدا پرست

  تنظیم کننده : علی سلیم پور

  متن آهنگ :

  دلبر تیسه من کاتون خواب بومه

  ترک بخرده دل بی تاب بومه
  شی زندگی فقط عذاب بدیمه

  روزگار ره نقش بر آب بدیمه
  دلبر تیسه دست به سیگار بومه

  کاری هاکردی خلاف کار بومه
  تی خاطری پرونده دار بومه

  مگه من تی بمرده من یار نومه
  ارائـه ای دیـگر از رسانـه اینترنتـی

  وارش شویی کیمه بیمه یار یار ای
  عاشق زن بیوه بیمه یار یار ای
  مثل خشک هاییته هیمه بیمه یار یار ای

  مگه تی تنی جمه نیمه یار یار ای
  وارش شویی کیمه بیمه یار یار ای
  عاشق زن بیوه بیمه یار یار ای
  مثل خشک هاییته هیمه بیمه یار یار ای
  مگه تی تنی جمه نیمه یار یار ای

  همه گتنه دلبر تو هستی نارو
  من گتمه تانی مره نزنین درو

  تا که بدیمه من شی چشی جلو
  با غریبه دیی یار بی آبرو

  دلبر قسم خرمه به تی تار مو دلبر
  تی بدین بیه منی آرزو دلبر

  از وقتی بوردی نارنه می چشم ای خو دلبر
  همه ره دور بزن شه تنها برو
  وارش شویی کیمه بیمه یار یار ای

  عاشق زن بیوه بیمه یار یار ای
  مثل خشک هاییته هیمه بیمه یار یار ای

  مگه تی تنی جمه نیمه یار یار ای
  وارش شویی کیمه بیمه یار یار ای

  عاشق زن بیوه بیمه یار یار ای
  مثل خشک هاییته هیمه بیمه یار یار ای

  مگه تی تنی جمه نیمه یار یار ای

  دلبر تی وسه کارتون خواب بیمه

  ترک بخرده دل بی تاب بومه

  شی زندگی فقط عذاب بدیمه

   

  آهنگ مازندرانی دلبر جان  از علی رمضانپور : DOWNLOAD

  تنظیم کننده : حامد سلیمانی

  متن آهنگ :

  ای دوست، جاناا، جاناا، امان امان امان امان، جان ای
  دلی دارمه دلی بشکسته دارمه، دلبر جان مره تنها نیِل جان
  دست این روزگار من گله دارمه، دلبر جان مره تنها نیِل جان
  چی وونه برسه مجنون به لیلی، دلبر جان مره تنها نیِل جان
  آخر عاشقی نوو جدایی، دلبر جان مره تنها نیِل جان
  دلبر جان، مره تنها نیِل جان، مره تنها نیِل جان، دلبر جان مره تنها نیِل جان
  اگه میخوای بری برو، ولی فراموشم نکن

  آتیش قلبمو ببین اینجوری خاموشم نکن
  اگه میخوای بری برو، ولی صداشو در نیار

  برای این ترانه هام این شعر عاشقی رو بذار

  ته وسه بهیمه ساری ای یاغی نشو نشو نشو

  تی وسه مره بیتنه شهری آگهی نشو نشو نشو
  الان چند روزه که بیمه فراری نشو نشو نشو

  تی خاطر بهیمه محله ای ساقی نشو نشو نشو
  دلبرجان، مره تنها نیِل جان، مره تنها نیِل جان

  دلبر جان مره تنها نیِل جان، مره تنها نیِل جان
  درمون درد من چشم سیاهه، دلبر جان مره تنها نیِل جان

  بالا سر خدا ونی گواهه دلبر جان، دلبر جان مره تنها نیِل جان
  بی تو می زندگی دلخواه تباهه، دلبر جان مره تنها نیِل جان
  دلبر جان مره تنها نیِل جان، مره تنها نیِل جان
  دلبرر جان مره تنها نیِل جان، مره تنها نیِل جان

  آهنگ حال خرابه از علی رمضانپور : DOWNLOAD

  تنظیم و مسترینگ : حسین حیدری

  ترانه و آهنگ : علی رمضان پور


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.