دانلود آهنگ های مازندرانی علی رمضانپور

15 آبان 1402 38763 بازدید بدون نظر

دانلود آهنگ های مازندرانی علی رمضانپور

رمضانپور - دانلود آهنگ های مازندرانی علی رمضانپور

در این پست گلچینی از آهنگ های مازندرانی علی رمضانپور  را در کاکتوس موزیک قرار داده ایم و امیدواریم لذت ببرید :

آهنگ فکر و خیال از علی رمضانپور : DOWNLOAD

ترانه سرا مصطفی بابلسری
تنظیم و میکس و مستر : حمید سلیمانی

متن آهنگ :

روزی چند لحظه به من فکر کندی یار
با کدوم آهنگمه تنی خیال
حتی کم نشون هاده که دلخوری
من به عشق ته می دل پر زنده یار
چنده شوره ناختی تا خدِ صبح
چنده دلشوره بدی تا به سحر
چنده از دل آرزو کردی که من
سرزده تولدت بییم تی ور
دنیاره که بی ته من ایتی نخوامه
سرتاسر این شهر دل خسته صدامه
دلتنگی هر شو منه دنه آزار
همدم تنهایی بیه در و دیوار
بیه در و دیوار

 

 

 

 

روزی چند بار منی عکس قابِ جا
نیشنی و تنهایی حرف زنی شی جا
چنددفعه بمردی و زنده بیی
اما در نمو ته جا اتتا صدا
چنده از غم بی صدا داد بکشِم
چنده تنهایی بورم فکر و خیال
چنده از درد د کفم کف توام
اینهمه هرشو شی جا کِمه سوال
دنیاره که بی ته من اینتی نخوامه
سرتاسر این شهر من خسته صدامه
دلتنگی هر شو منه دنه آزار
همدم تنهایی بیه در و دیوار
بیه در و دیوار

 

آهنگ شهر مرده ها از علی رمضانپور  : DOWNLOAD

متن آهنگ :

کوچه به کوچه تی ردپا
لحظه به لحظه تنی صدا
مسه عذابه دقیقه ها
لعنت به این شهر مرده ها
مسه عذابه دقیقه ها
لعنت به این شهر مرده ها
کی باته
عاشق نارنه خدا
کی من و تره کرده جدا
اگه بوم من شی درد و دل
خیلی زیاد هسته غصه ها
خیلی زیاد هسته غصه هادیگر نتونم حتی یه لحظه
بی معرفت
تی چشم براه
قسمت همینه بوه جدایی
می عاقبت ای بی وفا
قسمت همینه بوه جدایی
می عاقبت ای بی وفا

 

آهنگ علی رمضانپور به نام زندانی : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ای بی وفا، ای بی وفا
دفتری رو نویسمه شی دلی غم
شی دستی جا پاک کمه شی چشی نم
یاد روزایی که ویمی هم قدم
تی یک تار می بیه منی قسم
زندگی مثال باده
بی وفایی تنی زاته
دل بمرده زنده یاد ره
کی غم ره اینجور بساته
جان دلبر، از ته بیتمه فاصله

ولی این شهر ره کمه قلقله

شی دلی دا

بعد تو چی بیه منی سر گذشت
هر شو شی پیک ره پیاله کمه مشت
دیگه راهی ناینی تو واسه برگشت
هر کاری کنی دل نکنه گذشت
زندگی مثال باده
بی وفایی تنی ذاته، دل بمرده زنده یاده، کی غم ره اینجور بساته
جان دلبر؛ امه پشت سر هزار و یک جور حرف دره؛ آفتابی روز شونی کوه برف دره
مه آسمون منی کوتر بمرده
بمثل ماهی نور نم نم دمرده
می زبون لال انگار دلبر بمرده
به یاد تو می دل دریایی درده
زندگی مثال باده، بی وفایی تنی ذاته
دل بمرده زنده یاده، کی غم ره اینجور بساته

آهنگ زندانی از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

زندونیمُ و دل کِچیکُ پشت میله جانِ یار
مثل شیری که اسیره خسته دستِ روزگار
چَنِ بکشِم جانِ دلبر کنج زندون انتظار
خسته بَیمه نارمه طاقت ، تف ب دنیا روزگار
بسه قاضی بسه قاضی خسته بَیمه حکم هاده چوبه دار
یتا خواهش دارمه تی جا بِل بووینِم جانه مار
بِل بووینِم جانه مار
آخ میله زندان هی تو گواهی
هی تو گواهی
بیه اِسبه کنجی زندون می سرِ می به چه گناهی

 

آهنگ ساقی از علی رمضانپور  : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ساقی پیک پیک اوله
سلامتی می دلبره
سلامتی می دلخواه
بی وفا، همه بی وفا
ساقی پیک پیک اوله
هر چی بوم بازم کمه
خوامبه مست و خراب
دیگه می دل بوه کباب
عرق توی چهار لیتری چی حالی دارنه ساقی
اول مستی و بعد بالایی دارنه ساقی
جان ساقی، اینم پیک دومه ولا
ساقی پیک، پیک دوم؛ دیگه ندارمه دووم
لبریز هاکن می پیک ره، خوامبه بووشه تموم
ساقی دکن می پیک ره
خوامه می دل بترکه

لعنت به این .. روزگار
یاری دل چنی سنگه
رفیق تی وری مستی
چی حالی دارنه ساقی
سلامتی منو تو، که هر شو دارمی مستی
رفیق تی ور مستی
چی حالی دارنه مستی
سلامتی من و تو که هر شو دارمی مستی
ساقی پیک، پیک آخره
می کچیک دل تک پره
لعنت به این روزگار
که بی وفاش می دلبره
ساقی دیگه حالی نارمه
با کسی من کاری نارمه
ساقی می حال خرابه
امشو می حال خرابه
رفیق تی وری مستی چی حالی دارنه ساقی

 

آهنگ روانی شهر از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

چاره چیه؟ ته که نخواینی مره دتر

هر چی بلائه ته یکی که بیاردی می سر
تیسه بومه عشق روانی شهر

هر کی بدیه گنه چی بیموئه تنی سر
می دست که نیه هنوز این دل خواینه تره

تی جای خالی می زندگی ره بزو گره
قرار نهیه تنهایی بورم ای نجاده ره

تی یادگاری هم هنوز هم چشی جلو دره
حوصله نارمه تیک عصبی دارمه
می چشم نینه هیچکس بی ته روانی بومه لج و لجبازی وسته دیگه بهیمه خسته
حرف از عشق نزو دشمن برو می تن ره وصله

من و تی جای خالی

چنی تو بیخیالی
تیسه بیمه بی قرار ته فکر عشق و حالی

بوردی و تنها بشتی من و می خاطرات ره
چاره چیه آخرش تیخ اطرات زیاده

بی رحمی زمونه بیته مره نشونه
دل ومه به هر کی آدم بی گمونه

کاشکی که برنگردیم به اون روزای اول
کاش طلسم جدایی تی دستی جا بوو باطل

حوصله نارمه تیک عصبی دارمه
می چشم نینه هیچکس بی ته روانی بومه لج و لجبازی وسته دیگه بهیمه خسته
حرف از عشق نزو دشمن برو می تن ره وصله

حوصله نارمه تیک عصبی دارمه
می چشم نینه هیچکس بی ته روانی بومه لج و لجبازی وسته دیگه بهیمه خسته
حرف از عشق نزو دشمن برو می تن ره وصله

 

آهنگ یل دادا یلون دادا از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

دلبر تنی یاری فدایی وومه
تو اگه شاهی من تی فدایی وومه
ها دادا ها دادا، ها دادا خوایمه بورم من رفق سمت ساری
راه ره ور هادم پلیس راه طرفی
بوکسور مردی ای دا، تی نام و نشونی دا

ای جانا، جاناا، یاراا، جاناا، ای یار
یل دادا یلون دادا
یل دادا یلون دادا، برار سر پهلوون دادا
همه جا تی صحبته پلنگ مازرون دادا
تی وجود امه محل مثل ستونه ها برار
شیری جور نعره بکش دشمنی دل نییره قرار
ها دادا تی پرچم دره بالا، ساری دله تی

 

آهنگ دنیا ره دل نون از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

دنیا ره دل نون ته دستی دستی
تی دست ره کار دنه این دل دوستی
شی دل ره مست هاکن، دل مستی هاکن
دنیا ره پیش بور با مستی مستی
من هی بنالم و شما هادین گوش
کوهی انا سنگینی کنه می دوش
اتا می دوش اتی می دلی کنار
غم ره دوش کشمه دیار به دیار
حال و روز دلی غش بیه تو بوردی
دل اتا وصله تش بیه تو بوردی
گمون کمه می جان بورده تی همراه

می تن بی جان نش بیه، ته بوردی
من هی بنالم و شما هادین گوش
کوهی انا سنگینی دره می دوش
اتی می دوش اتی می دلی کنار
غم ره دوش کشمه دیار به دیار
بنال بلبل بنال، تا من بنالم
ته درد گل بنال من درد یارم
ته درد گل بنال، شش ماه وشش روز
من درد یار بنالم هر شب و روز
من هی بنالم و شما هادین گوش
کوهی انا سنگینی کته می دوش
اتی می دوش اتی می دلی کنار
غم ره دوش کشمه، دیار به دیار

 

آهنگ دلبر مجازی از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

 هوا بووئه تاریک
ماه بیمو جای خورشید
تره می یاد ایارنه
دلبر تو وی می امید
تره هادانه فریب
اینا مره یاد ایارنه
هر روز من شیمه سرکار
استامه اضافه کار
در بیارم تیسه من نون حلال
ندونستمه می دلبر، می اتاق هسته با ریکا تنها
لعنت به این روزگار

ای جاناا، امان امان هایی
من و تی عهد و وقا دیگه بویه پامال
منو تنی رفاقت بورده تو خواب و خیال
یاده هر شو به هر بهونه ایمویی می ور
اسا مهمونی هر شو، ندنه مجال
دلبر، دلبر مجازی، مره هادایی بازی
تره یاده لب ساحل، کردمی خاطره سازی
دلبر، دلبر مجازی
مره هادایی بازی، تره یاده لب ساحل، کردمی خاطره سازی
ای یار دوو بشنویی منی حرفها
خاطره نسازین هیچ جای دنیا

این غصه خومه که تی چشم بوو وا
دل نونین شی دلبر بی وفا
دلبر، دلبر مجازی، مره هادایی بازی
تره یاده لب ساحل کردمی خاطره سازی

 

آهنگ آبانی مغرور از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

من شی خسته گلی ای قربون
منی تولدی روز، می کا بویه افسوس
چی سالهایی که بی تو ویه تاریک شو وروز
وقتی بیمومه دنیا منی بخت بیه سیاه
شمع تولد مره خاموش هاکرده خدا
یار بویه مغرور و هستمه خیلی حساس
شی دلبری رو غیرتی هستمه خیلی وسواس
مبارکه تولد، هر چند بیمه داغون
این زندگی چی داشته، می وسه نداشته سود
غصه می دل دره دلبر، اسا ونه چیکار هاکنم
ونگ دمه من خدا ره
نخوامه تی دنیا ره

کاشکی از روز اول بشنستوو منی صدا ره
اون روز که من بیمومه برمه ره سر هدامه
انگاری دونستمه منی بخت خیلی تاره
یار بویه مغرور، هستمه خیلی حساس
شی دلبری رو غیرتی هستمه خیلی وسواس
مبارکه تولد، هر چند بومه نابود
این زندگی چی داشته می وسه نداشته سود
جان شی سری دا شی دلی دا
بخونم من زار و زار
شمع بهیه بسوته
می وسه جشن نییرین می دل هسته شب تار
مبارکه تولد هر چند بومه نابود
این زندگی چی داشته می وسه ناشته سود
یار بویه مغرور و هستمه خیلی حساس
شی دلبری رو غیرتی، هستمه خیلی وسواس
یه آبانی مغرور و هستمه خیلی حساس

آهنگ دلگیر از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ته بوردن می روز ره سیو هاکرده دتر
مثال شب تار، بی سو هاکرده دتر
هر شو تا صوایی می کار غصه وه دتر
مره این جدایی دلگیر هاکرده دتر
ترانه سرا محبوبه رشیدی
های امان امان، های های های
آی امان امان هاای، های امان امان ای دوست
سر زبون کوچه ها بومه دتر
هر کجه شومه من رسوا بومه دتر
ته وسه بغض بی صدا بومه دتر
کس و ناکسی پیش رسوا بومه دتر
شی دلی درد ره، شی ما یی قربون
چنی هنیشه دل تی انتظاری قربون
سیو چشمون ابرو، وفا نداشتی
مره هاکردی بی قراری قربون

ای جانااا، جانااا، غم دنیا مره دلگیر هاکرده دتر
غم دلبر مره اسیر هاکرده دتر
عاشقی هاکردمه مثال مجنون دتر
عاشق بیچاره ندارنه سامون دتر
بعد تو دنیا مره اسیر هاکرده دتر
مره از عاشقی دلگیر هاکرده دتر
مرد عاشق مثال چلچلائه دتر
تقدیر این بیچاره هاکرده دتر
شی دلی درد ره هی شما ری قربون
چنی هنیشه دل تی انتظاری قربون
سیو چشمون ابرو وفا نداشتی
مره هاکردی بی قراری قربون
شی دنیایی غمی دا، دل نارنه مرحمی دا
های امان امان، های امان امان، های های های
مستی کمه تره از یاد بورم دتر
مستی چاره نیه نشونی از سر دتر
اگه دونی چی بیمو بر سر من دتر
تی سنگ دل می وسه وونه پرپر دتر
شی دلی مست چشم خماری قربون
کشنه دل تی انتظاری قربون
سیو چشمون ابرو وفا نداشتی
مره هاکردی بی قراری قربون

آهنگ زندونی از علی رمضانپور : DOWNLOAD

ترانه سرا : مصطفی بابلسری

متن آهنگ :

صدای آژیر و صدای بوقه دلبر

مره بیتنه دلبر کلاانتر شمی شهر
بتمه مره ول هاکن گناهی نارمه ولا

صدا بزوئه سرهنگ وه هسته یاغی ریکا

روز وونه شو و روز وونه روز آ برار بشکیه میله زندون

زندونی دست برار بییمه گرفتار بشکیه میله زندون
دلبر بیمو ملاقات پایین دره منی سر

شرمنده تو هستمه شه دونی جان دلبر
کنج زندون اسیری می دل تاریک و سرده

اون که مرد جبسه دونه می دلی درد ره
روز وونه شو و روز وونه روز آ برار بشکیه میله زندون

زندونی دست برار بییمه گرفتار بشکیه میله زندون
روز وونه شو و روز وونه روز آ برار بشکیه میله زندون

زندونی دست برار بییمه گرفتار بشکیه میله زندون
زندونی دست برار بیه گرفتار بشکیه میله زندون
به جرم بی گناهی حبس ابد بهیمه

پرونده دار سنگین من پیش قاضی بیمه
همه گننه دلبر تو لات و شور و شری

می اسم ره گت هاکردنه گنه همه ره سری
روز وونه شو ووونه روز ها برار بشکیه میله زندون

زندونی دست برار بیه گرفتار بشکیه میله زندون

 

آهنگ قسم از علی رمضانپور : DOWNLOAD

ترانه سرا : امیر احسان خدا پرست

تنظیم کننده : علی سلیم پور

متن آهنگ :

دلبر تیسه من کاتون خواب بومه

ترک بخرده دل بی تاب بومه
شی زندگی فقط عذاب بدیمه

روزگار ره نقش بر آب بدیمه
دلبر تیسه دست به سیگار بومه

کاری هاکردی خلاف کار بومه
تی خاطری پرونده دار بومه

مگه من تی بمرده من یار نومه
ارائـه ای دیـگر از رسانـه اینترنتـی

وارش شویی کیمه بیمه یار یار ای
عاشق زن بیوه بیمه یار یار ای
مثل خشک هاییته هیمه بیمه یار یار ای

مگه تی تنی جمه نیمه یار یار ای
وارش شویی کیمه بیمه یار یار ای
عاشق زن بیوه بیمه یار یار ای
مثل خشک هاییته هیمه بیمه یار یار ای
مگه تی تنی جمه نیمه یار یار ای

همه گتنه دلبر تو هستی نارو
من گتمه تانی مره نزنین درو

تا که بدیمه من شی چشی جلو
با غریبه دیی یار بی آبرو

دلبر قسم خرمه به تی تار مو دلبر
تی بدین بیه منی آرزو دلبر

از وقتی بوردی نارنه می چشم ای خو دلبر
همه ره دور بزن شه تنها برو
وارش شویی کیمه بیمه یار یار ای

عاشق زن بیوه بیمه یار یار ای
مثل خشک هاییته هیمه بیمه یار یار ای

مگه تی تنی جمه نیمه یار یار ای
وارش شویی کیمه بیمه یار یار ای

عاشق زن بیوه بیمه یار یار ای
مثل خشک هاییته هیمه بیمه یار یار ای

مگه تی تنی جمه نیمه یار یار ای

دلبر تی وسه کارتون خواب بیمه

ترک بخرده دل بی تاب بومه

شی زندگی فقط عذاب بدیمه

 

آهنگ مازندرانی دلبر جان  از علی رمضانپور : DOWNLOAD

تنظیم کننده : حامد سلیمانی

متن آهنگ :

ای دوست، جاناا، جاناا، امان امان امان امان، جان ای
دلی دارمه دلی بشکسته دارمه، دلبر جان مره تنها نیِل جان
دست این روزگار من گله دارمه، دلبر جان مره تنها نیِل جان
چی وونه برسه مجنون به لیلی، دلبر جان مره تنها نیِل جان
آخر عاشقی نوو جدایی، دلبر جان مره تنها نیِل جان
دلبر جان، مره تنها نیِل جان، مره تنها نیِل جان، دلبر جان مره تنها نیِل جان
اگه میخوای بری برو، ولی فراموشم نکن

آتیش قلبمو ببین اینجوری خاموشم نکن
اگه میخوای بری برو، ولی صداشو در نیار

برای این ترانه هام این شعر عاشقی رو بذار

ته وسه بهیمه ساری ای یاغی نشو نشو نشو

تی وسه مره بیتنه شهری آگهی نشو نشو نشو
الان چند روزه که بیمه فراری نشو نشو نشو

تی خاطر بهیمه محله ای ساقی نشو نشو نشو
دلبرجان، مره تنها نیِل جان، مره تنها نیِل جان

دلبر جان مره تنها نیِل جان، مره تنها نیِل جان
درمون درد من چشم سیاهه، دلبر جان مره تنها نیِل جان

بالا سر خدا ونی گواهه دلبر جان، دلبر جان مره تنها نیِل جان
بی تو می زندگی دلخواه تباهه، دلبر جان مره تنها نیِل جان
دلبر جان مره تنها نیِل جان، مره تنها نیِل جان
دلبرر جان مره تنها نیِل جان، مره تنها نیِل جان

آهنگ حال خرابه از علی رمضانپور : DOWNLOAD

تنظیم و مسترینگ : حسین حیدری

ترانه و آهنگ : علی رمضان پور

آهنگ جان برار از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

عشقِ بِرار،جانِ بِرار من تی فِدا بَووشِم
جانِ بِرار، عشقِ بِرار من تِنی دا بَووشِم

اگه تِنی تولد،امسال تی پیش دَنیمه
همین که فوت هاکِردی تی عکسِ مِن بَدیمه

هر جا دَری جانِ بِرار،من تی فدایی هَسمه
پای قسم اِسامه و عهدی که من دَوِسمه

هر جا دَری جانِ بِرار،من تی فدایی هَسمه
پای قسم اِسامه و عهدی که من دَوِسمه

بِرار بِرار، جانِ بِرار
تِنی لقب جهانی
تی پِشتِمه تا به ابد دلیل زندگانی

بِرار بِرار، جانِ بِرار
تِنی لقب جهانی
تی پِشتِمه تا به ابد دلیل زندگانی

رفِق تو روز سختی هرکی نَوونه غمخوار
هزار هزار رفیق فاب نَوونه اَتا بِرار

ته پرچمه همیشه مِن بالای بالا دارمه
همه بورِن با ته دَرِم ارتشِ تنها وومه

بِرار بِرار، جانِ بِرار
تِنی لقب جهانی
تی پِشتِمه تا به ابد دلیل زندگانی

آهنگ رفق از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

اتا رفق رگ من رفق شب تاره ونی قشنگ خنده می دلی یادگاره
تموم مازندرون می براری سه بدن نازمه جان رفق من تنی ابهت ره
کل ایرون مازندرون هسته رفیق زبونزد دره بالا پرچم ته گننه تنی صحبت
جان رفق قلبی دله تو شاهی رفیق صمیمی ره بوئین هاکنه پادشاهی

ارزنه تی معرفت دادا کل دنیا ره سر هادم تی وسه من شی خسته صدا ره
پارسا حسینی ای دا رفیق با ابهت برار براری قربون تی تولد مبارک
کل ایرون مازندرون هسته رفیق زبونزد دره بالا پرچم ته گننه تنی صحبت
جان رفق قلبی دله تو شاهی رفیق صمیمی ره بوئین هاکنه پادشاهی

آهنگ سخته از علی رمضانپور : DOWNLOAD

شعر: کامران امامی
تنظیم و میکس و مستر : علی سلیم پور

متن آهنگ :

خو بَدیمه نصفه نیمه
که دور وونی ته در شونی
من برمه چشمو شاکی از عشقو
بِشکِنی این دل تو در شونی
سخته بخوام بسازم با درد دوری
همش باید کوتاه بیام تا کی صبوری
سخته تو بازیه عشق همش ببازی
جز تو می دل به هیچکسی نَوونه راضی
سخته بخوام بسازم با درد دوری
همش باید کوتاه بیام تا کی صبوری
سخته تو بازیه عشق همش ببازی
جز تو می دل به هیچکسی نَوونه راضی
از بس تی اسم من بزومه هی فریاد
تموم شهر تی اسمِ بَیتنه یاد
بِرو بَوینم تِره دِباره
بِرو قول دِمه آخرین باره
تنگه می دل تِسه بِرو تو خِداییش
بوردی لعنت بر باعث و بانیش
من از کار دل سردر نیارمه
دَنی ولی هنوز دوستت دارمه
از بس تی اسم من بَزومه هی فریاد
تموم شهر تی اسم بَیتنه یاد
بِرو بَوینم تِره دِباره
بِرو قول دِمه آخرین باره

آهنگ چنده ته نازی از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

چَنه تو نازی آخه چَنه تو نازی
اهل زمینی آسمون ره دِنی بازی
مست ته هَسمه هر شوره مست و خرابی
هر شو ره عشق من تو تا صبح در عذابی
هر روز و شو مست سلامتی یار
هر چند ساده بوه روزگار
هرشو ره مست تو باشم
تلخی می به عشق تِ شیرین ای یار
من به یاد تِ خوشم تِ به یاد کی
پیک اخر سنگین دَشِن ای جان ساقی
ای ساقی حالم تِ دونی
تِ دونی چمه

پیک پر هاکِن ساقیا دلبرِ غمه
این روزگار چیسه می جا ناسازگاره
شو و روز مست کِمه سلامتیش دِباره
آخر یه روز چرخ گیرنه این دنیا زمانه
به گوش می یار برسین که بی وجدانه
می سر بالا نِینه دل پِر درده
از دوست و رفیق بخِردمه ضربه
شبا مست مست روزا پای کار
چه رسمی دارنه این فلک لاکردار

من به یاد تِ خوشم تِ به یاد کی
پیک اخر سنگین دَشِن ای جان ساقی
ای ساقی حالم تِ دونی
تِ دونی چمه
پیک پر هاکِن ساقیا دلبرِ غمه

 

 

ریمیکس پرستو پرستو از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

پرستو پرستو بِرو یار دِباره
پر هایرو تو بِرو مِنی بام خانه
پرستو پرستو بِرو باز بَزِن پر
پرستو بِرو تو مِنی ایوون سر
اگه عاشق بَوِمه دلبره جانی داشتمه
اَتا قشنگ یار مازندرانی داشتِمه
اگه عاشق بَوِمه تقشیر ازاین دل بیه
بوردِمه ماهی بَئیرِم دریای او گِل بیه
روسری مشکی سر زو فرفری مویی داشته
نِمه چه عطری بَزو ولی چه بویی داشته
شی سرگذشت عاشقی ره گِمه
اون شو و روز ناخِتی ره گِمه
تی عکسای یادگاری ره گِمه
از دل درده سادگی ره گِمه
از اون عشق یک طرفی ره گِمه
قول و قرار الکی ره گِمه رفاقت دانشگاهی ره گِمه
همکلاسی هم نشونی ره گِمه
هرجا شومه دَنیه از تو دیگر نام و نشون
دلخواه جان تی چشِ قِربون
کی تِره حرف بَزو تی مار یا می خانه درون
دلخواه جان تی چشِ قِربون
می زبون‌ لال نکِنه بیرون دَری با این و اون
دلخواه جان تی چشِ قِربون
ترسِمه یار بدنوم بَووشی حیفه یار هسی جوون
دلخواه جان تی چشِ قِربون
خاطرخواه بَوِمه من در جوونی
می دله بَوِرده کیجا ییلاقی
شی دل گوشه ره هاکِنِم چراغون
چَنی هَنیشم کچیک گل بَوو
نرم نرم وارِش نرم نرم وارِش
تی بوردَن بوردَن و می هارِش هارِش
تاریک شو کَشِمه تَله سیگار دادا
اصلا شی رو نیارمه ندارمه یار دادا
منو تی رفاقت هَسه برقرار دادا
گل خِش بو دنیای من
عاشق کوه لیلای من
آنجا که عقاب پر بگیرد
از پشه و وزوزا چه دورد
آن منطقه که شیر مِجِج کِنه به ولا
نا ورگ گَب هَسه نا کفتار مِجِج
تیسه فرمان عقب گرد هِدامه
تی بدخواه ره تحت پیگرد هِدامه
کلانتر شهر تی آماره خواسه
هر کی بیمو آدرس پرت هِدامه
تی دل و می غم سوائی
دل نِداشته هیچ گناهی
امشو می دل مهربانی
ستاره سر آسمونه
هی سوال کِنه زندون بون
کی آزاد وونه پهلوون
حکم اعدام وِنی نشون
آزادیه وِنی پیغوم
می رقیب می دله خون هاکِرده خون
منی ناز دار دل ره داغون هاکِرده داغون
الهی بمیره دلبر تی دلدار
مِره هاکِرده دیوانه و گرفتار

آهنگ ساده ریکا از علی رمضانپور و نیما گلنژاد : DOWNLOAD

متن آهنگ :

دلبر دلگیرمه از این زمونه
خیلی حرفها می پشت سر بزونه
مره انگشتی جا کردنه نشونه
آخر عاشقی خود جنونه
من از عشق تو بیمه لات شبگرد
شی سر دارمه غرور می دل دره درد
دست تی کار و بار می رنگ بوه زرد
کجه دره بوینه یار نامرد
از من تو نخواه که تی ور دووشم بی وفا
من هم آدممه دلی دارمه ای خدا
از من تو نخواه که تی ور دووشم بی وفا
منم هم آدممه دلی دارمه ای خدا

بعد ته تنهایی بیه می عادت
بروتی اسم ته دلبر چی قیمت
منه ساده همش داشتمه تی حرمت
ولی ته بشکنی می دل ره راحت
بالا سر خدا وینه می زار ره
وینه ساده ریکایی کار و بار ره
همه گنه که نامرد روزگاره
ولی لعنت گمه فقط شی یار ره
از من تو نخواه که تی ور دووشم بی وفا
من هم آدممه و دلی دارمه ای خدا

آهنگ پیر مردی از علی رمضانپور : DOWNLOAD

تنظیم ومیکس و مستر : حمید سلیمانی
ملودی آهنگ : حامد سلیمانی
ترانه سرا : مصطفی بابلسری

متن آهنگ :

پیرمردی خسته نَئیمه از عشق لاتی
خرده وَچه قمه بَکشیه از روی مستی
پول هِدا خواننده بَیه اسم بیارده
پول هِدا خواننده بَیه اسم بیارده
شی منطقه گَت بَوه دستی دستی
هرچی کَشِمه بِرار کَشِمه از مجازی
بَیته میدون کلاغ بَیه عقاب جنگی
حیف اون کلاغ اسم ته وی رو دَره
خرده وَچه هَسه دارنه وه عشق لاتی
خرده وَچه هَسه دارنه وه عشق لاتی

شیرمیدون نکِنه غرش خسته بَئیه
خسته دست شالِ زوزه بَئیه
این زمونه عوض بَئیه مردی بَمِرده
هیچکی الان نرِسنه دادِ رفیقِ درده
هرکی زَنه شه گَب فکر شه هَسه
اَتا بِرار نَئیرنه بِراره دسته
هرچی کَشِمه بِرار کَشِمه از مجازی
بَیته میدون کلاغ بَیه عقاب جنگی
حیف اون کلاغ اسم ته وی رو دَره
خرده وَچه هَسه دارنه وه عشق لاتی

آهنگ برنگرد از علی رمضانپور و نیما گلنژاد : DOWNLOAD

شعر : محمدرضا باوند

متن آهنگ :

بور دنبال شی زندگی من دیگه تی یار نیمه
به من چه که تنها بَئی من دیگه تی یار نیمه
زنگ زِنی هی زنگ پشتِ زنگ تی واری بیکار نیمه
نخوامبه که بردگردی تی چشم انتظار نیمه
تِره پرو بال هِدامه یاد هِدامه پر بَزو بوردی
قلب دِله راه هِدامه جا هِدامه بشکِندی بوردی
خودم هاکِردمه لعنت به من ای دل ساده
تواین مسیر سخت زندگی هَسمه پیاده
تواین مسیر سخت زندگی هَسمه پیاده
هرجا که شی می پشتِ سر پُز هِدائی
زنگ زومه من تو همون جمع جواب نِدائی
شی دونی که خودت بَئی باعث و بانی
اِسا باید بسازی با دردِ جِدایی
اِسا باید بسازی با دردِ جِدایی
تِره پرو بال هِدامه یاد هِدامه پر بَزو بوردی
قلب دِله راه هِدامه جا هِدامه بشکِندی بوردی
خودم هاکِردمه لعنت به من ای دل ساده
تواین مسیر سخت زندگی هَسمه پیاده
تواین مسیر سخت زندگی هَسمه پیاده
بور دنبال شی زندگی من دیگه تی یار نیمه
به من چه که تنها بَئی

آهنگ زمستون از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ته ندوننی می دل بعد ته بی قراره
امسال زمستون شونه بی تو دباره
عاشقی نکنین بینی رسوا و آواره
ته ندونی می دل بی تو نداینه چاره
یروزی پشیمون وونی از روزامون
آخرش سرنوشت هاکرده جدامون
یروزی پشیمون وونی از روزامون
آخرش سرنوشت هاکرده جدامون
عاشقی نئی سرکار بشتی
قلب دتر بزو تیره این قلب آخر
دنیا اینجوری که نیه گیرنه تی حال آخر
گیرنه تی حال آخ

دنیاره بگردی ته جور خدخواه دنیه
باورش چه سخته می یار می ور دنیه
ته خراب هاکردی رابطه ره چه ساده
هرکجا پا زمه تی خاطرات می یاده
یروزی پشیمون وونی از روزامون
آخرش سرنوشت هاکرده جدامون
عاشقی نئی سرکار بشتی
قلب دتر بزو تیره این قلب آخر
دنیا اینجوری که نیه گیرنه تی حال آخر
گیرنه تی حال آخ

آهنگ دلتنگی از علی رمضانپور : DOWNLOAD

ترانه سرا مصطفی بابلسری

متن آهنگ :

ز همون روزای اول که‌می دل بند ته بَیه خَله درداره بَدیمه اما لب می خنده دَیه
عکسمون کنار ساحل دیگه پاره پاره بَیه همون عکس یادگاری، می دلیل بِرمه بَیه
اَ این ریکای دل تیسه تنگ بَئیته،چی فایده نیمویی ته چه اشکایی تو کنج غم بَشِنیه ، چه فایده نیمویی ته
من دعا کِمه تی وِسه ، شی دعاره گِمه آمین ولی دومه تو همیشه مِره کِنی آه و نفرین
نَمه عاشقی ره چیسه مِره رو هاکِردی تمرین دیگه قرص کاری نکنه نَوونه می درد تسکین
جدایی یه لحظه هَسو درد وه مونه همیشه لااقل رحم به جوونی تیشه بَزوئی می ریشه
مِره یاد روز اول بوتی که می دل تِنی شه اما حرف آخر ته بشکِنی قلب شیشه

آهنگ بی لیاقت از علی رمضانپور : DOWNLOAD

ترانه سرا مصطفی بابلسری

متن آهنگ :

چنده من سنگ تره به سینه زومه
همه جا من تنی پشت در ایمومه
ته همون سنگِ می سر بزویی
از خجالت منم در بمویی
بیشتر از دشمن از خودی بترس
زجر بدی آدم از چی دنی ترس
ته شه دونی که من غیرتیمه
نخواستمه یار بووشی دست به دست
ته هم که هر دفعه به من رسنی
هزار و یک تا بهونه داینی
مگه ساده تر از من پیدا نکاردی چه اینتی کِنی
می جوونی الان چند وقته بمرده
وه الان فکر کنه که بمرده
من از این سوزِمه که می دل از خودی بخرده
از خودی بخرده

بی هوا بورده ای درده ته راهی هاکِنم
یه گوشه هنیشم و شی بغض خالی هاکِنِم
این روزای سخت من به زودی تموم وونه
اما ندومبه چتی تی رو تلافی هاکِنِم
من هنوز یاده مره چشمای وحشی تِره
اون همه سردی و اون عنق بازی تِره
مگه وونه اون روزاره من یاد هاکِنِم
همه شو و روز و بچه بازی تِره
ته هم که هر دفعه به من رسنی
هزار و یک تا بهونه داینی
مگه ساده تر از من پیدا نکاردی چه اینتی کِنی
می جوونی الان چند وقته بمرده
وه الان فکر کنه که بمرده
من از این سوزِمه که می دل از خودی بخرده
از خودی بخرده

آهنگ جان من جان ته از علی رمضانپور و مهیار خلیل زاده : DOWNLOAD

متن آهنگ :

اگه غمگین ترین آدم شهرمه مِره خوشحال هاکِن
اگه بمردمه یک روز بِرو شی دست مِره چال هاکِن
اگه مست کمه تیاری اگه کشمه بیداری
خیلی سخته به یه چیز وابستگی داری
اگه وارِش بزو خیس بوِمه تو می سر چتر بزن
اگه اون بوی همیشگی ره ناشتمه تو می تنِ عطر بزِن
اگه هی گیرمه بهونه
اگه وومه ویوونه خیلی سخته بدونی آخرش چی وونه
جانِ من جانِ ته قلب من قلبِ ته
بی تو شهر ساکته همه جا خلوته
جانِ من جانِ ته قلب من قلبِ ته
بی تو شهر ساکته همه جا خلوته
همه جا خلوته

منه اَتا خالِ می ره یادگاری دار
باهمین اَته خال می برو می دیدار
اگه تی دل میسه تنگ وونه نکِن زاری
هرجا بورِم یا بمیرم تو می دلداری
جانِ من جانِ ته قلب من قلبِ ته
بی تو شهر ساکته همه جا خلوته
جانِ من جانِ ته قلب من قلبِ ته
بی تو شهر ساکته همه جا خلوته
همه جا خلوته

آهنگ سلام و علیکم از علی رمضانپور و فرهاد متنفر : DOWNLOAD

متن آهنگ :

گَهی زین به پشت
گَهی پشت به زین در این زمون
می جان یار بَوین بورده کِنه اِکیپ درون
گذر عمر و این دوریه من ثمر نِدا
یعنی باورم نونه مثل قدیم هستی همون
پِر و مارِ دور دَنی به این روش به اون روش
آمارم دِنه دَری بیس چاری هم بیرون همش
تِره پاک دونِسِمه قاطیه لاشبا بَئی
دو به شک نیمه سریع می فکره جا بیرون بکش
من شِره بَکوشتِمه فقط بوئِم خوامه تِره
مسخره بَئیتی جان یار تو این رابطه ره
خنده خنده جدی بَیه بَزوئی ضربه به من
مثل سگ زجه زومه هیچکی نیمو نا ته
من تِنه مانع بیمه بَئی ازاین مانع عبور
هرچی ره‌خواینی بَیر و ازاین رابطه بور
خاطرات و یادگاریا همش حراج عشق
تا بتونی زور بزن باش ازاین رابطه دور

 

سلام علیک می جانِ یار قدیمی

بورده روز و شو اما کِجه همدیگره بَدیمی
جدیدا پارتی شونی اون تا کیه تی همراه
مگه قول ندائی من نَمه هیچکسه جا صمیمی
یعنی پیر بَئی اما ته آدم نَئینی
من اگر بمردمه ته نِرو می قبر سر
می تنهایی ره غصه نَخر نوومه من دربه در
می جان ماره و می رفیقای بِرمه بسه خب
ناموسا بکش بیرون و اَنه نَئیر سر به سر
من اگه بَمِردِمه ته نِرو می خاکه حد و حدود
نِخوامه فاتحه دلبری که زَنه دِرو
جان تی خاخِر مار می قبر سر بِرمه نکِن
من یکی دومبه که تی اصل شَنی هَسه دِرو
زنده بیمه من داد زِمه اِسا بمِردمه ته وَق نزن
امه طرفا فالگیرنه گوشی دست نَیر چت نکن
می پیجم هی تگ نکن اِسا میسکال نده زنگ نزن
می اسم شی مغز دله هم خط بزن
منی که ویمه دسته گل اِسا بَیر منه خط بزن
مِره خو نکن بد نباش
یالا فقط فک نزن
بِرو لاکچری سه رگ بزن
باکلاس بَئی شک نکن
سلامتی می هم زبونا که مازندرونه اَمه وطن

 

 

من همش بحر تِئو ته بحر هر جمع دَئی

تا ایمه تی دنبال تو می جا قهر بَئی
شی بیرون استوری ایشتی با متن تصویر جمع
عقده ای بوتی لابد شهره این شهر بَئی
اصلا تو شهره شهر منم همون ساده وَچه
اصلا ته جاده صاف منم همون راهه کجه
این ساده همین روزا اسطوره وونه وینی ته
با کل شهر وونه شیش فقط فقط با تو لجه
مثل یک شاد روان اکیپ جا پر کَشِمی
تِره کِمه یاد و تو بیاد من عر کَشِنی
بعد من سیاه می دست بازه واسه مزه خوب
ولی تو بیستو چاری کشمش هی سر کَشِنی
خانی سازش هاکِنی فهمِنی که بَئیه دیر
همین الانم من تی خاطره جا بَئیمه سیر
همخ مار بَخردنه بَئینه اَفعی
ولی من افعیه جا دوری هاکِردمه بَئیمه شیر

 

 

 

رابطه تموم بَیه می جان یار قدیمی

عوضی نرو همه جا نَو امه بَدیمی
تا با من دَئی گِتی دوست بی دوست حتی یه دوست
اِسا من بوردِمه این شهرجا بَئی صمیمی
رنگ عوض هاکِردن اینجوری نِدیمی
تف به هرچی عشق و تف به هرچی یار قدیمیه
تی سره دور بَوینی تی رفیقای صمیمیه
چت کردنی دَره پیک بَزوئِن ظلمه دیگه
هی انکار نکن که ما چشم همراه بَدیمی
هی من تی رو نیاردمه ته فکر نکنی زرنگیا
تی لیاقت همونه بوری جمع زپرتیا
من که بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
من ضربه بخِردمه بدترشه ته خِرنیا
کارمای یه عمر فانی اَتا شو هِدا نانه
تی رل خرجم هاده الان الانا گدا نانه
تا که دل دَوِسی وه هم سر ایرنه شونه
تسکین درد خودت هیچی جز این صدا نانه
شعر پیدا نکنی جز این شعر در وصف حالت
هر بار که گوش دنی ضربه زَنه بد به حالت
چون که هی گوش دِنی و وینی که داستان تی شِنه
بندبندت بند بونه به بندبنده حالت
دیگه آنتن نَدِنه اون بِرمه و اشک وناله
تو خیال من بَئیمه خیلی وقت بی خیالت
تو نیانه من خودم شاکیمه
خواهشا متشاکی الکی شاکی نَوو

آهنگ گل من از علی رمضانپور : DOWNLOAD

تنظیم واهنگ:حمید سلیمانی
ترانه سرا:مصطفی بابلسری

متن آهنگ :

گل من عاشقمه
تی دل لایقمه
عشق من قهر نکِنی وای گل من
تو می درده درمونی وای گل من
تو می درده درمونی وای گل من
دل نَوِندم به کسی وای گل من
تو می عشق ابدی وای گل من
تو می عشق ابدی وای گل من
گل من عاشقمه
من تِنی لایقمه
نکنه قهر هاکنی دیوانه بَوی
بدون‌من گل من پژمرده ووی
نکنه قهر هاکنی دیوانه بَوی
بدون‌من گل من پژمرده ووی
گل من عاشقمه
تی دل لایقمه

 

آهنگ بانوی دربار از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

گوشه ای از قلب من جای عزیزترین کسه
اَتا مازرونی یار می زندگی می نفسه
جای خالی یار با کسی پر نَوونه
صدتا لخت گیسو ته میه فر نَوونه
دل تِره خوانه هی جیگره گوشه
با ته قبوله هرچیزی که بوشه
دل تِره خوانه ای بانوی دربار
با اَتا خنده تیسه میرمه هربار
من یساره وَچومه یار می نظر یمنیه
نَمه آدمه یا حور یا فرازمینیه
دل هِدامه دل بَئیتمه یاره جانیه جا
شی ابدی دلبره مازندرانیه جا
دل تِره خوانه هی جیگره گوشه
با ته قبوله هرچیزی که بوشه
دل تِره خوانه ای بانوی دربار
با اَتا خنده تیسه میرمه هربار

 

آهنگ شاخه گل از علی رمضانپور : DOWNLOAD

میکس و مستر : حمید سلیمانی

متن آهنگ :

دلبری دلبری نا حوری نا پری
سرسیاه روسری نازه قربون
دلبری دلبری بچه بالاشهری
آبی چشم مرمری نازه قربون
فرفری موی من
عطر خِش بوی من
مشکی گیسوی من نازه قربون
خِش بر و روی من
عشقی بانوی من
آی لاویوی من نازه قربون
شاخه گل نرگس
بدون تو هرگز
شاخه گل یاسی
زیبای احساسی
سروری سروری
تاج روی سر دَری
خیلی وه سرتری ماهی ولله
اولی آخری
یک جهان باوری
لایک به این داوری مرسی الله
سروسامون تِئی
می دل و جان تِئی
نیمه پنهون تِئی نازه قربون
جان جانان تِئی
دین و ایمان تِئی
شعر و دیوان تِئی نازه قِربون
شاخه گل نرگس
بدون تو هرگز
شاخه گل یاسی
زیبای احساسی

آهنگ شاهرگ منی از علی رمضانپور : DOWNLOAD

متن آهنگ :

رگ زیاد دارمه ولی تو شاهرگ منی
اتا خون جه نمی اما تو براره منی
من خوامه اَتا اَتا این جاده هاره
دوتایی راه بوریم بَوینیم ماه ره
وه می دوشِ براره
رفق شب تیره وتاره من
برارِ من
افتخارِ من
دوست بره تو هستی غمخوار من
کس و کارِ من
بِرارِ من
بِرار بِرار بِرارِ من

به زودی …


بر چسب ها :
نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.