دانلود آهنگ های فریدون پوررضا

  15 دی 1401 21015 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های فریدون پوررضا

  پوررضا - دانلود آهنگ های فریدون پوررضا

  فریدون پوررضا خواننده گیلکی متولد 3 مهر 1311 در لشت نشا استان گیلان بود .

  او از سال 1339 وارد رادیو گیلان شد و به طور رسمی خوانندگی را آغاز کرد و از سال 1350 همکاری خود را با تلویزیون شروع کرد .

  استاد پوررضا پژوهشگر آواهای بومی و کارشناس موسیقی بود و با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری می کرد .

  شاهین نجفی و پرواز همای از جمله شاگردان مطرح او هستند .

  وی در 23 فروردین 1391 در شهر رشت دار فانی را وداع گفت .

  در این پست گلچینی از آهنگ های فریدون پوررضا را قرار داده ایم .

  آهنگ سریال پس از باران از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  ملودی : سعید انصاری

  متن آهنگ :

  دو واره؛ آسمانِ دیـــل پور اَبو
  دوباره؛ دلِ آسمان، پُر شد

  سیه اَبرانـــه جیر، مهتاب کور اَبـــو
  [مهتاب پشت ابرهای سیاه کور شد

  ستاره، دانه دانه… آی… رو بیگیفته
  ستاره ها؛ دانه به دانه، از من روی گرفتند

  عجب.. ایمشب، بساطِ غم جور اَبو
  امشب؛ بساطِ غم، چه عجیب جور شده است

  عجب.. ایمشب، بساطِ غم جور اَبو
  امشب؛ بساطِ غم، چه عجیب جور شده است

  آهنگ گیلکی حلیمه از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آموندبی از بجار کول بنابی تی سر ای پوشته هیمه

  بدو بدو واز کودی اَموی د سکیلا زنان فاکون دیمه

  حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / بیا بی شیم اَفتو دیمای

  ای پوشته قاشوق حلیمای / دو پوشته قاشوق حلیمای

  بنده تی عاشُق حلیمای

  ای پوشته ریحون حلیمای / دو پوشته ریحون حلیمای

  بنده تی حیرون حلیمای

  حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / خانمگولی باب دیلمان

  حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / اوتو نوکون تره میرمای

  خشکبارِ همدُنا حلیمه ی / شکرِ مازندُرنا حلیمای

  حلیماکه دیل ندارمه راغ سر بنم

  حلیماکه دیل ندارمه چاغ سر بنم

  حلیماکه به کولَه گیرم باغ سر بنم

  حلیماکه کاغذ فاویچم می جیب دنم

  حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / بیا بیشیم اَفتو دیمای

  حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / اوتو نوکون تره میرمای

  عروس گیلان اهه بوگو / بیا بیشیم به تهران اهه بوگو

  علی آقا ماشین اهه بوگو

  او سبز ماشین، درازه ماشین اهه بوگو

  اونه میان بینیشین اهه بوگو

  حلیمه چیکاره اهه بوگو

  خیاطی کاره اهه بوگو

  مشته ی تی مرده اهه بوگو

  ته چره نبرده اهه بوگو

  حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / بیا بیشیم اَفتو دیمای

  حلیمای جون حلیمای دیل حلیمای / اوتو نوکون تره میرمای

   

  آهنگ گیلکی گل انار از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بادِ گسکر بُبوردِی می دسمالی

  شانس بین چپرونه راه یاری بومَی

  بیته دسماله دو دسکجی هَدَی

  بادِ بومَی ن

  نه جون چشته بادِ بومَی ننه جون

  گول انارمی اُخ مو گرفتارمَی

  گول انارمی عاشق و شیدای می دلدارمی!!!

  ولی خون تفنگه بَنَبو خو دوشَی

  خواست بوشون شکار تورنگه بوکوشی

  فلاکن دَی خودشی پخت گوشی

  بوته یار فردا هوا گرگ و میشی

  هَنَمی هنمی هنمی

  هنمی گامیشه شیرِ بدوشی

  دو دونه چاقه تورنگ تی پیشکشی

  بادِ بومی ننه جون چشته بادِ بومی ننه جون

  دانلود آهنگ فریدون پوررضا گل انار

  گول انارمی اُخ مو گرفتارمی گول انارمی عاشق و شیدای می دلدارمی!!!!

  اناره اناره

  بوته ای فردا هنمی گامیشه شیرخونمی

  دو دونه چاقه تورنگ پیله تورنگ نره تورنگ هدنمی

  تی جولونه موچی دنمی!!

  زرخ مه نیگه نوکون مَرِی

  تی دیله رضا بوکون مَرِی

  ولی خونه مو عاشقمی

  زرخ مه نیگه نوکون مَرِی

  کخودا پسرِ نخوانمی

  زرخ مه نیگه نوکون مَرِی

  بادِ بومی ننه جون چشته بادِ بومی ننه جون گول انارمی اُخ مو گرفتارمی

  گول انارمی عاشق و شیدای می دلدارمی!!

  خبر بردن عروسی کدری تو

  دسته بر دست دشمن نئدری تو

  تو می دسته نوخوندی ناموسلمان

  ایسه مو هیچ خدایه گول زدری تو؟

  آهنگ گیلکی تنهایم از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بوخوتی تی بوم اگر پر زئیمی

  آسمان جیر دیلا سر زئیمی

  شوئیمی هفت طبقه بوجور اؤیه

  تابیافتبیم شاید می هم گویه

  تنهایمه تنهایمه تنهایمه

  تنهایمه تنهاتر از خودایمه

  می دیل خوایه بنم بشم

  صحرا به صحرا کوه به کوه

  دره به دره

  به عین کوه سر یخان

  که آبه بِه شِه خاک زیر ذره

   

  آهنگ گیلکی می دلدار از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  شبای سر بوشو گاوان دونبال

  قشنگ یار می دیلدار

  امی خان تی جلودار قشنگ یار

  ای تای لاکوی بیدم ایوان

  قشنگ یار می دلدار

  امی خان تی جلودار قشنگ یار

  آهنگ گیلکی کاغذ نویس از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بینیویس کاغذ نویس بینیویس می برار ممدلی ره عرض سلام

  بنویس کاغذ نویس بنویس بگو ان پنجمی کاغذ فدام

  هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی ممدلی جی تو در به در مرا کاغذ ایه

  بینویس تی کیشکه کاکول بوکوده د باغی ده خو مرا نو فوکوده

  سردرد به گده مر بی شوق و ذوق صبح سردهم مرا سلنگه بوق

  هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی ممدلی جی تو در به در مر’ کاغذ ایه

  بنویس شهری کوجی خاخور تیشین چشمنه دوره کونه تازه کون واسین

  حاج علی ام جی سربازی واگردسه تی برای زایم ابوله ی شه مدرسه

  هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی ممدلی جی تو در به در مرا کاغذ ایه

  بنویس نه سر شمس علی عروس اون بیرون بارده باز

  واگویا کونه تی مار لج لجی می گبه زبان دراز

  بنویس کاغد نویس بنویس کاغذ نویس

  بنویس کلاچ ملاچی گاو تیشین ،سید رضاسقط بوکو امی خانه سحرایه جاده دکفت ،ایپچه کج زمین بشو

  هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی ممدلی ده تو در به در مراکاغذ ایه

  بینویس شهری کوجی خواخور تیشین چشمه بد دور کونه تازه دور واسین

  حاج علی ام جی سربازی واگردسه تی برای زایم ابوله ی شه مدرسه

  هرچه بیشتر می چومه رایه بیه ممدلی ممدلی جی تو در به در مر’ کاغذ ایه

  بنویس نه سر شمس علی عروس اون بیرون بارده باز

  واگویا کونه تی مار لج لجی می گبه زبان دراز

  بنویس کاغد نویس بنویس کاغذ نویس

  بنویس کلاچ ملاچی گاو تیشین ،سید رضاسقط بوکو امی خانه سحرایه جاده دکفت،ایپچه کج زمین بشو

  هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی ممدلی ده تو در به در مراکاغذ ایه

   

  آهنگ گیلکی حیرون حیرونه از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ + ترجمه فارسی :

  حیرون حیرونی ، حیرون حیرونی، ناز نوکون جونی
  (حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نکن جان من)

  لاکو فشونی ناز نوکون جونی
  (خودت را افشان کرده ای، ناز نکن جان من)

  عطر صابونی بزای تی بولور جونی
  (صابون عطری بر جان بلورینت کشیده ای)

  عطر صابونی بزای تی دو دستونای
  (صابون معطر بر دستان خود زده ای)

  سانه تومون تو وازای من تی قوربانی
  (لباس سفید رقص پوشیده ای من به قربانت)

  من تی قوربان
  (من به قربانت)

  وارا راغا بوشم زرگر لاتا
  (بیراهه رفته ام از «زرگر لات»)

  زرگر لاکو بیدم دانه هپاتا
  (دختر زرگر را دیدم داشت دانه پاک می کرد)

  به قوربان خدا چی چی بساتا
  (قربان خدا بروم که چه ساخت)

  بینی مثل قلم دهن نباتا
  (بینی مثل قلم و دهان به شیرینی نبات است)

  حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نوکون جونی
  (حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نکن جان من)

  لاکو افشونی، ناز نوکون جونی
  (خودت را افشان کرده ای، ناز نکن جان من)

  عطر صابونی بزای تی بولور جونی
  (صابون عطری بر جان بلورینت کشیده ای)

   

  عطر صابونی بزای تی دو دستونای
  (صابون معطر بر دستان خود زده ای)

  سانه تومون تو وازای من تی قوربانی
  (لباس سفید رقص پوشیده ای من به قربانت)

  بیجار کوتام سرتا کی بوخسم
  (در آلاچیق مزرعه تا کی بخوابم)

  حالَ می یارک از کی واپُرسم
  (حال یار مرا از چه کسی بپرسم)

  مو کی میرزا نییم نامه بنویسم
  (من میرزای محل نیستم که نامه بنویسم)

  چارو اداری کافره از کی واپُرسم
  (چاروادار کافر است از چه کسی بپرسم)

  حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نوکون جونی
  (حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نکن جان من)

  لاکو فشونی ناز نوکون جونی
  (خودت را افشان کرده ای، ناز نکن جان من)

  عطر صابونی بزای تی بولور جونی
  (صابون عطری بر جان بلورینت کشیده ای)

  عطر صابونی بزای تی دو دستونای
  (صابون معطر بر دستان خود زده ای)

  سانه تومون تو وازای من تی قوربانی
  (لباس سفید رقص پوشیده ای من به قربانت)

  سفید رود آب بوما پوردا ببرده
  (آب سفید رود بالا آمده و پل را برده است)

  من و می یارکه هر دو ببرده
  (من و یار مرا نیز با خود برده است)

  پورده سازان بائید پوردا بسازید
  (ای پل سازان بیائید و پل را بسازید)

  من و می یارکه هردو بسازید
  (من و یارم را، هردوی ما را بسازید)

  حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نوکون جونی
  (حیرون حیرونی، حیرون حیرونی، ناز نکن جان من)

  لاکو فشونی ناز نوکون جونی
  (خودت را افشان کرده ای، ناز نکن جان من)

  عطر صابونی بزای تی بولور جونی
  (صابون عطری بر جان بلورینت کشیده ای)

  عطر صابونی بزای تی دو دستونای
  (صابون معطر بر دستان خود زده ای)

  سانه تومون تو وازای من تی قوربانی
  (لباس سفید رقص پوشیده ای من به قربانت)

  آهنگ گیلان از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  گیلان گیلان گل سبزه زار گیلان

  سرخه گول سپیده گل مرز کناره گیلان

   

  جانم همیشه بهاره گیلان می دیله قراره گیلان

  جانم همیشه بهاره گیلان می دیله قراره گیلان

  کوه و کامان دشت و دامان الاله زاره گیلان

  روخونه کول بنفشه گول همه گونه شاد و خندان

  همیشه بهاره گیلان خدا می دیله قراره گیلان

   

  همیشه بهاره گیلان خدا می دیله قراره گیلان

  تام بزن تام گپ نزن گپ گوش بدن گوش لب نزن لب

  بلبل صدا ببرده می سر هوش

  آی برار جان چومه واکون می ترانه خب نیه کن

  سالار برنج دربیاده خو خوشه

  گیلان باغ چایی داره گیل دریا ماهی داره برنج مرواری داره

  تی زیمین هم خانه داره ایلاهی وارش بباره گیلان همیشه بهاره

  اگر دونیا بداره چند تا خوبی همه خوبی یجا داره می گیلان

   

  آهنگ گیلکی جان لیلی از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ و ترجمه فارسی :

  ای روزای بوشومای هیمه‌ واچینه‌ روی، جونه لیلی

  (یک روز رفتم به جمع کردن هیزم، لیلی جان)

  جنگل میونه‌ روی، جونه لیلی‌ روی

  (در دل جنگل، لیلی جان)

  نیا بودم بیدئم همسایه‌ ریکای مره دومبال‌ دره، مره گوتره: هیس!

  (نگاه کردم و دیدم پسر همسایه مرا تعقیب می‌ کند و دارد به من می‌ گوید: هیس!)

  محل نگودم اونای، توندتر بوشوم

  (به او محل نگذاشتم، تند تر رفتم)

  هنده بگوتای: هیس!

  (دوباره گفت: هیس!)

  مره ترس بگیتای، می دیل دکتای، پا توندا گودم

  (ترسیدم، دلم تپید، پا تند کردم)

  توندتر و توندتر و توندتر بشوم

  (تندتر و تندتر و تندتر رفتم)

  مو بدو-بدو، اون بدو-بدو

  (من بدو-بدو، او بدو-بدو)

  مو بدو-بدو، اون بدو-بدو

  (من بدو-بدو، او بدو-بدو)

  یکته گیلگوده ویگیته‌ روی

  (او [پسر] یک «تکه گل خشک شده» برداشت)

  بزه می پوشت هاپیرکه‌ ک میونه‌ روی، جونه لیلی

  (زد به میانه‌ی پشتم، لیلی جان)

  جنگل میونه‌ روی، جونه لیلی‌ روی

  (در دل جنگل، لیلی جان)

  می نازوک پای گیر بودای

  (پای نازک من گیر کرد)

  لالیک‌ دار جیر توموش بشو

  (زیر درخت لیلیه‌ کی [درختی خاردار به نام تمشک] خار به پایم فرو رفت)

  ونگ بزئما

  (گریه کردم)

  مره دکتم جنگل واشون میونه

  (به درون گیاهان و علف‌ های جنگلی افتادم)

  خوره فارسونه‌ روی، جونه لیلی

  (خودش [پسر] را رساند، لیلی جان)

  جنگل میونه‌ روی، جونه لیلی‌ روی

  (در دل جنگل، لیلی جان)

  بما روی می سر جور

  (آمد بالای سرم)

  هیتو خو دسونه خو کمر بزا

  (همین‌ جور دست‌ هایش را به کمر زد)

  خنده بگودای: هار هار هار، هیر هیر هیر

  (خندید: هارهارهار-هیرهیر هیر)

  خنده بگودای: هار هار هار هار هار، هیر هیر هیر

  (خندید: هارهارهارهارهار-هیرهیر هیر)

  هار هار هار، هیر هیر هیر

  (هارهارهار، هیرهیر هیر)

  جونه لیلی جونه لیلی، جونه لیلی روی

  (لیلی جان، لیلی جان، لیلی جان)

   

  می جون لیلی‌ روی!

  (لیلی جانمن)

  مره بگوتای: (اگر من دونسته‌ بیم تو به ای زودی مردنه‌ بی، تی گردن لافند دگودیم؛ تا بردیم کولهت سر با هم زیندگی گودیم روی!)

  (به من گفت:
  من اگر می‌ دانستم تو به این زودی خواهی مُرد، طناب به گردنت می‌ افکندم تا ببرمت به گردنه‌ های کوه که با آن‌ جا با هم زندگی کنیم)

  می جونه لیلی‌ روی!

  (لیلی جان من)

  «صد بیس سال عومر گودیای، اخر جوون نمردیای!»

  (ادامه‌ی حرف‌های پسر: صد و بیست سال عمر می‌ کردی، سرآخر جوان‌ مرگ نمی‌ شدی!)

  این چوم دکتای توموش سر

  (چشمش افتاد به خار)

  خو اخمونه جیر بارده‌ی

  (اخم هایش را پایین آورد اخم کرد)

  می سره بنای خو زانو سر

  (سرم را روی زانویش گذاشت)

  گازون هما در بارده‌، می پا توموشونه‌ روی

  (با دندان‌ هایش خار را از پایم بیرون کشید)

  ایته موچچی بزئه می پیشونئه‌ روی

  (به پیشانی‌ ام بوسه‌ ای زد)

  مره یاد بدابوی مزه‌ جوونئه‌ روی، جونه لیلی

  (طعم جوانی را به من یاد داده بود، لیلی جان)

  جنگل میونه‌ روی، جون لیلی‌ روی

  (در دل جنگل، لیلی جان)

  جونه لیلی‌ روی، جونه لیلی‌ روی

  (لیلی جان، لیلی جان)

  آهنگ گیلکی تی تی کو تی تی از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اخم نزن تی تی گپ بزن تی تی

  تی ماله مگه دزد ببرده تی تی جان

  شال بوخورده تی تی جان

  اخم نزن تی تی گپ بزن تی تی

  شال بوخورده تی تی جان

  اخم نزن تی تی گپ بزن تی تی

  شال بوخورده تی تی جان

  اخم نزن تی تی گپ بزن تی تی

  آهنگ گیلکی اوی مریم از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  صب به صب چادر به سر دویی شی باغ سر اوی مریم اوی مریم

  تی وسی مو تا غروب با بینیشم در سر اوی مریم
  تی قشنگی بو مردم دردسر اوی مریم
  نمک نمکدون تو ای استانه بادو تو
  تازه بچی خربزه اخ چقدر بامزی
  تازه بچی خلی تو خلی دار سر تی تی تو

  آهنگ آسیه خانم از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تو می جونی اسیه خانم
  مو نجار
  جور اتاق پا در زنم اسیه خانم
  آخ می جونی آخ می جونی
  می یار کو بوشو مو نودونم
  اگر بلبل نوخونی مو بخونم
  گالوش نیم تی پا بشم آسیه خانم

   

  آهنگ متاع کهنه از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  شکسته دیل خریداری نداره
  متاع کهنه بازاری نداره
  اگر خوبی نبون مابین مردوم
  کسی با کسان کاری نداره

  آهنگ
  دانلود آهنگ یه قل دو قل از
  فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  یه دقه می گبه گوش بدن
  تی سره می سینه سر بنن

  می جان یار می جان یار

  تره یاد دره نقل کودیم

  نقل یه قل دو قل کودیم دره با هم گوتیم چیچی گوتیم

  یه قل دو قل انگوری بقل بابا خان

  کوى بوشو کوى نوشو

  رودسر بازار چی هگیره

  درزن برزن علیخان پیلا جم بزن

  آی کوچی پا جم بزن رحیم آباد هى زنه باد

  هى زنه باد

  سارسر گول به سر میان پل ای طرف پل

  او طرف پل تره یاد دره

  اها اها شوم سر دیمه

  اها اها جور باغ من

  أها أها اه اهه فیچئم هیمه

  آهنگ هو هو از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هو هو

  هو هو

  الو بوما کولوشکن اورکانه بیگیره

  الو بوما تلاکون امید خا هگیره

  می لاکو غوصه جی د خا جلف روخون دمیره

  الهی آلوی تی جگر فیریزه

  غوصه خو جوهرا تی دیل بریزه

  الهی عقاب جگرت بپوسد
  غصه جوهرش را بر دلت بریزد

  الهی آفتو تی پرا بوسوجه

  اجل خو تیرا به تی دیل بودوجه

  هوهو هوهو

  الهی آفتاب پرت را بسوزاند اجل
  تیرش را به دلت بدوزد هوهو هوهو


  آهنگ آها ورزا از
  فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  آهنگ بوگو بله از فریدون پوررضا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اوی لاکوی چقد هول و تکون تو می دیله دنی
  ایته بله دونه ره چنی شله پئله دنی
  ایسه کی تودن عقد من و ته به راه
  ایسه کی تی مار تونه به می دس بده
  ایسه کی مو می داره ندار هدم
  تی پئر کی غش کونه پول شیربها
  بوگو بله بدا همه ته بوگون
  ته موبارک بوبون


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.