دانلود آهنگ های مجید احمدی

  28 آبان 1402 33858 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های مجید احمدی

  احمدی - دانلود آهنگ های مجید احمدی

  در این پست گلچینی از آهنگ های مازندرانی مجید احمدی به همراه متن آهنگ ها قرار داده ایم :

  آهنگ حرف جدایی از مجید احمدی : DOWNLOAD

  شعر: رمضان قزوینی
  آهنگ و تنظیم : استدیو سل

  متن آهنگ :

  هرجا که حرف از عاشقی بونه از منو تو دلبر فقط صحبت کِنِنه
  هر جا که حرف از جدایی وونه از من که بورده می جوانی گب زنِنه
  اِسا دِ پیر بَوِمه لبِ گورمه تو دِتا وَچه ماری دِ خومه
  اِسا دِ پیر بَوِمه لبِ گورمه تو دِتا وَچه ماری دِ خومه
  هرجا که حرف از تنهایی بونه مِره با شوی مستی یاد آرنه
  هر جا که حرف از سادگی بونه می بشکِنی قلب همه جا یاد آرنه
  اِسا دِ پیر بَوِمه لبِ گورمه
  تو دِتا وَچه ماری دِ خومه
  زمانی اِنی می وَر من شومه
  الان چی فایده دارنه تیسه خومه

  آهنگ مازندرانی جنگ جهانی از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اگه باز جنگ جهانی بووشه

  هر کی شی دلبری سه خل و روانی بووشه
  دل خشهویجان یار مازندرانی بووشه

  هر کی شی دلبری سه شلوار پلنگی دپوشه
  اربده بکشه و چریک و جنگی بووشه

  هیچکی می یار نوونه دلی سولقرار نوونه
  هر کسی دل زار دوو، می دلی زار نوونه

  هر کی بوره شیسه دلبر بییره
  اگر بوره شیسه تک پر بییره

  شی دلبر ره شی چشی سر بییره
  خل دتر پر درسر بییره

  هیچکی می یار نوونه دلی قرار نوونه
  هر کسی دل زار دوه می دلی زار نوونه

  از ته گلی ناله از دل بزنم

  جشن شب ها بییرم و ماشین عروس گل بزنم
  هر کس هر شو مستی مستی هاکنه

  زنگ بزنه یاری سه عشق و عاشقی هاکنه
  هیچکی می یار نوونه دلی قرار نوونه

  هر کسی دل زار دوه می دلی زار نوونه
  هوا طوفانی بوه یار شی گیس ره وا هاکنه

  عاشقی ره خاطر قشنگ ریکا هاکنه
  لباس عروس دکنه وی چکه سما هاکنه

  یار می قسمت بووشه ای جان خدا هاکنه
  هیچکی می یار نوونه دلی قرار نوونه

  هر کسی دل زار دوه می دلی زار نوونه

   

  آهنگ لیلی از مجید احمدی و دیاکو : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ته وسه بهیمه بیمار و دلتنگ

  ته وسه بهیمه کهربایی رنگ
  ته می شیرین من تی فرهاد کوه کن

  عشق شیرین زمه فولاد دم سنگ
  می گلی رویی بانو آفتابی سویی

  می تاج سر خنه ای لمپایی سویی
  هر کجه دری نرگسی بوئه

  هر کجه دری آفتابی سوئه

  خدا چنی تره جوون هاکرده

  تره لیلی منه مجنون هاکرده
  تره بیته منی نشون هاکرده

  آخر مره تی سرگردون هاکرده
  می گلی رویی، بانو آفتابی سویی

  می تاج سر خنه ای لمپایی سوئی
  هر کجه دری نرگسی بوئه

  هر کجه دری آفتابی سوئه
  امروز چند روزه که بیمار و مریض

  نا درمه آسمونو نا درمه زمین
  سفید چادر زنم صحرایی نشین

  شبانه روز در انتظار لیلی
  می گلی رویی، بانو آفتابی سویی

  می تاج سر خنه ای لمپایی سوئی
  هر کجه که دری نرگسی بوئه

  هر کجه که دری آفتابی سوئه

   

  آهنگ مازندرانی زندانی از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ای دوست امان امان امان، امان امان امان، جاناا
  دروازه ره باز هاکنین در بورم

  بخاطر شی اتا دلبر بورم
  حاضرمه سیم خارداری سر بورم

  تا که از این چهار دیواری در بورم
  سیو زمستون ای چه بهار نوونه

  می آزادی کم، چه بسیار نوونه

  دروازه ره باز هاکنین در بورم، بخاطر شی اتا دلبر بورم
  حاضرمه سیم خارداری سر بورم

  سیو زمستون ای چه بهار نوونه
  می آزادی کم چه بسیار نوونه

  از خدا خوایمه که ویشار بووشه
  هیچکی زندونی گرفتار نووشه

  هیچکی زندونی گرفتار نووشه
  جان، فرشاد فرجی، رفیقای آقا مصطفی بیان
  قاضی می مار می چشم به راه بهیه

  تنی برار میجا جدا بهیه
  می جان پیر رو به دعا بهیه

  چین می صورت کمر دو لابهیه
  کهو زمستون ای چه بهار نوونه

  می آزادی کم، چه بسیار نوونه

   

  آهنگ مازندرانی تاریک و تار از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  می چشم بدون تو شو شو نشونه خو

  هر شو ره تا سحر درمه به یاد تو
  هنوز می کشه دنه تی عطر و بو

  رو به قبله فقط تویی می آرزو
  اتا زندونیمه این دنیا می قفس

  بورده می همه چیز، بورده می همه کس
  از پا در بیمومه، زمه نفس نفس

  چه مره هاکردی، بازیچه شی دست
  هوا تاریک و تاره

  هنوز دل بیقراره
  زخم ره وینی دلی سر؟
  نامردی یادگاره

  هوا تاریک و تاره هنوز دل بیقراره
  زخم ره وینی دلی سر؟ نامردی یادگاره

  دور عاشقی ره خط بکشیمه خط

  چند وقته پشت هم دره ایارمه بد
  پاک کمه از شی یاد

  همه خاطره ره
  سوزمه اون عکس های دو نفره ره

  ازغم عاشقی
  بشکسته می کمر

  هر چی بلا دنیا بیموئه منی سر
  سیگاری دی همدم شو تا سحره

  شه دونی می دلی دله چیا دره!
  جان هوا تاریک و تاره

  هنوزدل بیقراره
  زخم ره وینی دلی سر

  نامردی یادگاره
  هوا تاریک و تاره، هنوز دل بیقراره، زخم ره وینی دلی سر، نامردی یادگاره

   

  آهنگ مازندرانی قدیمی دلبر از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دلبر غریبی نکن تی غم مره بکوشته

  حرف از جدایی نزن می دل تیسه سر اوشته
  دلبر تی بی وفایی ره من نکمه باور

  اگه عاشقی اینه بور نخوایمه دلبر
  دلبر تی بی وفایی ره من نکمه باور

  اگه عاشقی اینه بور نخوایمه دلبر
  بلا ایارنی می سر

  جان قدیمی دلبر
  اسا در شونی سفر

  مره شی همراه بور

  فکر زندگی دواش

  با هر کی قاطی نووش
  دلبر دورنگی نکن

  میجا ناراضی نووش
  معرفت برو هاکن با من گفت و گو هاکن

  می پشت سر گپ نزن، الکی تهمت نزن
  فکر مره نکردی، که بعد تو چی ومه

  بوردی و ندونستی بعد تو یاغی وومه
  از دست این زمونه از همه شاکی وومه

  شی دلی تسکینی سه آخر سیگاری وومه
  شی دلی تسکینی سه آخر سیگاری وومه

  بلا ایارنی می سر
  جان قدیمی دلبر، اسا در ونی سفر

  مره شی همراه بور

   

  آهنگ مازندرانی دردسر از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  من دواشم، تو دواشی، دل و دلبر خل دتر

  من دواشم، تو دواشی، دل و دلبر، خل دتر
  اول جوانی لقب جهانی بوه

  افتخار و خوش خون مازندرانی بومه
  سال کوهی ویمه یار تیسه بومه دشتی، لَلِه چمر هاکرده لال قرق چی بومه
  دردسر بومه، خل پسر بومه

  ته که بوردی دلبرا من در به در بومه
  پلنگ لر هاکرده، شی می ره وا هاکردی، عاشقی ره خاطر اینتا ریکا هاکردی
  شلیته دکردی و چکه سما هاکردی، می کل چو خنه ره تو مشت صفا هاکردی
  دردسر بومه، خل پسر بومه

  ته که بوردی دلبرا من در به در بومه

  تو می یاری، دلی قراری

  دل و دلبر، خل دتر
  چرخ هاکنی دنیا می جور نکنی پیدا

  زندگی قماره و من هم هستمه تنی شاه
  تو بووش می دلی آس، من هم وومه تنی سرباز حکم هاکنم عاشقی ره گوش هادی دلی راز
  دردسر بومه، خل پسر بومه

  ته که بوردی دلبرا من در به در بومه
  دردسر بومه، خل پسر بومه، ته که بوردی دلبرا من در به در بومه

   

  آهنگ مازندرانی دل قرار از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ته عاشقی مره نابود هاکرده
  عقابی ویمه که سقوت هاکرده
  تی زخم سنگینتر از هر تیر و ترکش
  مثال شیری بیمه که نکنه غرش
  بخونم یاری سه زار و زار و زار
  همون یاری که روزی بیه می دلدار
  بخونم یاریسه، زار و زار و زار
  همون یاری که روزی بیه می دلدار
  این روزگار بلا بیارده می سر
  امه بخت ره کور هاکرده
  تیل بزه شانسامه خنه نزو در
  من و تنی غصه برسیه آخر
  بخونم یاری سه زار و زار و زار
  همون یاری که هسته می دلی قرار
  بخونم یاری سه زار و زار و زار
  همون یاری که هسته می دلی قرار

  دیگر نایی نارمه بزنم گلی، بوردی غریبی ور می چشی پهلی
  وره ونگ کنی می بهاری تتی
  من هم که بییمه داری سری تلی
  بخونم یاری سه زار زار زار
  همون یاری که مره ونگ کنه برار
  بخونم یاری سه زار زار زار
  همون یاری که مره ونگ کنه برار

  آهنگ کمون تار از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بلنده جِمه عاشقی ره تِتی دَپوشی
  قشنگ دلبر جلو بوشتی بَکوشی
  اِنی چی لوتی جا سما هاکِنی
  گوشت و شراب پِلا خورشتی به راه هاکِنی
  تی زلفون کمونِ تار تی چشم مازرونِ لال
  قیامت بَوی دلبر من وومه تی جلو دار
  تی زلفون کمونِ تار تی چشم مازرونِ لال
  قیامت بَوی دلبر من وومه تی خریدار
  شنه عروس سرتا پا طلا بَئیرِم
  حنابندون شو وی دستِ حنا بَئیرِم
  خرج بار آرمه یارسه قطاربه قطار
  دِروم گیرمه با آهنگ ضرب هشت و چهار
  تی زلفون کمونِ تار تی چشم مازرونِ لال
  قیامت بَوی دلبر من وومه تی جلو دار
  تی زلفون کمونِ تار تی چشم مازرونِ لال
  قیامت بَوی دلبر من وومه تی خریدار
  محله کوچه دره چلچراغ هاکِنِم
  شی دلبر دنبال شومه با صدتا سوار
  نقل و نبات بَشِنه می سره عروس مار
  تی زلفون کمونِ تار تی چشم مازرونِ لال
  قیامت بَوی دلبر من وومه تی جلو دار
  تی زلفون کمونِ تار تی چشم مازرونِ لال
  قیامت بَوی دلبر من وومه تی خریدار

   

  آهنگ مازندرانی خل پسر بومه از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  من دواشم تو دواشی، دل و دلبر خل دتر
  من دواشم تو دواشی دل و دلبر خل دتر
  اول جوانی لقب جهانی بومه
  افتخار و خش خون مازندرانی بومه
  سال کوهی ویمه یار تیسه بومه دشتی
  لَله چمر هاکرده لالا قرقچی بومه
  دردسر بومه، خل پسر بومه
  ته که بوردی دلبرا، من در به در بومه

  پلنگی را کرده، شی می ره وا هاکردی
  عاشقی ره خاطر اینتا ریکا هاکردی
  شلیطه دکردی و چکه سما هاکردی
  می کل چو خنه ره تو مشت صفا هاکردی
  دردسر بومه، خل پسر بومه
  ته که بوردی دلبرا، من در به در بومه
  تو می یاری، دلی قراری
  دل و دلبر، خل دتر
  تو می یاری، دلی قراری
  دل و دلبر، خل دتر
  چرخ هاکنی دنیا
  می جور نکنی پیدا
  زندگی قمار و من هم هستمه تنی شاه
  تو بووش می دلی آس
  منم وومه تنی سرباز
  حکم هاکنم عاشقی ره گوش هادی دلی راز
  دردسر بومه، خل پسر بومه
  ته که بوردی دلبرا، من در به در بومه

  آهنگ تلاونگ از مجید احمدی و  مهیار خلیل زاده : DOWNLOAD

  نوازنده : معین مشایخ

  متن آهنگ :

  تلاونگ بزو بورده شو مه یار نمو
  دل پره درده بورده مه چشه سو
  بس که هارشیمه دراز راره
  بس که ونگ هدامه جان خداره
  لینک بیه لر درد بیته سر
  کنسر بووم شه حال زاره
  خدایا برسن مه جان یاره
  دلدار سه دل زنه پر

  آهنگ مازندرانی رفاقت از مجید احمدی : DOWNLOAD

  تنظیم ومسترینگ : استدیو سل

  آهنگ و ملودی : معین مشایخ

  آهنگ جشنی مجید احمدی به نام آی طلا طلا : DOWNLOAD
  نوازنده : هادی کریم زاده
  تنظیم: رامین حسینپور
  اسپانسر : پوریا بازیاری

  اسب عربی، دلبر سواره ⁩آی طلا طلا

  آهنگ عطر اقاقی از مجید احمدی : DOWNLOAD

  تنظیم : منصور اسحاقی
  متن آهنگ :
  برندِه می شهر می جانِ دلبر
  شهر آشوبه می دل ، ای خِل دِتَر
  ابدیه می دل اول و آخر
  می درد و دل کم می دل همسر
  تی خاطری بَوِمه‌خِش خون این شهر
  تو بَووش می مِی و وومه تی ساغر
  جان دلبر، خِلِ دِتَر ،دَووش مِنی وَر

  جان دلبر، خِلِ دِتَر، برندِ می شهر
  بلنده گیسو، کَمونِ ابرو
  افسونگری، مِنه هاکِردی جادو
  ماه پیشونی تویی دِلی سکه سو
  جدایی نَوو جِدایی نَوو، سَوایی نَوو
  تی خاطره مِسه تداعی بَوو
  کاری کِنی که می دل هوایی بَوو
  عطر اقاقی می پیکِ ساقی
  مست تومه تیسه بَوِمه یاقی

  پیکِ بریز سنگین بریز ای جان ساقی
  می آهومونا می دنیای شاه
  همه می فدایی من بومه تی دا
  شوخی شوخی بَوی تو مِنی دلخواه
  می دلخواه، می دلی شاه بِرو می همراه
  جان دلخواه، جان دلخواه من تی چشی دا
  می دل دلدار می گل بی خار
  مهره مار هَسه تی گوشِ گوشوار
  دل سند بَخِرده بَووشی می یار
  می ابدی یار تویی ای یار
  ابدی یار طلای عیار
  چشمون خمارو می دل تی خمار
  شه تک و تنها وومه تی چودار
  جان دلدار طلای عیار تویی دل یار

  آهنگ هشت در چهار از مجید احمدی : DOWNLOAD

  شعر : علی ریاحی
  تنظیم و موزیک : منصور اسحاقی
  متن آهنگ :
  ضرب هشت چار هاکن سیو چشم خمار هاکن
  دل تینگ و تار هاکن دل هواره لار هاکن
  ضرب هشت چار هاکن سیو چشم خمار هاکن
  دل تینگ و تار هاکن دل هواره لار هاکن

  امان امان
  امان امان
  پار پیراره ناری ناری کا بواش
  می نرمِ خونِش لله وا بَواش
  میسه همون قدیمی دلخواه بواش
  وومه پلنگ و تو می مینا بَواش
  وومه پلنگ و تو می مینا بَواش
  ضرب هشت چار هاکن سیو چشم خمار هاکن
  دل تینگ و تار هاکن دل هواره لار هاکن

  آهنگ زیبای من از مجید احمدی : DOWNLOAD

  تنظیم : منصور اسحاقی
  آهنگساز : معین مشایخ
  ترانه سرا : علی ریاحی

  متن آهنگ :
  بازنده بومه اما خدا دونه بد نومه
  قبل تو هیچکی دنیوه عاشقی بلد نومه
  جان جانان من زیبای من تویی دلخواه من
  من یوسف و تو زلیخای من
  تنی مجنون مه تویی لیلای من
  من ساحل و تویی دریای من
  شوق فردای من زیبای من تویی دلخواه من
  اگه می یار نوشی خل وومه
  من ارازل وومه گنگستر شهر آمل وومه
  عرق سگی خرمه مست الکل وومه
  سیو مستی و بی تعادل وومه
  دلی قاتل وومه زیبای من تویی دلخواه من
  مجازات ما شلاقی وومه تیسه یاغی وومه
  پرونده دار اخلاقی وومه تی غم و غصه هم اتاقی وومه
  من جلبی بی ابلاغی وومه تیسه یاغی وومه
  زیبای من تویی دلخواه من
  اگه عشق اسارته بل من تنه اسیر بووشم
  تره چیه مره کار نار خوامه با ته پیر بووشم
  صحرایی یارا یرماز من
  پر پرواز من
  ضربان قلب و همراز من
  تویی عزیز من
  ای همه چیز من
  پرستار قلب مریض من
  ای دل انگیز من
  زیبای من
  تویی دلخواه من

  آهنگ عالیه از مجید احمدی : DOWNLOAD

  آهنگ ژنرال منی از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  وِنه می دلبر یاغی ووشه
  وِنه شلوارم پلنگی ووشه
  وِنه دلبر ورزشی ووشه
  وِنه سیاست جهانی ووشه
  می یار می جانه شهرِ نامبروانه
  وِنه کار نارین خِدا می دلِ ارمانه
  وِنه می دلبر یاغی ووشه
  وِنه سیاست جهانی ووشه
  وِنه شلوارم پلنگی ووشه
  وِنه چشمان شکری ووشه
  می یار می جانه شهرِ نامبروانه
  وِره بَوین که مجید هَسه تی دیوانه
  جان یار حال منی
  دوشِ بِرار منی
  همه دونِنه که تو یار ایده آل منی
  من تی بیقرارمه
  ثانیه شمارمه
  اَنه عاشقمه تِره ویمه بال در ایارمه

  آهنگ میرمه اگه بوری از مجید احمدی و احمد اندواری : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  کیجا دوتا چشمون داینی هسه زلزنه

  میرمه اگه بوری از من بیری فاصله

  هرگذر شهره دایمی خاطره

  هسا منو ته دل بخرده گرده

  مه دل نازک شیشه تنه دل چه سنگه

  عاشقی با دردسرش قشنگه قشنگه

  عاشقی باتو دلبر قشنگه قشنگه

   

   

  دومه بی اعصابی اما دایمه ته چمه

  حرف ته بووشه من جنگ کمه با همه

  مغرور اگه بوشی دونی روانیمه

  آخر تره ورمه دلبر بی وفا نیمه

  مه دل نازک شیشه تنه دل چه سنگه

  عاشقی با دردسرش قشنگه قشنگه

  عاشقی باتو دلبر قشنگه قشنگه

  مه دل نازک شیشه تنه دل چه سنگه

  عاشقی با دردسرش قشنگه قشنگه

  عاشقی باتو دلبر قشنگه قشنگه

  آهنگ تازه عروس از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  معرفی میکنم تازه عروسه عزیزم چه نازی داره
  چشم حسود و بدخواه بسوزه عزیزم چه نازی داره
  دختر شیطون بلا چرا اینقدر لوسه عزیزم چه نازی داره
  روی صورتش جای بوسه من هست عزیزم چه نازی داره

  آهنگ حلقه از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  اَتا ریزه میسه خَنی مِنه وَسه
  می ره دوش سر شَنی مِنه وَسه
  دوتا دست اِلنی می گردنِ دور
  می دِتا چشِ وَنی مِنه وَسه
  وه لبخنده از دور هارِشیمه
  عاشق بوسه سفارشیمه
  اَتا ریزه میسه خَنی مِنه وَسه
  می ره دوش سر شَنی مِنه وَسه
  دوتا دست اِلنی می گردنِ دور
  می دِتا چشِ وَنی مِنه وَسه
  حلقه ای که کیجا تِره هادامه
  تِره شی دل گوشه جا هادامه
  اَتا ریزه میسه خَنی مِنه وَسه
  می ره دوش سر شَنی مِنه وَسه
  دوتا دست اِلنی می گردنِ دور
  می دِتا چشِ وَنی مِنه وَسه

  آهنگ کارما از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  هرچی بوتی تو قبول دلبر جان
  من شیسه دارمه غرور دلبر جان
  کو مه سنگ صبور دلبر جان
  اِسا هرجا خوانی بور دلبر جان
  چَنه زیبا بَوی دلبر
  یکه نما بَوی دلبر
  چشم و دلباز بَوی دلبر
  چَنه لجباز بَوی دلبر
  شی سر دا
  شی دل دا
  بی وفا دِتَر دا
  نامه هادایی یادگار
  شه اول و آخر دا
  دلبر دلبر گِمه دلبر چشدار
  روزی کارما تِره کِنه گرفتار
  عاشقون گوش هادین از می دل زار
  رستم شاهنامه بَیه گرفتار
  شی سر دا
  شی دل دا
  بی وفا دِتَر دا
  نامه هادایی یادگار
  شه اول و آخر دا

  ترجمه آهنگ:
  هرچی تو بگی قبول دلبر جان
  من واسه خودم غرور دارم دلبر جان
  کو سنگ صبور من دلبر جان
  حالا هرجا میخوای برو دلبر جان
  چقدر زیبا شدی دلبر
  خوشتیپ شدی دلبر
  چشم و دلباز شدی دلبر
  چقدر لجباز شدی دلبر
  فدای سرم
  فدای دلم
  فدای دختر بی وفا
  نامه دادی به یادگار
  فدای اول و آخر خودم
  دلبر دلبر میگم دلبر معروف
  روزی کارما تورو گرفتار میکنه
  عاشقون گوش بدین از دل زارم
  رستم شاهنامه گرفتار شده
  فدای سرم
  فدای دلم
  فدای دختر بی وفا
  نامه دادی به یادگار
  فدای اول و آخر خودم

  آهنگ قرص قمر از مجید احمدی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  دِتا قصر قمر ، دلبره چشمون یارا
  تی زلفه بافِمه تی نازه قربون یارا
  دست اِلنی می دست کوچه خیابون یارا
  بَوی لیلی بِمو تی جنگی مجنون یارا
  چهره ای داری تاحالا نَدیمه آ کیجا
  تی جور اَنی قشنگ هیچ جا نَدیمه آ کیجا
  قلبه تسخیر هاکِردی سحر و جادو ا کیجا
  وقتی چشمک زَنی وونه هیاهو آ کیجا
  آ کیجا لوس کیجا بابل عاروسی کیجا
  ماشین گل بَزِنِم بییِم تی دست بوسی کیجا
  دِتا قصر قمر ، دلبره چشمون یارا
  تی زلفه بافِمه تی نازه قربون یارا
  دست اِلنی می دست کوچه خیابون یارا
  بَوی لیلی بِمو تی جنگی مجنون یارا
  پلیس راهه بابل رد بَووئَم
  اروم آروم بَمیرم
  همش توی لاین سبقت دَووئَم
  آروم آروم بَمیرم
  الهی من دل سه بَووئَم
  آروم آروم بَمیرم
  حمیدرضا تیر هوایی دارنه بادا
  دومتر هیکل صحرایی دارنه بادا
  امشو آقا جشن عروسی دارنه بادا
  این رفیقاره بَوین دعوتی دارنه بادا
  می کیله او شونه تی کیله ماهی بادا
  من وومه تی مجنون توهم می لیلی بادا
  بادا بادا بادا می یار عزیزه بادا
  اناره دانه دانه ریزه میزه بادا

  آهنگ هیپنوتیزم از مجید احمدی : DOWNLOAD

  شعر و تنظيم: منصور اسحاقی
  سولو : معين مشايخ

  روبیکا کاکتوس موزیک  تیشرت استقلال
  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.