دانلود آهنگ های محمد کریمی

  28 سپتامبر 2020 3151 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های محمد کریمی

  کریمی - دانلود آهنگ های محمد کریمی

  در این پست گلچینی از آهنگ ها مازندرانی محمد کریمی را همراه متن آهنگ ها قرار داده ایم :

  آهنگ ببر مازرون دروم از محمد کریمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  نشون هاده ورزشکاری پلنگ نهرودباری

  ببر مازرونی می دل و می جوونی
  برو دروم بخوار، گرد میدون بخوار

  نشون بده ورزشکاری پلنگ نهرودباری
  ببر مازرونی می دل و می جوونی

  برو دروم بخوار گرد میدون بخوار
  جاانم محمد قاسمی، هااای هاای
  نشون بده شاهی، آسمونی ماهیی
  ماه بی همتایی، اسیر غم هایی
  برو دروم بخوار گرد میدون بخوار

  آهنگ مازندرانی کیجا ییلاقی از محمد کریمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  چنی چشم به راه ووشم شی یاری سه

  انتظاری بکشم دلداری سه
  های امان، امان، های امان امان، های امان امان امان هاای
  چنی چشم به راه ووشم شی یاری سه

  انتظاری بکشم دلداری سه
  یار ییلاق بورم شی دیاری سه

  گزناسره لاشکشی دیمایی سه
  هی برو هی نشو ماه و ستاره

  کیجا ییلاقی می قشنگ یاره
  هی برو هی نشو، بورم شی دیما یار، تی عاشق بومه ییلاقی کیجا
  تسه ککی بومه این دار اوندار

  شومه سمت بالایی فصل بهار
  شی جان کوه قدم بزنم خار خار

  سر هادم شی صدا ره عشق شی یار
  هی برو هی نشو ماه و ستاره

  کیجا ییلاقی می قشنگ یاره
  هی برو هی نشو بورم شی دیما

  تی عاشق بومه ییلاقی کیجا
  امان امان هاای، امان امان امان هاای
  های امان امان هاای
  بشمارم من آسمونی ستاره

  کنیسه من بوئم من شی دلی زاره
  می دلبر مثل شبه تاره
  از می شعر بخونستن منی کاره

  هی برو هی نشو ماه و ستاره
  کیجا ییلاقی می قشنگ یاره

  هی برو هی نشو بورم شی دیما

  تی عاشق بومه ییلاقی کیجا

  از ته چشمون من بخونم من زار و زار

  دیگه نتومه بکشم من انتظار
  خبردار هاکنم من تی ایل و تبار

  تیسه راهی هاکنم من خواستگار
  هی برو هی نشو ماه و ستاره

  کیجا ییلاقی می قشنگ یاره
  هی برو هی نشو بروم شی دیما

  تی عاشق بومه ییلاقی کیجا
  اتا یار دارمه هسته آهو مونا

  دوتایی قدم زومی دشت و صحرا
  تی وسه بزنم تار و لَله وا

  عاشقی بخونم خاطر دلخواه
  هی برو هی نشو ماه و ستاره

  کیجا ییلاقی می قشنگ یاره
  هی برو هی نشو بورم شی دیما

  تی عاشق بومه ییلاقی کیجا
  هی برو هی نشو ماه و ستاره، کیجا ییلاقی می قشنگ یاره
  هی برو هی نشو ماه و ستاره، کیجا ییلاقی می قشنگ یاره

   

  آهنگ مازندرانی کیجا ییلاقی ۲ از محمد کریمی : DOWNLOAD

   

  آهنگ مازندرانی می همدم از محمد کریمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آفتابی شعله ره مونه منی یار
  همه از تشنگی شونه به دریا، آب سر چشمه ره مونه منی یار غریبه یار
  هی برو های نشو دریایی سیکا
  لکه مه بووشم دووشم هوا داد بیداد
  همدم نرزه ماه اینه می همدم می همدم
  جفت چلچلا اینه می همدم می همدم
  گل لاله لاله بور می همدم می همدم
  میجا هاکردی تموم می همدم می همدم
  جااان شی یاسر آملی ای قربون، لال لالی صحبت ولا
  پنجه طلایی حسین آرامیده برووو

  بهمن ماه کوه بورم می همدم می همدم
  تیجا گفت و گو بورم می همدم می همدم
  گل لاله لاله بور می همدم می همدم
  میجا هاکردی تموم می همدم می همدم
  یاسف آرامی دا می همدم می همدم
  قشنگ پسری ای دا می همدم می همدم
  گل لاله لاله بور می همدم می همدم
  میجا هاکردی تموم می همدم می همدم

   

  آهنگ مازندرانی یل یل میدون از محمد کریمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  یل یل میدون، یل مازرون، شادوماد مردیه پلنگ میدون

  شادوماد مردیه وی ببر میدون، جانم پلنگی
  یل یل میدون، یل مازرون

  شادوماد مردیه پلنگ میدون
  کوهی گلی خنه می دل سر اوشته
  تیسه گل ایارمه من پشته پشته
  یل یل میدونه برار پهلوونه
  هر جا که دعوا بوو پلنگ میدونه وطن مازرونه وی جای شیرونه
  اگه پهلوون خوانی وی ورد زیونه

  آ برار آ برا کل ایرون مازندرون تی صحبته هر کی تر ه بد هارشه تفنگ دو لول وی قسمته •♪♭
  آ جاناا
  شکارچی جان امون هاده

  شکارچی جان امون هاده
  گمه شی فقیری ای دا شکارچی جان امون هاده
  شی داشتی و ناشتی ای دا

  شکارچی جان امون هاده
  من شی نوازنده ای دا شکارچی جان امون هاده
  تی دست و تی پنجه ای دا شکارچی جان امون هاده

   

  آهنگ مازندرانی جان دلبر از محمد کریمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آخ جانا چیسه دلبر مره سلام ندایی تی غم بمیرم
  مره سلام بی کلام ندایی تی غم بمیرم
  مره اخم هاکردی جان دلبر تی غم بمیرم
  تنی دل بسوزه با تنی جیگر تی غم بمیرم
  هی برو هی نشو می دل درد دره تی غم بمیرم
  برمه واری بخونم می مست بره تی غم بمیرم
  اگه پیرمه کنج خنه می جائه جان دلبر
  دست و په لرزنه کمر دلائه جان دلبر
  مره آرپیچی دشمنت نکوشته جان دلبر
  مره اخم و تَخم دلبر بکوشته جان دلبر

  می دل مگر اشکاری سرا وه جان دلبر
  می دل گمه هر نامردی جا وه جان دلبر
  می دل با پول نوونه خریداری جان دلبر
  هر کی نتونه داره یادگاری جان دلبر
  چیسه دلبر مره سلام ندایی جان دلبر
  مره سلام بی کلام ندایی جان دلبر
  مره اخم هاکردی جان دلخواه جان دلبر
  تنی دل بسوزه با تنی جیگر جان دلبر
  دلبر جان دلبر جان دلبر، همین روزا یه روزی ایمه تنی ور جان دلبر

   

  آهنگ مازندرانی پرچم داری از محمد کریمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  الا الا پرچم دار هستنی امه افتخار
  شه برار سینایی دا، چریک معروفی ای دا
  بروو برووو
  ستاره مازنی، دارمی ریکا صحرایی، شمشیر شی کشه دارنه دشمن شی برمه اورنه
  الا الا پرچم دار، هستی امه افتخار
  شی برار سینایی دا چریک معروفی ای دا
  یل یل میدونه، برار پهلوونه
  هر جا که دعوا وو پلنگ میدونه
  وطن مازرونه، وی جای شیرونه
  اگه پهلوون خواینی وی ورد زبون
  آ برار، کل ایرون مازندرون تی صجبته
  هر کی تره بد هارشه تفنگ دو لول وی قسمته

  یل یل میدون، یل مازرون
  سینا حق شناسه پلنگ میدون
  مازندران، مازندران
  ای به به به به ای
  کوهی گلی خنه می دل سر اوشته
  گل ایارمه من تیسه من پشته پشته
  یل یل میدون، یل مازرون
  می پهلوونه پلنگ میدون

   

  آهنگ دلبر آملی از محمد کریمی و مهران احسابی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آخ جانااا، یاراا، جاناا
  الکی جا تنهای تنها بومه
  بعد دلدار من رسوا بیمه
  درسته که بعد تو اسیر غم ها بیمه
  درد یار بیتمه و ای شیسه آقا بومه
  می کچیک دلی ور میسه ارزشی نارنی
  شی محله سر می طرف دیگه ارزشی نارنی
  جان دلبر اسا بوین می زار ره اسا تی دوا گلیله و رگباره
  چیسه تی پیر خنه ره وسه من تیر هاکنم
  چند سال بورم زندون و شی پار و مار ره پیر هاکنم
  نترسی می ماری آه؛ کیجا بیره تی دامن
  ونه کیجا جواب پس هادی از جوونی تا تی مردن

  می کچیک دلی ور کیجا ارزشی نارنی
  شی محله سر می طرف دیگه ارتشی نارنی
  جان دلبر، دل گنه داد هاکنم همه چی ره یاد هاکنم

  شی دلی غمی داف دل نارنه مرحمی دا
  جان دلبر، دل دوستمه رهگذر وی، اتا شو می ور دنی وی
  انه شو و نصف شو کیجا میسه نده پیام
  پیام نده اینستا و پیام نده تو تلگرام
  تی اسم ره شی دلی ور خیالی وقته تره خط بزومه
  شی دلی ور ها کیجتا تره دست رد بزومه
  می کچیک دلی ور کیجا ارزشی نارنه
  شی محله سر می طرف دیگه ارتشی نارنی

   

  آهنگ مازندرانی ای مرد چپون از محمد کریمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آخ جاناا یار ای
  زمستن سر اینه چپون خشحالی
  صدای ل له وا تو چاربیداری
  می ریکا ونگ هاده ابر ره سر هیته
  تفنگ نقره بست ونی دوشی سر
  هی برو هی نشو ای مرد چپون
  تی نالش نالش اینه اون کری میون
  نم نم خونش کنی با دلی مجنون
  تی ل له ای صدا دل کنه داغون، مه بوردنه کوه، من بمونستمه و تو

  دره پر کنه تفنگ چهار پاره

  چپون نزن شوکای وره مار ره
  سیاهی شو وونه ای پاییز روزه

  چپونی خسته تن ای ورگ روزه
  های برو های نشو می مرد چپون

  تی نالش نالس اینه اون کری میون
  نرم نرم خونش کنی با دلی مجنون

  تی ل له ای صدا دل کنه داغون
  چپون عمر توم بوه ای جان برار

  صحرایی سینه وونه وی دلی قرار
  گنه خدا پاییز کی وونه بهار

  می گسفند و بره بورن سبزه زار
  های برو های نشو ای مرد چپون

  تی نالش نالش اینه اون کری میون

   

  آهنگ مازندرانی امشویی کوه چی دارنه هوا از محمد کریمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  امشویی کوه کته چی دارنه صفا داد بیداد
  سفارش هاکرده شادوماد مردی
  بوته نم نم بخون محمد کریمی

  داد بیداد
  آ گلی بو کنی

  تاریم خنه ره مشت سو کنی

  داد بیداد
  بزن چکه ره به افتخار شادوماد
  دوستان شادوماد لطف کنن بیان وسط
  اسا نیه تنی گپ جان دلبر، می جوونی تی طلب جان دلبر

  تره لرزه هاکنه بییره تی جان دلبر
  تی خار روز بووشه تاریک شب جان دلبر
  آ جانااا، پسر خاله برو

  مازندران مازندران
  اته روز چشم وا کنی من دنیمه جان دلبر
  همین الان تره شی ور بدیمه جان دلبر
  زار زار چشم اینی و من دنیمه جان دلبر
  فکر نکن تنیسه برمه گلیمه جان دلبر
  اسا نیه تنی گپ جان دلبر

  می جوونی تی طلب جان دلبر
  آ جاناا، شل و پلتم بروو
  اسا نیه تنی گپ جان دلبر

  می جوونی تی طلب جان دلبر
  تره لرزه هاکنه بییره تی جان دلبر
  تی خار روز بووشه تاریک شب جان دلبر

   

  آهنگ مازندرانی دلخواه از محمد کریمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تسکا درو زن ممرز ونی براره
  اسا چی گنه، بزوئه بخت بهاره
  ای جان ای جان، علی علی جانااا
  الیمار چین موقع کشت و کاره
  ککی چمر موقع زنگ و تاله

  علی علی جان، مولام یا علی جانا
  پنی مازی سرا آفتابی پرپر ها دلخواه
  از اون سر در اینه قدیمی دلبر ها دلخواه
  قدیمی دلبر راه ره هاده ور، ها دلخواه
  می سایه سنگین و کفنه تی سر، ها دلخواه

   

  آهنگ مازندرانی کلیک چشمه اسری بووشم از محمد کریمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  کلیک چشمی ای اسری بواشم
  پیام اکبری ای کلی بواشم
  کلیلم چشمه ای اسری بواشم، پیام اکبری ای کلی بواشم
  هی برو هی نشو بلبل بومه
  ته وسه آرزو به دل بومه
  عمو ارشاد بریم.. دستا بیاا

  امشو می دل غم دارنه

  سیمین میجا قهر نکن
  غصه و ماتم دارنه سیمین میجا قهر نکن
  سیمین میجا قهر نکن، می درد ره بیشتر نکن
  هر چی گننه مردم تو بشنو باور نکن
  هوا چی شبنم دارنه سیمین میجا قهر نکن
  وارشی نم نم دارنه سیمین میجا قهر نکن
  سیمین میجا قهر نکن، می درد ره بیشتر نکن
  هر چی گننه مردم، ته بشنو باور نکن
  وسطیا دستا بالا، دست

   

  آهنگ مازندرانی می روزگار از محمد کریمی و  مهران احسانی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هر شو من مستی هاکنم
  تره یاد بیارم
  تو عالم مستی شی دلی غم ره فریاد بیارم
  می دل بمرد و تن ویشار
  تره یاد ایارمه، خواینی منی جا، تره یاد ایارمه، امان امان، امان امان
  آخ جانااا، یارااا
  هر شو من مستی هاکنم
  تره یاد بیارم
  تو عالم مستی شی دل ره فریاد بیارم
  می دل بمرده و تن ویشار تره یاد بیارم
  خار نیه می روزگار تره یاد بیارم
  می روزگار، می روزگار من ره خل هاکرده
  تی خاطره جان دلبرا خون ره به دل هاکرده
  امان امان امانف دل کچیک و غم زیاده
  ای جان دلبر، چشی اسری چه توم نوونه
  ای جاناا امان،

  رسوای دنیا بیمه تی خاطر جان دلبر
  تنهای تنها بیمه تی خاطر جان دلبر
  نفرین به این روزگار تی خاطر جان دلبر، با من نیموئه کنار تی خاطر جان دلبر
  می روزگار، می روزگار منه خل هاکرده
  تی خاطر جان دلبرا خون می دل هاکرده
  غصه می دل دره دلبر، اسا ونه چیکار هاکنم

  آهنگ حلال از محمد کریمی : DOWNLOAD

  ترانه سرا : میثم جاویدان

  نوازنده : سجاد احمدی

  تنظیم کننده : پوریا گلردی

  متن آهنگ :

  نا دلی دارمه غمونه

  نا پای رفتن یار
  نا صدا دارمه بخونم مثل بشکسته گیتار

  هر چی از من ته بوردی با شنی یار تنی حلال

  عمری که از من بییتی روزی وونه تی ببار
  زمونه آی زمونه محمد چی پریشونه

  زمونه آی زمونه دو سه روزی مهمونه

  اگر می حال باز خرابه بی وفا مست تیکا

  بشکسته دلی درون خبر نارنی جان یار
  روزگار می سر بیارده برمه و وی آه و زار

  منی قسمت بهیه جدایی با نامرد یار
  زمونه آی زمونه محمد چی پریشونه

  زمونه آی زمونه دو سه روزی مهمونه

  اگر هلا زنده هستمه بخاطر جان مار

  شبا می چشم برمه دارنه مثال ابر بهار
  تمام غصه دنیا می دل دره جان یار

  بوردی بومه تنها و خسته از این روزگار
  زمونه آی زمونه محمد چی پریشونه

  زمونه آی زمونه دو سه روزی مهمونه
  زمونه آی زمونه محمد چی پریشونه

  زمونه آی زمونه دو سه روزی مهمونه

  آهنگ مازندرانی غم دل از محمد کریمی  : DOWNLOAD

  نوازنده : علی اسدی

  ترانه : پوریا اکبر زاده

  تنظیم صدا : پوریا گلردی

  متن آهنگ :

  ای جاناا، هاای، دلاا، جااناا
  تیسه خومه اهای املی دلبر
  من و تی عاشقی چی بیه آخر
  یاده قرار اشتمی هفده شهریور
  دیگه بسته هر چی بیمو منی سر
  دلبر کلی هاکردی منی دلی رو
  دنیای کچیک هم بیه مال تو
  هر کاری کردمه بخاطر تو
  شه دونستی بیمه دیوانه تو
  می کار بیه هر شو تا صبح ویشاری
  منی تاقچه همش تی یادگاری
  قدم زومی توی پارک طلایی، از وقتی که بوردی بیمه روانی
  دلبر کلی هاکردوی می دلی رو، دنیای کچیک هم بیه مال تو
  هر کاری کردمه بخاطر تو

  شه دونستی بیمه دیوانه تو

  دل تاریک من ره بییتی تو یار

  مست هاکردی فکر نکن هستی چشمدار
  فاز چریکی نییر جان تنی مار
  تی شناسنامه هلا نیه عکس دار
  دلبر کلی هاکردی می دلی رو

  دنیای کچیک هم ویه مال تو
  هر کاری کردمه بخاطر تو
  شه دونستی ویمه دیوانه تو
  یاری سه خومه با زخمی گلی
  انی خومه تا خون بیه می گلی
  مره گتی بخون اهنگ زاری
  دیگه تره نارمه من شنی پلی
  دلبر کلی هاکرد وی می دلی رو
  دلبر کچیک هم ویه مال تو
  هر کاری کردمه بخاطر تو
  شه هم دونستی که ویمه دیوانه تو

  آهنگ درگیری از محمد کریمی  : DOWNLOAD

  نوازنده : سجاد احمدی

  ترانه : پوریا اکبر زاده

  تنظیم : پوریا گلردی

  متن آهنگ :

  ای دوست اماان، تیسه خاموشی زمه

  گذر به گذر شهر
  قرار هاکردی می جا آمل هفده شهریور

  تیپ پلنگی زنی جنگی اینی منی ور، چریک دتری دا
  شهر ره کنی پر خطر

  جنگ تو شهری بیه

  به دست گیری بیه
  هر کی شی یاری همراه فراری بیه

  هیشکی نووونه جلودار، هستی منی طرفدار

  می منطقه تی محله توپ بخوارده یار
  شاه ره تو کیش هاکردی، سرباز هاکرده فرار

  مات تی عشق بییمه، باختمه توی قمار
  دعوا درگیری بیه، چشم واکشی بیه

  سیو ساچمه آسمون وارش واری بیه
  ارائه
  عشق منی تا ابد

  دونی تیسه دمه رد
  هر چی ترانه خومه دونی هسته تی بابت

  دل ره هاکردی ادب
  دوستی وره فلک

  اگه تره نوینم بیست و چهاری دارمه تب
  دعوا درگیری بیه، چشم واکشی بیه

  سیو ساچمه آسمون وارش واری بیه

  آهنگ آس پاس از محمد کریمی : DOWNLOAD

  نوازنده : سجاد احمدی

  ترانه : معین محمدی

  تنظیم : پوریا گلردی

  متن آهنگ :

  می دل چی آس و پاس وه

  همش دوست لباس وه
  هر چند که بد بیاردی

  می دل هم درد بیاردی
  من و با می اسیری
  از وچگی تا پیری

  گت بومی دوتایی

  هیچی سویلناشتمی دل خشی
  راه پیاده شومه

  به سمت محله شومه

  دلخواه ره نارمه ولی با وی خاطره شومه

  مثل بمرده ماهی، دریا مره پس بزوئه

  می دشت چلچلا ره دنیا قفس بزوئه
  می زخم کهنه ره یار دوباره دست بزوئه

  دست رد بی وفا تو حال مست بزوئه
  راه پیاده شومه به سمت محله شومه

  دلخواه ره نارمه ولی با وی خاطره شومه
  فکر نکردمه روزی اینجور بازنده بووم

  دلخواه بوره و من شی دلی شرمنده بووم
  آرزو داشتمه که تی لبی خنده بووم

  اسا تو با تنی عشق می دل خواننده بووم
  راه پیاده شومه

  به سمت محله شومه
  دلخواه ره نارمه ولی با وی خاطره شومه

  راه پیاده شومه به سمت محله شومه

  دلخواه ره نارمه ولی با وی خاطره شومه


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.