دانلود آهنگ های مهدی آبگون

  10 اکتبر 2020 2274 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های مهدی آبگون

  آبگون - دانلود آهنگ های مهدی آبگون

  در این پست گلچینی از آهنگ های مازندرانی مهدی آبگون به همراه متن آهنگ ها را قرار داده ایم :

  آهنگ مازندرانی ای جان ای جان از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  امان جان امان، یار چشمدار امان، داد و بیداد امان
  بوردمه از یاد امان
  کاری کمه مره بوری از یاد ای جان ای جان
  برمه کنی چی وونه تی خاطرات ای جانم ای جان

  می ساده دل ره ته بیاردی فریاد ای جان ای جان
  اسا از این جدایی دل بوو شاد ای جان ای جان

  ای جان ای جان
  قسم بخردی دست بشتی رو قرآن ای جان

  تره خدا گیرنه عذاب وجدان ای جان
  ای جان ای جان قسم بخردی دست بشتی رو قرآن ای جان ای جان
  تره خدا گیرنه عذاب وجدان ای جان

  بشنوستمه سفر خواینی بوری تهرون ای جان ای جان

  هلا کم سن و سال هستی و جوون ای جان ای جان
  دلبر حیف من و تنی رفاقت ای جان ای جان

  نکرده کار ویمه بزویی تهمت ای جان ای جان
  ای جان ای جان، قسم بخردی دست بشتی رو قرآن ای جان

  تره خدا گیرنه عذاب وجدان ای جان
  ای جان، ای جان
  قسم بخردی دست بشتی رو قرآن ای جان

  تره خدا گیرنه عذاب وجدان ای جان
  با اینکار ته می سه نشتی آبرو ای جان ای جان

  فایده ناینه میسه بزنی زانو ای جان ای جان
  می ساده دل همه ره کرده باور ای جان ای جان

  درو زویی تا اون لحظه اخر ای جان ای جان

  ای جان ای جان

   

  آهنگ مازندرانی حال غمگین از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  تنظیم کننده : رضا غلامی

  متن آهنگ :

  ای جاناا امان امان هاای امان امان هاای جاناا
  تسه خلاف هاکردمه، شی شهری دله دلبر

  منه دستبند بزونه بوردنه چشی ور
  نشو بی دلیلی دا یار یار

  شی حال غمگینی دا یار یار
  نشو بی دلیلی دا یار یار شی حال غمگینی دا یار یار

  جاان شی دلبری دا
  دل گنه داد هاکنم همه چی ره یاد هاکنم

  هارش برمه گلیمه چند وقت تره نویمه

  می حال خرابه ولا از ته بدی ندیمه
  بورده جوونی ای دا یار یار

  کره دل دوستی ای دا یار یار

  جان بعد تو دشمنی خنده ای دا دل کنه پاره ای دا

  امان امان امان یااار ای دوست امان امان جاان یاراا
  تیسه بوردمه زندون، بی ملاقاتی دلبر

  همش مره گتی که نکن لات بازی دیر
  بیمه زندونی ای دا یار یار

  اسپه بوه می ای دا یار یار

   

  آهنگ مازندرانی خلاف از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  این آهنگ به زودی پخش می شود

  آهنگ مازندرانی رعنا بابلی از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مسلمانون مره ندومه چیه رعنا بابلی

  قبولی می دل ندومه کیه رعنا بابلی
  قبولی می دل آملی کیجا رعنا بابلی

  کیجا ره من خوایمه شما ره چیه؟ رعنا بابلی
  اشکن و بشکن رعنا بابلی

  می دل ره نشکن رعنا بابلی
  خورد کیجا مره ونگ نده برار رعنا بابلی

  زمونه گردنه تو وونی می یار رعنا بابلی
  اگه ته بووشی ده وچه ای مار رعنا بابلی

  من و تی عاشقی نشونه کنار رعنا بابلی
  اشکن و بشکن رعنا بابلی

  می دل ره نشکن رعنا بابلی

  چه بد کردمه از ته یار دور بومه یار می جا قهره

  ز بس گریه کردم یار کور بومه یار می جا قهره
  ز بس گریه کردم شو تا صوایی یار میجا قهره

  آخر امه میون بیه جدایی یار می جا قهره
  یار می جا قهره کوهی کبوتره یار می جا قهره

   

  آهنگ مازندرانی ته جا خاطره دارمه از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تی سه راه دکفم تا محله بالا تیجا خاطره دارمه

  ککی و بلبل ره بیارم صدا تی جا خاطره دارمه
  شهر منطقه و شهر هاکنم دعوا تی جا خاطره دارمه

  رفیق شب تار هستمه تنها تی جا خاطره دارمه
  تیجا خاطره دارمه، تی دست من گله دارمه، دلی شکسته دارمه

  عجب زخمی بزویی قلب ره هارش تیجا خاطره دارمه
  بعد من همه ره هاکن سفارش تی جا خاطره دارمه

  همه چی ره کیجا بدیمه شی چشم تی جا خاطره دارمه
  می شهری دله می سر وارنه وارش تی جا خاطره دارمه

  تیجلا خاطره دارمه، تی دست من گله دارمه، دلی شکسته دارمه

  تی جا خاطره دارمه، تی دست من گله دارمه، دلی شکسته دارمه
  های برو های نشو ماه بیمو بالا

  نازدار جان دره تمام وونه این دراز راه
  آخر روزی وونه تو اینی می ور تی جا خاطره دارمه

  خواینی هر دم بییری می حالی خبر تی جا خاطره دارمه
  به مثل چلچلا هاکنم سفر تی جا خاطره دارمه

  بوین ریکا بوه وی مجنون شهر تی جا خاطره دارمه
  تی جا خاطره دارمه تی دست من گله دارمه

  دل شکسته دارمه

   

  آهنگ مازندرانی سیاهی از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  نوازنده کیبورد :

  سجاد احمدی

  ترانه سرا : میثم جاویدان

  تنظیم : پوریا گلردی

  متن آهنگ :

  از سیاهی بالاتر رنگی نیه دلبر

  بعد از روشنایی یار تاریکیه دلبر
  اسا بی ته نخوایمه زندگی ره

  می قسمت بی تو دلبر خودکشیه
  اسا بی ته نخواسمه زندگی

  می قسمت بی تو خودکشیه
  بعد دلبر دست بییرم شنی ساز ره

  انی زار بخونم شی دلی راز ره
  بعد دلبر دست بییرم شنی ساز ره

  انی زار بخونم شی دلی راز ره
  جان دلبر، بیزارمه از این روزای تکراری پاره کمه تی عکس های تکراری
  برو دلبر دریایی ساحل، برو بشکنیم یار فاصله ها ره دلبرف بی تو دلبر نخوایمه این دنیا ره دلبر
  برو دلبر بوریم دریا و ساحل

  مثل موج بزن کویر می دل

  بره دلبر بوریم دریا و ساحل، مثل موج بزن کویره می دل
  بعد دلبر دست بییرم شنی ساز ره، انی زار بخونم شی دلی راز ره
  شی دیوانگی ای دا، کنی دلتنگی ای دا، شی دلبری دا، آ جانا
  از من مونده فقط صدا یادگار ای یار

  منی قبری سایه گیرنه گته دار ای یار
  از ته یاد شومه و وومه فراموش

  می شمع زندگی ره هاکن خاموش
  بعد دلبر دست بییرم شنی ساز ره

  انی زار بخونم شی دلی راز ره
  بعد دلبر دست بییرم شنی ساز ره

  انی زار بخونم دلی راز ره

  آهنگ مازندرانی گل قهرکر از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  نوازنده کیبورد : سجاد احمدی

  ترانه سرا : نیما مهدوی

  متن آهنگ :

  شی تقدیر ره امشو هادامه برگشت، گل قهرکر

  وفا نکرده یار، هاکردمه گذشت، گل قهرکر
  دیگه ترسی نارمه از نور گشت، گل قهرکر

  بن بست عاشقی نداشته گذر، گل قهرکر
  تش کمه سیگار ره برو، این قرار قراره برو

  آخرین فن می دلبر، همیشه فراره برو

  انی چرخ هاییتمه جنگل و بیابون، گل قهرکر

  شی اسمی سه ولا هدامه تاوون، گل قهرکر
  سختی بکشیمه و توی این خیابون، گل قهرکر

  اتا دردی دارمه ندارنه درمون، گل قهرکر
  تش کمه سیگار ره برو، این قرار قراره برو، آخرین فن می دلبر، همیشه فراره برو
  یاد اون روزرا می خنه زوییدر، گل قهرکر

  تی دستی چلچلا هدایی پر، گل قهرکر
  اسا وسته نخوایمه بیی منی ور، گل قهرکر

  تی جا آشتی نارمه تا بووییم قهر، گل قهرکر
  تش گیرمه سیگار ره برو، این قرار، قراره برو

  آخرین فن می دلبر، همیشه فراره برو

   

  آهنگ مازندرانی دریا از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  نوازنده : مهدی عبدی

  ترانه سرا : نیما مهدوی
  تنظیم صدا : رضا غلامی
  متن آهنگ :

  های امان امان، داد و بیداد امان، امان امان امان
  هلا می رج دره وی ماسه ای رو دریا
  برو می ور هنیش هاکن گفت و گو دریا
  غروبی دم دواشیم بووشه شوم دریا
  خاموشی بخرده منی قلبی رو دریا
  دریا، دریایی درده، می دل از غم بمرده
  می زندگی بسوته مثل سیگگاری درده
  دریا، دریایی درده، می دل از غم بمرده، می زندگی بسوته
  مثل سیگاری درده
  لب دریا کردمی اسب سواری، دریا
  ونی موج ره اشامی از دیاری، دریا
  کجه دری الان ته بی قراری، دریا
  طوفانیه تی دل لحظه شماری، دریا

  دریا، دریایی درده
  می دل از غم بمرده
  می زندگی بسوته
  مثل سیگاری گرده
  دریا، دریایی درده
  می دل از غم بمرده
  می زندگی بسوته
  مثل سیگاری گرده
  دریا می درد و دل ره هاکرده گوش دریا
  ونی غم دل ره هاکن سیاه پوش دریا
  می یار چی مره هاکرده فراموش دریا
  می دل میشکا بیه وی هاکرده گوش دریا
  دریا، دریایی درده
  می دل از غم بمرده
  می زندگی بسوته، مثل سیگاری گرده

   

  آهنگ مازندرانی جان مردی از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  امه دلی قراری جان مردی
  محله ای افتخاری جان مردی
  خوایمه بورم مازرون

  بشنوستمه از وی وچون
  خوایمه بورم مازرون

  بشنوستمه از وی وچون

  مازرون دارنه پهلوون
  هر منطقه هر گذر  صحرایی کمه خبر
  بورین بوین ایرونیا چی دارننه

  ناو دریایی دارننه

  ارتش هوایی دارننه
  پهلوونای مازرون

  یل یلون در اینه
  همه خبردار هرسین ببر ایرون در اینه
  مازندرون قشنگه

  مهدِ دلیری هسته
  همه ره خبر هاکنین

  دشمن کشون هسته
  یل یلون در اینه

  همه خبر دار هرسین

  ببر ایرون در اینه
  مازندرون قشنگه

  مهد دلیری هسته
  همه ره خبر هادین

  دشمن کشونی ههسته
  یل یلون در اینه

  ای پهلوون در اینه
  همه خبردار هرسین

  ریکا پهلوون در اینه

   

  آهنگ مازندرانی زمستون توم بوه بهار بیموئه از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  زمستون توم بوه بهار بیموئه
  خدا ناله زمه می یار نیموئه
  می یار نیموئه

  تره قسم دمه ای مرد چپون
  تو می یار ره ندی در این بیابون
  در این بیابون

   

  آهنگ مست ریکامه هن گوشه نیشتمه از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مست ریکامه هن گوشه نیشتمه
  حرفی با تو نارمه فقط گوش دمه
  چند ساله دارو خوارمه بیهوش وومه
  من مثل خیلیا فراموش وومه

  سرده می دست تی چشم به راه نیشتمه
  هر شو شی مستی ره شی آغوش گیرمه
  چند ساله بی گناه زندون نیشتمه
  من مثل شمع در سوزمه خاموش وومه
  من نمه تو جادوگری، افسانه ای افسونگری
  شک دارمه تو مال منی
  اما تو مال سویلدیگری

  آهنگ داد و هوار از مهدی آبگون : DOWNLOAD

  تنظیم کننده : پوریا گلردی
  ملودی : حسن جان برار


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.