دانلود آهنگ های میثم خسروی

  02 اردیبهشت 1403 31317 بازدید 3 نظر

  دانلود آهنگ های میثم خسروی

  خسروی - دانلود آهنگ های میثم خسروی

  میثم خسروی خواننده جوان لر زبان است که از پدری کازرونی و مادری نورآبادی متولد شده. در این پست گلچینی از آهنگ های لری میثم را قرار داده ایم :

  آهنگ خین بهسی از میثم خسروی  : DOWNLOAD

  شاعر  : هومیر
  ‎تنظيم ميكس و مسترينگ : فرزاد متولی

  ویلن : آرش خادم

  متن آهنگ :

  گرمسیرم درد وَباره
  سردسیرم درد وبار

  کوگِمه دال ایخره
  ای آسمون هفت بار بوار

  چه کوگ مهسی
  وای چه طالع نحسی
  آخ و بختم ایبرن
  یاره خین بهسی

   

  ووی زور داره تیت بووَرِن یار نازلوته
  ووی انگاری که ایکشن ککی گپوته

  فقیری درده
  عاشقی هم درده
  ای خدا ای روزگار
  چقد نامرده

  اینشینم سر رت هی ایگریوم د بیو
  خَرسلم وابی و خین ای مهربونم د بیو

  دشت جونمه سی عزیزم گل بکارم تا بیی
  بین گهلل چی گلی همرنگ خارم تا بیی

  فقیری درده

  آهنگ لری میثم خسروی به نام گله کرده : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  عزیز باز گله کرده، دوور باز گله کرده
  به قربونت عزیزم گلم باز بونه کرده
  وه جومی تازه کرده ت گلم نده نمایش
  مو تونه مثل خدا دوَر کردم ستایش

  عزیز باز گله کرده، دوور باز گله کرده
  به قربونت عزیزم گلم باز بونه کرده
  تو ای جونم شرینم مه تو دل نداری

  آهنگ لری میثم خسروی به نام بارون رحمت : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دوباره باری بارون رحمت

  بارون رحمت بارون رحمت

  تشم زدی وای تا روز قیومت*

  تشم زدی وای تا روز قیومت

  تا روز قیومت تا روز قیومت

  تا روز قیومت تا روز قیومت

  احساسم اوره تییلم بارون

  احساسم اوره تییلم بارون

  لیلی خیالت کردمه مجنون

  لیلی خیالت کردمه مجنون

  دوباره باری بارون رحمت

  دوباره باری بارون رحمت

  بارون رحمت بارون رحمت

  بارون رحمت بارون رحمت

   

  بگوم هی بگوم هی بگوم هی

  بگوم هی بخند و دوور مهر وت بووندم

  بگوم هی بخند و دوور مهر وت بووندم*

  مو بی قوم خیشلت خدا شو و رو بجنگم

  دای اصفونی به پوش خشه خدا برنو وه میلش

  وی شوق گل گرفتمه خدا برم وه دینش*

  وی شوق گل گرفتمه خدا برم وه دینش

  بگوم هی بگوم هی بگوم هی

  بگوم هی بخند و دوور مهر وت بووندم

  بگوم هی بخند و دوور مهر وت بووندم

  مو بی قوم خیشلت خدا شو و رو بجنگم

  مو بی قوم خیشلت خدا شو و رو بجنگم

  آسمون دچی دلم گرو ستاره وای وای*

  آسمون دچی دلم گرو ستاره وای وای

  عشق مو جوش اومده از نو دوباره وای وای

  عشق مو جوش اومده از نو دوباره وای وای

  زلفلت پریشونه مابین د شونت وای وای

  زلفلت پریشونه مابین د شونت وای وای*

  عزرعیل شرم ایکنه جونت بسونه وای وای

  عزرعیل شرم ایکنه جونت بسونه وای وای

  آسمون دچی دلم گرو ستاره وای وای

  آسمون دچی دلم گرو ستاره وای وای..

   

  آهنگ لری یار یار  از میثم خسروی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  پچ پچی مال کلو ایقه گوشم

  شالومی رنگی کنوم سیاری پوشم

  گرمسیر گرمارسیر مجنون یارم

  خوم برم بیسوکو دار و ندارم

  برات غریبه اینه بینیت

  برا بیات بسونیت

  ای بیارم صحرا بی خالی بسوار

  هی بمیرم باوی هی

  کوهسارم بی تفنگچی

  کل قطارم خالی بی قطارم خالی

  و فشنگ قطارم خالی بی فشنگ

  هی بمیرم اسبوم بی زین

  ای یایرون بیلیتون تا سر بنوم وکا

  هی دسنوم و شوه دسنوم و شوه

  آخی افسوسوم سی جوونی

  هی بمیرم وای سی مردن

  په چمو بی حرمت کشک دو ایلیاتی

  په بگو بنوتو کو لک زده دل سی درنگ لبار

  سی شاوزی پا زنی او شکار

  سی کره سر دو سی سیر نگا لش پنیری زیر چنار

  آهنگ لری دار بلی از میثم خسروی  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  سر و داره ای خدا خم سر و دارم ای خدا

  زیر سایه داره بلی مو سر مزارم ای خدا

  آهنگ لری میثم خسروی به نام مثل مجنون : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دسم منه دس دوور وا یک ایریمون سی ودر

  ایریمون من خرمن گل با یک نشهسیم تا سحر

  آخ شووم شوه روزم شووه گل ناز مو هنی خووه

  هر بار ایرم مو سراغ گل خدا دونه گل هنی خووه

  مثل مجنون سینه چاکم سیت

  مثل لیلی گل هلاکم سیت

  قسم به هر کی که ایپرستی

  قسم به خدا گل هلاکم سیت

  هجله بهسم هجله بهسم هجله ای ناز و شیرین

  آهنگ لری گل یه شری من پوزته : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  دورم تو بال بال کردیه

  گل یه شری من پوزته

  دی چشمله کال کردیه

  په نی چه من مال کردیه
  ای شر بر پا کردیه

  گل یه شری و من پوزته
  طوری و خوت رسیدیه

  می نار سرخ وابیدیه
  چی ماه شو تابیدیه

  گل چه شری من پوزته
  خط بهسیه دور چشمله

  سه کردی مرزنگله
  سرخ کردیه او لویله

  گل چه شری من پوزته
  می میش کرچال کردیه

  زلفله تارتار کردیه
  دورم تو بال بال کردیه

  گل چه شری من پوزته
  دل منه هی خین ایکنی

  تمبونه چین چین ایکنی
  دای منه بدبین ایکنی

  گل چه شری من پوزته

  گل یه شری من پوزته

  آهنگ لری پریسا از میثم خسروی : DOWNLOAD

  ای یارم رخشمه زین بکنیت

  گل قد شلالم

  آهنگ لری میثم خسروی به نام بلال : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تیه لت شکالیه تیلت شکالیه

  تیه لت شکالیه وای برگت کمونه

  گردنت سماوره دای هیکل یه دونه

  و بلال بلال بلال بلال ترکی

  دای یه ساعت تیت نشسن، دای تییلت مُلکی

  خوت رضا بوتم رضا دیت نه راضیه

  یه بلی سیصد قضا سی دیت بیایه

  و بلال بلال بلال بلال روسی

  وای بد نومیت سر جی منه دی بی یک د دوسی

  هی بنازم عشقته شیرن فرهاد ای خدا خسرونه تو خنجر گرته

  ای بچه لر گرگ کوه دشته عزیزم هر جا ایرسه سنگر گرته

  باغ دارم باغچه دارم گل بسیاره 

  هر گلیش یه رنگیه یه بویی داره

  و بلال بلال بلال بلال ترکی

  خوت گلی نومت گله گل کر ناته

  گل هر جا خوت ایروی دلم و باته

  و بلال بلال بلال بلال روسی

  وای بد نومیت سر جی منه دی بی یک د دوسی

  آهنگ لری برف پاییز  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  گل زده آخی ریواسلم، زرد چویلم

  ار سرت آخی درد ایکنه آخی بنه سر رونم

  یا للی سیت ایکنم یا سیت ایخونم

  سر شو جا منه جاشه و هوی او دار شیکت مو چطو خو برم امشو

  یه تاری آخی وو پللت آخی تاری دماغت دوور تاری دماغت

  ار خدا آخی قسمت کنه آخی برم سراغش دوور برم سراغش

  باغبون آخی گا وابیدم آخی ثمر نچیم خدا ثمر نچیم

  برف پاییز وم گرو، دلش بریدم خدا دلش بریدم

  سر شو جا منه جاشه و هوی او دار شیکت مو چطو خو برم امشو

  آهنگ بچه لر : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تيلت شکاليه، برگت کمونه

  گردنت سماوره دای يه کلی دونه
  وبلال بلال بلال، بلال ترکی

  داي يه ساعت تيت نشهسن ايرزه ملکی

  خوت رضا بوتم رضا ديت نه راضيه

  يه بلای سيصد قضا سی ديت بيايه
  وبلال بلال بلال روسی

  دای بدنوميت سر جای منه دای بی يک د دوستی

  اي بنازم عشقت شيرين فرهاد

  اي خدا خسرونه تو خنجر گروهته
  اي بچه لر گرگ کوه آهوی دشت

  اي عزيزم هرجا ايرسه سنگ وگروهته

  باغ دارم باغچه دارم گل بسياره

  هر گليش يه رنگيه يه بويی داره
  وبلال بلال بلال، بلال ترکی

  داي يه ساعت تيت نشهسن ايرزه ملکی

  آهنگ لری بنفشه نازنینم با صدای میثم خسروی  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بنفشه نازنینم گلم سی مو عزیزی

  بمیرم نشنفم دای خدا روزی مریضی

  اگر دنیا دو روزه بل تا دل گل بسوزه

  ایخوم دارشه بوینم گل و غنچه بچینم

  بنفشه نازنینم گلم سی مو عزیزی

  بمیرم نشنفم دای خدا روزی مریضی

  آهنگ دوره ی زیتر از میثم خسروی : DOWNLOAD

  شعر و ملودی: هومير
  تنظيم ميكس و مسترينگ :رضا سليمانی فر

  متن آهنگ :

  آخ و کو ره او
  دوره ی زیتر
  دورِ برنو وُ
  ببردَلی دون

  غازه ی کوگ و
  کاره ی کهره
  خو خش من
  سینه ی بلی دون

  آخ و کو ره او
  ورد َ وردل خش
  پیشه من گهرل
  بی حیوونل

  شونشینی بی
  خلمر و هیمه
  کوگه رو خوندهنل
  چپونل

  آخ و ره او
  دهلل صاف و
  مردمون بی
  شیله پیله

  نیسه گرنو نه
  نیسه برنونه
  نیسه خش دربی
  نیسه ایله

  کوچنن وردل قییم و جا جخونل
  ورشخهسه ایل و ره دوره ی بهونل

  آهنگ لری رود تپلی از میثم خسروی : DOWNLOAD

  تنظيم: سعيد ذولفقاری
  ميكس و مسترينگ: عباس محمدی
  ملودی :ميثم خسروی
  شاعر :عارف حسينی

  متن آهنگ :

  مو ایخومت خیلی دلی، عاشقتم رود تپلی
  سی قلب دیوونه مو تو بهترینی تپلی
  تییم همه ش قفله سرت، دلُم وابی در وه درت
  ایبال و او بالم نکو، ایخام بیام ور نظرت
  یار یار یار بردی امونم
  یار یار یار دردت وه جونم
  یار یار یار چه مهروونی
  یار یار یار آرام جونی
  دای بیس چاری وه فکرتم، نیری وه هوشم یار
  دای تو فقط لو تر بکو سر تا پا گوشم یار

  دای مهربون لو مخملی، وه کل دنیا تو سری
  عاشق خنده یل تونم،  بِی خنده تو دل ایبری
  قضا بلاته من سرم، هیچ وقت وه تو دل نیکنُم
  دلم خشه وه داشتنت، غصه نداشت نیخرُم
  یار یار یار بردی امونم
  یار یار یار دردت وه جونم
  یار یار یار چه مهروونی
  یار یار یار آرام جونی
  دای بیس چاری وه فکرتم، نیروی هوشم یار
  دای تو فقط لو تر بکو سر تا پا گوشم یار

  آهنگ لری اور بارون با صدای میثم خسروی : DOWNLOAD

  ترانه و ملودی : هومیر
  تنظیم : محمد یزدان نیا

  متن آهنگ :

  هوا اور بارون گرهته بیو

  خدا سی دلُم شربه گوته بیو
  غمت من دلُم بهسه طیفون وه رو

  خدا پندمه وگرهته بیو
  بیو سر لشُم تا نمرده دلُم

  که زر بار غم پرده برده دلم
  بیو تر یشوم کرده خرسل ترش

  تو برف غمی تو برف غمی شهرکردِ دلم

  هوا اور بارون دلُم برف طیفون

  غمت وه ای زمهسون وه زور وابیه
  من ای درد وه باری، من این تهله خاری

  تیه م بس که باریه کور وابیه
  خدایا چه باثُم، منی وت چه خواسُم

  که تقدیر داسُم، کلور وابیه
  دلش برد سرده، دلُم کوه درده

  مو رنگُم چه زرده چه بور وابیه

   

  آهنگ ابرو کمون از میثم خسروی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  خواستی اگر ترکم کنی سیلی و ای دارم
  ابرو کمون لو مخملی تو ور برشتی می گلم
  پی تیلت بازیم نکن پی سرنوشتم ای گلم
  خواستی اگر دل بشکنی سیلی و ای حالم بکن
  مثل همون روز اولی شرمی و دل زارم بکن
  خواستی اگر دل بشکنی او تار زلفه وم نسو
  عکس قشنگه قاب کن آویزه ی ای دیوارم بکن

  آهنگ دسه گل از میثم خسروی : DOWNLOAD

  شعر :سهراب مهدی انصاری
  تنظیم ، میکس و مسترینگ : برادران منوچهری

  آهنگ تسمه تفنگ از میثم خسروی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  کمرم های پشتم ره رهتنت زَ کشتُم ♪♪
  کمرم های گُردم بشکن بیو سر مُردَم

  آهنگ جدایی از میثم خسروی : DOWNLOAD

  ‎تنظيم و ميكس و مسترينگ : مهران تقی زاده
  ‎شاعر : علی گرجیان
  ویلن: آرش خادم

  متن آهنگ :

  امشو که دلم کرده هواته تنه نیسی

  کرده هوس صورت ماهته تنه نیسی

  گل راسشه بگو کوچو نشهسی که د نومی

  دل دادی و کی دل و کی بهسی که د نومی

  واگرد عزیزم سیم سخته جدایی

  بخشیدمت ای گل ار کردی خطایی

  آهنگ درده از میثم خسروی : DOWNLOAD

  تولیدو‌ تنظیم و میکس ، سولو :فریاد راد

  ترانه : اهورا

  متن آهنگ :
  قَسَمَلتَه اِشکَندی رَهتی،،
  دِلی دَ سیم نَمونده وابی یَه تِکه بَردی،،
  بَجون خُت شُو تا دِل صُب دِیارُم،،اصلا خُو نیارُم
  غِرورتَه بِشکَن بیو،بَ او خُوا هَنی دوست دارُم
  وَرگَرد وُ لالایی بِخون سی ای دلِ بیمارُم
  بَعیه خُت مُو بَی عالم وُ آدم سَرِ جَر داروم
  ایخی بِری فقط بِیون بَعیه تُو دیوارُم
  ایری وَلی خُوا کِنه وَ زِوُن بیا پاکتِ سیگارُم
  آخ سِی تییَلِش کِه مِنه کَلوُم کِرده
  خِم وُ دِلمه زِر پایَلِش لَح کِرده
  دَرده،دل مُو پِرش درده،
  بَهارِ ای دلهِ مُو مثِ پَییز زَرده،

  تا کَی سَرِ داغِت هَی بِخونُم
  بٓعیه خُت دَ بُهرهسُم بیو،دَ نیتَرُم دَردت وَ مِن جُونُم
  گُوتُم کِه خِتی خُوای دلُم،تیی بِرُم،ای دین وُ ایمونُم
  غَم دیریت مث گِله برنویی خَرده پَس هَر دِشُونُم
  رَحمی وَ ای دِلُم بِکُو کِ کُور وُ پیر وابی
  بیو کِ بَعیه خُت وَ ای زِندگی سیر وابی
  بیو گِلُم تُو شاد بکن ای دلِ بیماروم،
  وَرگرد وُ بیو ،اصلا مُو خُم قَضاته ایوَردارُم
  آخ سی تییَلِش کِ مِنه کلوم کرده
  خُم وُ دلمه زر پایَلِش لَح کرده
  درده،دل مو پِرش درده
  بَهارِ ای دل مُو مثِ پَییز زرده

  آهنگ آواره از میثم خسروی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  گرمسیرم درد وَباره

  سردسیرم درد وبار

  کوگِمه دال ایخره

  ای آسمون هفت بار بوار

  چه کوگ مهسی

  وای چه طالع نحسی

  آخ و بختم ایبرن

  یاره خین بهسی

  ووی زور داره تیت بووَرِن یار نازلوته

  ووی انگاری که ایکشن ککی گپوته

  فقیری درده

  عاشقی هم درده

  ای خدا ای روزگار

  چقد نامرده

  اینشینم سر رت هی ایگریوم د بیو

  خَرسلم وابی و خین ای مهربونم د بیو

  دشت جونمه سی عزیزم گل بکارم تا بیی

  بین گهلل چی گلی همرنگ خارم تا بیی

  روبیکا کاکتوس موزیک  تیشرت استقلال
  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه
  دیدگاه ها
  3 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های میثم خسروی”
  1. سلام بر اسطوره صدا و درود فراوان خدمت استاد میثم خسروی که طنین صدایش نسلها را به حرکت در می آورد میثم جان بنازم به این صدای رویایی و دلنشینت ماشالله . برات ارزوی سلامتی میکنم برادر کوچکت بهمنی از رومز.

  2. سلام بر اسطوره صدا و درود فراوان خدمت استاد میثم خسروی که طنین صدایش نسلها را به حرکت در می آورد میثم جان بنازم به این صدای رویایی و دلنشینت ماشالله . برات ارزوی سلامتی میکنم برادر کوچکت بهمنی
   میثم جان اگه امکان داره یه آهنگ غمگین برای برادرم جوان ناکام مرحوم صادق بهمنی بخونی باتشكر

  3. خداییش صداش فوق العادست. چشم نخوری بلبل…

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.