دانلود آهنگ های ناصر وحدتی

  25 خرداد 1400 6133 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های ناصر وحدتی

  وحدتی - دانلود آهنگ های ناصر وحدتی

  ناصر وحدتی خواننده ، نویسنده و پژوهشگر موسیقی متولد سال ۱۳۲۶ در روستای لیش از توابع شهرستان سیاهکل است .

  در این پست گلچینی از آهنگ های گیلکی او را قرار داده ایم و امیدواریم لذت ببرید :

  آهنگ گیلکی رعنا از ناصر وحدتی : DOWNLOAD

  متن آهنگ و ترجمه فارسی :

  رعنا گونه مو دِلیرُم رعنا
   رعنا میگه من قوی هستم
  اِشکُور باج هِگیروم رعنای
  باج گیر اشکور هستم
  مختارخانِک سرگالشم رعنای
  دختر مختار خان هستم
  سالی صد من روغن کِشُم رعنای
  صالی 100 من روغن کشی میکنم
  آی رو سیا رعنا جان برگرد بیا رعنا
  آی روسیاه رعنا برگرد بیا رعنا
  رعنای میشه رعنا سیاکیمیش میشه رعنا
  رعنا مال منه کشمش سیاهه رعنا
  رعنای میشه رعنا سیاکیمیش میشه رعنا
  رعنا مال منه کشمش سیاهه رعنا
  رعنا تی تومان گَله کشه/ رعنا
  رعنا دامنت رو زمین می کشه رعنا
  تی غوصه آخر مَرَ کُشه/ رعنا
  غصه ات آخرش منو میکشه رعنا
  دیل دوسی کردآجانه/ رعنا
  به کردآقا جان دل بستی رعنا
  حنا بنی تی دستانه/ رعنا
  دستاتو حنا گذاشتی رعنا
  آی رو سیا رعنا جان برگرد بیا رعنا
  آی روسیاه رعنا برگرد بیا رعنا
  رعنای میشه رعنا سیا کیمیش میشه رعنا
  رعنا مال منه کشمش سیاهه رعنا
  رعنای میشه رعنا سیاکیمیش میشه رعنا
  رعنا مال منه کشمش سیاهه رعنا

  آخه پارسال بشو امسال نومویی/ رعنا
  آخه راهی رو که پارسال رفته بودی هنوز برنگشتی
  تی بشورا واش در‌بومی/ رعنا
  راهی رو که رفته بودی علف در اومده توش
  تی لنگان خاش دربومی/ رعنا
  استخونای پات زده بیرون
  آی رو سیا رعنا جان برگرد بیا رعنا
  آی روسیاه رعنا برگرد بیا رعنا
  رعنای میشه رعنا سیاکیمیش میشه رعنا
  رعنا مال منه کشمش سیاهه رعنا
  رعنا بوشو تا لنگرود/ رعنا
  رعنا تا لنگرود رفتی
  خیاط بدی هیچ کی نوگود/ رعنا
  اما هیچ خیاطی برات چیزی ندوخت
  خیاط وچی ته ره کت بودود/ رعنا
  اما پسرک خیاط واست کت دوخت
  آی رو سیا رعنا جان برگرد بیا رعنا
  آی روسیاه رعنا برگرد بیا رعنا

  آهنگ گیلکی آها بوگو از ناصر وحدتی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  می جون یاری دگوده بو قبای گالشی!
  امره بیجار بوما بو زحمت بکشی
  می چرچرانه
  می چرچرانه

  امشو شیمی خونه شیرنی خورانه
  د گوته منیم شو خوته منیم
  آفتوبه آب سنگینه جور گیته منیم
  چندی مو پوست با بکنم ای پرته خاله

  چندی نیا با بکنم بلندی بالا ره
  بلندی بالا نگوده بو می دیله کاره
  امروز نشاست با بکنیم فردا دوباره

  می چینی کاسی
  قربون بوشم لاکوی تی چوم کاسه
  می چینی قوری
  تازه یارم هگیته بوم تی چشم کوری
  د گوته منم/شو خوته منم

  آفتابه او سنگینه جور گیته منم

  اخه باهار بومابو با عطر بنفشه

  بلبل چپ چپ بزابو تلمبار گوشه
  تو بوشو لاکو بوگو خود رو نوکوشه

  ناز و ادا نوکون بیه می کشه
  اخه می تورشواشه

  سیصد ته باغ بی  توبوم تی خونه واشه

  د گوته منم…
  ای هالی خال هم بشکسه با هالی غونچه
  می دونبال هم بگیته باریک وچه
  تو ای غلط کاره نوکون مره بورده منی
  سیا بادمجون
  عباس چی کار بوگود بوشو گولاجون
  بوشوبو تماجون
  ب وشوبو چینی جون
  آخ تی جون می جون
  تی آرزوم ایمسال گل بورده منم
  چین چین تومون تو دوگودی تر بورده منم
  د گوته منم…

   

  ترجمه فارسی آهنگ آها بوگو :

  یار دوست داشتنی من لباس گالشی (محلی) پوشیده بود!
  به عنوان کارگر به شالیزار ما آمده بود و زحمت کشید

  خیلی خوش به حالمه
  امشب خونه شما مراسم شیرنی خورونه
  دیگه چیزی نمیتونم بگم ،شب خوابم نمیبره

  آب آفتابه سنگینه نمیتونم بلندش کنم
  تا چند وقت دیگه باید این پرتقال رو پوست بکنم؟!!

  چقدر باید قد و بالای بلند رو نگاه کنم
  بالا بلند (دختر قد بلند) کار مورد علاقه من را انجام نداده بود
  امروز نشا (یکی از مراحل کشاورزی و تولید برنج در مزارع ) باید بکنیم فردا وجین مرحله دوم)
  کاسه چینی من

  ای دختر قربان اون چشم آبی ات بشم
  ای قوری چینی من
  به کوری چشم تو دوست (معشوقه) تازه هم گرفته بودم

  بهار با عطر بنفشه اومده بود
  بلبل گوشه انبار شلتوک نشسته بود و چه چه می زد
  ترش واش ( نوعی گیاه محلی) منه

  واسه پاگشای تو سیصد درز ( هر درز معادل ۲۰متر مربع ) باغ چای قرار گذاشته بودم
  این شاخه آلوچه غنچه کرده هم شکسته

  برو به دختر بگو خودشو نکشه(حرص نخوره)

  ناز نکن و ادا در نیار، بیا تو آغوشم
  پسر لاغر هم افتاده دنبال من

  تو از این کارهای اشتباه نکن، نمی تونی با من ازدواج کنی

  سیاه بادمجان ( سیاه سوخته)

  عباس چه کار کرد، رفت گلاجان ( نام محل)
  رفته بود تماجان( نام محل)
  رفته بود چینی جان ( نام محل)

  کنایه از جانم فدایت
  امسال حتا نمی تونم آرزوت رو به خاک ببرم
  دامن چین چین پوشیدی، نمی تونم باهات ازدواج کنم

  آهنگ گیلکی تفنگ چخماقی از ناصر وحدتی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  تفنگ چخماقی چنار بلبل

  چرا دیر آمدی می مست بلبل
  منم دیر آمدم تقصیر نداشتم

  آدم دیگریم فرصت نداشتم
  اخ می جان جان می توبی
  پارسال بشوی امسال نمی جان می توبی

  جا بی تو واش در بومی جان می توبی
  امی چایم در بی بومی جان می توبی

  برنجکاریم دربومی جان می توبی
  هوایم باران بومی جان می توبی

  امی سرای محضر بومی جان می توبی
  ژاندار امی دونبال بومی جان می توبی

  می دیل غریبی سر بومی جان می توبی
  می دیل غریبی سر بومی جان می توبی

  ژاندار امی دونبال بومی جان می توبی
  تی دیم مثل گول در بومی جان می توبی

  تی دیم مثل گول در بومی جان می توبی
  پیشانیم ماه در بومی جان می توبی

  سماور آب جوش بومی جان می توبی
  چایی قوریم دم بومی جان می توبی

  آب معدت جور بومی جان می توبی
  ژاندار امی دونبال بومی جان می توبی

  می دیل غریبی سر بومی جان می توبی
  می دیل غریبی سر بومی جان می توبی

  بار منزل جیر بومی جان می توبی

  غروب دم غمگین بومی جان می توبی
  صبح دم بیرون بومی جان می توبی

  بار دشت دم بومی جان می توبی
  گرد بوم را جیر بومی جان می توبی

  گرد ناصر جور بومی جان می توبی
  کاکول طلا گردین بومی جان می توبی

  آسمانه در بومی جان می توبی
  ژاندار امی دونبال بومی جان می توبی

  می دیل غریبی سر بومی جان می توبی
  می دیل غریبی سر بومی جان می توبی

  کاکو طلا هیردین بومی جان می توبی
  رحیم آباد در بومی جان می توبی

  رودبارکی جورسر بومی جان می توبی
  رحیم آباد در بومی جان می توبی

  کلاچای منظر بومی جان می توبی
  سیا خلو رود در بومی جان می توبی

  حسن آباد در بومی جان می توبی
  واجارگاه منزل بومی جان می توبی

  ژاندار امی دونبال بومی جان می توبی
  ژاندار امی دونبال بومی جان می توبی

  می دیل غریبی سر بومی جان می توبی
  می دیل غریبی سر بومی جان می توبی

  آهنگ گیلکی رضا جان از ناصر وحدتی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  رضا جانو رضا جانو رضا جانوا رضا جان
  تره اجبار ببردن شهر تهران

  نگار نازنین نگار نازنین
  میری به زنگا نگار جان

  تی خاطر من ببوم بند و زندان
  گوش گشوار فروشم تی پیرهن تن

  عزیزی نگوزارم بری تو بند و زندان

  سفید پیرهن بزی سفید

  پیرهن بزی دراز بالای
  تی دونبال سر بنایی آه و نالای

  می آه و نالای تو نترسی
  مگه من بی وفایم تو بترسی

  تو اونجایی تو اونجایی من اینجا بی قرارم
  دل سنگی تو داری من ندارم

  به قربان دل سنگ تو گردم

  آهنگ گیلکی زَرَنگیس  از ناصر وحدتی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  زَرَنگیس تی برار می چار وداره

  قاطیر شصد توماری زیر باریییی
  درویشه امینه خدا وداره

  تره سوار کونه می ور بیاره

  جان بیگه دیل بیگه می زَرَنگیس

  من مخمل غبا بزی مال تبریز
  جان بیگه دیل بیگه می زَرَنگیس

  من مخمل غبا بزی مال تبریز

  آهنگ گیلکی گل ریحانی از ناصروحدتی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  روخانه آب بموی خانه به خانه
  تی دونبال سر بنی می آه و نالی
  بشو یاری بگو کمتر بنالی
  تی دیم ننمی دره ننه گاز مالی
  گول ریحانه دشت کوهانی
  کول بیچ نالی تی یار تی قربانی
  تو جور محلی داری من جیر محلی
  تو فنجان آبو خوری من در پیالی
  تو فنجان خوری آب اناری
  اگه بی میل خوری اون زهرماری
  گول ریحانه دشت کوهانی
  کول بیچ نالی تی یار تی قربانی
  آسمانه ستار سیصد و بیست
  آسمانه ستار سیصد و بیست
  کولای شصد و ما نی بر سر کیست
  بشو یاره بگو مکدری چیست
  دیل بر من بدی دشمن سگ کیست
  گول ریحانه دشت کوهانی
  کول بیچ نالی تی یار تی قربانی

  کوجه لاکوی کشی سر آب
  تی گیسان کشته من که میخوره تاب
  خیال کونی مره شب میبره خواب
  دل من مثل رو قند میشود آب
  گول ریحانه دشت کوهانی
  کول بیچ نالی تی یار تی قربانی
  تی چشمان کاستی ابر رو کول دیلبر
  مرو تی عاشقی مشهوره دیلبر
  مرو تی عاشقی عیبی نداره
  هزاران حیف کی من سندوره دیل بر
  گول ریحانی حیلان ویرانه
  گرد تومانی دشت کوهانی
  یه خورده آی کون دره کورانی
  یه جوری می ور بیا می ور بیا می ور بیا تی مار ندانه
  الهی عاتش بیگیره تی مارک جانی
  مره سرما بوکود شی پشت خانی
  گول ریحانه دشت کوهانی
  کول بیچ نالی تی یار تی قربانی

  آهنگ گیلکی سوپوله از ناصر وحدتی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ای سوپوله ای سوپوله
  ای سوپوله ای سوپوله
  آفت به جان بلبله
  ای سوپوله ای سوپوله
  آفت به جان مردمه
  ای سوپوله ای سوپوله
  سوپوله مرا گزیدو گزیدو
  تنگوله زدم پریدو پریدو
  سبز میدان چریدو چریدو
  یه جعبه سیگار کشیدو کشیدو
  ای سوپوله ای سوپوله
  ای سوپوله ای سوپوله
  آفت به جان بلبله
  ای سوپوله ای سوپوله
  آفت به جان مردمه
  ای سوپوله ای سوپوله
  سوپوله مرا گزیدو گزیدو
  تنگوله زدم پریدو پریدو
  سبز میدان چریدو چریدو
  یه جعبه سیگار کشیدو کشیدو

  ای سوپوله ای سوپوله
  ای سوپوله ای سوپوله
  آفت به جان بلبله
  ای سوپوله ای سوپوله
  آفت به جان مردمه
  ای سوپوله ای سوپوله
  سوپوله مرا گزیدو گزیدو
  تنگوله زدم پریدو پریدو
  سبز میدان چریدو چریدو
  یه جعبه سیگار کشیدو کشیدو
  سوپوله مرا گزیدو گزیدو
  تنگوله زدم پریدو پریدو
  سبز میدان چریدو چریدو
  یه جعبه سیگار کشیدو کشیدو
  سوپوله مرا گزیدو گزیدو
  تنگوله زدم پریدو پریدو
  سبز میدان چریدو چریدو
  یه جعبه سیگار کشیدو کشیدو

  آهنگ گیلکی می گیل دختر از ناصروحدتی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  می گیل دختر تو باران درگیر جیری
  تو بادام چری چون مغز بادام
  یواشی گاز گیرم بشکست می دندان
  هوا را چه خوشه سیکا بگرده
  زمین چه خوشه تی جا برگرده
  خداوندا مره رنگ سیکا کن
  دوبال در گرده قشنگی جا کن
  می آهو آهو آها بوگو گیلان لاکو آها بوگو
  دیلمان لاکو آها بوگو قشنگ لاکو آها بوگو
  تی تومان کوتاه بو واجارگاه لاکو آها بوگو
  شمان زنی به امی دیله چاقو آها بوگو

  دیدم سر کوهی بلند چندتا کبوتر آها بوگو
  بدیدم دختری همراه مادر آها بوگو
  سلام به مادر بو چشمم به دختر آها بوگو
  غلام مادرم شیدای دختر آها بوگو
  سر کوهی ملالت میکشم من آها بوگو
  ببین چه زار و زحمت میکشم من آها بوگو
  برای خاطره یگانه دلبر آها بوگو
  جفا را تا قیامت میکشم من آها بوگو
  می مشت سهراب آها بوگو بفرما بالا آها بوگو
  می مشت محرم آها بوگو برنج طارم آها بوگو
  تی امرا قهرم آها بوگو
  زماره ناخوش بو نامزد پریشان آها بوگو
  زن مار گفتم زن مار چ حالی داری آها بوگو
  به دل گفتم ای وار سر برنداری آها بوگو
  می ترش واشه آها بوگو دیلمان واشی آها بوگو
  لنگرود واشی آها بوگو می رشت واشی آها بوگو
  انزلی واشی آها بوگو رودسر واشی آها بوگو
  سیصدتا باغ بیگیفته بوم تی خلواشی آها بوگو

  آهنگ گیلکی از ناصروحدتی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آخه می جان یاره دگود بو قبای گالشی، آها بوگو
  اَمَرِه بجار بمه بو زحمت بکیشی، آها بوگو
  می چلچرانه، ای ای می چلچرانه ای ای
  ایمشب شیمی خونه ور شیرینی خورانه

  د گوته منم شو خوته منم آفتابه آو سنگینه جور گیته منم
  چندی مو پوس وا بکنم ای پرتقاله

  آها بوگو
  چندی نیگا وا بکونم بلندی براره

  آها بوگو

  بلندی برار نگودوبو می دیله کاره

  آها بوگو

  یار عزیزم لباس دهاتی پوشیده بود

  بازم بوگو
  اومد مزرعه ما کلی زحمت کشید

  بازم بوگو
  وقت خوشی منه

  امشب خونه شما بله برونه ♯♭
  دیگه نمی تونم بگم

  شب نمی تونم بخوابم
  آفتابه سنگینه نمی تونم بلندش کنم
  تا کی باید این پرتقال رو پوست بکنم؟، بازم بوگو
  تا کی باید نگام به برادر بلندم باشه، بازم بوگو

  برادر بلندم کاری که من میخوام رو نمی کنه

  آهنگ گیلکی خان باجی از ناصر وحدتی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ای خان باجی جوره چی کردی جوره
  ای خان باجی جوره چی کردی جوره
  ای خان باجی جوره چی کردی جوره
  ای خان باجی جاره چی کردی جاره
  ای جوی منه شابو بله دون منه شابو بله
  سون منه شابو بله اون شبابو بله
  بردم به بازار دکون عطار
  دکان بقال جوووو را فروختم
  از برای بی بی شهربانو گوشوار خریدم
  بی بی شهربانو همچینی میکرد
  همچینی میکرد همچیمی میکرد خوبم میکرد

   

   

  ای خان باجی جوره چی کردی جوره
  ای خان باجی جوره چی کردی جوره
  ای خان باجی جوره چی کردی جوره
  ای خان باجی جوره چی کردی جوره
  ای جوی منه شابو بله دون منه شابو بله
  سون منه شابو بله اون شبابو بله
  بردم به بازار دکون عطار
  دکان بقال جوووو را فروختم
  از برای بی بی شهربانو پاچین خریدم
  بی بی شهربانو همچینی میکرد
  همچینی میکرد همچیمی میکرد خوبم میکرد
  کفتره کفتره دور نیشتی می کله انگشت سر نیشتی
  دونه فدم پر وشتی علی خونه سر وشتی
  علی دکر کله خوس بشو به حمام بخوس
  حمام در کلیده همه نقره بیگیته
  ای برا برا تی زن نزن تی گشواره من دا

  روبیکا کاکتوس موزیک
  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.