دانلود آهنگ های مازندرانی وحید مرادی با لینک مستقیم + متن آهنگ ها | کاکتوس موزیک

  دانلود آهنگ های وحید مرادی

  18 ژوئن 2021 7028 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های وحید مرادی

  مرادی - دانلود آهنگ های وحید مرادی

  در این پست گلچینی از آهنگ های مازندرانی وحید مرادی به همراه متن آهنگ ها را قرار داده ایم :

  آهنگ مازندرانی میله زندان از وحید مرادی  : DOWNLOAD

  ترانه سرا : وحید مرادی

  نوازنده کیبورد : مهدی عبدی

  متن آهنگ :

  صدای آژیر و با صدای بوقه دلبر

  همه جا چو بخرده تی شهر شلوغه دلبر
  دل دنه تیر بخردمه همه رزوغه دلبر خط خاموشه تو دونی می پاتوق ره دلبر
  سال و ماه زندونی دله نشونه بشکیه میله زندون

  می جوونی زندون دله در شونه بشکیه میله زندون
  سال و ماه زندونی دله نشونه بشکیه میله زندون

  می جوونی زندون دله در شونه بشکیه میله زندون

  دلبر فراری ویمه تی گوشی ویه شنود سر قرار مره بییتنه بومه نابود
  تو بیرون دری من پشت میله هستمه باروت

  دلبر برمه نکنی ایمه تی ور خیلی زود
  سال و ماه زندونی دله نشونه بشکیه میله زندون

  می جوونی زندون دله در شونه بشکیه میله زندون
  سال و ماه زندونی دله نشونه بشکیه میله زندون

  می جوونی زندون دله در شونه بشکیه میله زندون
  پایین دره منی سر هر وقت اینی منی ملاقات

  شرمنده ته هستمه خوایمه داد بزنم داد
  تو خنه من پشت میله پیر بومی هر دو

  اون که سینه سوختوئه دونه می دلی درد ره
  اون که حبس بکشیه دونه می دلی درد ره
  سال و ماه زندونی دله نشونه بشکیه میله زندون

  می جوونی زندون دله در شونه بشکیه میله زندون
  سال و ماه زندونی دله نشونه بشکیه میله زندون

  می جوونی زندون دله در شونه بشکیه میله زندون
  بشکیه میله زندون، بشکیه میله زندون، بشکیه میله زندون

  آهنگ مازندرانی افتخار مازندران از وحید مرادی : DOWNLOAD

  نوازنده : علی اسدی
  تنظیم : رضا غلامی

  متن آهنگ :

  وای دل من دل من دل من
  تی جا رفیق هسته، می رفیق شب تار

  قسم بخردمی امامزاده ای کنار
  دوش به دوش راه شومی مثال دتا برار
  شعر و با بخونستنی جا ندارمی کار
  ها دادا ها دادا برار براری قربون

  هستی مازندرونی افتخاری قربون
  جاده تنکابن و شهسواری قربون

  چنی سخته بکشینه پیر و ماری قربون
  اتا ریکا دره هراز کوه سنگچال
  نیما مهدوی مازندران هاکردی لال
  عاشق شعر هستی نخواینی مال و منال
  می دوشی برار تی جوونی تره حلال

  ها دادا ها دادا برار براری قربون

  هستی مازندرونی افتخاری قربون
  دست به قلم وونی تی دل زاری قربون

  یاد ایارنی جنگل دو هزاری قربون
  ها دادا ها دادا برار براری قربون

  هستی مازندرونی افتخاری قربون
  جاده تنکابن و شهسواری قربون

  چنی سختی بکشینه پیر و ماری قربون
  نیما مهدوی تی تولدی شوئه، می دل اسیر توئه
  مازندران بساتی چند هزار تا آهنگ

  همه ای سه دست قلم ره هادایی رنگ

  هیچکی ناشته خبر برار هستی دلی تنگ
  بیست یک مهر ره ایران دمه کله ونگ
  ها دادا ها دادا برار براری قربون

  هستی مازندرونی افتخاری قربون
  دست به قلم وونی تی دلی زاری قربون

  یاد ایارنی جنگل دو هزاری قربون
  ها دادا ها دادا برار براری قربون

  هستی مازندرونی افتخاری قربون
  جاده تنکابن و شعسواری قربون

  چنی سختی بکشینه پیر و ماری قربون

  آهنگ مازندرانی وحیدمرادی به نام سوسول ریکا : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  می دست دستبند آگهی می لینگ شلوار کردی
  دلبر نینی می ور
  می پرنده قطاری، تیسه کردمه جنگ بازی، دلبر برو منی ور
  اون تا سوسول ریکا میسه کرده ادعا دلبر برو منی ور
  تلفن پشت کرده هوار گته هستی ونی یار دلبر برو منی ور
  دلبر نینی می ور دل هاییته تیسه پر
  دلبر چیکار هاکردی وره شی یار هاکردی دلبر برو منی ور
  مره رسوا هاکردی تک و تنها هاکردی دلبر برو منی ور
  اونتا سوسل ریکا هیچ نارنه مهر و وفا دلبر برو منی ور
  تره بازی دینه یار نمونه تنی کنار دلبر برو منی ور
  دلبر نینی منی ور می دل هاییته تیسه پر
  دلبر ها دلبر، چیسه می دل ره خون هاکردی

  تی پیش تره مونه پشت سر کنه خنه دلبر برو منی ور
  دوست و رفیقون پیش تیسه نلارننه آبرو دلبر برو منی ور می دل هاییته تیسه پر
  دلبر می دل نوه سنگ هنوز هسته تیسه تنگ دلبر برو منی وزر
  تیسه جنگ بازی کمه ای تیر اندازی کمه دلبر برو منی ور
  میرزا جنگلی وومه دلبر برو منی ور
  من تی طالب وومه یار تو می زهره بووش یار دلبر برو منی ور
  تی دست ره گیرمه دلبر قدم زمی محله سر دلبر برو منی ور

  آهنگ مازندرانی وحید مرادی به نام کیش و مات : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مره کیش هدائه می یاری خنده
  مره مات هاکرده می یاری کشه
  می دلبر زنگ زنه مره گنه اقا
  می دل از خشحالی پر زنه هوا ‹♪›
  شی ماری عروسی دا ‹♪›
  عزیز، نفس، لوسی دا ‹♪›
  می فکر هر روزی دا تره دارمه دوستی دا
  تی دوست داشتن مره یار کنه تهدید
  به هیچ غریبه ای نوومه نزدیک
  می دلبر النه دوش کیف یکوری
  ونی همراه شومه مدرسه پلی

  شی ماهی عروسی دا، عزیز، نفس، لوسی دا
  می فکر هر روزی دا، تره دوستی دا
  می دلبر داشته انتخاب رشته
  بنویشته می یاری کشه بهشته
  می پاتوق ویه مدرسه پهلی
  جمعه روز که وونه من کمه قاطی
  قشنگ یار تره کمه پرستش
  شی کشه من دمه نوازش
  اگه ناری میجا تو سر سازش
  اسری شمه عزیز به مثل وارش
  شی ماری عروسی دا عزیز نفس لوسی دا
  شی فکر هر روزی دا، تره دارمه دوستی دا

  آهنگ مازندرانی هم نفس از وحید مرادی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  می دلبر تو عاشقی ولا بیه نمونه
  دلبر ناز نازی ای دا هسته غیرتی ای دا
  شی جیگر گوشه ای دا تی قهر و آشتی ای دا
  جان دلبر می عشق عزیز تاج سر
  تیسه بیمه هر شو مست تی اسم ره بشتمه نفس
  در سرزمین قلب من دلبر پادشاه بیه می دلبر اتا بیه گلچین تو صد تا بیه

  بوردمه امازاده تیسه دخیل دوستمه
  تی پیر نا نوو از جدایی ترسمه
  جان دلبر تی عشق عزیز ها دلبر تی عشق ره بشتمه نفس
  شو که وونه دلبر بیخویی زنه می سر
  ای ایمه تی محله سر قدم زمه تا سحر
  بیمه روانی وومه من خل و قاطی وومه
  اگه به تو نرسم ولا من یاغی وومه

  آهنگ مازندرانی جاده ی عشق از وحیدمرادی  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  کل شهر ره تیسه کمه گرد و خاک
  تی دشمنی دل ره با کارد دمه چاک
  خدا دونه من نارمه هیچکسی لاک
  عشق من همیشه تی ور بیه پاک
  جاده عاشقی پیچ و خم داشته
  هفت بند لـله وا گلی دم داشته
  بزن تار ره می چشم ویشار بووشه
  اونی که خوایمه من می کنار دووشه
  جان دلبر، جاده عاشقی پیچ و خم داشته

  هفت بند لـله با گلی دم داشته، شی دلی دا
  شه دونی بلدمه دوایی قانونرمه داغون
  اعصاب نارمه گاهی وقت دارمه داغون
  خو بدیمه بلند بومه اشون
  تی اسم ره بنویشتمه با شی خون
  جاده عاشقی پیچ و خم داشته
  هفت بند لـله وا گلی دم داشته
  بزن تار ره می چشم ویشار بووشه
  اونی که خوایمه می کنار دووشه

  دیگه کارد و چاقو اثر نکنه
  هیچکی! بیرون شهر خطر نکنه
  ♬ همش گتمه من ! می یار قهر نکنه
  هیچکی ونی حومه ! گذر نکنه
  جاده عاشقی ! پیچ و خم داشته
  هفت بند لـله وا! گلی دم داشته
  ♬ بزن تار ره! می چشم ویشار بووشه
  اونی که خوایمه! می کنار دووشه
  جان دلبر، دیگه کارد و چاقو اثر نکنه !!!

  هیچکی بیرون شهر خطر نکنه

  آهنگ مازندرانی وحید مرادی کارت قرمز : DOWNLOAD

  ترانه سرا : نیما مهدوی

  نوازنده : شهرام فلاح

  متن آهنگ :

  ای دوست، امان امان امان هاای
  از وچگی عشق دردسر ویمه
  کارت قرمزی شنی شهر ویمه
  همیشه عاشق هر خطر ویمه
  انتظار تی زنگ آخر ویمه
  امشو تش زمه تی عکس یادگاری ره
  مره یاد بیمو کشیمه تی خماری ره
  می اره و تی نا ، اون دو سال سربازی ره
  بیخیال من تو تموم هاکن تو این بازی ره
  وحید مرادی، امون از دنیای مجازی، شی براری دا

  هاای، تی جا من گپ نزمه پشت گوشی
  ترسمه که بییری فاز فراموشی
  کجه دری الان کنی آغوشی
  بعد من تو سیاه پوشی
  امشو تش زمه تی عکس یادگاری ره
  مره یاد بیمو کشیمه تی خماری ره
  می اره و تی نا ، اون دو سال سربازی ره
  بیخیال من تموم هاکن تو این بازی ره
  جان دلبر امشو مستمه مره حالی نوونه، های هیچی تی جای خالی نوونه

  هاای، جان لیلی، دلبر قدیمی
  از تی کار و بار بیمه خسته
  ندومه چه من بیمه تی وابسته
  تی خاطری خط خطی هاکردمه دست ره
  خوایمه آروم هاکنم حال مست ره
  امشو تش زمه تی عکس یادگاری ره
  مره یاد بیمو کشیمه تی خماری ره
  می اره و تی نا ، اون دو سال سربازی ره، تره جان من تموم هاکن این بازی ره
  بیخیال من تموم هاکن تو این بازی ره

  آهنگ مازندرانی امپراطور با صدای وحیدمرادی  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  جان دلبر، خسته تن ره خاک دنیه، اشمه آسمون ره عقاب دنیه
  های امان امان، های امان امان
  گنده لات ایران خدا نگهدار
  دیگر نینه تی جور پر طرفدار
  هر جای ایران دله تی مزار

  هستی عمو سیاوشی افتخار
  طوفان مرادی هسته تی یادگار
  امپراطور ایران تو وی منطقه ای خار
  حکومت کردی توی تهران سیزده آبان

  آهنگ مازندرانی وحید مرادی به نام تولدی شو : DOWNLOAD

  تنظیم صدا : رضا غلامی

  ترانه سرا : نیما مهدوی

  متن آهنگ :

  امان آی امان آی امان آی
  ای جانا، ای یارا، امان ای دل
  پیک ره سریع شمه، نم نم هاکن فوت، دلبر مبارکا وو
  یه لحظه بدون تو ووومه نابود، دلبر مبارکا وو
  چیسه جدا بیمی دلبر خیلی زود، دلبر مبارکا وو
  دیر برسی دره ورننه می تابوت، دلبر مبارکا وو
  تی تولدی شوئه، می فکر اسیر توئه، اسا دشمن بمیره، اماره چش بزوئه
  وحید مرادی تی دلی دردی دا، تی غمگین ترین آهنگی دا

  منی میکروفن و منی دست هادین، دلبر مبارکا وو
  غم بخونم می دلبر ره پس هادین، دلبر مبارکا وو
  می ترانه ها ره بزنین ورق، دلبر مبارکا وو
  مره هر شو تی خاطر پیک عرق، دلبر مبارکا وو
  تی تولدی شوئه، می دل اسیر توئه
  اسا دشمن بمیره، اماره چشم بزوئه
  می تولدی شوئه می دل اسیر توئه
  اسا دشمن بمیره اماره چشم بزوئه
  امان آی امان آی امان آی
  ای جانا، ای یارا، امان ای دل
  می اعلامیه ره هادین سفارش، دلبر مبارکا وو
  امشو شخد ره کشمه دووش هارش، دلبر مبارکا وو
  می تابوت ره دوش نیر و نده خش، دلبر مبارکا وو
  من که دیمه میجا نکردی سازش، دلبر مبارکاوو
  تی تولدی شوئه، می دل اسیر توئه
  اسا دشمن بمیره، اماره چشم بزوئه

  آهنگ مازندرانی وحید مرادی آشوب : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  هااای، امان امان امان امان امان

  هر چی بوئی دلبر وسه میرمه
  تی خاطر کل شهری جا درگیرمه

  کل قفس تی خاطری زنجیرمه
  تفنگ پنجتیر ره تیسه دست گیرمه
  کل شهر ره تیسه آشوب هاکنم یار یار
  دلبر ره شی دلی محبوب هاکنم یار یار

  تی محله ره تیر بارون هاکنم یار یار
  عاشق دل ره داغون هاکنم، یار یار
  جان دلبر، دل گنه داد هاکنم، همه چی ره یاد هاکنم، شی دلی دا

  امان آی امان آی امان ای دل
  ای جاناا، ای یارا، امان ای دل
  تی خاطری هاکردمه جنگ و دعوا
  چودار بیاردنه محله ای بالا
  همه ره بی رحمی بزومه دلخواه
  محکوم تی عشق بومه دلخواه

  کل شهر ره تیسه آشوب هاکنم یار یار
  دلبر ره شی دلی محبوب هاکنم یار یار
  تی محله ره تیر بارون هاکنم یار یار
  عاشق دل ره داغون هاکنم، یار یار
  عاشق دل ره داغون هاکنم یار یار
  جان دلبر، تی محله ره تیر بارون هاکنم

  عاشق دل ره داغون هاکنم
  هااای دل من دل من دل من
  های دل من دل من دل من
  های دل من دل من دل من
  شورش بیه تیسه املی گذر
  ایست بازرسی بزونه امه ور

  عشق تو داشتمه اول تا آخر مره دستبند بزونه تی دم در
  کل شهر ره تیسه آشوب هاکنم یار یار
  دلبر ره شی دلی محبوب هاکنم یار یار
  تی محله ره تیر بارون هاکنم یار یار
  عاشق دل ره داغون هاکنم، یار یار

  آهنگ مازندرانی وحید مرادی به نام تاج و تخت : DOWNLOAD

  نوازنده : حسن جان برار

  ترانه سرا : نیما مهدوی

  تنظیم : رضا غلامی

  متن آهنگ :

  هاای امان، های امان امان
  باد هادامه تاج و تخت ره تیسه
  ✔ سیو هاکردمه شی بخت ره تیسه
  ندونستمه تو بی وفایی عزیز
  ♬♬ دوری از تو سخته
  مگه من تیسه چی کم بشتمه

  بدون چش روی هم نشتمه
  ولی این رسمش نویه عزیز
  من که هرگز تی دل غم نشتمه
  امه رابطه بویه فراموش نفس

  همه حرفها برسیه می گوش نفس
  آماده ووش که بوی سیاه پوش نفس
  می خون ره شیشه دکردی تره نوش نفس
  وحید مرادی تی دل تنگی دا
  های امان امان دل من
  های امان امان دل من

  روزی میسه ناشتی غم نفس
  کی جدا هاکرده منو تی دست
  هر شو تی ویس ره گوش کمه عزی

  اون قولی که هادایی نفس
  ✔ ✔ دیگه من نارمه هیچکسی نقش
  تی خیانت کل شهر بیه پخش
  ته ای چنی داغ میسه بیاردی عزیز
  کی ویه خط بزوئه تی مشق

  امه رابطه بویه فراموش نفس
  همه حرفها برسیه می گوش نفس
  آماده ووش که بوی سیاه پوش نفس
  می خون ره شیشه دکردی تره نوش نفس
  دل گنه داد هاکنم، همه چی ره یاد هاکنم
  هاای دل من، دل من، دل من

  دیگر تو میسه هستی ناشناس
  او بورده روزی که بی می آس
  تیسه مردمی سه بی منت عزیز
  هیچوقت مره نزویی حرف راست
  دیگر نارمه کاری به کار تو
  هر چی از دنیا خانی مال تو
  دیگه بوریمه نتومه عزیز
  خوایمه خبر نارم از حال تو
  امه رابطه بویه فراموش نفس
  همه حرفها برسیه می گوش نفس
  آماده ووش که بوی سیاه پوش نفس
  می خون ره شیشه دکردی تره نوش نفس

  آهنگ مازندرانی آخرین قرار با صدای وحیدمرادی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آخرین قرار وو دلبر می یاد نشونه
  شو و روز چشی جلو کنار نشونهه
  تی دست می دستی دله زار و زار کردی برمه
  گتی اگه بمیرم تره من ول نکردمه
  🎙 من و زمزم و سیگار

  لعنت به تو روزگار

  من ره ارزون بروته یار
  خودزنی و خودکشی

  بیه می هر شویی کار

  از دنیا خسته مه یار
  مستی و دود سیگار
  خدا چه بیتی منی یار کیجا بمیره تی مار
  قسم و قول و قرار، گتی مونی می کنار همه درو ویه یار

  جان دلبر چشی اسری چه توم نوونه
  بشکسته دلی دادی دا
  خدا می قشنگ ییار امشو عروسی داینه

  امشو دیگه عزیز می دلواپسی ناینه
  در شونه غریب محله خدا وونه دل پاره
  کیجا تو خیر نووینی می چش خو ندارنه
  نامرد چی دست کشنی می یاری سر و رو ره

  عشق من بد هاکردی بوردی می آبرو ره
  سفت نییر می عشقی دست ره، هی خنده نکن

  وسته همون دست مره زو کشه ونی نبض منی نفسه

  آهنگ مازندرانی وحید مرادی رد تماس : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  گوشی ره هادایی رد کنی جا کنی تو کنی چت
  برو تی حرف بویه تره می کار دکفه
  کنی جا الارنی قرار شی می ره زنی سشوار
  مره ورنی راه دور می دل اینجه زنه شور
  شی مستی مستی ای دا

  تی چشی اسری ای دا

  شی دلی تاپ تاپی دا

  مره دا عذابی دا
  وقتی وره دنی دست می چهار ستون کنه لرز

  آهای دلبر نادون مره چی کنی بد نوم
  امروز دوی ونی پیش می تن چی کرده آتیش
  می دنیا بویه آتیش عشق جدید تره مبارک
  شی مستی مستی ای دا

  تی چشی اسری ای دا

  شی دلی تاپ تاپی دا

  مره دا عذابی دا
  خدا می تک پر بورده

  خدا می سرور بورده

  خدا من بیمه اسیر

  از زندگی بیمه سیر
  زلزله بیمو منی شهر

  می تن هاکنین کفن

  اهدا هاکنین حتما

  منی اعضای بدن

  آهنگ مازندرانی وحید مرادی به نام شب چراغ : DOWNLOAD

  نوازنده : شهرام فلاح

  متن آهنگ :

  زود مره بوتی می دلبر خنده دنیه تی سر
  بشنوستمه نکردمه باور اسپه چادر دیه تی سر
  چنی غصه دره می دل، تیسه ماشین بزونه گل تیسه آملی چهار راه هر گذر ره بزونه پل
  جان دلبر تی جشن عروسی منی عزا بوه، اسا تل سیگاری دی هر شو منی غذا بوه

  وارش ره دوست دارمه هنوز چون هنوز مره یاد اینه دیروز
  عاشقی بیه دو سه روز می یار گنه می پا بسوز
  چرده داشته خشک هاییته دار چلچلا هاکرده فرار
  غم ره شی دوش هاکرده بار
  روز و شو ره بیه بیدار
  تاریک شویی شب چراغ مره یاده مره یاده مره یاده
  بلکه تی چشم سوی اتاق مره یاده
  جان دلبر شبگرد و تنها بومه، عاشقی داشتمی

  اشک تی چشم مرحم درد تی دست می دست دوستی عهد گتی تی ور نوومه رد محکومه به حکم ابد
  اسا بلبل بی ریا میجا داینه جنگ و دعوا
  بیه عقاب تو هوا چنگ بزو قلب ره بی هوا اون بی وفا
  تاریک شوی شب چراغ مره یاده مره یاده
  بلکه تی چشم سوی اتاق مره یاده مره یاده مره یاده
  جان دلبر وارش روزی هیمه بومه اسا تیسه دیوانه بهیمه
  چشم فقط تره وینسته دل دویه غم و غصه
  زمونه با هم دوسته، می چشی اسری بیه خون یه عمری بهی می مدیون
  لیلی غصه های من من تی مجنونمه هستمه داغون هستمه داغون

  آهنگ مازندرانی پلنگ وحشی (یار جنگی) از وحید مرادی : DOWNLOAD

  تنظیم و مسترینگ : رضا تیموری
  آهنگ و ملودی : مهدی عبدی

  متن آهنگ :

  پلنگ وحشی ویمه مره دستی هاکردی یار جنگی من شلوار پلنگی من
  خیلی شو و روزها ره می ور مستی هاکردی یار جنگی من شلوار پلنگی من
  حسی که به ته دایمه تی ور می ور اندوهه یار جنگی من شلوار پلنگی من
  این جنگی ریکا تی عاشقه تا زندوئه یار جنگی من شلوار پلنگی من
  امه منطقه جنگه همش تیر و تفنگه، رگباری فشنگه
  هر خنه اتا ریکا دره، مثل پلنگه آماده جنگه، آماده جنگه

  آهنگ وحید مرادی زندونی : DOWNLOAD

  ترانه سرا : پوریا اکبر زاده

  متن آهنگ :

  وا کمه چشه شومه شیشه پشت
  برمه چشم بووشم یار وونه ناخش
  جان یار چی کنه الکی خنده
  تیسه بمیرم دومه تی دل اتنگه
  دلبر دلبر سر نماز هاکن راز و نیاز
  آزادی زود بیه بوو زندونی در باز
  دلبر سر نماز هاکن راز و نیاز آزادی بیه بوو زندونی در باز
  آ دلبر، قرص خوای هم مره خو نورنه
  خنه زننه تره تی فامیلی ته شه خار دونی من ندارمه گناه
  بوین منی حال ره زندونی کنار چتی تی دلی جا هاکنم فرار

  شه دنیایی غمی دا، دل نارنه مرحمی دا
  اون بیرون بجز یار دیگر نارمه پشت
  هم اتاقی بزن سوزن پشت و پشت
  بزن می یاری عکس ره سینه ای پشت
  سیگار پنبه کشنه دلی غصه سیگار زندون بوه بسته بسته
  جان مار مرگ من نخری غصه می تن اینجه بپیسه بیمه خسته

  آهنگ لول بالا از وحید مرادی : DOWNLOAD

  شعر: وحید مرادی
  نوازنده: مهدی عبدی
  متن آهنگ :

  خیلی غریتیمه هیچ کس ر آمار نده

  شه دونی زخمیمه انه مره آزار نده

  هرکار بوئی کمه عزیز ته سربارمه دستور هاده

  شه جان تسه دمه فقط ته سر نازمه دستور هاده

  دستور هاده

   

   

   

  یار لول بالا ناز نکن ناز نکن

  دیگه مثل لاتا راه نشو شه دست باز نکن

  گنگت بالا دره هرکسی جا پرواز نکن

  شاه منی ماه منی

   

   

   

  اول آخری من شه برگ آس قربون

  تو مه کلانتری شه جفت شیش تاس قربون

  تو منه سلطانی من تنه روانی ته پرچم بالا دره

  مه جام جهانی تو هم مره خوانی ته پرچم بالا دره

  بالا بالا

   

   

   

  یار لول بالا ناز نکن ناز نکن

  دیگه مثل لاتا راه نشو شه دست باز نکن

  گنگت بالا دره هرکسی جا پرواز نکن

  شاه منی ماه منی

  من ته هوا خامه بدون تو خاموش بومه

  وقتی گنی عشقم من لرزمه بی هوش بومه

  دلبر ناز نازی یار دم گازی ته کلاس بالا دره

  مثل تو ندیمه تو یکه تازی ته کلاس بالا دره

  بالا بالا

   

   

  یار لول بالا ناز نکن ناز نکن

  دیگه مثل لاتا راه نشو شه دست باز نکن

  گنگت بالا دره هرکسی جا پرواز نکن

  شاه منی ماه منی

  آهنگ شیر قفس از وحید مرادی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :
  افتخار ایران و مازرون ته هستی جان رفِق
  شیر این‌ بیشه مست شیرون ته هستی جان رفِق
  اَمه شهر آمل پهلوون ته هستی جان رفِق
  همه دوننه که مرد میدون ته هستی جان رفِق
  همه دوننه که مرد میدون ته هستی جان رفِق
  جنگی برار مازِرون شیرِ قفسِ قِربون
  تی جور جنگی دَنیه تی ضرب دست قربون
  جنگی برار مازِرون شیرِ قفسِ قِربون
  تی جور جنگی دَنیه تی ضرب دست قربون

  گرگ ایرانیه کشور روس ته هستی جان رفِق
  دل شیر داینی حضرت دوست ته هستی جان رفِق
  سردار آسیا ته هستی جان رفِق
  شاهزاده کاسپین تو دنیا ته هستی جان رفِق
  شاهزاده کاسپین تو دنیا ته هستی جان رفِق
  جنگی برار مازِرون شیرِ قفسِ قِربون
  تی جور جنگی دَنیه تی ضرب دست قربون
  جنگی برار مازِرون شیرِ قفسِ قِربون
  تی جور جنگی دَنیه تی ضرب دست قربون

  وقتی پلنگ اینه قفس راه چاره دنیه وِنی پاره بووشَن
  رکی چپ و راست بخِرم بیار وارد بَووشَم
  پلنگ حالی نَوونه که کی وِنه حریفه
  هرکی بوشه ضعیفه
  حسن یوسفی در اِنه کی مرده کی حریفه
  جنگی برار مازِرون شیرِ قفسِ قِربون
  تی جور جنگی دَنیه تی ضرب دست قربون
  جنگی برار مازِرون شیرِ قفسِ قِربون
  تی جور جنگی دَنیه تی ضرب دست قربون

  آهنگ دلسوز از وحید مرادی : DOWNLOAD

  شعر: نیما مهدوی

  متن آهنگ :
  بی کل زندگی سر دلسوزی بورده
  ندونمه که چیسه یار دیروزی بورده
  بی مهمی دل هاکرده بازی بورده
  خیانت هاکرده ولی ناراضی بورده

  آهنگ بی قرار از وحید مرادی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  آمله شهر دله هرجا بوی بزومه سر
  نازمه ته سر رفق شومه دادا شه دشت سر
  آمله جاده هراز دوستی ته بار سفر
  ممرضا دروا گمه همه جا هاکردی خطر
  آمله شهره دله رفق ته ره کمه فرار
  حبس ابد بخرده دل امشو هسته بی قرار
  بورین دلداری هادین برمه نکن جانه مار
  دیگه خسته بهیه از دست منه کار بار


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.