دانلود آهنگ های ولی قاسمی

  23 دی 1401 21623 بازدید بدون نظر

  دانلود آهنگ های ولی قاسمی

  اقاسمی - دانلود آهنگ های ولی قاسمی

  در این پست گلچینی از آهنگ های مازندرانی ولی قاسمی را در کاکتوس موزیک قرار داده ایم و امیدواریم لذت ببرید :

   

  آهنگ مازندرانی تک پر از ولی قاسمی  : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  شی دل و دلبری دا
  شی تک و تک و تک پری دا
  شی بومی کوتری دا
  تک آس از همه بهتری دا
  شی نفس شاه گشنیزی دا
  شی نفس، جان شی عزیزی دا
  شی آسمون آبی، آبی ای دا
  شی دلبر مو مو شرابی ای دا
  من مازرونی، منی دلبرمازرونی
  عاشق بومی اما نا عشق یک قرونی

  اتا یار دارمه من چشمون عسلی
  اتا با کلاس و دماغ عملی
  مانتو مشکی کنه هسته نمونه
  مازرون وی جور پیدا نوونه
  عشق ولی داینه، بی چم و بدجور
  انی تک دمه که سور بزوئه سور
  خنده کنه که مره وینه از دور
  تا حسودی چشم ره کور هاکنه کور
  من مازرونی، منی دلبر مازرونی
  عاشق بومی، اما نا عشق یک قرونی
  من مازرونی، منی دلبر مازرونی
  عاشق بومی اما نا عشق یک قرونی

   

  آهنگ مازندرانی تو که دنی از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  ته که دنی می دل آسوده میرنه
  چشی همازی و دلی همسایه میرنه
  شوکایی آواز و افاده میرنه
  پلنگی غیرت و قائده میرنه
  اتا چی بوم مرد و مردی بخونه
  کتری بخونه و کتری بخونه
  تینه کوه خشخاشی سرخی بخونه
  ولی تینه کوهی ککی بخونه
  اتا چی پیر بناله، زار بناله
  تا که سری بشکسته چال بناله
  می دل داغ کوچه بار بناله، بازم امیر پازوار بناله

  دل نسم هاکردی ته بمیرم
  زبون ره گم هاکردی ته بمیرم
  زلف ره پر هاکردی تی بمیرم
  ره چال ره گم هاکردی ته بمیرم
  ته که دنی می دل آسوده میرنه
  چشی همازی و دلی همسایه میرنه
  شوکایی آواز و افاده میرنه، پلنگی غیرت و قائده میرنه

   

  آهنگ مازندرانی استخاره از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  استخاره هاکردمه دلبر خوب بیمو
  بدیمه شی چشم که می دلی محبوب بیمو
  بوردمه شاهچراغ دوستمه من دخیل
  کور بووشه چشم حسودونو بخیل
  چه خوبه می ور دووشی می دلبر
  همی جا قهر بوشی می دلبر
  منی همسفر بووشی می دلبر

  خال بزومه تی اسم ره شی بازویی سر
  همیشه تی یاد منی دلی گوشه دره
  میرمه اگه یک قطره برمه بیه تی چشم
  حال دل من اگه دووشی هسته خش
  دل خواینه چرخ هایرمه تنی دور کل دنیا
  دنیه می دبری جور می دل و ته دل به هم بخرده گره
  هیچکسی می جور نخواینه تنی خاطر ره
  چی خوبه می ور دووشی می دلبر
  همه ای جا قهر بووشی می دلبر

  استخاره هاکردمه دلبر خوب بیمو
  بدیمه شی چشم که می دلی محبوب بیمو

  بوردمه شاهچراغ دوستمه من دخیل

  کور بووشه چشم حسودونو بخیل

   

  آهنگ مازندرانی سر کلاه ره چرخ هادی من ایمه از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  سرکلاه ره چرخ هادی من ایمه ، شی خواستگار ره رد هادی من ایمه
  قول هادی غصه نخری من ایمه، می عشق ره نیری سر سری من ایمه
  غصه نخر همین روزا من ایمه، تیجا دارمه قول و قرار من ایمه
  زمستون بورده بهار من ایمه، غصه نخر می جان یار من ایمه
  سری کلاه ره چرخ هادی من ایمه شی خواستگار ره رد هادی من ایمه
  غصه نخر همین روزا من ایمه، تی جا دارمه قول و قرار من ایمه
  زمستن بورده و اینه بهار من ایمه
  غصه نخر می جان یار من ایمه

  سرکلاه ره چرخ هادی من ایمه شی خواستگار ره رد هادی من ایمه
  ته گتی ایتیمه و اوتی مه
  ته گتی من گل سلامتیمه
  ته گتی بدون من دنیا دنیمه کیجا
  بد تو بی وفایی ره بدیمه کیجا
  می جان شهلا محمود آبادی کیجا
  می جان شهلا صوایی شونه دانشگاه
  می جان شهلا، تی چش مشکی ای دا
  ته وسه دکتمه راست خیابون
  ته وسه بیارم بلبل پیغوم
  هی کی می یاری پیغوم ره بیارم
  سر ره الارمه وومه وی قربون کیجا

   

  آهنگ مازندرانی دل من طاقت دوری ندارنه از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  یار خدا خدایا یار نظری دارنه، مجیمه وی سر آ عاشقی دارنه
  دل من طاقت دوری ندارنه، نمک بر دست من شوری ندارنه
  شما بورین بیارین آب خنک ره بشورم هر دو دست بی نمک ره
  یار خدا خدایا یار نذری دارنه مجیمه وی سر آ عاشقی دارنه

  دست بالا؛ جان جان

  کنی جه دل دونم این زمونه داماد حنا میبنده
  کنیجه بییرم یاری نشونه داماد حنا میبنده
  جان خدا مگر عاشقی اینه داماد حنا میبنده
  همش غم و غصه خوشی کم اینه
  داماد حنا میبنده، به دست و پا میبنده
  اگه حنا نباشه آب طلا میبنده

  من این دست و وی اون دست، داماد حنا میبنده
  گل محمدی هدامه وی دس، دوماد حنا میبنده
  تره قسم دمه اون بالایی کس داماد حنا میبنده
  می عکس ره نده نا محرمی دست؛ داماد حنا میبنده
  دوماد حنا میبنده، به دست و پا میبنده، اگه حنا نباشه آب طلا میبنده
  تی وسه دکتمه راست خیابون؛ داماد حنا میبنده
  تی وسه دونم یلیل پنهون؛ داماد حنا میبنده
  هر کی بیاره می یاری پیغوم؛ داماد حنا میبنده
  سر ره فل هادامه جان ره بلاروم؛ داماد حنا میبنده
  داماد حنا میبنده به دست و پا میبنده اگه حنا نباشه آب طلا میبنده
  هالی لای لای
  هالی لی لالای لای لای، جااانم، همه
  قسمت من غم بود مهنت عالم بود
  سهم من از زندگی ماتم بود
  سهم من از هستی ماتم بود
  هالی لی لا لای لای لای
  آخ که دلم تنگه، زندگی بی رنگه، سهم من از دنیا؛ قشنگه

   

  آهنگ مازندرانی همدم جان از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

   به افتخار ماه دوماد دست؛ بالا
  شکارچی مردی تی برنویی قربون ، همدم جان
  نامه گردن تی ماموری قربون، همدم جان
  فنر گردن ، کور کور سویی قربون ، همدم جان

  فنر گردن ، کور کور سویی قربون ، همدم جان
  چتی بوه شو شویی قربون ، همدم جان
  همدم جان ، همدم جان

  شیش گرم دونه وی کترا ره کونه ، چهار تا فقیر و رعیت وی کد خدا ره کورنه
  لاغر گسن وی وره راه ره کورنه

  لاغر گسن وی وره راه ره کورنه
  کوره که آدم ، وی مال راه ره کورنه
  دل من طاقت دوری ندارنه ، همدم جان
  دل من طاقت دوری ره نارنه ، همدم جان
  نمک بر دست من شوری ندارنه ، همدم جان
  همدم جان، همدم جان ، همدم جان ، همدم جان

   

  آهنگ مازندرانی آرزو از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  مره بیتنه گشت کمیته

  مره بوردنه ساری اداره
  خوایمه نامه هادم راه فرانسه
  اتا ریکا هستمه بیمه خواننده

  مره بیتنه گشت کمیته

  مره بوردنه ساری اداره
  خوایمه نامه هادم راه فرانسه
  اتا ریکا هستمه بیمه خواننده

  آ جان  دست بزنین به افتخاری ماه دوماد
  مره بییتنه گشت کمیته
  مره بوردنه ساری اداره
  مره بیتنه گشت کمیته مره بوردنه ساری اداره
  آرزو تره شر دره آرزو امشو منی ور دره آرزو

  خوامه نامه هادم راه فرانسه
  اتا ریکا هستمه و بیمه خواننده
  خوایمه نامه هادم راه فرانسه
  اتا ریکا هستمه بیمه خواننده
  شی چشم ره دوستنه ناگهونی، من ره بیاردنه دم در پنهونی
  بدیمه دره اینه سالار مردی
  بوتمه دادا
  بلکه رد بووشه منی زندانی
  آرزو تره شر دره آرزو، امشو منی ور دره آرزو
  نا دل دارمه می دل قرار بییره
  دلی نارمه می دلی ور یار بییره آرزو

   

  آهنگ مازندرانی نازنین یارم از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  نازنین یارم ای، یار نازدارم، غیر ته هیچکس نیه دلدارم

  نازنین یارم، یار نازدارم، غیر ته هیچکس نیه دلدارم
  عشق وقتی پاکه که بی ریا و

  از هر چی مال دنیا جدا و
  عشق وقتی پاکه که بی ریا وو، از هر چی مال دنیا جدا وو

  خشی دنیا، به عاشقیه

  لذت این عشق به زندگیه
  این مال دنیا، آب روانه

  عشق و عاشقی وی جا جدائه
  نازنین یارم، یار نازدارم

  غیر ته هیچکس نیه دلدارم
  مجنون بووشم بورم به صحرا

  شی دل جا بیه می همراه
  روزی که دلبر تره بدیمه

  عشق دنیا ره درد ره بدیمه
  نازنین یارم، یار نازدارم

  غیر ته هیچکس نیه دلدارم
  وقتی حرف زنی تو از جدایی

  فکر کمه دلخواه تو بی وفایی
  نازنین یارم، یار نازدارم

  غیر ته هیچکس نیه دلدارم، نیه دلدارم

   

  آهنگ مازندرانی نوشته روی پر فرشته از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  بنویشتمه نوشته روی پر فرشته

  می دل تیسه سروشته خوبی می دل هنیشته
  بووم کیو کی ای دا سالار مردی ای دا

  سفره دار مردی ای دا، حمید جوادی ای دا
  من تنی عشق ی تشنه

  تی عشق مره بکوشته
  می بهاری ونوشه هر چی دارمه تنی شه

  بوئم کیو کی ای دا، سالار مردی ای دا
  بوئم تی سرگذشت ره تموم دنیا مشته

  گذشته ها گذشته می دل تیسه سر اوشته
  بوئم کیو کی ای دا سالار مردی ای دا
  دمه تی سرنوشت ره دلبر تی جا بهشته

  هر چی دارمه تنی شه مهریه دمه چشم ره
  بوئم کیو کی ای دا با وجود مردی ای دا، مصطفی شیر چی ای دا

  بی تو خانه خرابمه، زندگی ره نخوامه، بعد تو این زندگی تموم وونه جوونی
  بوئم کیو کی ای دا سالار مردی ای دا
  مجنون صحرا بووم، بلبل تنها نووم

  صحرا به صحرا کمه تره نظر هاکنم
  بوئم کیو کی ای دا، چشمدار مردی ای دا
  عطر بوی بهاری هستی می یادگاری، تویی می دلی قرار
  بوئم کیو کی ای دا، سالار مردی ای دا
  من تنی عشقی تشنه
  تی عشق مره بکوشته
  می بهاری ونوشه
  هر چی دارمه تنی شه
  بوئم کیو کی ای دا، سالار مردی ای دا

  آهنگ مازندرانی دل شکسته از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  اون روزا خوب یادم میاد تا دیدمت، عاشق شدم

  دیوونه وار تا پای جون مست دوتا چشمات شدم
  اونقدر که من میخواستمت زره شدم به زیر پات

  حتی اگه چشمامو میخواستی میدادم به چشات
  با اون همه عشقی که من بهت دادم رفتی چرا

  خوب میدونم یکی دیگه مابین ماست، بگو چرا؟
  دلم شکست به دست تو

  دلم شکست برای تو
  دلم شکست بدون تو

  دلم شکست، دلم شکست

  به جون تو هر شب برام هزار و یک شب میگذشت

  خدا میدونه که لحظه هام با حسرتت چطور گذشت
  یه روز یکی با تو میشه مثل تو با قلب سیاه

  منتظرم اون روز بیاد دلم بیاد به زیر پات
  قسم به تو قسم به عشق اون روز اومد برگرد برو

  تموم شد هر چی بین ماست، نمیخوامت بذار برو
  دلم شکست بدست تو، دلم شکست برای تو

  دلم شکست بدون تو، دلم شکست، دلم شکست
  امیدوارم دل هیچکی نشکنه

  آهنگ حرف دل از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  تنظیم : رضا براری

  متن آهنگ :

  چی بوئَم از کی بوئَم بلکه آروم بَووشَم
  چی بوئَم غم و غصه یک روزی تموم بَووشه
  چی بونه قصه عاشقی ره عوض هاکنین
  لیلی واسه همیشه عروس مجنون بَووشه
  کاشکی می یار یه روز از سفر بیه
  یکدفه ناگهان بی خبر بیه
  کاشکی بیه بَوینه حال منه
  مثل چلچلا بزنه پر بیه
  چی بوئَم از کی بوئَم بلکه آروم بَووشَم
  چی بوئَم غم و غصه یک روزی تموم بَووشه
  چی بونه قصه عاشقی ره عوض هاکنین
  لیلی واسه همیشه عروس مجنون بَووشه
  کاشکی می یار یه روز از سفر بیه
  یکدفه ناگهان بی خبر بیه
  کاشکی بیه بَوینه حال منه
  مثل چلچلا بزنه پر بیه
  چی وونه جانِ خدا بَوینی احوال منه
  چی وونه سر و سامون هادی تو اقبال مونه
  چی وونه دست به قلم یک‌روزی شه نشون وومه
  چی وونه دشمن جا هرگز روی زمین نَوو
  منم روزی روزگاری داشتِمه
  چشمای قشنگ یاری داشتمه
  منم قصه عاشقی داشتمه
  شِسه یک بی وفا لیلی داشتِمه
  اما از تو بدجور خسته بَوِمه
  اسیر سیگار غصه بَوِمه
  بی وفا نَیته بورده می خبر
  یه شعر و قلم و قصه بَوِمه

   

  آهنگ مازندرانی فریبا فریبا دل آرام زیبا از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم
  امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم

  شاید ای جان نرسیدی به فردای دگر

  حبیب من، عزیز من، امید من
  فریبا فریبا، دل آرام زیبا

  دریغا دریغا، نسازی تو با ما
  نغمه بزن هلهله کن شوری بر پا کن

  نوگل من لطفی بر این دل شیدا کن
  از غم هجرانت قرنی پر مینالم

  نو گل من لطفی بر این دل کن
  فریبا فریبا تو با ما بی وفایی

  نسازی تو با ما جدال سر جدایی

  باز آی مرهم مردم آزارم

  رحمی بنما بر دل بیمارم
  هر شب از دست دلت بیمارم

  خون میبارت از چشم بیمارم
  بی تو فریبا دلدار زیبا، حالی ندارم بیمارم

  بنشین کنارم زیبا نگارم
  فریبا فریبا درل آرام زیبا

  دریغا دریغا سازی تو با ما

   

  آهنگ مازندرانی حاکم از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  شاه دل پایین نیار آس بشینه ها دلبر

  بل اتاکمه بازو ببو بکشه دست آخر

  رو دست بزویی چند سال این چند روز هم ونه رو

  آخر تنه شاه مونه ها ته دلبخواه ده لو

  من که تک دل داشتمو دونستی شاه ره سره

  یار بهیتی مبارکها همش ته همراه دره

  ته خنده خشحالی ونه ته درد غم منه ور

  آس دل داشتمه ولی نزومه ته شاه سر

  یار مه جوونی بورده نام و نشونی بورده

  من که بد نومه با کسی مه مهربونی بورده

  حاکم تهی ته حکم هاکن بازی از ته شروع

  آس بزنم ته شاه سر ته روزگار سیوهه

  بازی عاشقی ره ته با اختلاف بوردی

  الهی خشبخت بووشی با اون غریبه مردی

  ته یاد دووشه که حاکم شه دست بزگ اشنه

  کسی که محکوم هسه غصه وره کشنه

  دلبر بور به سلامت ولی نهیه رسمش

  دست شیطون بیتی قشنگ دوسی از پشت

  یار مه جوونی بورده نام و نشونی بورده

  من که بد نومه با کسی مه مهربونی بورده

   

  آهنگ مازندرانی عقاب از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  عقاب آسمون ویمه و اصلا ناشتمه راهی

  اسا ونه چتی بوو میچکا دره می تعفیب
  پلنگ لر ویمه و نعره شیر دیه می ور

  اسا صحرایی کفتار همه دکتنه می سر
  ورگ بیمو کل دامه تنها ویمه اما مغرور

  اسا میسه شالکته دم تکون دنه از دور
  هر چی بخردمه از رفیق بد بخردمه

  مرد دیه می ور اما از نامرد بخردمه
  کاشکی تنها بمونست ووم، از تنهایی بخونست ووم

  کل مازندرون میجا لج بووشه

  اگه مسیر زندگیم کج بووشه
  انی شومه تا می لینگ رج بووشه

  حسود آدم بوینه بسوزه فلج بووشه
  اما کچیک امه خدا خیلی گته

  خدایی ور همش کچیکی صحبته
  شی مرزی سر راه شومی کارینارمی

  پیاده راه شومی ولی عشق سواری نارمی
  هر چی بخردمه از رفیق بد بخردمه

  مرد دیه می ور اما از نامرد بخردمه
  کاشکی تنها بمونستووم

  از تنهایی بخونست ووم
  کچیک ویمی وقت کچیکی بد نوه

  صدتا کلوش امه سه جای بد نوه
  ساده ویمی ارث پیر و مار داشتمی

  خاکی ویمی هیچکسی ره کار ناشتمی
  هر چی بخردمه از رفیق بد بخردمه

  مرد دیه می ور اما از نامرد بخردمه
  کاشکی تنها بمونستووم از تنهایی بخونست ووم

  آهنگ دروم 2020 ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  من جنگیمه، من جنگیمه، غیرتیمه، صحراییمه

  پلنگ واریمه چریک مردیمه
  اهل و نسب ایل و تبار مازرونیمه

  میرمه میرمه شی دلبری میرمه
  تاج سری میرمه بره بوین تیسه دروم گیرمه
  دریا دلمه روخنه ای پلمه

  بهاری بلبل مه
  داری چو و چل مه

  بوین تیسه خلمه
  دلبر بدون تو کشتی بی گلمه

  میرمه میرمه شی دلبری میرمه
  تاج سری میرمه بره بوین تیسه دروم گیرمه
  میدوندار و ورزشکار جنگی و چودارا، پرچمدارا

  امیر و سردارا مازنی ریکامه دنیا خبرداراا
  میرمه میرمه شی دلبری میرمه بره بوین دارمه تیسه دروم گیرمه

  من تنهامه، آسمونی ماهمه، پلنگ سر پامه

  نهنگ دریامه، سلطان صحرامه
  شبگرد شبهامه، جنگجوی شبهامه

  عاشقمه عاشق شی قشنگ دلخواهمه
  میرمه میرمه شی دلبری میرمه

  تاج سری میرمه بره بوین تیسه دروم گیرمه

  تک یل میدونا، ببر مازرونا، شیر بیابونا، دلبری خواهونا

  ریکا مازنیمه با نام و نشون آ، برو وسط دروم بییر تی قدی قربون آ
  میرمه میرمه شی دلبری میرمه

  تاج سری میرمه بره بوین تیسه دروم گیرمه

  آهنگ جنگ بازی ۳ ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  سینه سپر کمی دادا دشمنه پر کمی دادا
  مثال بمب هسته ای دنیا کمر کمی دادا
  یل میدونمی عاشق ایرونمی
  امه پرچم بالا اهل مازرونمی
  امه پرچم بالا اهل مازرونمی
  جنگی و جنگ بازمی ایرونه سربازمی
  هوا سربازی دمبیا عاشق پروازمی
  صغیر کبیر نکمبی جوونو پیر نکمبی
  کارت قرمزی هستمی شاه و وزیر نکمبی
  ایرون یعنی مازرون هرچی دره پهلوون
  اگه تعریف نبوشه یل یلنه تو جهون
  همه جنگجو و چونار قضیه ببو بودار
  صحبت جنگ ببوشه دشمنه کمی ناکار
  صحبت جنگ ببوشه دشمنه کمی ناکار
  جنگی و جنگ بازمی ایرونه سربازمی
  هوا سربازی دمبیا عاشق پروازمی
  صغیر کبیر نکمبی جوونو پیر نکمبی
  کارت قرمزی هستمی شاه و وزیر نکمبی

  صغیر کبیر نکمبی جوونو پیر نکمبی
  کارت قرمزی هستمی شاه و وزیر نکمبی
  کارت قرمزی هستمی شاه و وزیر نکمبی
  هوا سربازی دمبیا عاشق پروازمی
  صغیر کبیر نکمبی جوونو پیر نکمبی
  کارت قرمزی هستمی شاه و وزیر نکمبی
  تفنگه دس گیرمی دادا ایته نفس گیرمی دادا
  اینجه دیگه اونجه نیه شی حقه پس گیرمی دادا
  دنیا خبر کمی دادا دنیا خبر کمی دادا
  اگه کارد حساب نبو شق و قمر کمی دادا
  اینجه دیگه اونجه نیه شی حقه پس گیرمی دادا
  جنگی و جنگ بازمی ایرونه سربازمی
  هوا سربازی دمبیا عاشق پروازمی

  آهنگ تازه عروس ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  یار پشت دست اتا خال سیو نشون دره

  یعنی مه دلبر جور اتا تو مازرون دره

  فرفری می داینه شال سفید النه شه سر

  تازه عروس مونه چش نخره ناز دتر

  کُلک دی هاکنین مازرون دی بهیره

  یار خوانه آخر سال فاز عروسی بهیره

  سایه زنه چش سر آفتاب نخره چشه

  اتا سلفی بهیته بورده استوری بشته

  شاخ بویه مجازی عکس بویه جهانی

  دلبرا جان دتر یک مازندرانی

  کُلک دی هاکنین مازرون دی بهیره

  یار خوانه آخر سال فاز عروسی بهیره

  آهنگ ساقی ناب از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  تنظیم ، میکس و مستر : حسین آرامیده

  متن آهنگ :

  چقدر امشب دلم طالب سرمستیه
  همه ی فکر من جایی که تو هستیه
  تو که ساقی بشی گریه ی مستی خوشه
  پیک اول منو مطمئنم میکشه
  پیک اول منو مطمئنم میکشه
  هی بریز واسم سر بره احساسم
  حسمو بشناسم
  این می یاسم هرچی هست واسم تو هی بریز واسم
  گیج و خوابم کن غرق شرابم کن
  مستو خرابم کن
  گیج خوابم کن خالصو نابم کن
  با می عذابم کن

  آهنگ ژنرال از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  نوازنده :علی براتی عزیزم
  تنظیم :حسین آرمیده عزیزم
  شعر و ترانه :بهرام چاری

  متن آهنگ :

  جانِ یار مال منی
  تو جنرال منی
  کل دنیا تو مِسه بهترین فال منی
  همه دونِنه تو دلبر ایده آل منی
  نا که دنبال منی نا که بیخیال منی
  من تی بیقرارمه
  ثانیه شمارمه
  اَنه عاشقمه تِره ویمه بال در ایارمه
  سازوآواز هاکِنِم
  با تو آواز هاکِنِم
  تو می قبله بَووشی
  راز و نیاز هاکِنِم
  دل و دلدار منی
  عشق وفا دار منی
  تو می جنگی دِتَر و اصل و نسب دار منی
  من تی بیقرارمه
  ثانیه شمارمه
  اَنه عاشقمه تِره ویمه بال در ایارمه
  جار و جنجال هاکِنِم
  تِره شی یار هاکِنِم
  یاد اون گذشته ها تِره دنبال هاکِنِم
  تا ابد نوم تِره خالکوبی شی بال هاکِنِم
  جان دلبر تِره دشمنِ سنگ چال هاکِنِم
  من تی بیقرارمه
  ثانیه شمارمه
  اَنه عاشقمه تِره ویمه بال در ایارمه

  آهنگ دلادل از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  ترانه وملودی :محمد رحیم پور
  میکس ومستر :حسین آرمیده
  نوازنده کیبورد: سجاد احمدی
  متن آهنگ :

   

  آهنگ عروس شهر از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  نوازنده : سجاد احمدی

  میکس ومستر: حسین آرمیده

  ترانه وشعر: مصطفی بابلسری

  متن آهنگ :
  ته عروسِ شهری یتا ریکا تی یاره
  توری توری کِنی تی سر می دیاره
  چشم و ابرو دارنی شی ماره جا نشونه
  مثل قرصِ ماهه یک یکه مازِرونه
  هوارهوار بَوین می جوانی بورده
  شورو غرور و سن و سال نوجوونی بورده
  ای دل غافل که جوونی گوهر هَسه نایاب
  ای دل عاشق تِئی رعیت دلبر هسه ارباب
  تن وصله من کِمه تِره سفارش
  تی بلنده گیس قشنگ کمه نوازش
  نَوونه هر کسی محرم راز این دل
  ته عروس منی دارنی حق آب و گل
  هوارهوار بوین می جوانی بورده
  شورو غرور و سن و سال نوجوونی بورده
  ای دل غافل که جوونی گوهر هَسه نایاب
  ای دل عاشق تِئی رعیت دلبر هَسه ارباب

  آهنگ امپراطور از ولی قاسمی : DOWNLOAD


  ترانه و ملودی:محمد رحیم پور
  تنظیم و میکس ومستر:مجید حسین پور

  متن آهنگ :

  ته که امپراطور مازندرانی کیجا

  ته که فرماندهی ارتش عشق ره دارنی

  بس که انه دلبری و ناز و اشفه دارنی

   

  آهنگ دلبر بی حاشیه از ولی قاسمی : DOWNLOAD

  متن آهنگ :

  پشت دست خال دره خال های ریز ریز

  دل و دل دل و دل هاکنه جیز جیز

  هم مه عشق اول هم آخریه

  اسپه شال به سر و مو فرفریه

  دل و دل دل دل دلبر بی حاشیه

  دومه با کی راه شیه

  اجازه اجازه کرده دلبر هر جا شیه

   

   

   

  هرچی نذر هاکردمه ادا بویه

  مه جان مه یارسه فدا بویه

  عروسی هاکردمه تک و نمونه

  غلغله هاکردمه مازندرون ره

  دل و دل دل دل دلبر بی حاشیه

  دومه با کی راه شیه

  اجازه اجازه کرده دلبر هر جا شیه


  بر چسب ها :
  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.