دانلود آهنگ های کوهیار بختیاری

05 دی 1401 14180 بازدید 8 نظر

دانلود آهنگ های کوهیار بختیاری

بختیاری - دانلود آهنگ های کوهیار بختیاری

حافظ موسوی گورابی با نام هنری کوهیار بختیاری خواننده بختیاری اهل ایذه متولد 5 بهمن است .

او از سال 1379 خوانندگی را شروع کرد . سال 1396 در برنامه ترانه باران شبکه شما  نفر اول موسیقی اقوام ایران شد .

در این پست گلچینی از آهنگ های کوهیاربختیاری را قرار داده ایم .

آهنگ لری ستین از کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

زور وُم گرهده بی کسی، دی چاره ناچارم ستین

هر شو زنم گول دلم، آستاره اشمارم ستین

دنیا دِرِس چپ ایخوره، وابی چواسه ای خدا

بفته ز شو سی مو قوا، تش ونده وُر کارم ستین

دنیا پلشت و لیشه و نونم کویه وا ری کنم

جون خوت از عالم و آدم مو بی زارم ستین

دی ناله نال نی نیا، آرمون دل دی نیورا

تهنا مو دلتنگ خوتُم، رهدی و وردادیم ستین

نی هُمدرُنگی سی دلم، سر وا به شون کی بنُم

خوت برد غم چین مونی وا یوی(باید بیای) به هیجارم ستین

وا یوی به هیجارم ستین، وا یوی به هیجارم ستین

آهنگ بختیاری طلوعی از کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

دل مو دلتنگه، کویه بفا منده

نه دی تش و مالی، نه که خدا منده

پیایل ماله گرهده شوکوری

نشهسه بی لمپا به جا چراتوری

نه دی زنه بارون، نه دی درا برفو

نشستمه بی کس به بال ای گورو

نه دی صدا کوگی ، به بال سور منده

نه بنگ کرکیتی به ویر هور منده

نه منده دی نشقی ولا کدِ چوخا

دی میرشکال دی نی هُف کنه به کرنا

ز مالمون بردن بفا و خوبینه

به لاش وندن تش طلوعینه

ز ویرمون بردن گدار لالینه

بیوین بخونین باز لچک ریالینه

بیوین بریم وا یک به لیر به کُه زرده

تشی کنیم وا پا که ای دلا سرده

آهنگ بختیاری سردار از کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

جلکون *1 سوار اوی، منزل به لالی

زین طلا مِن زین طلا لقوم  دوالی آخی آخی

ز لالی سوار اوی، منزل به چلوار*2

زین طلا مِن زین طلا، لقوم بلغار

ز چلوار سوار اوی منزل به چری

زین طلا مِن زین طلا لگوم زری

ز چری سوار اوی منزل به خورهه

زین طلا مِن زین طلا لقوم نرقه آخی آخی

زین طلا مِن زین طلا شلاق موری

کویه رَ سردار ایل بختیوری

 

پ ن :

*1  (نام منطقه ای)

*2  (روستایی از توابع اندیکا)

آهنگ بختیاری کر از کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

وری که زیده به مالمون تریده ، گووم چوخاته * به ور کن

وری جار بزن تا پیایل جم اوبون، بزن گاله ماله خوَر کن

بوندیم پیمون که منه میدون

همه خین روشتِ یک آبوین

ز بنگ تفنگا ز والفت تنگا صدا بال و خشت یک آبویم

خدا دونه کَر ز خین یکیم

تکی ار بیدیم یک ستین یکیم

ایَر دستانه بدیم یکی دی

تریم غارت ده کنیم همه یی

تریم کُر نترسین نگین که کمیم

ایَر دست بدیم دست یک ایتریم

قطارا به کدمون تفنگا به شون

تریم ریم به جنگ هزارتا قشون

* (لباس بختیاری)

آهنگ بختیاری کاشکی از کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

کاشکی وا با مال کنون مالا بیاهن گرمسیر

تش به جونم ونده برچا برچ او مینا حریر

کاشکی وابو مال به زیر مالا بیاهن گرمسیر

با سرو برگ تو وابو دشت و صحرا سوزسیر

کاشکی وا با مال کنون یارم بیا چی کوگ در

مه به ری افتو به تیگ میخک به نا مینا به سر

ار بیوی وا ویدنت پاییزم ایبو چی بهار

چی گلا مینا تو، گل سُهر ایدرا مِن مرغزار

دُر وری وا با دوورگل تش بزن مِن چاله دون

دُر وری چرخا تیا کالت دلا شو نیله جون

دُر وری جارو به هوش و دکُل و تاپو بزن

وقت چاسه چو ملارانه بوند و دو بزن

طرنه بور مینا زری، از مه و افتو سری

طرنه شه مینا بنوش، مه به مال افتو به هوش

افتوی سی مال و هوش، تش بزن مِن کُه تنوش *1

کُر وری وا پا که وارانه ورازنیم کش به کش *2

وا بچل تپ تپ گروسک*3 شو بوازیم دور تش

میر شکال هُف کن به کرنا تا جم وابویم دور یک

کل بزن دُر تا جقله یل زور بیارن سی درک

میر شکال دستت مپیسا ساز چوبوزی بکش

کهخدا نوزین سوار اویده هو بوزی بکش

میر شکال هف به کرنا ساز چار لنگی بزن

میر شکال امرو سوار بازین هفت لنگی بزن

 

پ ن :

*1  (کوهی در نزدیکی ایذه)

*2  (پشت سر هم)

*3  (یکی از بازی های لری)

آهنگ بختیاری ای خدا از کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

ای خدا بارونم کن، سر گَر و دار و بَردا

هفت شو و هفت روز بوارم بی لچک مینا زردا

ای خدا چویلم کن، زیر برف کُهسارون

تا بوینم مالانه پای منگشت و قارون

ای خدا کلوسم کن، بدراهم منه برفا

مون بچینه دُنگلی بزنم به طرنه ها

ای خدا باوینم کن منه دشت مال لیر

تا بوازم با دُرگَل دست به دست سوز سیر

ای خدا بالندیم کن تا بروم کُه چیوه

تا بوینم دُنگلم بال او سیم ایگریوه

ای خدا مونه اوورو کن تا که یارمه بجورم

گل بیاهه سر چشمه دست و پاسه مو بشورم

ای خدا آستاره م کن زیر بهون شوگارون

برچ و ورچمه بنه تش به ای روزگارون

آهنگ بختیاری داینی از کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

همو تیه لت مرارمه ولا خوم مشتریتم

ولا عاشق تیا کالت آخی رنگ دُدَریتم

همو داینی داینی داینی، ولا یارم بی وفا نی

همو داینی داینی داینی، ولا یارم بی وفا نی

او تیه لت … به خدا مو خوم هلاکم

ولا نکنه مو بمیرم، گلمی بیوی سر خاکم

ولا چن تری عاشق کشی، گلمی شرم از خدا کن

ولا سی تیات خو نیبرم، گلمی دردم دوا کن

همو دست و پام بی جون کنه به خدا تیا خمارت

ولا عاشقم کردی دُدَر وللا گلمی دی تش به کار

همو داینی داینی داینی ولا یارم بی وفا نی

همو طرنه هات ایگوی چویل، به خدا به دم برفن

همو انگسا جور کلوس به خدا به دم برفن

ولا هر چی که مو زت ایگم گلمی ایگوی که حرفن

آهنگ بختیاری برزیر عاشق از کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

خوت گلی نومت گلِ ای یار افتو تیاته

ار کشیم یا نیکشیم ووی آخی مِن دل مو جاته

غم دارم شو روز و کار دارم سه پنج روز ای وای

خوت گلی نومت گلِ ای یار گل سر زلفت

قربون ره رهدنت ووی آخی با گفت و لُفتت

غم دارم شو روز و کار دارم سه پنج روز ای وای

گل بیو بالا سرم ای یار بیمار سختم ای

دین مو نا او کسی وای آخی پا زی به بختم

یکینه خواستم ای یار که همدلم بو

همدم تهنایی ووی آخی یار

غم دارم شو و روز و کار دارم سه پنج روز

آهنگ بختیاری نای نی از کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

شاعر : کوروش کیانی قلعه
نی : محمدحسین بهرامی
سه تار و تار باس : کامبیز جهانبخش
سرنا : اسماعیل عبدالاه پور
دهل : عیسی عبدالاه پور
ضبط : استودیو چکاوک زنده رود
میکس و مستر : مجتبی صادقی

آهنگ بختیاری غم درون از کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

متن آهنگ :

مو دلم خار ایبو از غم سیدال

دنگدال و دنگدال، تش وسته منه مال

ای مردم سیدال بنگ ایزنه گو مندنی

به خدا جنگ سی خومه تک

یه دستم به چو چادر سلام به زوونم

زیده به پشت شونم، تش نانه به جونم

ای مردم یه دستم به چو چادر خان خوش اویدی

آخی کی دی بی وا دست نیان ای تیپم

غم سیدال خورم یا که علیداد، ای داد و بی داد سی بخت علیداد

مو دلم خار و خین از غم دورون، سی شیر علیمردون

شمشیر علیمردون، طلای بی قش

به زمین برچه ایزنه به آسمون تش

ممد علی های شیر علیمردون

کُر بکن هیجار، گو به ایل و مال بُنگ کن ولا سردار بردن

شو رسین تهرون گو به تیر و تش خانن ولا به بند سپردن

آهنگ خوش خط خال کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

 

آواز صیادی کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

نی : علی حافظی بیرگانی

آهنگ احوال دل از کوهیار بختیاری : DOWNLOAD

سراینده: مهدی بندانی
تنظیم: سعید قربانی
میکس و مستر: فرناد شاهزیدی

از بختیاری های عزیز میخواهیم آهنگ های رضا صالحی را نیز گوش دهند .

 


بر چسب ها :
نوشته های مشابه
دیدگاه ها
8 دیدگاه برای “دانلود آهنگ های کوهیار بختیاری”
 1. بی نظیر است کوهیار بختیا ری

 2. باسلام و درود و عرض ادب خدمت شما
  خیلی ممنون از این آهنگ ها
  ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بتوان تمامی آهنگهای این عزیز جناب کهیار را یکجا دانلود نماییم.
  با تشکر از زحمات شما……

 3. عالی

 4. بسیار عالی
  با ارزوی بهترین ها برای آ کوهیار

 5. معنی ترانه ستین:

  *ستین: ستون، پشت و پناه، قوت جان، ستون جان

  درد بی کسی من رو به تنگ اورده، دیگر چاره ای ندارم ای ستین
  هر شب خودم رو گول میزنم، ستاره هارو میشمرم ای ستین

  روزگار برعکس شده، بر علیه من میچرخه ای خدا
  از غم برام قَبایی بافته، آتش زده به جانم ای ستین

  دنیا پر از پستی و نامردی شده، نمیدونم سر به کجا بذارم
  به جانت قسم از عالم و آدم من بیزارم ای ستین

  دیگر ناله ای از نِی برنمیخیزد، دیگه آرزوهای دلم برآورده نمیشه
  من تنها دلتنگ توام، رفتی و رهام کردی ای ستین

  هم‌دردی برام باقی نمونده، سر به روی کدوم شانه بگذارم
  تنها تو سنگ صبور منی، باید به فریادم برسی ای ستین

  شعر از آرمان موری احمدی

 6. درود بر شما و سپاس برای ارائه اهنگهای بی نظیری مانند کوهیار بختیاری،یک سوال داشتم،میخوام بدونم اهنگهای که مثلا الان از آقای کوهیار گذاشتید کیفیت دانلودنشان ۳۲۰ هست؟؟؟؟

  • سلام . متاسفانه بسیاری از خوانندگان محلی کیفیت آهنگ هایشان خیلی بالا نیست و اکثر آهنگهایشان کیفیبت پایین تری دارند . در آهنگهای آقای کوهیار هم آهنگهایی که کیفیت بالاتری داشته اند گذاشتیم ولی اکثر آهنگها کیفیتشون پایین تر بوده .

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.